Wymagana treść na zleconych materiałach promocyjnychPobieranie 345,56 Kb.
Strona1/3
Data13.06.2018
Rozmiar345,56 Kb.
  1   2   3


Znak sprawy: MZO.MOiO.MM.341/13/13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie


art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia:


Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bielsko-Biała, październik 2013

Część I – Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Oświaty

ul. Akademii Umiejętności 1a 43-300 Bielsko-Biała


Regon: 070811913 NIP: 937 – 10 – 20 – 556

Telefon: 033 49 92 300 Fax: 033 49 92 322Część II – Tryb udzielenia zamówienia.Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jedn.).

Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.


Część III - Opis przedmiotu zamówienia.
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni RIS w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne
Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części.

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

 • Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 • Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 • Zamawiający dopuszcza podwykonawców, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże
  w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 • Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia


Część nr 1: Zakup i dostawa spektrofotometru

CPV: 38422000-9 spektrometrSpektrofotometr UV-VIS, skanujący, z dzieloną wiązką lub dwuwiązkowy – 1 sztuka

 1. Zakres spektralny obejmujący promieniowanie UV i VIS: 190 – 1100 nm

 2. Szerokość spektralna: 2 nm lub mniej

 3. Dokładność długości fali: przynajmniej ±0,4 nm

 4. Powtarzalność długości fali: przynajmniej 0,2 nm

 5. Światło rozproszone: mniej niż 0,1% T przy 220 nm

 6. Poziom szumów: ±0,001 A lub mniej

 7. Stabilność linii bazowej przynajmniej 0,001A/30min

 8. Wiązka promieniowania dzielona na dwie wiązki, z których jedna przechodzi przez odnośnik, a druga przez próbkę, Układ z oddzielnymi detektorami dla każdej wiązki, lub z tym samym detektorem dla obu wiązek.

 9. Spektrofotometr skanujący, automatycznie rejestrujący widmo.

 10. Szybkość skanowania przynajmniej 1000 nm/min

 11. Obróbka zebranego widma:

  • wyszukiwanie maksimum, minimum

  • obliczanie pochodnych

  • operacje na widmach: mnożenie, dodawanie, odejmowanie

 1. Tryby pracy:

  • absorbancja

  • transmitancja

  • stężenie (koncentracja)

  • skanowanie

  • pomiary kinetyczne

 1. Wstępnie zdefiniowane metody pomiaru DNA i białka

 2. Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych użytkownika

 3. Podajnik umożliwiający stosowanie kuwet o drodze optycznej 10 mm i 50 mm

 4. W zestawie kuwety szklane i kwarcowe.

 5. Bezpośrednia współpraca z drukarkami i z komputerem poprzez port USB lub inny.

 6. W zestawie specjalistyczne oprogramowanie komputerowe z pełną licencją na użytkowanie, umożliwiające pełną kontrolę, obróbkę i odczyt wyników pomiarów z urządzenia. Oprogramowanie powinno współpracować z systemem Windows 7.

 7. Spektrofotometr musi posiadać znak CE.

 8. Cena aparatu winna zawierać koszty dostawy, uruchomienia i przeszkolenia pracowników szkoły.

 9. Przynajmniej 12 miesięczny okres gwarancji.

 10. Dostawca sprzętu musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych.

Cena spektrofotometru winna zawierać koszt dostawy do Bielskiej Szkoły Przemysłowej, ul. Teodora Sixta 20, 43-300 Bielsko-Biała.


Część nr 2: Zakup i dostawa mikroskopu metalograficznego

CPV: 38510000-3 mikroskopyMikroskop metalograficzny – 1 sztuka

    1. Głowica mikroskopu:

 • trinokular

 • nachylenie 30 stopni

 • rozstaw źrenic 52-75 mm

 • lewostronna regulacja dioptrii -/+ 5

 • polaryzator

 • analizator z obrotową przesłoną i filtrami

 • zabudowany moduł światła odbitego

 1. Okular: WF 10x/18 mm

 2. Obiektyw (powiększenie/NA/WD):

 • No cover glass plan 5x/0,12/LWD 18,3 mm

 • No cover glass plan 10x/0,25/LWD 8,9 mm

 • No cover glass plan 20x/0,40/LWD 8,7 mm

 • No cover glass plan 40x/0,60/LWD 3,7 mm

 • No cover glass plan 60x/0,75/LWD 1,34 mm

 1. Rewolwer: cofnięty, pięcio gniazdowy, łożyskowany.

 2. Zakres powiększenia: 50x-600x.

 3. Stolik: płaski dwuwarstwowy XY 185x140 mm, zakres ruchu: 75x50 mm, blokada górnego położenia stolika.

 4. Filtr: niebieski, matowy, zielony, żółty

 5. Kondensor: Abbego NA 1,25, przesłona irysowa, regulacja wysokości.

 6. System ogniskowania: nisko położona, ergonomiczna, obustronna, współosiowa śruba makro/mikro, system ustawiania siły oporu, system „up-stop”, podziałka 0,002 mm.

 7. Źródło światła:

 • przechodzące Halogen 6V, 20W z przesłoną, regulowana siła natężenia światła

 • odbite Halogen 6V, 20W, regulowana siła natężenia światła

 1. Obudowa wytrzymała i trwała na wstrząsy.

 2. Gwarancja 24 miesiące.

Cena mikroskopu winna zawierać koszt dostawy do Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych


ul. Józefa Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała.
Część nr 3: Zakup i dostawa pieca laboratoryjnego ze sterownikiem

CPV: 42300000-9 piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniskaPiec laboratoryjny ze sterownikiem – 1 szt

 1. Wymiary komory pieca nie mniejsze niż:

 • Szerokość 150 mm

 • Wysokość 140 mm

 • Głębokość 210 mm

 1. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

 2. Zespół grzejny z zainkludowanymi grzałkami, z trzema płytami.

 3. Wnętrze komory i grzałki odporne na uszkodzenia mechaniczne.

 4. Drzwiczki dwupołożeniowe, dociskane sprężyną chroniącą przed przypadkowym zamknięciem podczas obsługi.

 5. Materiały izolacyjne – włókniste, ogniotrwałe.

 6. Wyłącznik drzwiowy – rozłączający zasilanie grzałek.

 7. Temperatura maksymalna: 1100 stopni Celsjusza.

 8. Termopara płaszczowa, zamknięta.

 9. Piec zasilany napięciem 230 V, 50 Hz.

 10. Moc znamionowa 1400 W.

 11. Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przy awarii czujnika temperatury.

 12. Kominek umożliwiający podłączenie wyciągu.

 13. Czujnik temperatury: termoelement płaszczowa NiCr-NiAl.

 14. Termoregulator umieszczony z boku pieca.

 15. Współczynnik względnego opóźnienia c=0,001.

 16. Sterownik:

 • programowany mikroprocesorowy z alfanumerycznym wyświetlaczem

 • trzy programowane etapy procesu, każdy etap z programowaną szybkością przyrostu temperatury i czasu trwania przystanku

 • sygnalizacja dźwiękowa

 • sygnalizacja zużycia czujnika

 1. Gwarancja: 36 miesięcy.

Cena pieca laboratoryjnego winna zawierać koszt dostawy do Zespołu Szkół Technicznych


i Handlowych ul. Józefa Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała.
Część nr 4: Zakup i dostawa systemu z akcesoriami i oprogramowaniem do kompleksowej diagnostyki pojazdów samochodowych

CPV: 33124110-9 systemy diagnostyczne, 48190000-6 pakiety oprogramowania edukacyjnegoSystem z akcesoriami i oprogramowaniem do kompleksowej diagnostyki pojazdów samochodowych – 1 szt

 1. Uniwersalny system składający się z optymalnie dopasowanych do siebie modułów.

 2. Możliwość zestawiania dalszych nowych oraz istniejących urządzeń diagnostycznych.

 3. Stanowisko wyposażone w moduł pomiarowy, sondy, komputer PC z monitorem TFT 19”, pilota zdalnego sterowania, drukarkę, wózek, oscyloskop.

 4. Software z czynnościami kontrolnymi oraz testami komponentów do badania elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdu.

 5. Pilotowane w menu procedury konkretnych badań diagnostycznych.

 6. Możliwość badania komponentów w stanie zamontowanym.

 7. Symulacja sygnałów do sprawdzania czujników w stanie zamontowanym.

 8. Pomiar prądu spoczynkowego akumulatora przez okres 24 godzin.

 9. Test sieci informatycznych w pojeździe (np.: szyn CAN)

 10. Wgrywanie i zapisywanie przebiegów porównawczych.

 11. Dodatkowe wyposażenie systemu:

 • Cęgi prądowe: do pośredniego pomiaru przepływu prądu w przewodach instalacji elektrycznej pojazdu, zakres pomiarowy 0-30A.

 • Multimetr: zakres pomiarowy napięcia 400mV-500V, zakres pomiarowy prądu 4mA-10A, zakres pomiarowy oporu 400Ω-40MΩ, dźwiękowy test ciągłości obwodu, zakres pomiarowy diody 0V-3V, zakres pomiarowy częstotliwości 100Hz-1MHz, zakres pomiarowy pojemności 4nF-40mF.

 • Tester szczelności silnika: do sprawdzania spadku ciśnienia w układzie tłok-pierścień-cylinder, zakres pomiarowy 0%-100%.

 • Lampa stroboskopowa: do dynamicznej regulacji ustawiania zapłonu, z miernikiem do pomiaru kąta wyprzedzenia zapłonu, zasilana z instalacji pojazdu 6/12V, lampa typu pistoletowego umożliwiająca pomiar i kontrolę: podstawowej regulacji rozdzielacza zapłonu, kąta wyprzedzenia, odśrodkowego regulatora wyprzedzenia zapłonu, podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu,

 1. Oprogramowanie warsztatowe do szacowania kosztów inspekcji i naprawy, do poprawnej identyfikacji pojazdu i pełnego zakresu wyposażenia pojazdów w części. Główne cechy programu:

 • Dostęp do właściwych jednostek pracy i czasów napraw oraz szacowanie kosztów naprawy i kosztów robocizny

 • Diagnozowanie pojazdów oraz instrukcja dotycząca technologii napraw

 • Informacja na temat diagnozowania i usuwania usterek występujących w układach sterowania silnikiem (benzynowym i wysokoprężnym) oraz układach hamulcowych i komfortu (ABS, ASR i ESP)

 • Opisy systemów wtrysku benzyny i wtrysku Diesel’a

 • Podgląd wyposażenia silników wysokoprężnych z rysunkami i listą części

 • Przegląd agregatów elektrycznych i części zamiennych z rysunkami i listami części

 • Co najmniej 1000 archiwalnych list części zamiennych do starszych pojazdów oraz listy części zamiennych do silników wysokoprężnych, układów elektryki i pneumatyki

 • Instrukcje napraw, informacje serwisowe i telegramy serwisowe do komponentów układów silnikowych diesel i komponentów elektrycznych

 • Dane dotyczące samochodów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi, np.: parametry ustawienia geometrii zawieszenia, zakresy przeglądów

 • Schematy elektryczne takich układów jak klimatyzacja, podgrzewanie siedzeń itp.

 • Kompleksowa baza danych zawierająca części i czasy pracy, wartości danych dla serwisu z podaniem ilości części i czasów pracy, kalkulacja ceny

 • Oprogramowanie przeznaczone dla szkół ponadgimnazjalnych, nośnik DVD

 1. Program dla serwisu pojazdów. Główne cechy programu:

 • Oprogramowanie zintegrowane z katalogami części zamiennych między innymi takich firm jak: AD Polska, Auto Partner, Fota, Inter Team, CER Motor i innymi

 • Szacowanie czasu przyjmowania towaru do magazynu, automatyczny import faktur elektronicznych

 • Funkcja wspomagająca pracę w serwisach i warsztatach samochodowych

 • Funkcja planowania pracy warsztatu

 • Funkcje dla serwisów oponiarskich

 • Funkcje dla serwisów blacharsko-lakierniczych

 • Obsługa magazynu

 • Sprzedaż części zamiennych

 1. Okres gwarancji obejmujący wszystkie komponenty systemu do diagnostyki pojazdów samochodowych: 12 miesięcy.

Cena wszystkich komponentów systemu do diagnostyki pojazdów samochodowych winna zawierać koszty dostawy, montaż i uruchomienie.

Miejscem dostawy systemu do diagnostyki jest Zespół Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała.
Część nr 5: Zakup i dostawa sprzętu geodezyjnego

CPV: 38300000-8 przyrządy do pomiaru 1. Niwelator z łatą i statywem – 3 szt

 1. Niwelator:

 • Obraz: prosty

 • Powiększenie: 20x

 • Zasięg pracy: nie mniej niż 61m

 • Najkrótsza celowa: 0,5m

 • Stała mnożenia: 100

 • Zakres pracy kompensatora: +/- 15’

 • Dokładność ustawienia +/-0,6”

 • Czułość libelii: 10’/2mm

 • Błąd 1 km podwójnej niwelacji: +/- 2,5mm

 • Norma szczelności: IP 54

 1. Łata:

 • Teleskopowa

 • Długość 5 m

 1. Statyw:

 • Aluminiowy

 • Zakres wysokości: 97-160 cm

 1. Dodatkowe:

 • Pokrowiec

 • Instrukcja obsługi w języku polskim

 • Certyfikat producenta

 • Gwarancja 5 lat

 1. Dalmierz laserowy ręczny – 2 szt

 • Zasięg pomiarowy: nie gorszy niż 0,5-25m

 • Dokładność pomiaru: nie gorsza niż 3mm

 • Jednostki miary do wyboru: m/’/”/cale/stopy

 • Automatyczne obliczanie wysokości oraz kąta

 • Pośrednie pomiary wysokości i szerokości niedostępnych obiektów

 • Pośrednie pomiary z punktem odniesienia

 • Pomiar odległości z możliwością dodawania lub odejmowania pomiarów

 • Pomiar powierzchni oraz możliwość dodawania kolejnej pomierzonej powierzchni

 • Pomiar kubatury obiektów

 • Funkcja tyczenia odległości

 • Możliwość określenia przekątnych (pomiar max i min)

 • Podświetlany, czytelny wyświetlacz

 • Pokrowiec, baterie, instrukcja obsługi

 • Gwarancja: 12 miesięcy

Cena sprzętu geodezyjnego winna obejmować koszt dostawy do Zespołu Szkół Ogrodniczych


ul. Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała.
Część nr 6: Zakup i dostawa sprzętu ogrodniczego

CPV: 16160000-4 różny sprzęt ogrodniczy
 1. Glebogryzarka spalinowa – 1 szt

 • Silnik spalinowy o mocy 6 KM chłodzony powietrzem, rozruch ręczny

 • Liczba gwiazd roboczych: 6 – każda gwiazda składa się z 4 motyk przykręcanych śrubami

 • Średnica gwiazdy roboczej: nie mniej niż 350 mm

 • Szerokość pracy: nie mniejsza niż 360-800 mm

 • Głębokość pracy: nie mniejsza niż 175-350 mm

 • Łańcuchowe przeniesienie napędu

 • Ilość biegów: 1 przód, 1 tył

 • Regulowany uchwyt w dwóch płaszczyznach

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Wertykulator i aerator spalinowy – 2 szt

 • Silnik spalinowy 1,3 Kw, rozruch ręczny z primerem gaźnika

 • Elementy robocze: 14 noży stalowych lub 24 sprężynki (elementy wymienne)

 • Szerokość robocza wertykulacji / aeracji: nie mniej niż 38/37 cm

 • Regulacja głębokości wertykulacji: centralna, 5 pozycji

 • Pojemność kosza: nie mniej niż 55 litrów, wykonany z tkaniny na metalowym stelażu

 • Składany uchwyt

 • Gwarancja 36 miesięcy

 1. Kosiarka spalinowa samobieżna – 1 szt

 • Silnik spalinowy o mocy nie mniejszej niż: 5 KM

 • Szerokość koszenia: nie mniejsza niż 53 cm

 • Pojemność kosza: nie mniejsza niz 72 L

 • Regulacja wysokości koszenia: centralna nie mniejsza niż 25-75 mm

 • Koła łożyskowane

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Kosiarka spalinowa z napędem – 2 szt

 • Silnik spalinowy o mocy nie mniejszej niż: 4 KM

 • Szerokość robocza: nie mniejsza niż: 46 cm

 • Pojemność kosza: nie mniejsza niż 60 L

 • Regulacja wysokości koszenia: centralna, 7 stopni wysokości

 • Koła łożyskowane

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Kosiarka sadownicza – 1 szt

 • Kosiarka sadownicza o szerokości roboczej co najmniej 1,15 m przeznaczona do wykaszania z jednoczesną możliwością rozdrabniania trawy

 • Trzypunktowy układ zawieszenia

 • Napędzanie wałem przegubowo-teleskopowym

 • Wysokość koszenia regulowana tylnym wałem podporowym oraz podnośnikiem hydraulicznym

 • 4 noże wirujące i przeciwnóż

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Pielniko-obsypnik 3 rzędowy – 1 szt

 • Wielofunkcyjne narzędzie pielęgnacyjne do prac w uprawach roślin okopowych

 • Liczba sekcji roboczych: 3

 • Rozstaw rzędów: nie mniejszy niż 625-675 mm

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Kosa spalinowa – 1 szt

 • Silnik spalinowy o mocy nie mniejszej niż: 3,1 KM

 • Element tnący: żyłka/tarcza

 • Szerokość robocza: nie mniejsza niż: 30 cm

 • Typ rączki: rowerowa

 • Korpus wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego

 • Amortyzacja drgań

 • Regulacja ustawienia rączek

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Nożyce spalinowe do żywopłotu – 3 szt

 • Silnik spalinowy o mocy nie mniejszej: 0,9 KM

 • Ostrze podwójne

 • Długość ostrza: nie mniejsza niż 60 cm

 • Maks. grubość ciętych gałęzi: nie mniejsza niż 28 mm

 • Regulowana rękojeść – 5 pozycji

 • Gwarancja: 24 miesiące
 1. Zagęszczarka jednokierunkowa – 1 szt

 • Silnik spalinowy o mocy nie mniejszej niż: 3,6 Kw

 • Rozruch ręczny

 • Częstotliwość: 5800 vpm

 • Wydajność: nie mniejsza niż 250m2/h

 • Wymiary płyty: 58x40 cm

 • Głębokość ubijania: nie mniejsza niż 20 cm

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Odkurzacz spalinowy do liści z możliwością rozdrabniania – 1 szt

 • Silnik o mocy nie mniejszej niż 0,9 KM

 • Prędkość powietrza 320km/h

 • Przepływ powietrza 12m3/min

 • Pojemność worka na odpady: nie mniejszy niż 40 L

 • Współczynnik rozdrabniania: 12:1

 • Gwarancja: 24 miesiące

 1. Myjka ciśnieniowa – 1 szt

 • Moc: co najmniej 2,1 Kw

 • Ciśnienie: 140 bar

 • Wydajność: nie gorsza niż 460 L/h

 • Zasilanie: 230 V, 50 Hz

 • Gwarancja: 24 miesiące

Cena sprzętu ogrodniczego winna obejmować koszt dostawy do Zespołu Szkół Ogrodniczych,


ul. Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała
Część nr 7: Zakup i dostawa przyrządów do pomiaru

CPV: 38300000-8 przyrządy do pomiaru, 38410000-2 przyrządy pomiarowe, 38552000-9 mierniki elektroniczne 1. Tester kabli RJ 45 z funkcją pomiaru długości kabla – 2 szt

 • Tester okablowania do pomiaru ciągłości okablowania

 • Umożliwia pomiar błędów połączeń w skrętkach UTP/STP

 • Funkcje: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, wykrywanie przerw, wykrywanie odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, identyfikacja terminatorów

 • Urządzenie wyposażone w wyświetlacz, zasilane na baterie, baterie w komplecie

 • Gwarancja: 12 miesięcy

 1. Multimetr cyfrowy z testerem okablowania sieci – 2 szt

 • Zakres napięciowy DC: 200m/2/20/200/600 V ± 0,5%

 • Zakres napięciowy AC: 200m/2/20/200/600 V ± 0,8%

 • Zakres prądowy DC: 200µ/2m/20m/200 mA ± 1,2%, 2/10A ± 2,0%

 • Zakres prądowy AC: 200µ/2m/20m/200 mA ± 1,5%, 2/10 A ± 3,0%

 • Pomiar rezystancji: 200/2k/20k/200k/2M/20M Ω ± 1,0%

 • Pomiar częstotliwości: 20 kHz ± 1,5%

 • Test diody: Tak

 • Podświetlany LCD: Tak

 • Pamięć odczytu: Tak

 • Sygnalizacja akustyczna: Tak

 • Test okablowania sieciowego (RJ-11, RJ-45): T568A, T568B, 10Base-T

 • Zasilany na baterie, baterie w komplecie

 • Gwarancja: 12 miesiecy

 1. Miernik cyfrowy uniwersalny – 10 szt

 • Osłona gumowa, zdejmowana

 • Silikonowe sondy pomiarowe

 • Dźwiękowa oraz wizualna sygnalizacja zwarcia

 • Wybór rodzaju pomiaru za pomocą pokrętła

 • Pomiar prądu: nie mniej niż 10A

 • Pomiar napięcia DC: nie mniej niż 600V

 • Pomiar napięcia AC: nie mniej niż 600V

 • Pomiar częstotliwości: TAK

 • Pomiar pojemności: TAK

 • Pomiar temperatury: TAK

 • Zasilanie bateryjne: TAK, baterie w komplecie

 • Urządzenie wyposażone w wyświetlacz

 • Gwarancja: 12 miesięcy

 1. Tester zasilaczy komputerowych – 6 szt

 • Urządzenie umożliwia sprawdzenie napięć dla zasilaczy ATX, BTX, ITX

 • Wynik wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD

 • Mierzone napięcia: +12V, -12V, +5V, -5V, +3.3V, -3.3V

 • Dokładność pomiaru +/- 0.1V

 • Alarm przy zbyt niskim/wysokim napięciu.

 • Możliwość sprawdzenia napięcia na wtykach: 20-pin oraz 24-pin (złącza ATX), Floppy,
  S-ATA, HDD, CD-ROM, 4-PIN, 6-pin, 8-PIN, Stand By, ATX 12V.

 • Gwarancja: 24 miesiące


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna