Wykaz sprzętu rehabilitacyjnegoPobieranie 296.24 Kb.
Strona1/4
Data12.12.2017
Rozmiar296.24 Kb.
  1   2   3   4

2014/PN/S.REH/02 załącznik 2

Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
1. Wózek dla osoby ze sprawną tylko jedną ręką. (2 sztuki: 1 wózek dla osoby ze sprawna tylko prawą ręką + 1 wózek dla osoby ze sprawną tylko lewą ręką).

lp.

Wymagane cechy, parametry i warunki


Podać parametry oferowane

1.

- wózek przeznaczony dla pacjentów ze sprawną tylko jedna ręką oraz niepełnosprawnych na skutek między innymi: paraliżu; amputacji, uszkodzenia lub deformacji kończyny; zesztywnienia lub uszkodzenia stawów; niewydolności serca; słabego krążenia krwi; zaburzeń równowagi; ubytków masy mięśniowej

- wózek przeznaczony dla osób dorosłych w każdym wieku

- wózek dla pacjentów o ciężarze ciała do minimum 120kg

- wózek napędzany przez pacjenta samodzielnie lub popychany przez opiekuna – odpowiednie uchwyty

- wózek przeznaczony do użycia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków

- konstrukcja wózka wykonana ze stali z możliwością późniejszego dalszego doposażenia wózka w dodatkowe opcje

- konstrukcja stalowa malowana – możliwość uzgodnienia koloru z Wykonawcą przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia

- koła z ogumieniem do pompowania o średnicach: przednie skrętne – 18-22cm,


tylne – 160-165cm

- obie obręcze napędowe zamontowane z jednej strony na jednym kole – obracanie jedną obręczą powoduje skręt w lewo, a drugą - skręt w prawo, minimalny promień skrętu minus 7mm

- hamulce – prawy i lewy - sprzężone w celu umożliwienia zahamowania przy użyciu tylko jednej ręki

- szerokości wózka w przedziale 60-67cm

- szerokość oparcia w przedziale 47-50cm

- masa całkowita wózka maksymalnie do 20kg

- długość całkowita z podnóżkiem maksymalnie do 110cm

- szerokość wózka po złożeniu maksymalnie do 45cm

- wysokość wózka po złożeniu maksymalnie do 95cm

- długość wózka po złożeniu maksymalnie do 85cm

- stabilność statyczna wózka: „z góry” 15o, „pod górę” 15o „w poprzek” 15o

- zdolność do wspięcia na przeszkodę o wysokości minimum 5,5cm

- parametry siedziska: kąt nachylenia 5o, kąt pomiędzy siedziskiem, a podnóżkiem 7-9o, głębokość 58-62cm, wysokość przedniej krawędzi 42-45cm, odległość od podnóżka 42-50cm, odległość od podłokietnika 20-24cm

- parametry oparcia: kąt nachylenia 5o +/- 1o- wózek wyposażony w stabilizator przedramienia wykonany w technologii próżniowej, która pozwala na dopasowanie jego kształtu do kształtu przedramienia i dłoni oraz zaopatrzony w taśmy samoczepne służące do unieruchomienia niesprawnej kończyny pacjenta.
2.

Instrukcja obsługi w j. polskim (dostarczyć z dostawą).
3.

Dokumenty potwierdzające oferowane parametry (prospekt i instrukcja obsługi dołączane do oferty).
4.

Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE.
5.

Wózki nowe - rok produkcji 2014 r.
6.

Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.
7.

Gwarancja: minimum 24 miesiące


Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość

netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Producent, nazwa urządzenia,
nr katalogowy


1.

Wózek dla osoby ze sprawną tylko jedną ręką - prawą

1 szt
2.

Wózek dla osoby ze sprawną tylko jedną ręką - lewą

1 szt

Łączna wartość pakietu nr 1:
netto………… (słownie …………………………………………………………….…………..)

brutto ………. (słownie…………………………………………………………………………)


Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
............................., .................... …….………...............................

Miejscowość data (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji


                              wykonawcy/wykonawców wspólnych)
Pakiet nr 2
1. Aparat do elektroterapii.

lp.

Wymagane cechy, parametry i warunki


Podać parametry oferowane

1.

- aparat umożliwiający wykorzystanie co najmniej 40 podstawowych rodzajów prądów oraz szerokie zakresy ich regulacji

- wytwarzane rodzaje prądów:

a) diadynamiczne: MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso

b) interferencyjne: statyczny klasyczny, statyczny przerywany, statyczny wstępnie modulowany i premodulowany, dynamiczny / izoplanarny

c) impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trókąt, prostokąt, trapez, sinus: unipolarne i bipolarne)

d) faradyczny i neofaradyczny

e) stały do wykonywania zabiegu galwanizacji

f) do wykonywania zabiegu jonoforezy – podawanie leków podczas zabiegu

g) do wykonywania zabiegu tonolizy - przywrócenie fizjologicznej równowagi pobudzenia włókien mięśniowych

h) do przezskórnej elektrostymulacji nerwów (TENS - Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation): klasyczny (C-TENS), uderzeniowy (BURST), krótki intensywny, modulowany

i) do stymulacji mięśni hipotroficznych, zanikających z powodu unieruchomienia oraz do treningu mięśni zdrowych (Kotz): standardowy i regulowany

j) Traberta do wywołania tężcowych skurczy mięśni szkieletowych, a w ich następstwie zmniejszenia napięcia mięśniowego (Ultra Reiz), UR 2-5 - standardowy i regulowany

- możliwość wyboru gotowych parametrów zabiegów dla typowych schorzeń

- możliwość indywidualnej regulacji parametrów zabiegu

- możliwość własnego ustawienia parametrów zabiegu wybranych przez obsługę

- możliwość ustawiania sekwencji prądów diadynamicznych

- funkcja elektrogimnastyki z regulacją

- aparat wyposażony w dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy)

- funkcja płóutomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t,

automatyczne wyliczanie wartości współczynników),

- możliwość pozostawania wyników ostatniego badania w pamięci aparatu

- ekran ciekłokrystaliczny umożliwiający odczyt parametrów

- system wykrywania przerwy w obwodzie zabiegowym

- aparat wyposażony w liczniki czasu i liczby zabiegów

- wraz z aparatem komplet akcesoriów: 4 elektrody silikonowe, wiskozowe, 4 elektrody aluminiowe, 8 podkładów wiskozowych dopasowanych do elektrod, 2 przewody do podłączenia elektrod, 1 przewód do elektrod specjalnych, 2 opaski o wymiarach 4,5-5,5x50-51cm, 2 opaski o wymiarach 4,5-5,5x80-81cm, taśma aluminiowa, przewód zasilający, odpowiedni bezpiecznik

- dane techniczne aparatu: częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz; natężenie prądu interferencyjnego RMS 0-60 mA; natężenie prądu galwanicznego 0-50 mA; natężenie prądu diadynamicznego: prąd średni dla DF 0-30 mA, prąd średni dla MF 0-15 mA; częstotliwość TENS; częstotliwość HV 1-200 Hz; czas impulsu TENS i HV 50-250 μs, amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego 0-100 mA; szerokość impulsu modulowanego 5-990 ms; czas przerwy 100-4000 ms; czas opóźnienia 5-150 ms; amplituda prądó impulsowych 0-100 mA; amplituda impulsu (tonoliza) 0-100 mA

- zasilanie aparatu 230V / 50Hz / 70VA

- masa aparatu do 3,00 kg


2.

Instrukcja obsługi w j. polskim (dostarczyć z dostawą).
3.

Dokumenty potwierdzające oferowane parametry (prospekt i instrukcja obsługi dołączane do oferty).
4.

Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE.
5.

Aparat nowy - rok produkcji 2014 r.
6.

Naprawy, pomoc techniczna i serwis:

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.- Pomoc techniczna dostawcy w godzinach pracy placówki SP ZOZ w Hajnówce (godz. 7.40-15.15)

- Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty zakończenia produkcji
oferowanego modelu.
7.

Gwarancja: minimum 24 miesiące


Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość

netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Producent, nazwa urządzenia,
nr katalogowy


1.

Aparat do elektrostymulacji

1 szt

Łączna wartość pakietu nr 2:
netto………… (słownie …………………………………………………………….…………..)

brutto ………. (słownie…………………………………………………………………………)


Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

............................., .................... …….………...............................

Miejscowość data (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
                              wykonawcy/wykonawców wspólnych)
Pakiet nr 3
1. Stół rehabilitacyjny (5 sztuk).


lp.

Wymagane cechy, parametry i warunki


Podać parametry oferowane

1.

- stół rehabilitacyjny przeznaczony do prawidłowego pozycjonowania pacjenta, u którego wykonuje się zabiegi lecznicze w jednostkach służby zdrowia

- stalowa, wykonana z kształtowników i malowana metodą proszkową na kolor biały lub drewniana konstrukcja stołu


- leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym, nadającym się do mycia środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w jednostkach służby zdrowia

- kolory obicia ustalone zostaną po wybraniu oferty zgodnie z paletą producenta


- ręczna regulacja kąta pochylenia wezgłowia o kąt nachylenia +/-30o

- możliwość poziomowania na nierównym podłożu przy pomocy wykręcanej stopki na nodze


- wymiary stołu: całkowita szerokość 52-57cm, całkowita długość 189-190cm, całkowita wysokość 50-55cm, masa do 30kg
- dopuszczalne obciążenie stołu minimum 120kg
2.

Instrukcja obsługi w j. polskim (dostarczyć z dostawą).
3.

Dokumenty potwierdzające oferowane parametry (prospekt i instrukcja obsługi dołączane do oferty).
4.

Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE.
5.

Stoły nowe - rok produkcji 2014 r.
6.

Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu.
7.

Gwarancja: minimum 24 miesiące


Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość

netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Producent, nazwa urządzenia,
nr katalogowy


1.

Stół rehabilitacyjny

5 szt

Łączna wartość pakietu nr 3:

netto………… (słownie …………………………………………………………….…………..)

brutto ………. (słownie…………………………………………………………………………)
Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

............................., .................... …….………...............................

Miejscowość data (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
                              wykonawcy/wykonawców wspólnych)


Pakiet nr 4
1. Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawów palców.


lp.

Wymagane cechy, parametry i warunki


Podać parametry oferowane

1.

- zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawów palców PIP, DIP, MP oraz stawów kciuka

- aparat dla dorosłych i dzieci

- możliwość stosowania do prawej i lewej dłoni pacjenta

- konstrukcja umożliwiająca mobilność pacjenta

- maksymalny kąt zginania 270o

- anatomicznie nieskrępowane ruchy

- adaptacyjne oparcie dłoni, które eliminuje kompresje i rozproszenia

- mankiet przedramienia i dłoni możliwy do uformowania

- możliwość pełnego dostosowania do wymiarów anatomicznych i kształtu dłoni pacjenta

- konstrukcja mocowana na przedramieniu

- możliwość zastosowania do ćwiczeń wszystkich, grup lub poszczególnych palców

- zakres ruchu w stawach MCP lub MP prostowanie/zginanie minimum 0° - 90°

- zakres ruchu w stawach PIP prostowanie/zginanie minimum 0° - 110°

- zakres ruchu w stawach DIP prostowanie/zginanie minimum 0° - 70°

- możliwość ustawienia ćwiczeń z blokadą stawów MP

- możliwość kontrolowania wszystkich parametrów terapii za pomocą pilota sterującego

- zasilanie bateryjne/akumulatorowe lub transformatorem 220 - 240 V AC 50/60

- zapewnia ruch zgodny z fizjologią stawu oraz blokadę stawu MP

- funkcje: pauzy 0-30 s; minimum 4 stopnie prędkości, program rozgrzewki: stopniowe rozszerzanie do maksymalnego zakresu ruchu; autorewers przy oporze: 1 - 5 pozycji

- blokada klawiatury umożliwiająca zapobieganie przypadkowej zmianie parametrów terapii

- masa aparatu maksymalnie do 0,7kg, a pilota wraz z zasilaczem maksymalnie do 0,2kg

Przykłady zastosowania:

- kapsulotomie, artrolizy i tenolizy – pooperacyjne zrosty i zesztywnienia stawów

- synowektomie ścięgien zginaczy i prostowników po artrotomii i drenażu ostrego septycznego zapalenia stawów

- otwarte repozycje i stabilne wewnętrzne zespolenia śródstawowych i okołostawowych złamań paliczka i kości śródręcza

- odruchowa dystrofia współczulna

- ganglionektomia i synowektomia

- tenolizy zginaczy i prostowników

- protetyka stawów MP i PIP

- reumatologiczno-neurologiczne zesztywnienia i zapalenia stawów

- zaopatrzone operacyjnie złamania

- urazy (krwiaki) dłoni bez złamań i zwichnięć

- operacje rekonstrukcji ścięgien i więzadeł

- stany pooperacyjne przykurczu Dupuytrena

- stany po oparzeniach

- algodystrofie

- zespół Sudeck’a

2.

Instrukcja obsługi w j. polskim (dostarczyć z dostawą).
3.

Dokumenty potwierdzające oferowane parametry (prospekt i instrukcja obsługi dołączane do oferty).
4.

Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE.
5.

Szyna ruchowa nowa - rok produkcji 2014 r.
6.

Naprawy, pomoc techniczna i serwis:

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.- Pomoc techniczna dostawcy w godzinach pracy placówki SP ZOZ w Hajnówce (godz. 7.40-15.15)

- Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty zakończenia produkcji
oferowanego modelu.
7.

Gwarancja: minimum 24 miesiące


Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość

netto

Stawka VAT

Wartość brutto

Producent, nazwa urządzenia,
nr katalogowy


1.

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawów palców.

1 szt

Łączna wartość pakietu nr 4:
netto………… (słownie …………………………………………………………….…………..)

brutto ………. (słownie…………………………………………………………………………)


Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

............................., .................... …….………...............................

Miejscowość data (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji
                              wykonawcy/wykonawców wspólnych)Pobieranie 296.24 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna