Witamy w Corel ocr-trace szybkim, elastycznym programie umożliwiającym przekształcenie obrazków w postaci mapy bitowej w możliPobieranie 59,88 Kb.
Data21.06.2018
Rozmiar59,88 Kb.

Grzegorz Kwiatoń NARZĘDZIE OCR – TRACE II rok SII

Corel OCR-TRACE jest szybkim, elastycznym programem umożliwiającym przekształcenie obrazków w postaci mapy bitowej w możliwą do edycji grafikę wektorową lub tekst.

Mapy bitowe są obrazkami zbudowanymi z szeregów niezależnych punktów (pikseli). Niestety największą niedogodnością związaną z pracą z mapami bitowymi jest ich niezmienna rozdzielczość. Ograniczenie to może wpłynąć na obniżenie jakości obrazka po jego przeskalowaniu do innej wielkości. Na przykład linie proste po powiększeniu obrazka staną się postrzępione. Grafika wektorowa powstaje przy wykorzystaniu matematycznych równań opisujących każdą prostą i krzywą wchodzącą w skład obiektu. Grafika wektorowa może być skalowana, a nawet obracana, z zachowaniem ostrości linii przy dowolnej wielkości obrazka bez jakiejkolwiek utraty jakości. Dodatkowo, jeśli mapę bitową wydrukowano na urządzeniu wyjściowym o wysokiej rozdzielczości, jej jakość nie ulegnie poprawie. Natomiast ostrość grafiki wektorowej poprawia się wraz ze wzrostem rozdzielczości drukarki.


Za pomocą programu Corel OCR-TRACE możemy utworzyć wektorowe odpowiedniki map bitowych przy wykorzystaniu kilku metod trasowania. Wybrana metoda trasowania powinna być dobrana odpowiednio do oczekiwanego wyniku. Niektóre z metod dodają do obrazków efekty specjalne. Dostępne metody trasowania to: Kontur, Linie środkowe, Nacinanie, Kreskowanie, Mozaika i Mozaika trójwymiarowa.
Program Corel OCR-TRACE oferuje również funkcję optycznego rozpoznawania znaków (OCR), dzięki której możliwe jest przekształcenie znaków tekstu z map bitowych w możliwy do edycji tekst. Przekształcanie dokumentu w postać elektroniczną (skanowanie) daje w wyniku obraz stron w postaci mapy bitowej. Litery tekstu są wtedy traktowane jak obrazki, przez co nie można edytować jego treści. Funkcja OCR tłumaczy mapy bitowe ponownie na znaki tekstu, dzięki czemu dokument można eksportować i edytować za pomocą takich programów jak Corel WordPerfect czy Corel Quattro Pro.
Możliwe jest także zaznaczenie części obrazka, która ma zostać przekształcona za pomocą funkcji trasowania i OCR, tworzenie i zapisywanie szablonów w celu ich wykorzystywania do wielu obrazków, a także praca z wieloma dokumentami jednocześnie.

Program Corel OCR-TRACE umożliwia nam również wydrukowanie grafiki wektorowej lub przekształconego tekstu. Nie jest jednak możliwe wydrukowanie obrazu w postaci mapy bitowej. Do drukowania grafiki wektorowej i konwertowanego tekstu wykorzystywane jest okno dialogowe drukowania, za pomocą którego można wykorzystać pełne możliwości drukowania.


Jeśli chodzi o pliki źródłowe przekształcane przy użyciu programu Corel OCR-TRACE to mogą być one dowolnymi mapami bitowymi wygenerowanymi za pomocą skanerów, kart odczytujących obrazy wideo, programów umożliwiających przechwytywanie obrazu wyświetlanego na monitorze oraz aplikacji do edycji obrazków, takich jak program Corel PHOTO-PAINT. Jeśli natomiast dany obrazek nie został jeszcze przesłany do komputera, można go zeskanować bezpośrednio do obszaru mapy bitowej programu Corel OCR-TRACE lub wykonać zdjęcie za pomocą kamery cyfrowej, po czym je zaimportować. Obrazek źródłowy może być skanowany do nowego dokumentu lub dodawany do istniejącego dokumentu jako nowa strona. Program Corel OCR-TRACE umożliwia również skanowanie wielu stron. Po zeskanowaniu, uzyskaną mapę bitową można przekształcić w możliwą do edycji grafikę wektorową lub tekst.
Za pomocą programu Corel OCR-TRACE można także przekształcić wiele stron wykonując jedną operację. Dodawanie wielu stron do nowego dokumentu wykonuje się za pomocą okna dialogowego Dodaj stronę. Program Corel OCR-TRACE umożliwia dowolne dodawanie i usuwanie stron z dokumentu. Nowe strony zawsze umieszczane są na końcu dokumentu, a zmiana kolejności stron nie jest możliwa. Podczas trasowania lub optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w dokumencie składającym się z wielu stron, automatycznie otwierane jest okno dialogowe Trasowanie wielu stron lub OCR wielu stron. Następnie można określić, które strony mają zostać przekształcone lub zaakceptować strony aktualnie wybrane.
Jeśli obrazek, który należy poddać trasowaniu lub przekształceniu w możliwy do edycji tekst nie został jeszcze zapisany w postaci cyfrowej, można go zeskanować bezpośrednio do obszaru mapy bitowej programu Corel OCR-TRACE. Obrazy źródłowe można skanować do nowego dokumentu lub dodawać do istniejącego jako nową stronę. Program Corel OCR-TRACE umożliwia również skanowanie wielu stron. Po zeskanowaniu mapa bitowa może zostać przekształcona w możliwą do edycji grafikę wektorową lub tekst.
W celu zarejestrowania i przesłania do komputera obrazków w postaci cyfrowej można także wykorzystać kamerę cyfrową. W tym celu należy zaznaczyć sterowniki kamery jako źródło, po czym pobrać obrazy do programu Corel OCR TRACE. Przed rozpoczęciem skanowania można wybrać, czy wykorzystywanym do tego celu narzędziem ma być interfejs TWAIN, czy program CorelSCAN. Wyboru narzędzia dokonuje się za pośrednictwem menu Plik programu Corel OCR-TRACE. TWAIN jest interfejsem umożliwiającym skanowanie obrazków bezpośrednio do programu Corel OCR-TRACE bez konieczności uruchamiania dodatkowych aplikacji. CorelSCAN to narzędzie o działaniu zbliżonym do kreatora, ułatwiające wykonanie czynności koniecznych do uzyskania zeskanowanych obrazków o wysokiej jakości, bez konieczności korzystania z aplikacji do edycji fotografii.- -
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna