ŚWIĘtokrzyskie centrum onkologiiPobieranie 415,8 Kb.
Strona1/3
Data29.11.2017
Rozmiar415,8 Kb.
  1   2   3ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII


Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-280/474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl


AZP 241-57/2014 Kielce dn. 07.05.2014r.

WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ
Dot.: AZP 241/57/2014 Zakup wraz z dostawą artykułów higienicznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień PublicznychNumer ogłoszenia: 144802-2014 data zamieszczenia: 29.04.2014

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytanie:
Pytanie nr 1 – Pakiet 2, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny czterowarstwowej SMMS w kolorze turkusowym, o długości: M:-120cm, L-130cm, XL- 150cm i XXL-170cm spełniające wszystkie wymogi postawione w SIWZ.Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 2 - Pakiet 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha zapakowanego w jednostkowe sterylne opakowanie papier-folia oraz w opakowanie handlowe- karton- bez dodatkowego opakowania wewnętrznego?Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 3 – Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego w wymogami SIWZ, z serwetą laparoskopową o wymiarach 230x300cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego w wymogami SIWZ, z serwetą laparoskopową o wymiarach 230x300cm.


Pytanie nr 4 – Pakiet 1 poz.3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisując zestaw uniwersalny miał na myśli zapewnienie trzywarstwowego, chłonnego, mocnego laminatu na całej powierzchni roboczej obłożenia, tj. na powierzchni pokrywającej pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opisując zestaw uniwersalny miał na myśli zapewnienie trzywarstwowego, chłonnego, mocnego laminatu na całej powierzchni roboczej obłożenia, tj. na powierzchni pokrywającej pacjenta.


Pytanie nr 5 – Pakiet 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane fartuchy posiadały szwy wykonane techniką ultradźwiękową?Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby oferowane fartuchy posiadały szwy wykonane techniką ultradźwiękową.


Pytanie nr 6 – Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów ubrań zgodnych


z wymaganiami, w rozmiarach S-XL?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompletów ubrań zgodnych


z wymaganiami, w rozmiarach S-XL.
Pytanie nr 7Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości, lekkich i oddychających ubrań z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m kw.?Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości, lekkich i oddychających ubrań z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m kw.


Pytanie nr 8 – Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji głowy i szyi wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Na opakowaniu minimum 1 etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O. Grubość folii 25µm +/- 6µm.

Skład zestawu:

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 240 cm; wycięcie „U” 6,5 x 60 cm (wzmocnienie 70 x 60 cm)

-1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 9- Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji laparoskopowych wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2.

Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Na opakowaniu minimum 1 etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odporność na

rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar

krytyczny > 300 kPa, odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O. Grubość folii 25µm +/- 6µm.

Skład zestawu:

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cmOdpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 10- Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Na opakowaniu minimum 1 etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O. Grubość folii 25µm +/- 6µm.

Skład zestawu:

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm

-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cmOdpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 11- Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Na opakowaniu minimum 1 etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O. Grubość folii 25µm +/- 6µm.

Skład zestawu:

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm)

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm)

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cmOdpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 12- Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny ( włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 74g/m2. Na opakowaniu minimum 1 etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odporność na rozerwanie na mokro > 100 kPa, odporność na rozerwanie na sucho > 125 kPa, odporność na penetrację płynów > 200 cm H2O. Grubość folii 25µm +/- 6µm.

Skład zestawu:

-1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

-1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

-2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cmOdpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 13- Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów urologicznych wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Na opakowaniu minimum 1 etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O. Grubość folii 25µm +/- 6µm.

Skład zestawu:

-1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm

-1 serweta do ginekologii/cystoskopii (z otworem 8 x 12 cm) 75 x 200 cm

- 2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cmOdpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 14- Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów urologicznych wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Na opakowaniu minimum 1 etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 300 kPa, odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O. Grubość folii 25µm +/- 6µm.

Skład zestawu:

-1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)

-1 serweta urologiczna z torbą do zbierania płynów (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic 7 x 10 cm i na genitalia o średnicy 7 cm

-1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

-2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 15- Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z EN 13795 1-3; wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2, posiadający dodatkowe

nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze

38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha

zachodzą na siebie, u góry zapinany na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch dodatkowo pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania dwa ręczniki, pozostałe parametry spełnione.Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powyższego fartucha.


Pytanie nr 16- Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem

z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, u góry zapinany na rzep.

Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z

procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części

fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch dodatkowo pakowany

w papier krepowy. Wewnątrz opakowania dwa ręczniki, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powyższego fartucha.


Pytanie nr 17- Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego (bluza i spodnie w jednym opakowaniu) wykonanego z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną o gramaturze 38 g/m2 wykończonego półokrągłym dekoltem pod szyją. Bluza posiada zaokrąglone wycięcie pod szyją oraz trzy wygodne kieszenie – jedną na piersi i dwie na dole. Kolor niebieski, zielony i ciemnoniebieski. Spodnie z nogawkami bez ściągaczy , wiązane na sznurek. Rozmiary S,M,L,XL,XXL.Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powyższego kompletu chirurgicznego.


Pytanie nr 18- Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego (bluza i spodnie w jednym opakowaniu) wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45 g/m2 wykończonego wycięciem V pod szyją. Bluza posiada dwie wygodne kieszenie na dole bluzy. Kolor niebieski, zielony i różowy. Spodnie z nogawkami bez ściągaczy , wiązane na troki. Rozmiary S,M,L,XL,XXL.Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powyższego kompletu chirurgicznego.


Pytanie nr 19- Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Jałowy zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem "U"- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O

Skład :


- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 200x240cm

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001

Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 20- Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Jałowy zestaw do laparoskopii I (pozycja leżąca)- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 250x310cm z samoprzylepnym oknem i dwiema przeźroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001
Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 21- Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O

Skład :


- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm


Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 22- Pakiet 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych, dren – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O

Skład :


- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 dren

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42,

PN EN 13795 : 2011 , EN ISO 11135 -1: 2007 oraz EN 556 – 1:2001Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 23- projekt umowy

Prosimy o dodanie w § 2 ust. 6 lit. c projektu umowy następującego zapisu: „Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż 20% wartości umowy”. Chcemy podkreślić, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że warunkiem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zamówienia jest dokładne określenie części zamówienia, która na pewno zostanie zrealizowana. Brak takiego określenia może spowodować naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wymaga, żeby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto brak określenia powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności co do zakresu, jaki uda się zrealizować, może przyczynić się do utrudnienia kalkulacji ceny, a także sprawia, że całe ryzyko gospodarcze kontraktu zostaje przerzucone na Wykonawcę.Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.


Pytanie nr 24- projekt umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.


Pytanie nr 25- projekt umowy

Prosimy o dodanie w § 4 ust. 7 lit. c projektu umowy następującej treści: „zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu”.Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.


Pytanie nr 26- projekt umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 5% w § 6 ust. 1 lit. a i 0,5 % w § 6 ust. 1 lit b. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.


Pytanie nr 27- projekt umowy

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie następującego zapisu: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z umową spełnienia świadczenia, wyznaczając Wykonawcy 5 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę.”


Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.


Pytanie nr 28- projekt umowy, §6 pkt.1b

Prosimy o zmniejszenie wysokości odsetek z tytułu „zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie” z wartości 5% na 02,-0,5% za dzień zwłoki od niezrealizowanej wartości umowy.Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.


Pytanie nr 29- Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji laryngologicznych w obrębie głowy i szyi o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stoli Mayo min.  77x142 cm

- 1 x serweta na głowę dwuczęściowa, przylepna typu „turban” 107x82,5 cm

- 1 x serweta 196x279cm z przylepnym wycięciem U 6x63cm i  ze wzmocnieniem chłonnym oraz 2 podwójne organizatory przewodów zamiast taśm lepnych.

Serweta wykonana z laminatu trójwarstwowego(PP+PE+PP) o gramaturze min. 60g/,2 ze wzmocnieniem z bil aminatu(PP+PE). Zestaw posiada 3 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz identyfikacje producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający zostaje przy zapisach SIWZ.


Pytanie nr 30- Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji laryngologicznych w obrębie głowy i szyi o następującym składzie:

-1x serweta na stolik narzedziowy140x190cm

-2x ręcznik chłonny 30x20cm

-1x serweta na stolik Mayo 80x142cm (sterylna pakowana osobno)

-1x serweta główna 157,5x200cm z de centralnym, owalnym, przylepnym otworem 8x10cm.Serweta wykonana chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2. Parametry laminatu na całej powierzchni serwety: odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 170 kPa. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795:i, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna