Wykaz dokumentówPobieranie 5,26 Kb.
Data12.01.2018
Rozmiar5,26 Kb.

Wykaz dokumentów

Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw: 1. Wniosek

 2. Instrukcja

 3. Ekonomiczny Plan Operacji

 4. Instrukcja Ekonomicznego Planu Operacji

 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

 6. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności.

 7. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de mini mis

 8. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

 9. zapytanie ofertowe

 10. Oświadczenie o promocji obszaru

 11. Oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

 12. Zasoby kadrowe

 13. Kwalifikacje wnioskodawcy

 14. Doświadczenia wnioskodawcy w zakresie zrealizowanych zadań z dotacji

 15. Oświadczenie o innowacyjności operacji

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna