Wojna z putinem the war against putinPobieranie 20,44 Mb.
Strona35/35
Data24.02.2019
Rozmiar20,44 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

ZAKOŃCZENIE
Gdyby w tym końcowym momencie czytelnik nadal posłusznie trzymał się tych usankcjonowanych przez państwo bajek o "dobrych facetach" wchodzących do wojny by "uwolnić niewolników" lub "pamiętać Maine", albo "uczynić świat bezpiecznym dla demokracji", albo "bronić Polskę", "wyzwolić Europę" czy "zatrzymać komunizm", "uwolnić Kuwejt", "złapać Bin Ladena" lub "zapobiec broni masowego rażenia", "chronić Ukrainę" – to wtedy twój skromny autor, z całym szacunkiem, ma do sprzedania most na Cieśninie Kercz.
Kiedy potencjalnie zbliża się globalna konfrontacja z Rosją i Chinami, i wszystkimi jej niepożądanymi skutkami, stawka jest zbyt duża by dalej być ignorantem, i milczeć. Wyzwanie ujawnienia tej głęboko zakorzenionej globalnej zdrady może rzeczywiście wydawać się zniechęcające i demoralizujące. W każdym dziesięcioleciu i w każdej części świata, głosy tych, którzy próbowali ujawnić "machinę", zostały zagłuszone przez wyjące głośniki jej telewizowanego aparatu propagandowego. Kto może przeciwstawić się hipnotyzującej mocy Wielkiego i Potężnego Elektronicznego Idiotycznego Pudła?
Ale to jest teraz nowa gra, bo "tęskniący za wolnym zyciem" świat ma potężnego nowego orędownika. Nazywa się Władimir Putin, i jego kraj to Rosja.
Koniec.
Inne książki M S Kinga:

Zła wojna: prawda nigdy nie nauczana o II wojnie światowej / The Bad War: The Truth Never Taught About World War II’

Prawdziwi Rooseveltowie: pominięta historia / The Real Roosevelts: An Omitted History’

PRZYPISY / HASŁA WYSZUKIWANE W INTERNECIE


WPROWADZENIE
1- Putin approval rating / Wskaźnik poparcia Putina
2 - Vera Gurevich Fifth Grade Putin / Wera urewicz Putin V-klasista
ROZDZIAŁ 1
1- Breaking up Emperors' League one of Disraeli's key diplomatic goals / Rozpad ligi cesarzy jednym z kluczowych celów dyplomatycznych Disraeli
2- Disraeli clear central Asia of Muscovites / Disraeli oczyścić Azję środkową z Moskwiczan
3- Disreali Rothschild
4- 25 richest people who ever lived / 25 najbogatszych ludzi wszechczasów
5- Schiff revolution 1905 / Rewolucja 1905 Schiffa
6- Teddy Roosevelt Russo-Japanese War / Wojna rosyjsko-japońska Teddy Roosevelta
7- Patrz 1 / Rozdz. 1
ROZDZIAŁ 2
1- Russian famine 1921 / Głód w Rosji 1921
ROZDZIAŁ 3
1- Holodomor death Toll / Liczba ofiar holodomoru
2- Solzhenitsyn More of my countrymen suffered horrific crimes / Sołóżenicyn: więcej moich rodaków znosiło przerażające zbrodnie
3- HG Wells, This new and complete Revolution we contemplate / HG Wells: rozważamy nową i totalną rewolucję
4- HG Wells, The term internationalism has been popularized / HG Wells: rozpowszechnia się określenie 'internacjonalizm'
ROZDZIAŁ 4
1- The Winter War 450,000 Soviet troops / Wojna zimowa 450.000 rosyjskich żołnierzy
2- Hitler Declaration of War Speech 1941 / Przemówienie Hitlera 1941 deklaracja wojny
3- Lend Lease to Russia trucks armed vehicles tanks / Lend-lease dla Rosji ciężarówek, wozów pancernych, czołgów

4- Days of Deceit Pearl Harbor / Dni oszustwa Perl Harbor


5- Red Army Rape of German women World War II / Armia Czerwona gwałci Niemki w czasie II wojny światowej
ROZDZIAŁ 5
1- Organization for European Economic Co-operation / Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
2- Venona Project
3- Kennnan Containment Policy / Kennana polityka ograniczania
4- Lord Ismay NATO keep Russians out / Lord Ismay: NATO bez Rosji
5- Eisenhower atop Lenin tomb / Eisenhower przy grobie Lenina
6- Red Army rape German women / Armmia Czerwona gwałci Niemki
ROZDZIAŁ 6
1- Brzezinski Taliban Le Nouvel Observateur
ROZDZIAŁ 7
1- George Soros Tiananmen Square
2- Gorbachev NATO not one inch to east / Gorbaczow: NATO ani cala na Wschód
3- Bush welcome Soviet Union back into the world order / Bush przyjmuje Związek Sowiecki z powrotem do NWO
4- Bush new world order where brutality unrewarded / NWO Busha - brutalność nie nagradzana
5- Bush out of these troubled times new world order can emerge / Bush: z tych niepokojnych czasów może wyłonić się NWO
6- Bush it is big idea a new world order / Bush: NWO duża idea
ROZDZIAŁ 8
1- I heard that call clarified by a professor named Carroll Quigley / Słyszałem wezwanie wyjasnione przez prof. Carrolla Quigleya
2- Washington Post Bill Clinton throughout career evoked Carroll Quigley / Washington Post: Bill Clinton w całej karierze powoływał się na Carrolla Quigleya
3- Carroll Quigley Tragedy and Hope Amazon / Carroll Quigley: Tragedia i nadzieja
4- Strobe Talbott all states will recognize single global authority / Strobe Talbott: wszystkie kraje uznają jedną władzę globalną

5- Brazil Argentina Venezuela defeat FTAA / Brazylia, Argentyna i Wenezuela odmawiają członkostwa FTAA


6- Satter what drove the process was not the determination / Satter: procesu nie napędzała determinacja
7- Guardian a man idly burning bundles of £50s outside an orphanage / Guardian: człowiek niepotrzebnie palący pęczki 50-dolarówek przed sierocińcem
ROZDZIAŁ 9
1- Lev Dobrianksy the vulnerable Russians Amazon / Lev Dobriansky Wrazliwi Rosjanie
2- Brzezinski Grand Chessboard quotes / Wielka szachownica cytaty
3- Brzezinski Grand Chessboard quotes
4- Brzezinski Grand Chessboard quotes
5- Brzezinski Grand Chessboard quotes
6- Brzezinski Grand Chessboard quotes
7- PNAC new pearl harbor / PNAC nowyPearlHarbor
ROZDZIAŁ 10
1- Soft power NGOs/ Miękka siła NGOsów
2- You Tube the unknown Putin / You Tube: Nieznany Putin
3- Yeltsin’s final approval rating / Końcowe wskaźniki popularnoiści Jelcyna
ROZDZIAŁ 11
1- Putin oligarchs grand bargain / Wielkie targowanie Putina z oligarchami
2- Bin Laden denies role in 9/11 / Bin Laden zaprzecza udziału w 11 IX
3- Carl Bernstein Iraq war jewish neo-cons you tube / You tube: Carl Bernstein: wojna iracka i żydowscy neo-koni
4- Wesley Clark take out 7 countries in 5 years / Wesley Clark: usunąc 7 krajów w ciągu 5 lat
ROZDZIAŁ 12
1- The Putin years economic recovery / Putin: lata odbudowy gospodarczej
2- Putin decriminalized tax violations / Putin: de kryminalizacja unikania podatków

97

3- Jimmy Rogers bullish on Russia / Jimy Rogers uparł się na Rosję


4- Private Health Care in Russia / Prywatna opieka zdrowotna w Rosji
5- Putin In 20th century Soviet Union made the state's role absolute / Putin: w XX wieku Związek Sowiecki sprawował władzę absolutną
6- Putin The unjustified swelling of the budgetary deficyt / putin: nieuzasadniony wzrost deficytu budżetowego
7- Putin We don’t have the luxury of such hooliganism / Putin: nie mamy luksusu takiego chuligaństwa
8- Putin UniPolar world refers to world in which there is one master / Putin: świat jednobiegunowy to świat w którym jest jeden władca
9- Putin interference in our internal political processes is unacceptable / Putin: wtrącanie się w nasze wewnętrzne procesy jest nie do przyjęcia
10- Putin Orthodox Christianity has always played a special role / Putin: prawosławne chrześcijaństwo zawsze odgrywało szczególną rolę
11- Putin Euro-Atlantic countries have moved away from their roots / Putin: kraje euro-atlantyckie odeszły od swoich korzeni
12- Putin the norm in Russia should become a family with three children / Putin: nirmą w Rosji powinna być rodzina z 3 dzieci
13- Russia positive birth rate / Rosja: dodatni wskaźnik urodzeń
14- Putin abortion laws / Putin i prawo do aborcji
14- Russia religion and secular ethics training in schools / Rosja: religia i etyka w szkołach
15- Gulag Archipelago mandatory in Russian schools / Archipelag gułag lekturą obowiązkową w rosyjskich szkołach
16- Solzhenitsyn’s Putin inherited a ransacked and bewildered country / Sołżenicyn: Putin odziedziczył splądrowany i zdezorientowany kraj
17- Georgian atrocities against Ossetia / Gruzińskie okrucieństwa w Osetii
18- Medvedev speech to nation on missile defense bases / Przemówienie Medwediewa do narodu o obronnych bazach rakietowych
19- Rogozin the missile defense system will be deployed not against Iran / Rogozin: obronny system rakietowy instalowany nie przeciwko Iranowi
ROZDZIAŁ 13
1- Erdogan if we get into the SCO we say good-bye to European Union / Erdogan: jeśli wejdziemy do SCO to pożegnamy się z UE
2- Erdogan says same forces behind Brazil and Turkey protests / Erdogan: te same siły za brazylijskimi i tureckimi protestami
3- Coneel Sebal the West is scared of BRICS / Coneel Sebal: Zachód boi się BRICS
4- From personal and confidential interview with Bayonne councilman / Oficjalny i poufny wywiad z radnym Bayonne

98

5- Putin the ability to compromise is not a diplomatic politeness / Putin: umiejętność kompromisu to nie dyplomatyczna uprzejmość


6- Bush you're either with us or against us / Bush: jesteś albo z nami albo przeciwko nam
7- Obama all nations must come together to build Global regime / Obama: wszystkie kraje muszą zjednoczyć się w budowaniu globalnego reżimu
8- Wikileaks Assange Berlusconi
9- Wikileaks Assange Arab Spring / arabska wiosna
10- Obama flirts Danish Prime Minister Michelle / Obama flirtuje z duńską premier Michelle
11- Putin Op-Ed piece New York Times / Putin artykuł redakcyjny w New York Times
12- Mccain graduated bottom of class / McCain ukończył szkołę z niemal najgorszymi ocenami w klasie
13- Mccain crashed Navy planes / McCain rozbijał samoloty
14- Mccain Vietnam broke arms while ejecting / McCain złamał ręce katapultując w Wietnamie
15- Mccain left first wife / McCain odszedł od pierwszej małżonki
16- McCain Keating Five
17- McCain Cindy cunt trollop /Mccain wyzwiska
18- McCain cursed at Senators / McCain przeklinał senatorów
19- Search Term: McCain tweet Dear Vlad, The Arab Spring is coming / Tweet McCaina: Drogi Vlad, zbliża się arabska wiosna
20- Putin McCain Vietnam nuts / Putin: McCain wietnamski szaleniec
ROZDZIAŁ 14
1- Obama Berlin speech 2008 / Przemówienie Obamy 2008
2- Webster Tarpley Obama’s foreign policy is to have a global showdown / Webster Tarpley: polityka zagraniczna Obamy to globalna rozgrywka
3- Mark Brzezinski advisor Obama campaign / Mark Brzezinski doradcą w kampanii Obamy
4- Ian Brzezinski advisor McCain campaign / Ian Brzezinski doradcą w kampanii McCaina
5- McCain I see three letters; a K, a G and a B / McCain: widzę 3 litery: K, G i B
6- Hillary we came, we saw, he died / Hillary: przybyliśmy, zobaczyliśmy, on zmarł

99

7- Putin Who did this? Drones, including American ones / Putin: kto to zrobił? Drony, w tym amerykańskie


8- CIA arms Syrian rebels / CIA zbroi syryjskich buntownków
9- Hillary Russia and China will pay a price / Hillary: Rosja i Chiny zapłacą
10- Putin I know that students were paid some money / Putin: wiem, że studentom zapłacono
11- Kasparov and Rothschild
12- Obama drone deaths / Obama śmierć z dronów
13- Rodman Obama Hillary ask those assholes / Rodman Obama Hillary pytają te dupki
14- Obama Holder voter ID laws /
15- Homeland Security military build up / Bezpieczeństwo Narodowe wzrost militarny
16- Commodity price charts year over year / Tabele cen towarów rok po roku
ROZDZIAŁ 15
1- Pussy riot Take your vacuum cleaner and get off on it / Pussy Riot o wężu odkurzacza
2- Voina orgie museum
3- Search Term: Voina penis draw bridge / woina penis na moście zwodzonym
4- Voina chicken in vagina / woina kurczak w pochwie
5- Voina Urine at police / woina obsikuje policjantów
6- Voina stage protest in courtroom / woina protestuje na sali sądowej
7- Punk prayer lyrics shit shit Putin lords shit / tekst punkowej modlitwy
8- Pussy Riot laugh as judge delivers sentence / Pussy Riot śmieje się kiedy sędzia ogłasza wyrok
9- Charlie Rose Pussy Riot
10- Putin Tchaikovsky was gay - although it's true / Putin: Czajkowski był gejem - prawda
11- Putin Sochi just leave the children alone / Putin Soczi – zostawcie dzieci
ROZDZIAŁ 16

100


1- Did Winter Olympics in Sochi really cost 50 billion / Czy Olimpiada Zimowa w Soczi naprawdę kosztowała 50 miliardów
2- Sochi olympics private investors / Olimoiada w Soczi prywatni inwestorzy
3- List of countries by public debt to GDP / Lista krajów z długiem publicznym do PKB
4- Obama Sends Message By Naming Sochi Delegation / Obama wysyła wiadomość mianując delegację do Soczi
5- Obama Costas interview sochi / wywiad Obama-Costas Soczi
6- Olympic rings represent continents / kręgi olimpijskie reprezentują kontynenty
7- Bestialty Brothels erotic zoos legal Germany / Bestialskie burdele erotyczne zoo w Niemczech
8- Home schooling illegal in Germany / Nauczanie domowe nielegalne w Niemczech
9- World War II revisionism illegal in Germany / rewizjonizm II wojny światowej nielegalny w Niemczech
10- Bestialty Brothels erotic zoos legal Germany / patrz 7
11- Putin The UniPolar world refers to a world / Putin: jednobiegunowy świat odnosi się do świata
12- Hillary Russia and China will pay / Hillary: Rosja i Chiny zapłacą
13- Joel Weisberg FX the Americans CIA
ROZDZIAŁ 17
1- McCain to all Ukrainians, America stands with you / mCcAIN DO WSZYSTKICH uKRAIŃCÓW, Ameryka was popiera
2- Nuland phone call Yats / Nuland dzwoni do Jaceniuka
3- We’ve invested over $5 billion to assist Ukraine / Zainwestowaliśmy ponad $5 mld na pomoc Ukrainie
4- Jewish Telegraph Agency Delta Kiev IMF commando
5- Yats goes to Washington aid for Ukraine / Jaceniuk jedzie do USA po pomoc dla Ukrainy
ROZDZIAŁ 18
1- Crimean Tatars also voted to join Russia / Krymscy Tatarzy też głosowali za przyłączeniem do Rosji
2- Hillary Putin Crimea Hitler
3- Russia's 25000 troop allowance crimea

101


4- Crimean Tatars also voted to join Russia / patrz 1
5- Mark Kirk & Dan Coates Russia FIFA letter / … list do FIFA
6- Tymoshenko I hope I will be able to get my connections involved / Tymoszenko: mam nadzieję zaangażować moje kontakty
7- The Anglo-Polish Common Defense Pact / Angielsko-Polski Pakt Obronny
8- Polish abuse of Germans 1939 / Naduzycia Polaków wobec Niemców 1939

www.tomatobubble.com

102

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna