Wnioski legislacyjne dotyczące reformy wspólnej polityki rolnej I rozwoju obszarów wiejskich po 2013 rPobieranie 202,88 Kb.
Strona1/3
Data13.06.2018
Rozmiar202,88 Kb.
  1   2   3

- -NAT-V-016

95. sesja plenarna w dniach 3–4 maja 2012 r.


PL

Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

tel. +32 22822211 — faks +32 22822325 — internet: http://www.cor.europa.eu
PROJEKT OPINII
Komitetu Regionów


„WNIOSKI LEGISLACYJNE
DOTYCZĄCE REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PO 2013 R.”
_____________
Sprawozdawca: René Souchon (FR/PSE)

przewodniczący Rady Regionalnej Owernii

_____________

Termin zgłaszania poprawek:
Środa, 18 kwietnia 2012 r. do północy (czasu brukselskiego) – za pomocą nowego elektronicznego systemu zgłaszania poprawek (dostępnego w internetowym portalu członków pod adresem: www.cor.europa.eu/members).
Liczba wymaganych podpisów: 6Dokumenty źródłowe
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej

COM(2011) 625 final/2


Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynku produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych)

COM(2011) 626 final/2


Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

COM(2011) 627 final/2


Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej

COM(2011) 628 final/2


Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych

COM(2011) 629 final


Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013

COM(2011) 630 final


Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli

COM(2011) 631 finalI. ZALECENIA POLITYCZNE
KOMITET REGIONÓW
Priorytety WPR  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna