Wojewody wielkopolskiegoPobieranie 1,81 Mb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar1,81 Mb.
  1   2

Program ochrony powietrza dla powiatu gnieźnieńskiego

CZĘŚĆ OPISOWAPrzedmiot opracowania finansowany jest ze środków:


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Opracowanie:
Zespół autorów pod kierownictwem dr Wojciecha Rogali
mgr inż. Aneta Lochno (redaktor wiodący)

mgr Wojciech Francik

mgr Krzysztof Krzyżowski

mgr Marek Kuczer

dr Natalia Reczek

mgr inż. Marek Rosicki

mgr inż. Agnieszka Stawowy

mgr inż. Olaf Szylderowicz

mgr Urszula Śladkowska

mgr Wojciech Wahlig

mgr inż. Magdalena Załupka

Spis treści:


1. Cel, metoda i zakres stosowalności dokumentu 4

2. Obszar objęty programem ochrony powietrza 0

3. Przyczyna stworzenia programu 2

Na terenie lub części strefy obowiązują dopuszczalne poziomy substancji określone 0

ze względu na ochronę zdrowia [tak/nie] 0

ze względu na ochronę roślin [tak/nie] 0

dla obszarów ochrony uzdrowiskowej [tak/nie] 0

dla obszarów parków narodowych [tak/nie] 0

Aglomeracja [tak/nie] 0

Powierzchnia strefy [km2] (2005 r.) 0

Ludność [tys.] (2005 r.) 0

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 0

SO2 0

A 0

NO2 0

A 0

PM10 0

C 0

Pb 0

A 0

C6H6 0

A 0

CO 0

A 0

O3 0

A 0

2005 r. 0

C 0

2004 r. 0

A 0

2003 r. 0

A 0

2002 r. 0

A 0

Małgorzata Kosa, 2003, Zlikwidować brudne ciepło. Duży truje… mniej, Energia Gigawat, nr 12/2003 2

4. Substancje objęte programem i źródła ich pochodzenia 4

5. Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywrócenia poziomów dopuszczalnych dla powiatu gnieźnieńskiego 10

6. Działania naprawcze 22

Zakres, harmonogram i koszty działań naprawczych 22

6.2 Źródła finansowania działań naprawczych 37

Podmiot 38

Dochód budżetowy ogółem na mieszkańca* 38

[PLN] 38

s.r.w. 38

7. Monitorowanie realizacji programu 64

7.1 Informacje i dokumenty wykorzystane do dokumentowania i kontroli realizacji programu 64

7.2 Projekt metod monitorowania skuteczności realizacji działań naprawczych 65

8. Podstawy prawne 74

9. SPIS TABEL 77

10 . SPIS RYSUNKÓW 77
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna