Wydział humanistyczny metryczka przedmiotuPobieranie 0,9 Mb.
Strona1/8
Data15.04.2018
Rozmiar0,9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Metryczka przedmiotu09524(a)-11-02

Język łaciński

ECTS: 2

Latin
TREŚCI WYKŁADÓW

TREŚCI ĆWICZEŃ
Nauka podstaw języka łacińskiego.

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza

Student ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka łacińskiego. Zna i rozumie podstawową gramatykę i słownictwo języka łacińskiego.


Umiejętności
Student potrafi zrozumieć i przetłumaczyć, korzystając ze słownika, typowe zdania z języka łacińskiego na język polski. Ponadto student posiada zasób słów ułatwiający zrozumienie terminologii naukowej różnych dziedzin nauk humanistycznych.

Kompetencje/Postawy
Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, oraz ma ukształtowana postawe humanistyczną.

LITERATURA PODSTAWOWA

1) Jurewicz O., L. Winniczuk & J. Żuławska; 2001; Jezyk łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych.


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCAPrzedmiot: JEZYK ŁACIŃSKI
Status przedmiotu: obowiązkowy
Grupa treści kształcenia ogólnego
Kod ECTS: 09524(a)-11-02
Kierunek: Filologia, spec. Filologia angielska
Studia: stacjonarne
Poziom studiów: I stopnia
rok/semestr: I / 1,2


Rodzaj zajęć:
ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze/tygodniu:

wykłady: 0


ćwiczenia: 30/2
Metody dydaktyczne:

wykłady:


ćwiczenia: ćwiczenia
Forma/warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną
Ilość punktów ECTS: 2

Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brakPrzedmiot realizuje:
Studium Języków Obcych

ul. Obrońców Tobruku 3


10-718 Olsztyn
tel./fax: 89 523 38 14


Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

Lektor SJO


e-mail:


Uwagi dodatkowe: brak
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna