Wprowadzenie do inżynierii przetwarzania informacjiPobieranie 9,03 Kb.
Data21.11.2017
Rozmiar9,03 Kb.

Dr inż. Robert Wójcik

Wprowadzenie do inżynierii przetwarzania informacjiZałożenia programowe: zapoznanie z podstawami przetwa­rzania informacji w komputerze, podstawami techniki cyfrowej i arytmetyki komputerów; nabycie umiejętności posługiwania się kodami, a w szczególności kodem binarnym, oraz umiejętności wykonywania działań z użyciem zmiennych i funkcji logicznych; poznanie metod analizy i syntezy sieci kombinacyjnych oraz cyfrowych układów kombinacyjnych realizujących operacje arytme­tyki dwójkowej.

Tematy ćwiczeń
  1. Historia komputerów i główne kierunki dalszego ich rozwoju. Przetwarzanie informacji w komputerach. Budowa i zasada działania elektroni­cznej maszyny cyfrowej.

  1. Systemy liczbowe. Reprezentacja liczb w układzie pozycyjnym (wagowym). Liczby całkowite i ułamkowe. Kon­wersje liczb między systemami o różnych podstawach.
  1. Kody binarne – wagowe i niewagowe (kod NKB, kod Graya). Kody dwójkowo-dziesiętne (BCD – wagowe i niewagowe). Kody detekcyjne (wagowe i niewagowe, np. 1 z 10). Kody alfanumeryczne (np. ASCII). Kody binarne wykorzystywane w arytmetyce stałopo­zycyjnej: kod znak-moduł, kod uzupełnień do jedności U1, kod uzupełnień do dwóch U2.
  1. Podstawowe operacje arytmetyki dwójkowej w kodzie NKB. Arytme­tyka stałopozycyjna w kodach uzupełnieniowych. Arytmetyka zmien­no­pozycyjna. Sprawdzian pisemny.
  1. Algebra Boole’a. Aksjomaty. Podstawowe twierdzenia. Algebra logiki dwuwartościowej. Zmienne i wyrażenia logiczne.
  1. Dowodzenie twierdzeń i tożsamości algebry Boole’a przy użyciu metody przekształceń formalnych i metody tablicowej.  1. Funkcje logiczne (boolowskie). Różne reprezentacje funkcji (opisu prostych układów cyfrowych): tablica prawdy, zapis algebraiczny, postać kanoniczna, mapa Karnaugha. Wzajemne przejścia między opisami funkcji logicznych.
  1. Minimalizacja funkcji logicznych jednowyjściowych metodą prze­kształ­ceń formalnych.
  1. Minimalizacja funkcji logicznych jednowyjściowych z wykorzystaniem siatek Karnaugha.

10. Projektowanie sieci kombinacyjnych z wykorzystaniem bramek


NAND lub NOR. Sprawdzian pisemny.
11. Standardowe układy cyfrowe realizujące funkcje boolowskie.
Dekodery i kodery. Sumatory i komparatory.
12. Zaliczenia.

Literatura

[1] Skorupski A., Podstawy techniki cyfrowej, WKŁ, Warszawa, 2001.

[2] Kaliś A., Podstawy teorii układów logicznych, Wydawnictwo Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław, 1989.

[3] Pieńkos J., Turczyński J., Układy scalone TTL w systemach cyfrowych,


WKŁ, Warszawa, 1986.

[4] Kącki E., Elektroniczna technika obliczeniowa, PWN, Warszawa, 1986.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna