Wojewody wielkopolskiegoPobieranie 1.86 Mb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar1.86 Mb.
  1   2

Program ochrony powietrza dla powiatu gnieźnieńskiego

CZĘŚĆ OPISOWAPrzedmiot opracowania finansowany jest ze środków:


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Opracowanie:
Zespół autorów pod kierownictwem dr Wojciecha Rogali
mgr inż. Aneta Lochno (redaktor wiodący)

mgr Wojciech Francik

mgr Krzysztof Krzyżowski

mgr Marek Kuczer

dr Natalia Reczek

mgr inż. Marek Rosicki

mgr inż. Agnieszka Stawowy

mgr inż. Olaf Szylderowicz

mgr Urszula Śladkowska

mgr Wojciech Wahlig

mgr inż. Magdalena Załupka

Spis treści:


1. Cel, metoda i zakres stosowalności dokumentu 4

2. Obszar objęty programem ochrony powietrza 0

3. Przyczyna stworzenia programu 2

Na terenie lub części strefy obowiązują dopuszczalne poziomy substancji określone 0

ze względu na ochronę zdrowia [tak/nie] 0

ze względu na ochronę roślin [tak/nie] 0

dla obszarów ochrony uzdrowiskowej [tak/nie] 0

dla obszarów parków narodowych [tak/nie] 0

Aglomeracja [tak/nie] 0

Powierzchnia strefy [km2] (2005 r.) 0

Ludność [tys.] (2005 r.) 0

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 0

SO2 0

A 0

NO2 0

A 0

PM10 0

C 0

Pb 0

A 0

C6H6 0

A 0

CO 0

A 0

O3 0

A 0

2005 r. 0

C 0

2004 r. 0

A 0

2003 r. 0

A 0

2002 r. 0

A 0

Małgorzata Kosa, 2003, Zlikwidować brudne ciepło. Duży truje… mniej, Energia Gigawat, nr 12/2003 2

4. Substancje objęte programem i źródła ich pochodzenia 4

5. Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywrócenia poziomów dopuszczalnych dla powiatu gnieźnieńskiego 10

6. Działania naprawcze 22

Zakres, harmonogram i koszty działań naprawczych 22

6.2 Źródła finansowania działań naprawczych 37

Podmiot 38

Dochód budżetowy ogółem na mieszkańca* 38

[PLN] 38

s.r.w. 38

7. Monitorowanie realizacji programu 64

7.1 Informacje i dokumenty wykorzystane do dokumentowania i kontroli realizacji programu 64

7.2 Projekt metod monitorowania skuteczności realizacji działań naprawczych 65

8. Podstawy prawne 74

9. SPIS TABEL 77

10 . SPIS RYSUNKÓW 77Pobieranie 1.86 Mb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu