Wniosek o ponowną ocenę operacjiPobieranie 9,05 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar9,05 Kb.

Wniosek o ponowną ocenę operacji
WNIOSEK O PONOWNĄ OCENĘ OPERACJI

NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:


IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

ADRES:


TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:


DZIAŁANIE PROW 2007-2013 W RAMACH WDRAŻANIA LSR

……… Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

……… Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

……… Odnowa i rozwój wsi

……… Małe projektyODWOŁANIE OD DECYZJI RADY W RAMACH:

….. Oceny zgodności operacji z LSR

….. Oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru


UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:


WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI PRZEZ ORGAN DECYZYJNY LGD

Miejscowość: …………………………… Data:…………………. Czytelny podpis: …………………………..POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W BIURZE LGD:

Data: ……………………… Pieczęć i czytelny podpis przyjmującego: ………………………………Instrukcja wypełniania wniosku:

- wnioskodawca wypełnia jasne pola, pole zacieniowane wypełnia pracownik Biura LGD

- należy wskazać odpowiednie działanie PROW 2007-2013 w ramach wdrażania LSR poprzez wstawienie „X”

- należy wskazać, od którego etapu oceny operacji wnoszone jest odwołanie przez wstawienie "X”- wniosek będzie uznany za poprawnie złożony, tylko w sytuacji gdy zostały wypełnione wszystkie jasne pola wraz z szczegółowym uzasadnieniem dla wszczęcia procedury odwoławczej.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna