Wprowadzenie do programowania obiektowegoPobieranie 378,57 Kb.
Strona1/4
Data30.06.2018
Rozmiar378,57 Kb.
  1   2   3   4

1. Obszar inżynierii oprogramowania
Charakterystyka kryzysu oprogramowania:

 • Przekraczanie terminów

 brak właściwych technik budowy oprogramowania

 brak właściwych języków programowania umożliwiających specyfikację oprogramowania i tworzenie kodu źródłówego

 brak doświadczeń w tworzeniu zespołów specjalistów, zajmujących się tworzeniem programów

 nieumiejętne kierowanie przedsięwzięciem programistycznym • Przerywanie prac z powodu utraty aktualności przez realizowany projekt

 wydłużony czas tworzenia oprogramowania,

 szybki rozwój sprzętu • Tworzenie programów niezgodnych z wymaganiami klienta

 brak właściwego sposobu porozumiewania się klienta z zespołem informatyków

 brak odpowiednich norm jakości oprogramowania

 niska niezawodność sprzętu i oprogramowania

Źródła powstania inżynierii oprogramowania - działu informatyki: • metody opanowania kryzysu oprogramowania, trwającego od połowy lat sześćdziesiątych

 • tworzenie oprogramowania na skalę produkcyjną.Inżynieria oprogramowania jest wiedzą techniczną, która zajmuje się:

 • procesem wytwarzania (produkcją) oprogramowania i jakością tego procesu

 • budową oprogramowania i jakością oprogramowania (czyli uzyskanego produktu)

Zagadnienia inżynierii oprogramowania:


 1. Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym obejmujące:

  1. techniki planowania, szacowania kosztów, harmonogramowania i monitorowania

  2. sposoby przygotowania dokumentacji technicznej i użytkowej

  3. techniki pracy zespołowej

  4. określanie poziomu umiejętności specjalistów

  5. zastosowanie narzędzi CASE (Computer Aided System Engineering)

 1. Metody analizy, projektowania i implementacji (programowania)

 2. Wyznaczanie i badanie atrybutów wewnętrznych oprogramowania obejmujących właściwości struktury oprogramowania  metryki oprogramowania

 3. W

  yznaczanie i badanie atrybutów zewnętrznych oprogramowania:  1. jakości oprogramowania, obejmującej:

  1. funkcjonalności

  2. kosztu

 1. Kształtowanie jakości oprogramowania:

  1. sposoby poprawy niezawodności, konserwowalności, wieloużywalności, zrozumiałości, stopnia osiągniętej abstrakcji

  2. sposoby testowania i walidacji systemów

  3. badanie zależności między atrybutami wewnętrznymi i jakością oprogramowania

 2. Rozwój środowisk i narzędzi programistycznych


2. Modele procesu wytwarzania oprogramowania - czyli modele cyklu życia oprogramowania

Model procesu wytwarzania jest ściśle powiązany z:

 • budową oprogramowania (strukturalną, obiektową)

 • zarządzaniem przedsięwzięciem programistycznym


Ogólny model procesu tworzenia oprogramowania


Proces tworzenia oprogramowania

Modelowanie (wymagania, analiza)

Projektowanie

Programowanie

co należy zrobić?

jak należy zrobić?

 • model konceptualny

 • specyfikacja modelu

 • architektura sprzętu i oprogramowania

 • dostęp użytkownika

 • przechowywanie danych
 • specyfikacja programu (deklaracje, definicje

 • dodatkowe struktury danych (struktury „pojemnikowe”, pliki)


Właściwości modelu wytwarzania oprogramowania


Modelowanie

Projektowane i programowanie

 • opis w języku naturalnym, diagramy

 • łatwość zmian i rozwoju modelu

 • składowe powielarne

 • niezależne od implementacji (postulat abstrakcji)

 • optymalna kolejność działań ( podział na podsystemy, przechowywanie danych, sterowanie dostępem do zasobów systemu, system sterowania oprogramowaniem, reakcja systemu na warunki pracy, dostęp użytkownika),

 • właściwy podział zadań między sprzęt i oprogramowanie,

 • zalecana iteracyjna realizacja tworzenia programu

 • testowanie zgodności semantyki programu i modelu  1. Model kaskadowy (waterfall)Zalety: łatwość w zarządzaniu projektem
Wady:

 1. reagowanie na błędy dopiero po zakończeniu procesu wytwarzania oprogramowania, czyli kosztowne usuwanie błędów

 2. mały udział klienta w procesie tworzenia programowania

 3. sztywny harmonogram prac – część zespołu czeka na udział w pracach
  1. Model kaskadowy iteracyjny


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna