Wirtualna korporacja jako przedsiębiorstwo przyszłościPobieranie 99,23 Kb.
Data21.11.2017
Rozmiar99,23 Kb.

Wirtualna korporacja

jako przedsiębiorstwo przyszłościŁukasz Konieczny

WSZiNS Tychy

Zarządzanie i marketing

Dzienne

Spis treści

 1. Wstęp .………………..……………………....…………………3

  1. Wprowadzenie ……………………………………………3

  2. Cel pracy ………………………………………………….4

  3. Główna teza opisywanego tematu …………………...…...4

  4. Poruszana problematyka …...……………………………..4

 2. Części opisujące …….………………………………………….5

  1. Pojęcie wirtualnej korporacji ……………………………..5

  2. Opis działania …………………………………………….5

  3. Schemat działania ………………………………………...7

  4. Ewolucja organizacji wirtualnej ………………………….9

  5. Możliwości i funkcje systemu…..……………….……...12

 3. Zakończenie i wnioski ...……………………..………………..14

 4. Bibliografia ………….……………………….……………..…15

1. Wstęp


1.1 Wprowadzenie

We współczesnym świecie technologia komputerowa rozwija się w bardzo szybkim tempie. Żadna inna dziedzina w historii ludzkości nie zmienia się w tak błyskawiczny sposób. Z dnia na dzień wprowadzane są coraz lepsze udoskonalenia sprzętu komputerowego. Obsługa programów komputerowych staje się coraz łatwiejsza, przez co zwiększa się liczba potencjalnych użytkowników. Powoduje to wzrost zainteresowania informatyką jako dziedziną nauki, która aktualnie jest częścią działania w społeczeństwie, a w najbliższej przyszłości stanie się głównym punktem odniesienia wszelkich prowadzonych działań. Uzależnienie nie tylko firm, ale i pojedynczych osób staje się już wyraźne i zauważalne. Świat komputerów i świat informatyki, to świat, w którym przyjdzie nam nieodzownie żyć za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat.

Informatyka, jako dziedzina rozwoju wiedzy rozwija się w nieobliczalnie szybkim tempie; chcąc śledzić wszystkie jej procesy rozwoju, musimy na bieżąco zagłębiać i poznawać nowe technologie informatycznego postępu, co w przyszłości zwiększy szybkość przetwarzania informacji. Wybiegając w przyszłość, dzięki technologii dźwiękowego interfejsu, bezprzewodowego dostępu do Internetu i hipotetycznym możliwościom, jakie dają projektory holograficzne, moglibyśmy się pozbyć dzisiejszych ekranów, klawiatur i urządzeń preferencyjnych. Użytkownicy światowej sieci mogliby przechowywać gigantyczne zasoby informacji, do których posiadaliby bezpieczny i szybki stały dostęp.

Właśnie dzięki temu rozwojowi mamy do czynienia w dzisiejszych czasach z korporacjami określanymi jako wirtualne. Stanowią one organizację wirtualną, w której zarządzanie polega na umiejętnym wykorzystaniu sieci Internetu do realizacji funkcji celu określonej w zadaniu strategicznym. Poszczególne funkcje podrzędne realizowane w kontaktach pomiędzy organizacjami lub jednostkami (osobami) dokonywane są z zasady za pomocą elektronicznego interaktywnego przekazywania informacji (w formie dźwięku i obrazu). Informacje oraz podejmowane decyzje zarządzania mogą dotyczyć wszelkich zadań wiązanych z działalnością produkcyjno-asortymentową, usługową, reklamową, sprzedażą, a więc cenami, dystrybucją, serwisem oraz wszelkimi działaniami pomocniczymi szkoleniowymi itd.

1.2. Cel pracy

Przedstawienie wirtualnej korporacji jako innowacyjnej koncepcji organizacji przedsiębiorstwa, zapoznanie z zasadą działania tego typu systemu oraz zalety jego stosowania.


1.3. Główna teza opisywanego tematu

Wirtualna korporacja jest to system organizacji przedsiębiorstwa pozwalający w znacznym stopniu usprawnić komunikację oraz obniżyć koszty realizowanego przedsięwzięcia.


1.4. Poruszana problematyka

 • Usprawnienie komunikacji

 • Przyśpieszenie pracy zespołu

 • Skupianie na danej części zadania

 • Obniżenie kosztów przedsięwzięcia

 • Pogłębienie relacji klient-producent

 • Zaistnienie w szerszym obrębie rynku

2. Części opisujące

2.1. Pojęcie wirtualnej korporacji

Jest to forma współpracy (kooperacji) prawnie niezależnych przedsiębiorstw, instytucji i/lub osób fizycznych, które dostarczają na rynek dobra i usługi na bazie wspólnego stosunku gospodarczego, występując przy tym wobec innych podmiotów gospodarczych jako jednolite przedsiębiorstwo. Istotną rolę w koordynacji działań odgrywają informatyka i techniki komputerowe [1].

Jest także kompleksowym systemem łączącym w jedną informacyjną całość producentów, klientów oferentów usług dodanych [2].


2.2. Opis działania

Dla przekształcenia organizacji rzeczywistej w organizację wirtualną potrzeba wymiany środków czyli nośników tradycyjnych i pracy ludzkiej na układy pamięci i procesory. Narodzinom organizacji wirtualnej towarzyszą dwa zjawiska: rozwój komunikacji elektronicznej w sieciach rozległych i multimediów czyli digitalizacja obrazu tekstu, dźwięku, możliwość przechowywania i szybkiego odtwarzania informacji bez utraty jakości w tym procesie. W sieci elektronicznej informacja straciła cechę umiejscowienia, przynależności do określonego miejsca i do określonego nośnika, jakim jest papier i pamięć ludzka. Informacja uwalnia się od swoich fizycznych ograniczeń, staje się wszechobecna. Szybkie przemieszczanie się informacji powoduje konieczność ciągłej aktualizacji jej stanu i właściciela. Informacja staje się niezależna od przestrzeni rozumianej jako odległość geograficzna, niezależna od hierarchii rozumianej jako odległość organizacyjna i czasu rozumianego jako odległość chronometryczna. To powoduje konieczność restrukturyzacji organizacji, zmiany ich misji i procedur. W wyniku owej digitalizacji i wszechobecności informacji wiele barier ograniczających zostało po prostu zniesionych. Usunięto ograniczenia nałożone na mobilność osób, materiałów i produktów oraz zbiorów informacji ze względu na konieczne koszty czasu i transportu. Utworzyła się przestrzeń dla rozwoju organizacji wirtualnych. Technologia informacji wspomagająca model organizacji wirtualnej jest zróżnicowana, należy wymienić systemy telekonferencji, wspólnie wykorzystywane bazy danych, komputerowo-wspomagane projektowanie i wytwarzanie, systemy interorganizacyjne. Organizacja wirtualna nie jest instytucją, lecz sposobem rozwiązania problemów, stanowi konceptualną strukturę dla poprawy wydajności i efektywności w rzeczywistej organizacji. Termin organizacja wirtualna odnosi się do tradycyjnej organizacji, która służy zaopatrzeniu klientów w dobra i usługi przy wykorzystaniu swego sprzętu, siły roboczej i systemów informatycznych, swoich reguł i zasad zarządzania i stylu przewodzenia. Zgodnie z ich podejściem wirtualna korporacja produkuje efektywnie, ustawicznie i masowo dobra i usługi specyfikowane przez klientów. Oczywiście jest to koncepcja idealistyczna, tym niemniej systemy Just-In-Time służą jej urealnieniu [3]. Korzyści tworzenia organizacji wirtualnych to: 1. wspólna infrastruktura, koszty i ryzyko R&D (research and development),

 2. kojarzenie komplementarnych podstawowych możliwości,

 3. łatwiejszy dostęp do rynku, pozycjonowanie i pozyskiwanie lojalności klienta,

 4. migracja od sprzedaży produktu do sprzedaży rozwiązań.

Wirtualne przedsiębiorstwo jest kompleksowym systemem łączącym w jedną informacyjną całość producentów, klientów i oferentów usług dodanych [4]. Wymiana usług między partnerami nie jest jedynie koordynowana przez rynek i nie są realizowane jednorazowe, niezależne transakcje. Organizacja wirtualna nie jest także sterowana jedynie mechanizmem hierarchii nakazów. Miejsce nakazów centrum zastąpiły wytyczne brokera informacji, które partnerzy mogą zaakceptować lub nie [5]. Wirtualność to zdolność krytyczna, którą posiada każda organizacja rzeczywista. Wirtualność jest definiowana jako zdolność organizacji do gromadzenia i doskonalenia rozwijania podstawowych kompetencji przy efektywnym projektowaniu struktury organizacyjnej i procesów biznesu generujących wartość dodaną. Wirtualność jest strategią kooperacji wewnątrz firmy, między firmami, a nawet między bezpośrednimi konkurentami [6]. W korporacjach wirtualnych poszczególne organizacje rzeczywiste rozwijają swe podstawowe, krytyczne działalności, ale istotna jest nie efektywność jednostki, lecz efektywność i wydajność całego skupienia. Można spotkać się z przekonaniem, że korporacja wirtualna nie chroni pojedynczych interesów swoich partnerów [7]. Dlatego w obawie przed utratą swojej tożsamości przedsiębiorstwa partnerskie oferują produkt końcowy, zachowując przy tym zasoby rzeczowe, finansowe i intelektualne. Jest to forma złudnej asekuracji, albowiem firma jednostkowa istotna jest na tyle, na ile aktywnie działa w sieci i tamże wykorzystuje nadarzające się sposobności. Celem jest wygrana wszystkich partnerów (win-win), ale w długim okresie czasu.2.3. Schemat działania

Zespoły robocze i poszczególne działy firmy mają dostęp do zasobów sieci dzięki wykorzystaniu sieci lokalnej. Poszczególni użytkownicy systemu mają dostęp do zasobów zgodnie z uprawnieniami określonymi przez administratora. Dąży się obecnie do tego, aby uprawnienia były przypisane do określonego użytkownika, a nie miejsca (komputera). Związane jest to z coraz większą mobilnością pracowników.
Pracownicy "centrali" mogą oczywiście mieć również dostęp do danych w oddziałach, biurach lokalnych (czy nawet we własnym domu). Wtedy z kolei oni wykorzystują technologie zdalnego dostępu.


Oddziały firmy i lokalne biura są zwykle w innych miastach lub krajach, niż centrala. Jeśli potrzeby (i możliwości finansowe) są duże, a odległość relatywnie niewielka stosuje się rozwiązanie typu VPN z dedykowanym kanałem. Jednak koszty związane z dzierżawą łącz na duże odległości są tak wysokie, że jest to rozwiązanie możliwe do zastosowania w niewielu przypadkach.
Jeśli chcemy zastosować rozwiązanie o podobnej zasadzie działania i zbliżonej funkcjonalności, możemy wykorzystać do tego Internet. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania np. Shiva VPN (Intel), Cisco VPN-1 możemy zestawiać połączenia tunelowane 1. Takie połączenie jest również zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Dzięki temu można zapewnić bezpieczny i niedrogi dostęp do zasobów firmowego intranetu. Jakość połączenia zależy od jakości łącz internetowych - można w większości przypadków zapewnić zadowalającą jakość przy koszcie znacznie niższym, niż przy dzierżawie dedykowanych łącz.


Pracownicy terenowi i pracujący w domu także mogą korzystać z technologii VPN, jako, że od strony klienta jest ona implementowana jako moduł programowy do instalacji na komputerze. Do korzystania z tego typu rozwiązania wystarczy dostęp typu SDI, ISDN, a także zwykłe wydzwaniane połączenie modemowe (tak, jak i każdy inny dostęp do Internetu z komputera PC).


Partnerzy handlowi uzyskują dostęp do określonych zasobów firmy (cenników, stanów magazynowych, zamówień, rozliczeń) za pomocą szyfrowanego dostępu (SSL) lub tuneli VPN. Zakres uprawnień można ustalić dla każdego użytkownika osobno. Użytkownicy tej grupy korzystają z własnego połączenia z Internetem - takiego, jakim dana firma dysponuje.


Internauci standardowo korzystają ze zwykłego, nieszyfrowanego przesyłania danych i strefy wolnego dostępu. Jeśli podejmą decyzję związaną z podaniem danych personalnych, przełączani są na strony z protokołem szyfrowania SSL. Dzięki temu istotne informacje (dane osobowe, numery kart kredytowych itp.) są zabezpieczone przed kradzieżą.
Tak w skrócie wygląda schemat działania wirtualnej organizacji. Najistotniejsze zasady funkcjonowania to:

 1. bezpieczny dostęp 24 godziny na dobę,

 2. niezależność od konkretnej lokalizacji,

 3. różne poziomy dostępu dla różnych użytkowników,

 4. obniżenie kosztów dzięki wykorzystaniu Internetu [8].

2.4. Ewolucja organizacji wirtualnej

Ewolucja organizacji wirtualnej kierowana jest przez lidera - organizację najsilniejszą w łańcuchu dostaw, gotową przejąć ryzyko tworzenia sieci kooperantów [9]. Dla celów dalszej analizy istotne jest rozdzielenie zmian strukturalnych na pięć etapów. Pionowo zintegrowana korporacja redukuje ogólną liczbę jednostek ekonomicznych (działów, centrów zysku) przez koncentrację oddzielnych działalności w pewnym regionie geograficznym.

Pojedyncze przedsiębiorstwo osiąga pierwszy ewolucyjny etap wirtualnej organizacji, poprzez koncentrację swojej produkcji w jednym miejscu. Przez outsourcing, tworzenie centrów zysku i niezależnych korporacji z uprzednio zintegrowanych jednostek ekonomicznych utworzona jest sieć firm, która dostarcza te same dobra i usługi na rynek. W drugim etapie ewolucji konieczne jest wdrożenie interorganizacyjnych systemów informatycznych, w przeciwnym razie korzyści technicznej integracji jednostek biznesu zostaną zmarnowane, stracone. Stąd konieczność implementacji usług EDI i systemów dostaw JIT. Trzeci etap ewolucji charakteryzuje integracja klientów i dostawców w procesie generowania wartości. Jednostki organizacyjne są wprawdzie prawnie niezależne, ale gospodarczo współzależne. Jeśli korporacja, która pierwotnie była pionowo zintegrowana nabyła umiejętności wirtualnej organizacji, obecnie w sieci może selektywnie wykorzystywać swe powiązania. Dla sprawnego działania potrzebna jej jest instytucja wewnętrznego koordynatora organizacji wirtualnej - brokera informacji (information broker). Krytycznym zasobem dla niego jest informacja, a nie zmagazynowane produkty. Odbiorcom i dostawcom produktów potrzebny jest pośrednik dla ich wzajemnego rozpoznawania się w przestrzeni geograficznej, nadzorowania aukcji, wspomagania dla obiektywizacji negocjacji i egzekwowania bezpieczeństwa transakcji. Inteligentne agenty - programy komputerowe, które przeszukują sieć (np. Internet) celem znalezienia ofert produktów spełniających określone kryteria mogą zwalczać próby dyskryminacji cenowej poprzez sygnalizowanie cen ekstremalnych.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw omija drogę ewolucji jak opisano powyżej i przechodzi bezpośrednio do etapu 4-tego. Słabą stroną tego podejścia jest, że w miejsce jednego centrum władzy jest ich kilka.

Organizacje wirtualne oznaczają:

Generowanie wartości - praca w grupach w Internecie, rozproszone nauczanie, projektowanie komponentów produktów materialnych i informacyjnych.

Dystrybucję wartości - zakupy w sieciach rozproszonych, otwarcie nowych kanałów dystrybucji z pominięciem pośredników, porównywanie cech i cen widocznych na ekranie komputera.

Kompresja czasu oznacza skrócenie okresów czasu, w trakcie których informacja gospodarcza jest przesyłana, przechowywana w miejscach pośrednich, przetwarzana, sprawdzana, kopiowania i korygowana zanim dotrze do ostatecznego odbiorcy i jej użytkownika. Kompresja czasu to implementacja EDI - elektronicznej transmisji zamówień, faktur, płatności i wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych na nośniki komputerowe. Informacja jest dostępna w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Naukowcy projektanci szybciej wymieniają się wynikami swych badań i prac. Klient ma szybszy dostęp do informacji o swoim zamówieniu, a dyrektor firmy o jej zasobach.

Ciągle jeszcze niedostatki procesu bezpiecznych płatności stanowią przeszkodę komercjalizacji Internetu. Za to trwają ustawiczne prace nad rozbudową Graficznego Interfejsu Użytkownika (czyli zbioru programów komputerowych składających na to, co użytkownik widzi na ekranie), co czyni przeglądanie zasobów sieci mniej frustrującym.

Wirtualizacja oznacza odmiejscowienie działalności gospodarczej czyli odrzucenie wymogu, by była ona prowadzona w określonym miejscu. Istotne jednak jest kryterium czasu, zatem musi być prowadzona jak najbliżej rynku i klienta. Tego może dokonać organizacja sieciowa, a nie jednostkowa firma. W wirtualnych korporacjach partnerzy zmieniają się tak jak zmieniają się rynki. Organizacja wirtualna kojarzy konkurentów w ich wspólnym interesie. Zakłada się, że zawsze jeden z nich najbliżej zlokalizowany dostarczy produkt i usługę. Jeśli cena nie jest najniższa, klient jej nie akceptuje i może zaraz zostać opleciony siecią innej organizacji wirtualnej (przykładowo idzie do innego biura podróży, które oferuje wycieczkę w to samo miejsce, ale przy innych usługach). Zgodnie z tą interpretacją organizacja jest wirtualna, bo jest fragmentem sieci dla dostarczenia konkretnego produktu lub usługi. Innymi słowy tyle jest organizacji wirtualnych ile produktów wygeneruje sieć. Jest to definicja sensu stricte w odróżnieniu od wyżej podanego ujęcia sensu largo. Na tradycyjnym rynku nawet niewielkie koszty wyszukiwania informacji skłaniają dostawców do podniesienia cen, zatem wprowadzenie systemu rynkowego prezentującego informacje cenowe redukuje poziom zysków i zwiększa korzyści kupującego. Optymalne wykorzystanie zasobów w organizacji wirtualnej (resourcefulness) nie polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości, ale na możliwości rekonfigurowania sieci korporacji rekonfigurowaniu organizacji łańcuchów wartości. Organizacja wirtualna jest definiowana jako taka, w której komplementarne zasoby umieszczone w wielu kooperujących przedsiębiorstwach, są zintegrowane. Zasoby te są lepiej wykorzystane w organizacji wirtualnej niż w jednej firmie. Organizacja wirtualna ma możliwości tworzenia i gromadzenia zasobów produkcyjnych (badań naukowych, projektowania i wytwarzania) względnie szybko, często i równolegle [10]. Idea nie jest nowa, tylko, że współczesne techniki informacji takie jak World Wide Web (WWW) i Artificial Intelligence (AI) kreują nowe możliwości rozwoju organizacji wirtualnych. Internet zmienia handel międzynarodowy, jak telefon lub fax może być siłą demokratyzacji kapitalizmu. Małe firmy są w stanie konkurować na rynku globalnym, a konsumenci skorzystają z większego zakresu produktów, usług i informacji, które Internet im udostępni. Wzrost ilości transakcji w Internecie zależy od: 1. cech demograficznych klientów - użytkowników Internetu,

 2. rodzaju informacji prezentowanej elektronicznie,

 3. rozporządzeń prawnych,

 4. zabezpieczenia transakcji.

Ponieważ kanały dystrybucji mogą być słabiej rozwinięte i mniej wydajne w wyłaniających się gospodarkach rynkowych mniej niż w USA, Internet stanowi specjalną ofertę dla klientów tych krajów. Dowolna firma dzięki stronie WWW staje się firmą ponadnarodową. W sieci globalnej stają się ważne dwa mechanizmy: aukcji i ekspozycji. Elektroniczne aukcje prowadzone są stale mimo, że produkty są fizyczne odseparowane. Każda z firm umieszcza swoją ofertę i może obserwować jej status. Ekspozycje służą wzajemnej prezentacji firm w skali globalnej, ale bez uzgadniania cen. Duże firmy znane na światowych rynkach na stronach WWW udzielają odpowiedzi na szczegółowe zapytania aktualnych klientów, przeprowadzają wśród nich badania ankietowe i tworzą im kluby dyskusyjne. Oferują produkty i usługi już wcześniej dostępne. Reakcja klientów silniejsza niż wcześniej skłania firmy do zwiększenia zainteresowania tą formą marketingu i rozwijania sprzedaży on-line. Z drugiej strony, firmy wchodzące na rynek rozpoczynają od prowadzenia w sieci transakcji z wybranymi partnerami i następnie wykorzystują Internet, by budować swój obraz, kontynuować współpracę z klientami poprzez wielokrotne transakcje. Tylko tak można wygenerować efektywne sieci międzynarodowej sprzedaży w Internecie, mimo że z technicznego punktu widzenia wydaje się, że można to zrobić w krótkim czasie.

Organizacje wirtualne przyjmują wiele postaci i mają wiele zastosowań, przykładowo można wymienić wirtualne szkolenia i symulacje, wirtualne laboratoria i symultaniczne projekty inżynierskie, wirtualne organizacje produkcji i sprzedaży [11].

2.5. Możliwości i funkcje systemu

Ważnymi funkcjami i operacjami zarządzania elektronicznego mogą być: 1. dokonywanie (zlecanie) kupna i sprzedaży,

 2. organizowanie zatrudnienia,

 3. promowanie obiektów działalności firmy,

 4. operacje finansowe typu:

  1. notowania akcji funduszy powierniczych,

  2. zawieranie transakcji z informacją o jej aktualnym przebiegu,

  3. wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych,

  4. kupno akcji spółek sprzedawanych np. za pośrednictwem giełdy,

 5. operacje na rynku lokat pieniężnych typu:

  1. dokonywanie lokat terminowych,

  2. uzyskiwanie informacji o aktualnym stanie rachunku (np. inwestycyjnego),

  3. przekazywanie określonych dyspozycji przelewu środków pieniężnych,

  4. zakładanie lokat złotowych,

 6. operacje kredytowe typu:

  1. udzielanie pożyczek konsumpcyjnych,

  2. kredyty hipoteczne,

 7. operacje ubezpieczeniowe.

Efektami wprowadzenia form zarządzania elektronicznego są możliwości skutecznej realizacji zadań gospodarczych firmy, poprzez bezpośrednie interaktywne szybkie i sprawne kontakty jednostek organizacyjnych (z eliminowaniem pośrednictwa), takie jak np.:

 1. zwiększenie i usprawnienie kooperacji rynkowej,

 2. obniżenie kosztów procedur handlowych, np. kosztów transakcji i inwentaryzacji,

 3. tworzenie efektywniejszej struktury organizacji, wynikające z możliwości wykorzystania zewnętrznych, wyspecjalizowanych kooperantów z otoczenia rynkowego, np.w zakresie realizowanych operacji lub procesów techniczno-handlowych,

 4. sprawniejsze dokonywanie rozliczeń,

 5. praktycznie nieograniczone rozszerzenie rynku zbytu poprzez docieranie do zyskownych oddalonych segmentów rynku,

 6. poznanie i wykorzystanie znajomości potrzeb klientów,

 7. szybki dostęp do nowych klientów na masową skalę.

Oczywiście istotnymi cechami którymi musi charakteryzować się zarządzanie wirtualne jest solidność i wzajemne zaufanie, wysoka kultura zarządzania współpracujących firm i zespołów zadaniowych. Szczególną rolę w efektywnym przyszłościowym zarządzaniu sieciowym odgrywać powinny metody tworzenia nowoczesnych elastycznych struktur organizacyjno-funkcyjnych i inżynieryjne narzędzia wspomagające zarządzanie.
Rozwój konkurujących firm, w warunkach rozwijającego się umiędzynarodowienia i globalizacji, wiążę się z koniecznością sprawnego wykorzystywania możliwości wynikających z prowadzonych badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie technologii informatyki oraz organizacji i zarządzania. Prowadzi to do stosowania nowych coraz bardziej efektywnych metod i modeli w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur członów organizacyjno-funkcyjnych systemów gospodarczych, a także do nowych form wzajemnej międzynarodowej współpracy.
Istotnym warunkiem sprawnego działania wirtualnego przedsiębiorstwa przyszłości jest jednak podstawowy problem trudnego do osiągnięcia pełnego zaufania uczestników, od którego całkowicie zależy ryzyko właściwego funkcjonowania wirtualnego przedsiębiorstwa. Z uwagi na wielkość ww. ryzyka wskazane jest tworzenie przedsiębiorstw wirtualnych początkowo dla małych i średnich przedsięwzięć, a dopiero po osiągnięciu wzajemnego pełnego zaufania uczestniczących w nich firm indywidualnych, stopniowe ich rozwijanie, tworząc odpowiednią wirtualną strukturę organizacyjno-funkcjonalną właściwą dla realizacji poważnych zadań, obejmujących wielkie przedsięwzięcia długookresowe np. w skali międzynarodowej, kontynentalnej lub światowej. Idea zaufania jest specyficznym problemem, które opiera się na szeregu regułach, określanych przez socjologów i psychologów, które twórcy (tzw. integratorzy) organizacji wirtualnych powinni znać i przestrzegać [12].

3. Zakończenie i wnioski

Wirtualna korporacja jak widać już teraz jest systemem dającym wiele udogodnień firmom, a w przyszłości będzie to podstawa każdego przedsiębiorstwa aby móc zaistnieć i rozwijać się na już wymagającym rynku. Wiele pozytywnych rzeczy płynących z wykorzystywania tego rodzaju organizacji pracy zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej aktualnie zachęca przedsiębiorców w przekształcenie struktury firmy, a poniesione w tym celu nakłady szybko się zwracają. Zwiększona mobilność pracowników oraz wszechobecny dostęp do informacji w znacznym stopniu przyśpiesza pracę zespołu, a przez to że każda z poszczególnych grup zajmuje się własnym zadaniem - poszczególne części przedsięwzięcia są wykonywane równolegle oraz dzięki zwiększonemu zaufaniu wewnątrz organizacji mogą być kontrolowane przez znacznie mniejszą komórkę nadzorującą. Mniejsza liczba osób w pionie administracyjnym, oraz równoległa praca skracają czas wykreowania produktu końcowego, zmniejszają się przez to koszta pracy, które musiałby ponieść przedsiębiorca w normalnych warunkach pracy. Sieć internatowa jest aktualnie dostępna wszędzie, a coraz częściej bezprzewodowo, co znacznie poprawia kontakt z pracownikiem. Nawet jeżeli firma nie wybiega ze swoją produkcja na skalę międzynarodową czy też narodową a pozostaje w obrębie regionu, wirtualność organizacji pozwala osiągnąć znacznie więcej w tym samym lub krótszym czasie. Tak więc nie tylko korporacje ale nawet małe przedsiębiorstwa w przyszłości będą w większości wirtualnymi. W dzisiejszych czasach firma, która posiada własną stronę internetową jest w stanie zaistnieć na szerszej przestrzeni rynkowej, ponieważ Internet jest najpopularniejszym źródłem informacji dla konsumenta, im bardziej rozbudowana strona, zawierająca jak najwięcej informacji o firmie przyciągnie o wiele więcej klientów, niż np. reklama w radiu czy telewizji, nie mówiąc już o kosztach ponoszonych na promocję produktów w mediach.

E-biznes niewątpliwie jest przyszłością w dziedzinie ekonomii. Elektroniczne zarządzanie należy cały czas udoskonalać oraz dostosowywać do zmian panujących w świecie informatyki. W przyszłości ważna będzie nie tylko posiadana umiejętność światowej komunikacji, ale też jej rodzaj, a więc wykorzystywanie wszelkich nowinek technicznych, które jak wiadomo pochłaniają spore nakłady pieniężne, ale takie inwestycje są w stanie przynieść o wiele większe zyski niż tradycyjne metody prowadzenia przedsiębiorstwa.


4. Bibliografia

 1. „WIEM” - Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, www.wiem.onet.pl.

 2. Kasperek M., Haus P. (1997): Internet - nowoczesna technika transmisji. s.7-8. Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

 3. Typologia organizacji wirtualnych – Walory organizacji wirtualnej, http://studenci.pl/zarzadzanie/podstawy/podstawy_1.htm.

 4. Kasperek M., Haus P. (1997): Internet - nowoczesna technika transmisji, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, s.7-8, 170-173. Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

 5. Pańkowska M. (1996): Różne interpretacje rynków elektronicznych, Infogryf'96, materiały konferencji TNOiK, Kołobrzeg, s.181-191.

 6. Goldman, S.L. (1994): Co-operating to compete, From alliances to virtual companies, CMA Magazine, March, s.14-17. New York, Van Nostrand Reinhold.

 7. Kubiak B.F , Korowicki A. (1997): Globalny rynek elektroniczny w rozwoju organizacji wirtualnych i ich systemów informacyjnych, Electronic Data Interchange, Materiały na V Krajową Konferencję EDI, red. M. Niedźwiedziński, Łódź-Dobieszków, s.197-211.

 8. „BLITZ – Wirtualna organizacja”, http://www.blitz.pl/show/2,1,1c068c38b0f91715d24cb85855e8732b_page.html.

 9. Fuchs M. (1997): Design and Implementation of Value Systems: The Lifecycle Perspective, www.nectar.org/update/proceedings/97082101/ewijk/index.htm.

 10. O'Leary, K D., Plant R., (1997): Artificial Intelligence and Virtual Organizations, Communications of ACM, January, vol. 40 no1, s.52-59, http://portal.acm.org/citation.cfm?id=242857.242871

 11. Typologia organizacji wirtualnych – Ewolucja organizacji wirtualnej, http://studenci.pl/zarzadzanie/podstawy/podstawy_1.htm.

 12. Wesołowski J.: Zadania strategiczne i ich związek ze strukturą przedsiębiorstwa przyszłości, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref23_skrot.html.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna