Wykaz przedmiotów do wyboru oferowanych studentom kierunku matematykaPobieranie 0,66 Mb.
Strona1/5
Data23.02.2018
Rozmiar0,66 Mb.
  1   2   3   4   5

Wykaz przedmiotów do wyboru oferowanych studentom kierunku matematyka

– studia drugiego stopnia - w roku akademickim 2015/16Wykaz przedmiotów do wyboru oferowanych studentom kierunku matematyka

studia drugiego stopnia – w roku akademickim 2015/16
koordynator

tytuł wykładu

semestr

F

S

T

N

dr hab. Leokadia Białas-Cież

Geometria wielomianów

letni

 

 

T

N

dr hab. Leokadia Białas-Cież

Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych

zimowy

 

S

 

 

dr Jakub Byszewski

Teoria ergodyczna

zimowy

 

 

T

 

dr Krzysztof Ciesielski

Matematyczne aspekty wyborów

zimowy

 

 

 

 

dr Krzysztof Ciesielski

Matematyka olimpiad i konkursów

letni

 

 

 

N

dr Ewa Cygan

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

letni

F

 

 

 

dr Ewa Cygan

Wybrane zastosowania algebry abstrakcyjnej

letni

 

S

 

 

prof. Sławomir Cynk

Geometria algebraiczna II

zimowy

 

 

T

 

prof. Sławomir Cynk

Krzywe i powierzchnie algebraiczne

letni

 

 

 

 

dr Andrzej Daniluk

Inżynieria finansowa I

letni 2016/17

F

 

 

 

dr Andrzej Daniluk

Inżynieria finansowa II

zimowy

2016/17


 

 

 

 

dr hab. Antoni L. Dawidowicz

Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej

zimowy

 

 

 

 

dr Maciej Denkowski

Zespolona geometria analityczna I

zimowy

 

 

T

 

dr Maciej Denkowski

Zespolona geometria analityczna II

letni

 

 

 

 

dr Sławomir Dinew

Fourier Transform and Distribution Theory

zimowy

 

S

 

 

dr Marcin Dumnicki

Algebra komputerowa

zimowy

 

 

 

N

prof. Marek Jarnicki

Funkcje ciągłe nigdzie nieróżniczkowalne – analityczne monstra

zimowy

 

 

T

 

prof. Marek Jarnicki

Funkcje holomorficzne wielu zmiennych

letni

 

 

T

 

dr hab. Marek Karaś

Metody matematyki finansowej

zimowy

F

 

 

 

dr hab. Marek Karaś

Zastosowania analizy stochastycznej w finansach

letni

 

 

 

 

dr hab. Piotr Kobak

Arbitrage Pricing of Financial Derivatives

letni

F

 

 

 

dr Piotr Kościelniak

Introduction to Probability and Statistics

letni

 

 

 

N

dr Piotr Kościelniak

Modele statystyczne z wykorzystaniem narzędzi SAS

letni

F

S

 

 

prof. Grzegorz Lewicki

Metody analizy funkcjonalnej w teorii aproksymacji

zimowy

 

 

T

 

dr hab. Jerzy Marzec

Wybrane zagadnienia empirycznej mikroekonomii

zimowy

F

 

 

 

dr hab. Marcin Mazur

Analiza danych statystycznych w systemie SAS

letni

F

S

 

 

dr hab. Piotr Niemiec

Przestrzenie metrycznie jednorodne

zimowy

 

 

 

N

dr hab. Piotr Niemiec

C*-algebry I

letni

 

 

T

 

dr hab. Krzysztof Nowak

Geometria semialgebraiczna

letni

 

 

T

 

dr hab. Krzysztof Nowak

Wstęp do teorii modeli

letni

 

 

 

 

prof. Barbara Opozda

Geometria analityczna

letni

 

 

 

N

prof. Barbara Opozda

Geometria w architekturze

zimowy

 

 

 

N

dr Joanna Orewczyk

Równania różniczkowe cząstkowe 2

letni

 

 

 

 

dr Joanna Orewczyk

Teoria operatorów różniczkowych

letni

 

 

 

 

dr hab. Anna Pajor

Ekonometria dynamiczna i finansowa

letni

F

 

 

 

dr hab. Anna Pajor

Ekonomia menedżerska

letni

F

 

 

 

prof. Wiesław Pawłucki

Funkcje Lipschitza

zimowy

 

 

 

 

prof. Szymon Peszat

Analiza stochastyczna

letni

F

S

 

 

prof. Szymon Peszat

Sterowanie stochastyczne w czasie ciągłym

letni

 

S

 

 

prof. Szymon Peszat

Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym

zimowy

 

S

 

 

dr Józef Piórek

Teoria gier

letni

 

 

 

N

dr hab. Mateusz Pipień

Ekonometria II

zimowy

 

 

 

 

dr hab. Mateusz Pipień

Wybrane zagadnienia empirycznej makroekonomii

zimowy

 

 

 

 

dr Zdzisław Pogoda

Wybrane zagadnienia geometrii (geometria III)

letni

 

 

 

N

dr Zdzisław Pogoda

Wybrane zagadnienia topologii

letni

 

 

 

N

dr hab. Sławomir Rams

Rozwiązania, niezmienniki i deformacje osobliwości

letni

 

 

 

 

dr Alicja Skiba

Matematyka ubezpieczeń na życie

zimowy

F

 

 

 

dr hab. Wojciech Słomczyński

Ewolucyjna teoria gier

letni

 

S

 

 

prof. Roman Srzednicki

Applied Ordinary Differential Equations

zimowy

 

S

 

 

prof. Roman Srzednicki

Teoria homologii i kohomologii I

zimowy

 

 

T

 

prof. Roman Srzednicki

Teoria homologii i kohomologii II

letni

 

 

 

 

prof. Roman Srzednicki

Topologiczna teoria punktów stałych

letni

 

 

T

 

prof. Roman Srzednicki

Topologiczne metody równań różniczkowych

zimowy

 

 

 

 

prof. Jan Stochel

Teoria operatorów I

zimowy

 

 

T

 

prof. Jan Stochel

Teoria operatorów II

letni

 

 

 

 

dr Łukasz Struski

Przetwarzanie i wizualizacja danych w SAS

zimowy

 

S

 

 

dr Łukasz Struski

Języki programowania do przetwarzania danych

letni

 

S

 

 

dr Jerzy Szczepański

Funkcje specjalne. Wybrane zagadnienia

letni

 

S

 

N

dr Maciej Ulas

Teoria liczb

zimowy

 

 

 

N

dr Anna Valette

Wprowadzenie do geometrii semialgebraicznej

zimowy

 

 

 

 

dr hab. Robert Wolak

Wprowadzenie do teorii wiązek

zimowy

 

 

 

 

dr hab. Robert Wolak

Klasy charakterystyczne jako przeszkody

letni

 

 

 

 

dr Dariusz Zawisza

Wybrane aspekty zastosowań procesów stochastycznych w finansach i ubezpieczeniach

letni

F

 

 

 

dr Dariusz Zawisza

Modelowanie ryzyka kredytowego

letni

F

 

 

 


Uwaga 1. Opisy kursów do wyboru znajdują się na kolejnych stronach.

Uwaga 2. Kursy do wyboru wymienione w powyższej tabeli zostaną uruchomione w roku 2015/16, jeśli udział w zajęciach zadeklaruje odpowiednio duża liczba studentów.

Uwaga 3. W roku 2015/16 zostaną uruchomione kursy obowiązkowe przewidziane planem stu­diów matematycznych II stopnia specjalności matematyka finansowa, stosowana, nauczy­cielska i teoretyczna (zob. http://www.im.uj.edu.pl/studia/s2s/specjalnosci).

Uwaga 4. Studenci specjalności matematyka finansowa wybierają 7 przedmiotów, w tym co najmniej 4 przedmioty z literą F. Studenci specjalności matematyka stosowana wybierają 6 przedmiotów, w tym co najmniej 4 przedmioty z literą S. Studenci specjalności matematyka teoretyczna wybierają 7 przedmiotów, w tym co najmniej 4 przedmioty z literą T. Studenci specjalności matematyka nauczycielska wybierają 4 przedmioty w tym co najmniej 3 przedmioty z literą N.

Tytuł (po polsku): Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych

Tytuł (po angielsku): Numerical Methods for Differential Equations

Koordynator: dr hab. Leokadia Białas-Cież
Język: polski

Liczba godzin i forma zajęć: wykład 30 godz. oraz zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej 30 godz. (6ECTS)

Planowany termin zajęć: semestr zimowy,
Warunki zaliczenia kursu: zaliczenie zajęć laboratoryjnych na podstawie zrealizowanych zadań, egzamin ustny z materiału wyłożonego na wykładzie
Wymagania wstępne: podstawy metod numerycznych
Tematyka kursu (w skrócie): Podczas kursu zostaną przedstawione komputerowe metody aproksymacji rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych, porównanie użyteczności różnych metod, szacowanie błędów dla poszczególnych metod. Omówione zostaną m.in. następujące metody:

1. Metody typu Eulera

2. Metody typu Rungego-Kutty

3. Metody różnicowe i ich modyfikacje

4. Metody wielokrokowe (np. Adamsa, wstecznego różniczkowania).

5. Metoda strzałów i metoda różnic skończonych

6. Metody predyktor-korektor

7. Podstawowe metody dla równań różniczkowych cząstkowych.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna