Wybrane techniki rysowania precyzyjnegoPobieranie 0,64 Mb.
Strona1/5
Data10.02.2018
Rozmiar0,64 Mb.
  1   2   3   4   5

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Instytut Technologii Mechanicznej


Marek Zasada


Geometria przedmiotu i toru narzędzia przy programowaniu obrabiarek CNC


PODSTAWY RYSOWANIA PRECYZYJNEGO

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH

(opracowanie wewnetrzne)

Szczecin 2011


1. Wprowadzenie

Przedmioty przeznaczone do obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie wymagają przygotowania geometrycznego w zakresie geometrii zarysu (konturu) przedmiotu obrabianego i geometrii toru narzędzia. W zależności od rodzaju układu sterującego technologowi programiście potrzebne są współrzędnych punktów charakterystycznych zarysu przedmiotu a w przypadku mniej zaawansowanych układów sterowania również współrzędne punktów charakterystycznych toru narzędzia. Abstrahując od sposobów programowania konkretnych układów sterowania potrzebne są punkty definiujące geometrię elementarnych fragmentów zarysu przedmiotu lub fragmentów toru narzędzia (odcinek, łuk, okrąg). Będą to współrzędne końców odcinków lub łuków, współrzędne środków łuków i okręgów (środkiem łuku lub okręgu nazywany będzie punkt „wbicia” nóżki cyrkla”), długości promieni, punkty kwadrantów rozgraniczających ćwiartki układu współrzędnych, długości odcinków związanych z programowaniem interpolacji kołowej itp. Są to często punkty nie zwymiarowane bezpośrednio na rysunku konstrukcyjnym.

Wyznaczenie współrzędnych i innych wielkości geometrycznych jest co prawda możliwe metodami geometrii analitycznej jednakże bywa z reguły dość uciążliwe obliczeniowo. Technolog programista takich sytuacjach ma możliwość wykorzystania wybranego systemu CAD, który w trybie tzw. rysowania precyzyjnego pozwala łatwo i w krótkim czasie uzyskać brakujące informacje geometryczne z wymaganą dokładnością. W programach operacji technologicznych (programach sterujących) dla większości układów NC lub CNC dokładność współrzędnych wynosi 0.001 mm. W omawianym niżej systemie AutoCAD geometria jest przechowywana z dokładnością ok. 10-8 mm a więc znacznie większą niż wymagana do zapisy programu sterującego. Tym niemniej rysunek powinien być wykonywany z maksymalną dokładnością danego systemu CAD. Wymagać to będzie z reguły odpowiedniego ustawienia zmiennych systemowych (lub użycia odpowiednich opcji w menu AutoCAD’a). Rysunek precyzyjny (zarys przedmiotu, tor narzędzia itp.) zawiera w zapisie komputerowym informacje geometryczne o każdym punkcie obiektu. Dowolne informacje geometryczne możliwe są do odczytania za pomocą odpowiednich instrukcji systemu CAD lub po prostu roboczego zwymiarowania potrzebnych elementów.

Poniższa instrukcja zawiera podstawy rysowania precyzyjnego w systemie AutoCAD (różnice w wersjach systemu są łatwe do uwzględnienia) oraz zalecane ustawienia systemu głównie dla potrzeb projektowania operacji na obrabiarki NC lub CNC. Poznana metodyka graficznego pozyskiwania informacji geometrycznych może być wykorzystana również do rozwiązywania innych zadań w technologii maszyn, np. wyznaczania odchyłek ustalania przedmiotów w uchwytach obróbkowych oraz wspomagania zadań nastawiania obrabiarek. Zakłada się, że student zna podstawy rysowania w systemie AutoCAD.


1. Istota rysowania precyzyjnego
Rysunek powstający w technice rysowania precyzyjnego jest nośnikiem informacji geometrycznej. Wszelkie elementy geometryczne powstawać więc muszą poprzez dokładne podawanie współrzędnych, katów, długości i warunków geometrycznych takich jak prostopadłość, równoległość, styczność lokalizacja punktów itp. Wartości liczbowe oraz warunki geometryczne będą więc podawane w linii „Poleceń” (Command) lub poprzez użycie odpowiednich ikon. Przydać się mogą polecenia otwierające linię „Poleceń” (Command), która w nowych wersjach AutoCAD’a może być domyślnie zamknięta. W tym celu należy wykonać dowolne z poleceń:

nacisnąć F2; w oknie tekstowym wpisać: "_commandline",

albo wybrać zakładkę: Narzędzia, następnie Linia poleceń,

albo wcisnąć układ klawiszy Ctrl+9.Przypomina się, że znak podkreślenia „_” jest stosowany przy wydawaniu poleceń angielskich w polskich wersjach systemu AutoCAD.

2. Dokładność rysowania okręgów i łuków

a)b)Rys. 1. Okręgi narysowane przy ustawieniach: a) _viewres=10, b)_viewres=20000
Jakość rysowania okręgów i łuków należy ustawić wpisując polecenie _viewres z argumentami jak niżej:

_viewres


N

20000


Enter
Efekt działania instrukcji _viewres pokazany jest na rys. 1.


3. Ustawianie jednostek miary i dokładności współrzędnych
Rys. 2. Jednostki rysunku

Jednostki długości i kąta należy ustawić zgodnie z wymaganiami układów sterowania obrabiarek CNC, czyli długość w [mm], kąt w „dziesiętnych” stopnia. Ze względu na konieczność sprawdzania różnych warunków geometrycznych (prostopadłość styczność, odległości, kąty itp.) należy ustawić maksymalną dokładność wyświetlania mierzonych długości i kątów. Należy wydać polecenie:_units

A następnie ustawić wartości w tabeli jak na rys. 2.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna