Wyklady z ortopediiPobieranie 248,23 Kb.
Strona2/10
Data24.10.2017
Rozmiar248,23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

LECZENIE NIERÓWNOŚCI KOŃCZYN

Dł. względna kd.: od kolca biodrowego przedniego górnego do szczytu kostki przyśrodkowej

Dł. bezwzględna kd.: kretarz wiekszy k. udowej do szczytu kostki bocznej

Przyczyny: • wady wrodzone- hipoplazja, aplazja, przerosty, ch. układowe

 • zapalenia kostno-stawowe- swoiste, nieswoiste, uszkodzenia chrząstki wzrostowej

 • urazy- złamania, wadliwy zrost, złuszczenie, uszkodzenie chrząstki nasadowej

 • porażenia: wiotkie i spastyczne

 • inne- nowotwory, naświetlania, ch.Perthesa


Złuszczenie- uraz kości typowo u dzieci; przesunięcie nasady w stosunku do przynasady

Uszkodzenie chrząstki nasadowej może spowodować zahamowanie lub asymetrię wzrostu, znajduje się ona między nasadą a przynasadą i zapewnia kości przyrost na długość


Wybór metody leczenia

 • poniżej 2 cm – wkładki

 • 2-4 cm- wkładki, epifizjodeza, skrócenie kończyny, wydłużenie konczyny

 • 4-6 cm- wydłużenie, epifizjodeza

 • 6-15 cm- wydłużenie

 • powyżej 15 cm- amputacja , zaprotezowanie


Epifizjodeza- zablokowanie chrząstki nasadowej. Należy uwzględnić odpowiedni wiek chorego.

Skrócenie – najczęściej w okolicy podkrętarzowej, międzykrętarzowej ewentualnie trzonu lub przynasady dalszej. Skracamy kończynę zdrową!

Jeśli wycinamy kawałek trzonu kości to zespalamy to drutami. Można też zmieniać oś.


 • Chrząstka nasadowa dalszej nasady kości udowej odpowiada za 38% wzrostu kończyny

 • Chrząstka nasadowa bliższego końca piszczeli odpowiada za 27%wzrostu kończyny. (razem 65%)

Razem udo+ piszczel- 65%wzrostu kończyny

W zdrowej kończynie blokują chrząstkę nasadową- u dorosłych zarastaMetoda Moseleya- musi być symetrycznie ( grafy do obliczenia najlepszego wieku) max. ile możemy skrócić to-6 cm

Odpowiedni wiek: dziewczynki 11-13 lat, chłopcy 13-15 lat.

Wycina się fragmenty kostne z chrząstką i obraca się, potem umieszcza odwrotnie. Chrząstka jest zablokowana.

Metody wydłużania kończyn:

Ta metoda lepiej traktowana przez pacjenta i rodzinę, ale dająca dużo powikłań • 1.Wydłużenie skróconej kończyny:

Wartośc graniczna to 20% wydłużanego segmentu.

Index wydłużania=[czas]/[długość] aby wydłużyć o 1cm, średnio 1mm/dobę, ale dla każdej kości własne (np. udo 43dni/cm; piszczel 33dni/cm; kość ramienna 25dni/cm) • 2.Rozciąganie chrząstki nasadowej

ad.1Osteotomia skróconej konczyny:

 • metoda Wagnera- w 1971 przecinał kość, montował aparat i stopniowo 1mm na dobę wydłużał kończynę przecięcie kości rozciąganie odłamów stopniowo 1mm/dobę co 6 h
  • osteotomia skróconej kończyny (kortykotomia/kompatektomia = przy nasadzie)

  • ramowy aparat osiowy

  • gwoździe Schantza (5mm)

  • powolna dystrakcja 1mm/dobę

kontroluje tworzenie kostniny między odłamami

ponieważ metoda ta wymaga 3 zabiegów- przecięcie i założenie aparatu, wydłużenie i założenie blaszki i wyciągnięcie blaszki( aparatu wydłużającego) jest obecnie rzadko stos.
 • Metoda Ilizarowa – korykotomia (przecięcie trzonu uda) lub kompatektomia (przecięcie kości gąbczastej(przynasady)

  • przecięcie trzonu kości zbitej lub gąbczastej

  • cylindryczny aparat osiowy

  • cienkie druty Kirsznera ( 2mm)

  • powolna dystrakcja (1 mm/dobę)

czasami wykonuje się przecięcie w 2-ch miejscach ( przynasada bliższa i dalsza) żeby przyspieszyć wzrost. Można też skorygować oś konczyny tym aparatem. Przy pomocy takiego urządzenia można też leczyć stopę końsko-szpotawą.

 • Metoda de Bastiani

  • osteotomia skróconej kości

  • aparat klamrowy „orthofix”

  • gwoździe Schatza ( 5mm)

  • powolna dystrakcja à po utworzniu się młodej kostniny 7-14 dni

  • kontrola też ustawienia osiowego konczyny

Kość udowa – raczej orthofix, kość piszczelowa – raczej Ilizarow (doświadczenia kliniki)


Ad.2 rozciąganie chrząstki nasadowej (aparat Ilizarowa lub orthofix)

  • ostre złuszczanie – nie stos. już

  • powolne złuszczanie 0,5 mm/ dobę w 2 dawkach

  • chondrodiatasis- powolne symetryczne kontrolowane rozciąganie chrząstki nasadowej 0,5 mm/dobę


Powikłania:- duże ryzyko powikłań (50 - 220%)

 • infekcje

 • złamania regeneratu

 • brak zrostu

 • zaburzenia osi kończyny

 • przykurcze stawowe

 • podwichnięcie kolana lub biodra

 • zaburzenia neurologiczne i naczyniowe

najczęstsze powikłania poza infekcjami:

-niedojrzała kostnina à trzeba obciążać kończynę

-opóźniony wzrost

-zaburzenia osi kończyny

-powierzchowna infekcja
monitorowanie procesu wydlużania – co 1 tydzień – zw. wczesne zabiegi korekcyjne
wnioski

-konieczne jest dobre zaplecze lekarskie

-wady wrodzone są obarczone największym ryzykiem wystąpienia powikłań.

-wskazane co tygodniowe monitorowanie- RTG, USG, CT, DEXA

-powikłania 50-220% (bo się sumują)?

-przy olbrzymiej deformacji lepiej wykonać amputację i zaprotezować


ewentualnie

-korekcja orientacji aparatu  • wczesne zabiegi korekcyjne np.przecięcie przedwcześnie zrośnięego regeneratu

  • regulacja tempa wydłużania

  • częste kontrole pacjentów


monitorowanie regeneratu;

-rtg, CT czy jest ww. korowa- gdy brak to nie można usunąć aparatu bo dojdzie do złamania  • sensytometria – DEXA - czy jest wystarczjąca mineralizacja kości

  • USG –ocena kostniny ( młoda dobrze wiedoczna), przydatne do pojawienia się warstwy korowej.

  • rtg dobrze jest robić w każdym przypadku w czasie wydłużania

  • usg- do czasu wytworzenia się warstwy korowej kości( 6 tyg)przez ww. korowa już nie przechodzą ulradźwięki

  • CT-ocena kortykalizacji

  • Wczesne wykrywanie powikłań i interwencja korekcyjna

Wnioski: konieczne dobre zaplecze diagnostyczne, możliwość kontroli RTG, USG itp., bardzo ważen doświadczenie prowadzącego.

Wykład 3OSTEOPOROZA
Układowa choroba szkieletu charakteryzująca się małą masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, które powodują kruchość kości i zwiększone ryzyko złamań.
Kość- hydroksyapatyty = 70% masy kości (twardość i wytrzymałość kości) i tkanka organiczna ( gł. kolagen, odpowiedzialny za rozciąganie)

Osteocyty, osteoblasty, osteoklasty- stanowią 2% kości

Tkanka kostna zbita (koncentryczne blaszki kostne = osteon + kanał Hawersa), w trzonach kości długich, odporna na ściskanie) i tkanka kostna gąbczasta;
kość beleczkowata – bardzo aktywna metabolicznie, w nasadach i przynasadach
Na rok przebudowie ulega 3% kości zbitej i 25% kości gąbczastej

Wartość szczytowa masy kostnej jest osiągana w wieku 25-30 lat.
OSTEOPOROZA

à uogólniona

à miejscowa

à pierwotna (80%)

à wtórna( 20%)
àinwolucyjna

à typ I

à typ II

à idiopatycznatyp I- postmenopauzalna – odbudowa niecałkowita

typ II- starcza – organizm nie nadąża odbudować resorbowanej kości = ewolucyjna kruchość, złamanie, bolesność i ból
Przyczyny


 • Unieruchomienie kończyny

 • Długotrwałe choroby obłożne

 • Porażenie kończyn, udary ( nieaktywność)

 • Stan nieważkości

 • Niedobory wapnia , białka , wit.C, D

 • Leki –heparyna, metotreksat, sterydy

 • Alkoholizm

 • Mała ekspozycja na słońce

 • Schorzenia wątroby-marskość, sarkoidoza

 • Choroby nerek

 • Zespół Cushinga

 • Niedobory estrogenów po menopauzie

 • Choroby przytarczyc ( nadczynność) i nadczynność tarczycy

 • Nowotwory

 • Osteogenesis imperfecta

 • Młodzieńcza o niewyjaśnionej etiologii


Czynniki zwiększające ryzyko złamań

 • Podeszły wiek

 • Osteoporoza

 • Niska gęstość kości

 • Podatność na upadki- zawroty głowy, osłabienie wzroku i słuchu

 • Środowisko, obuwie, podłoże

 • Przebyte złamanie

Patomechanizm- zależy od wieku, menopauzy, czynników ryzyka1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna