Wykład 11 -jakość energii elektrycznej odchylenia I wahania napięć, migotanie światła, harmoniczne. Normy. Rozporządzenie Ministra GospodarkiPobieranie 1,53 Mb.
Strona1/13
Data09.12.2017
Rozmiar1,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Wykład 11 -Jakość energii elektrycznej - odchylenia i wahania napięć, migotanie światła, harmoniczne. Normy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki.


11. Jakość energii elektrycznej
Polecana książka nt. jakości: Kowalski Zbigniew, Jakość energii elektrycznej, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.

Kryteria jakości odnoszące się do rozdziału, przesyłu oraz operacji systemu przesyłu powinny brać pod uwagę istotne cechy energii elektrycznej jako produktu oferowanego klientowi przez dystrybutora. 1. Częstotliwość systemowa

 • Odchylenia częstotliwości

 1. Napięcie systemowe

 • Odchylenia napięcia

 • Skoki / zmiany napięcia

 • Wahania napięcia

 • Migotanie światła (napięcia).

 1. Elektromechaniczne kołysania systemowe

 • Zapas stabilności kątowej

 • Zapas sttabilności napięciowej

 1. Harmoniczne systemu

 • Harmoniczne powstające u dostawcy i klienta

 1. Asymetria napięcia

 • współczynnik asymetrii napięcia

 1. Dokładność pomiarów sprzedawanej energii elektrycznej. Przyjazny system rozliczeń - inteligentne liczniki.

 2. Względy ochrony środowiska

 1. Jakość obsługi odbiorców

 • Stosowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących jakości

 • Czas trwania zakłóceń

 • Liczba przerw w zasilaniu

 • Czas bez zasilania

 • Szybkość interwencji u klienta

 • Rekompensaty dla klientów

 • Informacje dla klientów w internecie11.1. Wymuszenia niesinusoidalne prądów i napięć

W większości problemów technicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłem i użytkowaniem energii elektrycznej zakłada się, że mamy do czynienia z liniowymi obwodami elektrycznymi.Wśród obiorników energii coraz częściej spotkać można odbiorniki odkształcające sinusoidalne przebiegi prądu i napięcia.Na rys. 11.1 pokazano przebieg napięcia zawierający wyższe harmoniczne.

Rys. 11.1. Przebieg napięcia zawierający wyższe harmoniczne
Rys. 11.2. Zawartości harmonicznych w odkształconym napięciu.
Korzystając z rozkładu przebiegu napięcia na szereg Fouriera można uzyskać zwartośc poszczególnych harmonicznych w napięciu pokazanym na rys. 11.1. Zawartości tych harmonicznych pokazano na rys. 11.2.
Źródła prądów harmonicznych

Źródłami prądów harmonicznych są nieliniowe odbiorniki, np. silniki z tyrystorowymi rozrusznikami.

Jeżeli źródło prądu wymuszać będzie prąd niesinusoidalny, to korzystając z rozkładu na szereg Fouriera otrzymujemy następujący przebieg czasowy prądu

i(t)=I0 + I1msin(1t+1) + I2msin(2t+2) + ... + Ihmsin(ht+h) + ...gdzie

1 =  = 2f = 100 - podstawowa pulsacja prądu,h = h = 2hf = 100h - pulsacja prądu dla harmonicznej rzędu h,

Ihm = Ih – amplituda prądu dla danej harmonicznej h,

Ih – wartość skuteczna prądu dla danej harmonicznej h.


Częstotliwości 50 Hz odpowiada 1-sza harmoniczna, 100 Hz – 2-ga harmoniczna, itd. W Tab. 11.1 podano teoretyczne wartości harmonicznych prądu generowane przez przekształtniki.
Tab. 11.1. Zwartość wyższych harmonicznych w prądzie przekształtników zasilających odbiorniki przemysłowe


Harmoniczna prądu

h


Przekształtnik 6-pulsowy

ih=Ih/I1100%Przekształtnik 12-pulsowy

ih=Ih/I1100%1

100

100

5

20

-

7

14

-

11

9

9

13

7

7

17

5

-

19

4

-

23

3

3

25

2.5

2.5

29

2

-

31

2

-

35

1

1

37

1

1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna