Wniosek w sprawie korzystania z systemu sms kontaktPobieranie 27,81 Kb.
Data04.05.2018
Rozmiar27,81 Kb.


Wniosek w sprawie korzystania z systemu SMS Kontakt


nadanie uprawnień zmiana uprawnień zablokowanie dostępu*

**usługa SMS kontakt jest możliwa wyłącznie dla jednego numeru telefonicznego1. Dane posiadacza i współposiadacza rachunku

Modulo* ` (wypełnia pracownik Banku)
Posiadacz rachunku:

I


mię i nazwisko

A


dres zamieszkania
k

od SMS* numer tel. komórkowego:**Zmiana salda MA (wpływy na rachunek) Automatyczne powiadomienie o saldzie rachunku bieżącego*:

Zmiana salda WN (wypływy z rachunku) PN WT ŚR CZ PT

Zrealizowanie przelewu Tylko w przypadku zmiany

Odrzucenie przelewu o godzinie (GG:MM) :

Wystąpienie debetu

Zalogowanie do bankowości elektronicznej
Współposiadacz rachunku:

I


mię i nazwisko

A


dres zamieszkania
k

od SMS* numer tel. komórkowego:Zmiana salda MA (wpływy na rachunek) Automatyczne powiadomienie o saldzie rachunku bieżącego*:

Zmiana salda WN (wypływy z rachunku) PN WT ŚR CZ PT

Zrealizowanie przelewu Tylko w przypadku zmiany

Odrzucenie przelewu o godzinie (GG:MM) :

Wystąpienie debetu

Zalogowanie do bankowości elektronicznej

2. Dane użytkowników (pełnomocników, którym posiadacz rachunku udostępnia SMS Kontakt).

I


mię i nazwisko

A


dres zamieszkania
k

od SMS* numer tel. komórkowego:Zmiana salda MA (wpływy na rachunek) Automatyczne powiadomienie o saldzie rachunku bieżącego*:

Zmiana salda WN (wypływy z rachunku) PN WT ŚR CZ PT

Zrealizowanie przelewu Tylko w przypadku zmiany

Odrzucenie przelewu o godzinie (GG:MM) :

Wystąpienie debetu

Zalogowanie do bankowości elektronicznej


Data, stempel kasowo-memoriałowy i podpis Podpis posiadacza rachunku / przedstawiciela

przyjmującego wniosek pracownika Banku ustawowego osoby małoletniej / Użytkownika

Nadano uprawnienia zgodnie z przedłożonym wnioskiem.data, podpis i pieczątka pracownika Banku
* Zaznaczyć właściwe

Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna