Wprowadzanie danych I wyrażeńPobieranie 38,84 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar38,84 Kb.

Excel – ćwiczenia 1 z 2

Wprowadzanie danych i wyrażeń


Wyrażenie wprowadza się zaczynając od znaku równości (=), po którym następuje treść wyrażenia do obliczenia. Po wprowadzeniu wyrażenia i naciśnięciu ENTER w komórce pojawia się wyliczona wartość.

Przykład 1

Do komórki A1 wpisać 16, do komórki A2 wpisać 20, do A3 wpisać 10

Komórka A4 będzie pokazywać wartość sumy A1 i A2 podzieloną przez A3 :

do komórki A4 należy wpisać = (A1 + A2) / A3

Po wprowadzeniu w.w. wyrażenia komórka A4 pokazuje 3.6.
Jak sprawdzić / zmienić wyrażenie w danej komórce ?

Komórkę należy zaznaczyć i : • zobaczyć/zmienić wyrażenie korzystając z paska formuły (w górnej części programu)

 • lub nacisnąć F2 na zaznaczonej komórce (w przykładzie w komórce A4 zamiast 3.6 pokaże się
  = (A1 + A2) / A3)

Jak wprowadzać liczby dziesiętne ?

Liczby dziesiętne wprowadza się zwykle z kropką, a nie przecinkiem. Jeśli po wpisaniu liczba jest po lewej stronie komórki, to zwykle oznacza to, że użyto błędnego oznaczenia miejsca dziesiętnego.

Czasami ustawienia systemowe są inne i to przecinek jest znakiem dziesiętnym (Panel sterowania=>Ustawienia regionalne).
Ćwiczenie 1


 • Zmienić formułę A4 tak, by liczyła iloczyn komórek A1, A2 i A3 dzieloną przez sumę tych komórek.

 • Wpisać nową formułę (wyrażenie) do komórki A5, która poda wartość komórki A4 podzieloną przez 100.

 • Zmienić wartość A1 na 16.789.


Przykład 2

Wpisać 8 różnych wartości do kolumny A (w wierszach 1 do 8).

Wyliczymy sumę i wartość maksymalną tych komórek :


 • w komórce A12 wpiszemy „Suma”, w A13 „Maximum”

 • w komórce B12 wpiszmy = Suma(A1:A10)

 • w komórce B13 wpiszmy = Max(A1:A10)

Wyliczymy sumę komórek A1, A3, A7, A8 :

 • w komórce A14 wpiszmy „Suma wybr.”

 • w komórce B14 wpiszmy =Suma (A1; A3; A7; A8)

Część gotowych formuł potrafi operować na całych zakresach komórek (Suma, Max, Min itp).

Zakres oznacza wszystkie komórki „od – do” i oznacza się przez podanie pierwszej komórki, dwukropka i ostatniej komórki.

Zakres może określać fragment kolumny, wiersza lub obszar prostokątny (!).


Ćwiczenie 2

 • Zmienić wyrażenie w komórce A5 tak by pokazywało sumę komórek od A1 do A4 (z wykorzystaniem funkcji Suma i zakresu).

 • Wpisać do komórek B1, B3, B7, C5, C6, D4 dowolne liczby. Zmienić wyrażenie w B12 na =Suma(A1:D8) – otrzymamy sumę obszaru prostokątnego !.

 • Zmienić formułę komórki B13, tak by pokazywała maksimum również z tego obszaru prostokątnego.


Ćwiczenie 3

Skasujmy zawartość arkusza (zaznaczmy wszystko np. przez CTRL+A i naciśnijmy DEL).

Stworzymy mini-tabelkę ze sprzedażą i Vat’em.

Wprowadźmy tabelę wg poniższego wzoru (pola szare są opisami kolumn i wierszy Excela):A

B

C

B

E

F

1

Towar

Cena netto

Vat

Ilość

Wartość netto

Wartość brutto

2

Toner HP 845

100

22

23

Mapa Wroc.

5

7

1...

......

......

.....

....10

ŁĄCZNIEi wypełnijmy 6 pozycji (kolumny towar, cena netto, ilość), tak by znalazła się tam sprzedaż objęta 0, 7 i 22 % VAT.

Wpiszmy w E2 formułę liczącą wartość netto danego towaru.

Jeśli formuła jest poprawna, to skopiujmy ją do komórek E3 do E9 (CTRL + C na komórce E2, a następnie zaznaczyć myszą E3 do E9 i nacisnąć CTRL + V).

Analogicznie wpiszmy formuły liczące wartość brutto.
Wpisać do E10 formułę liczącą sumę netto, a do F10 sumę brutto.
Uwaga – suma z zakresu jest najczęściej wykorzystywaną operacją. Dlatego, zamiast ręcznie wpisywać formułę można zaznaczyć (np. myszką) interesujący fragment komórek i nacisnąć na pasku narzędzi przycisk sigmy :

W komórce poniżej zostanie wyliczona suma.

Skasujmy formuły z E10 oraz F10 i skorzystajmy z tego przycisku.
Ćwiczenie 4 – zaznaczanie obszarów i format graficzny

Dopracujmy graficzną formę tabelki z ćwiczenia 3 (patrz wskazówka na końcu ćwiczenia) • korzystając z myszy zaznaczyć wiersz nagłówkowy tabeli i ustawić pogrubienie tekstu

 • korzystając z klawiatury zaznaczyć wszystkie nazwy towarów i zmienić kolor tekstu na niebieski

 • ustawić czcionkę ukośną dla całego obszaru tabeli, który zajmują liczby

 • ustawić grube krawędzie dla zewnętrznych brzegów tabeli, a linie cienkie dla wnętrza tabeli

 • zaznaczyć (jednocześnie – używając CTRL do dodawania kolejnych zaznaczeń) wiersze: 2, 4 i 6.
  Następnie jedną operacją ustawić im tło na jasno zielone.

 • zaznaczyć jednocześnie wszystkie kolumny wewnątrz tabeli, w których znajdują się wartości pieniężne i ustawić im format walutowy z 3 miejscami po przecinku (np. 120. 234 zł)

 • zaznaczyć obszar A1:B2, a następnie korzystając z uchwytu zaznaczenia (prawy, dolny róg) rozszerzyć selekcję na całą tabelę.

 • korzystając z w.w. zaznaczenia przenieść całą tabelkę tak, by zaczynała się w C4

Wskazówka skorzystać z paska narzędzi do formatowaniaoraz menu podręcznego (prawy przycisk myszy) :


Ćwiczenie 5 – autofiltr

 • korzystając z autofiltra (menu „Dane\Filtr”) pokazać wyłącznie pozycje sprzedaży objęte 7% podatkiem VAT

 • rozszerzyć zakres filtrowanych danych o stawkę 0 % (opcja „Inne...”)

 • usunąć bieżący filtr (przećwiczyć opcję z menu i poziomu list wyboru autofiltra)

 • i zastąpić go autofiltrem, który pokaże tylko te pozycje, których wartość brutto jest większa od średniej wartości brutto
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna