Wstęp 9 Dowodzenie w logice klasycznej 13 Klasyczny rachunek zdań 13 Język krz 13Pobieranie 22,83 Kb.
Data21.11.2017
Rozmiar22,83 Kb.

Wstęp 9

 1. Dowodzenie w logice klasycznej 13

  1. Klasyczny rachunek zdań 13

   1. Język KRZ 13

   2. Aksjomatyzacja KRZ 16

   3. Dowód 17

  2. Dedukcja naturalna 20

   1. Pierwotne reguły inferencji 20

   2. Proste dedukcje 21

   3. Dowody założeniowe wprost 23

   4. Dowodzenie nie wprost 24

   5. Dowody a dedukcje 26

   6. Równoważności 28

  3. Zaawansowana dedukcja 29

   1. Stosowanie założeń dodatkowych 29

   2. Poddowody warunkowe 30

   3. Poddowody nie wprost 32

   4. Poddowody wielokrotne i zagnieżdżone 33

  4. Dodatkowe środki dowodowe 36

   1. Reguły wtórne 36

   2. Reguły obustronne 38

   3. Dodatkowe reguły konstrukcji dowodu 42

   4. Dodatkowe sposoby dowodzenia równoważności 45

  5. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów 47

   1. Języki pierwszego rzędu 48

   2. Zmienne wolne i związane 51

   3. Podstawianie i zastępowanie 52

  6. Dowodzenie w rachunku kwantyfikatorów 54

   1. Reguły inferencji dla i 54

   2. Reguły konstrukcji dowodu dla kwantyfikatorów 58

   3. Reguły wtórne 62

   4. Reguły dla identyczności 64

  7. Uwagi końcowe 68

   1. Strategie dowodzenia 68

   2. Dowody nieformalne 72

 2. Dowodzenie w arytmetyce liczb naturalnych i teorii zbiorów 75

  1. Arytmetyka elementarna 75

   1. Aksjomaty 75

   2. Dowody indukcyjne 76

  2. Arytmetyka liczb naturalnych z dodawaniem 77

   1. Aksjomaty i podstawowe własności dodawania 77

   2. Relacja porządku 81

  3. Arytmetyka z dodawaniem i mnożeniem 84

   1. Aksjomaty i podstawowe własności mnożenia 84

  4. Teoria mnogości 86

   1. Naiwna teoria zbiorów 86

   2. Paradoks Russella 88

  5. Teoria zbiorów Zermelo-Fraenkla 89

   1. Aksjomaty teorii mnogości ZF (bez aksjomatów ufundowania i wyboru) 89

   2. Inkluzja zbiorów 93

   3. Zbiór pusty 95

   4. Zbiór potęgowy zbioru 97

   5. Suma zbioru 98

   6. Para zbiorów, zbiór jednoelementowy 99

   7. Operacje boolowskie na zbiorach, zbiór n-elementowy 100

   8. Przekrój zbioru niepustego 105

  6. Algebra Boole’a zbiorów 107

   1. Ciało zbiorów 107

   2. Algebra Boole’a 110

  7. Relacje i funkcje 112

   1. Para uporządkowana. Produkt kartezjański dwóch zbiorów 112

   2. Relacje binarne 115

   3. Funkcje 119

  8. Zbiory ufundowane 126

   1. Teoria ZF z aksjomatem Ω 127

   2. Aksjomat regularności (ufundowania) 136

  9. Interpretacja arytmetyki elementarnej w teorii ZF 137

   1. Operacja następnika 137

   2. Indukcja 139

Bibliografia 143©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna