Wyklady z ortopediiPobieranie 248,23 Kb.
Strona7/10
Data24.10.2017
Rozmiar248,23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.ARTROSKOPIA


Takagi w 1918 zbadał staw biodrowy Bircher wypełnił staw gazem a Geist 1926 operacyjna technika artroskopii

Hopkins wprowadził optyczny aparat.

Czułość –95%

Powikłania artroskopii;


 • uszkodzenie tęt. podkolanowej

 • uszkodzenie n. strzałkowego

 • zapalenie stawu

 • śmiertelność – 1/27 tyś.

Artroskopia nie służy do oceny czynności stawu jako całości ale do oceny poszczególnych jego elementów.

„gdy się ma tylko młotek większość rzeczy wygląda jak gwoździe”
leczenie uszkodzeń więzadeł krzyżowych:


 1. przednie ( najczęściej uszkadzane) – przy nadmiernym przegięciu do przodu- u sport.

  • Test Lachmanna

  • Objaw pivot-shift

Więzadło poboczne piszczelowe lepiej się goi niż krzyżowe przednie Rekonstrukcja w. krzyżowego przedniego ułatwia samoleczenie się w. pobocznego piszczelowego (jeśli jest jednocześnie uszkodzone)

Różnica w leczeniu tych więzadeł może wynikać z innego unaczynienia , innych czynników wzrostu anatomii itp. TGF beta 1 dla obu tych więzadeł powoduje wzrost kolagenu. Dermatoidalny czynnik wzrostu- lepiej goi się krzyżowe przednie


Fazy gojenia

ww. poboczne piszczelowe 3 fazy

 • Zapalna

 • Proliferacyjna

 • Przebudowy

ww. krzyżowe przednie 4 fazy

 • Zapalna

 • Naprawcza (trwa 7-8 tyg.)

 • Proliferacyjna

 • Przebudowy

W 80% przyp. uszkodzenie ww. krzyżowego jest w części bliższej to prowadzi do zniesienia czucia prioprioceptywnego.


Kiedyś żeby odtworzyć więzadło krzyżowe przednie stosowano przeszczepy lub wykorzystywano zdwojenie ścięgna ze stopki gęsiej- 2 mm półścięgnisty i smukły

Przeszczep –po 7 mc. Od operacji można wracać do aktywności

protezy – stałe rurowe wspomagające, zrębowe.
Więzadło krzyżowe rzepki à zdolności samoregeneracji, stąd bierze się ewntulany przeszczep

Więzadło przednie nie ma takich zdolności


Chirurgiczne sposoby odtwarzania więzadła krzyżowego przedniego:

 • autogenny przeszczep z więzadła rzepki (1/3 szerokości, dwa elementy kostne po obu stronach)

 • zdwojony przeszczep ścięgna smukłego i półścięgnistego

 • przeszczepy sztuczne – stałe, zerowe, wpomagające, zrębowe

 • najlepsza proteza dwupęczkowa

mocowanie wszczepu- wbijamy przeszczep w kość i wkręty stalowe

75% wyników dbi bdb po rekonwalescencji ww krzyzowych przy ocenie 2,5 letniej ale po 5-10 latach gorsze wyniki
leczenie chorób zwyrodnieniowych – alloplasyka stawu kolanowego:

- gonartroza przedziału bocznego, przyśrodkowego • przedziałowa – osteotomia w celu odciążenia chorego

 • szpotawosc- osteotomia na poz. Goleni

 • koslawosc- osteotomia uda

przy osteotomii piszczelià osteotomia lubresekcja strzałki


całkowita alloplastyka kolana:
protezy :

1.protezy związana- zawiasowe

2.pr.częściowo związane

3.pr.niezwiazane


wskazania do pob...... kolana

1.zniszczenie chrząstki stawu kolanowego

2.niestabilnośc z podwichnięciem goleni
WYKŁAD 7

NOWOTWORY KOŚCI


Zachorowalnośc na neo złośliwe 1-2/100 tyś.

1,5% nowoworów

przerzuty do kości – 36%
przyczyny nowotworów:


 • nie znana – kilka teorii – etiologia ????

 • wirusy

 • substancje chemiczne, fizyczne, chemiczne

 • czy.immunologiczne


Nowotwory:

 • łagodne - 56% - otoczone torebką, duzy stopień podobieństwa do komórek prawidłowych

 • złośliwe - 8% - naciekją, słabozróżnicowane

 • przerzuty - 96%Diagnostyka


 • Wywiad- ból nocny,

 • Badanie kliniczne - obrzęk, zaburzenie funkcji, złamanie patologiczne

 • Badania dodatkowe- laboratoryjne- ob., morfologia, fosfatazy, Ca, P, białko

-obrazowe- rtg, rtg warstwowe, USG, CT, MR, scyntygrafia, angiografia
nowotwory złośliwe- typowe umiejscowienie:

 • Dalsza nasada kości udowej

 • Bliższa nasada piszczeli

Szybka diagnostyka: RTg płuc, USG j. brzusznej, scyntygrafia

Współpraca: ortopedia + pediatra + onkolog + psycholog + histopatolog + radiolog + rehabilitant

90% nowotwory kościogubne, 10% kościotwórcze


Lokalizacja guzów:

 • Udo 70% wszystkich

 • Ramię 17%

 • Kręgosłup 9%

 • Piszczel, rzepka, łopatka3%Przerzuty nowotworowe do kości


 • Rak sutka 75%

 • Rak stercza

 • Nerka

 • N. rodny

 • Tarczyca

Przerzuty

 • kobiety 60% ( gł. sutek)

 • meżczyźni 40% ( prostata lub nerka)


Przerzutowanie do:

 • Kręgi

 • Miednicy

 • Żebra

 • Kość udowa – bliższy koniec

 • Kość ramienna – bliższy koniec

 • Czaszka


Etapy powstawania przerzutów do kości:

 • Naciekanie tkanek otaczających

 • Naciekanie naczyń krwionośnych i limfatycznych

 • Wysiew komórek do krwiobiegu

 • Zasiedlenie szpiku przez nowotwór

 • Unaczynienie komórek nowotworowych

 • Naciekanie kości i modyfikacja środowiska


Objawy kliniczne przerzutów:

  • Ból

  • Złamania patologiczne

  • W rtg. ogniska kościogubne (90%) i kościotwórcze (10%)


Mechanizm bólu:

 • Pobudzenie zakończeń nerwowych w błonie środkostnej i jamie szpikowej , po uwalnianiu substancji (PG, bradykinina, SP, histamina)

 • Rozciąganie okostnej przez guz.

 • Złamanie kości

 • Naciekanie nerwów otaczających tkanek

Klasyfikacja guzów wg. Sachajowicza à skrypt.Cechy nowotworu złośliwego

    • zatarcie struktury beleczkowej

    • zwapnienia wokół kości

    • gęsty guz

    • spikule

    • trójkąt Codmana (odwarstwienie okostnej)

1. Nowotwory wytwarz. tkankę kostną:

Łagodne:

   • OSTEOMA- nie daje bólu , przypadkowo można go znaleźć na rtg.

   • OSTEOID OSEOMA- kostniak kostnawy łatwo rozpoznawalny na rtg. Dolegliwości bólowe, nasilone w nocy, często w szyjce kości udowej


Złośliwe :

   • OSTEOSARCOMA- w dalszej nasadzie kości udowej do trzonu , bardzo duża śmiertelność; klinicznie widoczne zgrubienia na nodze; głownie nasada dalsza kości udowej, duża śmiertelność, brak bolesności, rtg- zaarcie struktury beleczkowej , nacieczenie tkanki otaczającej, promieniste spikule, o. Codmana   • OSTEOSARCOMA JUXTACORTICALE- mięsak kostny przykorowy -rozwija się od okostnej i lepiej rokuje nie rośnie tak ekspansywnie jak kostniak, rośnie na zewnątrz. Osteosklerotyczny z osteolitycznymi ogniskami ( nidus), silone bóle nocne często zajmuje kośc udową –gł. szyjkę rozwój zczyna się od okostnej łatwiejsza niż w mięsaku kostnym resekcja i dzieki temu lepsze rokowanie


2. Nowotwory wytw. tkankę chrzęstną:

Łagodne :

   • CHONDROMA– widoczne masy chrzęstne w kości , konieczne są tu przeszczepy kostne autogenne z strzałki

   • CHONDROBLASTOMA- występuje tylko w nasadzie głowy kości ramiennej (99%) ; tylko w nasadach ; w 1% nasada kości udowej

Złośliwe :

   • CHONDROSARCOMA- na podłożu wyrośli chrzęstno-kostne może się rozwinąć, zaburzenia funkcji stawów kości udowej, często w stawie biodrowym, charakterystyczny chrzęstny wygląd, wykrywany jest zazwyczaj jako guz bardzo zaawansowany.szybki wzrost, deformacje,

   • CHONDROSARCOMA JUXTACORTICALE- w późnym etapie następuje niszczenie kości


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna