Wyklady z ortopediiPobieranie 248,23 Kb.
Strona1/10
Data24.10.2017
Rozmiar248,23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

WYKŁAD 1
WRODZONA (ROZWOJOWA) DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO. (CDH CONGENITAL DYSPLASIA OF THE HIP LUB DDH- DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP)

Dysplazja stawu biodrowego rozwija się po urodzeniu dziecka. Sprzyjają czynniki ryzyka.

Staw biodrowy noworodka składa się głównie z części chrzęstnych.

Chrząstka Y – łączy 3 kości- łonową, kulszowa i biodrową.

kąt szyjkowo-trzonowy kości udowej u dorosłych 128º, u noworodka – 145 st.( jest fizjologią ), u 3-4latka- 130 st.

Kąt przodoskręcenia – antetorsji- N:15º u noworodków N: 40 st jest to kąt między szyjką kości udowej a powierzchnią stołu.
Punkt kostnienia głowy kości udowej pojawia się ok. 4 mc życia

Krętarz większy- punkt kostnienia około 4 r. ż.


Dysplazja stawu biodrowego – wadliwe wykształcenie stawu – panewki i w konsekwencji głowy kości udowej.

Najczęstsza wada wśród noworodków rasy białej. Częstość 1-60%, w Polsce 4%

40% łóżek ortopedycznych zajętych było przez DDH i powikłania. Obecnie, dzięki profilaktyce, jest coraz mniej powikłań.
Etiologia:

1.teoria czynników wewnętrznych • Pierwotne zaburzenia rozwoju stawów biodrowych

 • Hormony – estrogeny, relaksyna , insulina (makrosomik)

 • Zaburzenia przemiany materii

 • Dziedziczenie 15%

2. teoria czynników mechanicznych • Wywierane na płód – małowodzie, mięśniaki macicy, ciąża bliźniacza

 • Ultrapozycja - ułożenie płodu odbiegające od prawidłowego w macicy np. pośladkowe, poprzeczne

Więzadło biodrowo- lędźwiowe stabilizuje staw biodrowy – nie prostować nóżek dziecka- nóżki dziecka fizjologiczne powinny być zgięte. Lepsze centrowanie głowy k. udowej na dno panewki.Rozpoznanie;

  • objaw przeskakiwania Ortolaniego

  • objaw wyważania Barlowa

  • objaw ograniczonego odwodzenia

  • zwiększona rotacja wewnętrzna uda- związana ze zwiększonym kątem przodoskręcenia

  • asymetria fałdów pośladkowych- małe znaczenie bo dużo dzieci dobrze odżywionych

  • brak głowy w stawie

  • objaw kolankowy- dziecko leży na plecach ma zgięte nogi w kolanach – kolana na różnym poziomie (u dzieci starszych)

  • objaw Trendelenburga- niewydolność mięśnia pośladkowego średniego (ostatnie 2 objawy związane z zwichnięciem w stawie) – u dzieci stojących


Elementy biodra dysplastycznego na RTG:

   • stromy daszek panewki

   • grube dno panewki

   • płytka panewka

   • koślawość szyjki kości udowej ( wzrost kąta szyjkowo-trzonowego)

   • zwiększony kąt antetorsji

   • opóźnione ukazywanie się punktu kostnienia głowy kości udowej


chód kaczkowaty – gdy z obu stron zwichnięcie

chód utykający – jednostronne zwichnięcie
Badania kontrastowe – wprowadza się kontrast do stawu biodrowego i obserwuje jak zachowują się elementy chrzęstne których nie widać w rtg( artrografia).

Linia/kąt Hilgenreinera- biegnie przez obie chrząstki Y ( kąt pochylenia stropu panewki N: powyżej 30 stopni)w dysplazji wzrost tego kata

Łuk Menarda- Shentona- wzdłuż dolnego brzegu szyjki i górnego brzegu otworu zasłonowego, w dysplazji ulega przerwaniu.

Badania diagnostyczne:

 • RTG ma sens od 4m.ż. – linie i kąty Zawsze jako dowód zwichnięcia, w trudnych przypadkach ( utrudniona interpretacja USG) w diagnostyce różnicowej) panewka płytka stroma i gruba – po 1 r.ż.

RTG- pomocne w planowanym leczeniu operacyjnym

 • USG od 5 dnia do 1 roku – metodą Grafa- sonda liniowa w okolicy nadkrętarzowej ocenia kąty alfa i beta, ( 5 i 7,5 MHz) i Harckego (dynamiczna i w 3 plaszczyznach)Typy stawu bidrowego:

I -prawidłowy 1. -dysplazja bez przemieszczenia

 2. -podwichnięcie

 3. -zwichnięcie


Podział wg Grafa:

I - prawidłowy staw biodrowy

IIa lub IIb- czysta dysplazja - cechy dyspalzji w panewce w lub głowie kości udowej lub obu ale bez przemieszczenia – leczenie około 4tyg

III – biodro decentrujące się – leczenie od 10 do 16 tygodni

IIIa, IIIb – dyspalzja z podwichnięciem ( przesunięcie kości udowej)

IV - pełne zwichnięcie (pełne przemieszczenie z panewki) – leczenie od 12 do 24 tygodni

Leczenie dysplazji:

- podwójne pieluchowanie

- orteza odwiedzeniowo- zgięciowa – rozwórka Koszli

- uprząż Pawlika

- wyciąg ponad głowę – gdy późna interwencja –bardzo trudne do nastawienia –wprowadzenie głowy kości udowej w panewkę stawu potem nastawienie stawu w narkozie i opatrunek gipsowy

-operacyjne  • koślawość szyjki kości udowej – osteotomia- ustawienie w panewkę;

  • zabieg na miednicy wg. Degi, Saltera, Pembertona itp.

  • Osteotomia derotacyjna uda

  • przy wzroście kąta szyjkowo-trzonowego chirurgiczne zmniejszenie tego kąta ewentualnie operacja miednicy

unaczynienie – tt. okrężające górne i dolne


strefa bezpieczna do której można usztywnić nogę dziecka w trakcie leczenia – 70stop.odwiedzenie, 100stop zgięcie kolan

wzrost odgięcia à napięcie i zamknięcie naczyń àmartwica chrząstki


Dysplazja fizjologiczna:

 • płytka panewka

 • zwiększony kąt antetorsji

 • zwiększony kąt trzonowo –szyjkowy

 • chrzęstne elementy stawowe

 • stabilizacja układu przez więzadła biodrowo-udowe.


Profilaktyka dysplazji:


Wczesne wykrycie- zalety

 • wczesne leczenie

 • krótsze leczenie

 • leczenie mniej obciążające

 • zmniejszenie ilości leczenia operacyjnego

 • tańsze

 • szanse na 100% wyleczenie (jeżeli wykryte przed ukończeniem 3m.ż)


Przyczyny utrzymywania się dysplazji:

1.zrosty stawu biodrowego z miednicą

2.zrosty wewnątrztorebkowe i zewnątrztorebkowe

3.przerost więzadła obłego

4.klepsydrowata torebka stawu

5.wzrost napięcia mm.iliopsoas

6. zwichnięcie części chrzęstnej stawu biodrowego np. obrąbka stawowego

7 stroma panewka


Nasze podejrzenie musi wzbudzić, gdy w wywiadzie:

 1. wywiad rodzinny DUH

 2. poród pośladkowy,

 3. kliniczne cechy dysplazji

 4. choroby matki w czasie ciąży

 5. ciąża bliźniacza, małowodzie, dziecko markosomiczne

DDH- nie leczone à zmiany degeneracyjne àendoproteza


WYKŁAD 2


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna