WiN – wierni testamentowi polski niepodległej na podstawie Biuletynu ipn I-II 2008 rok 19 stycznia 1945 roku gen. Leopold Okulicki „ Niedźwiadek”Pobieranie 18,89 Kb.
Data29.11.2017
Rozmiar18,89 Kb.

WiN – WIERNI TESTAMENTOWI POLSKI NIEPODLEGŁEJ
Na podstawie Biuletynu IPN I-II 2008 rok
19 stycznia 1945 roku gen. Leopold Okulicki „ Niedźwiadek” rozwiązał AK.
„… Żołnierze AK! Daje wam ostatni rozkaz. Dalszą swą prace i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego…………….. z upoważnienia Pana prezydenta RP zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję AK”
Okulicki pozostał komendantem Sił Zbrojnych w Kraju
Działała AK w Likwidacji – kierowana przez Janusza Bakszczanina pseudonim „Wir”
Zaczęła działać tworzona przez Emila Fieldorfa „ Nila” od IV 1944 roku organizacja „ Nie” ( Niepodległość).
- dekonspiracja „Niedźwiadka” i zatrzymanie „Nila”

- podstępne aresztowanie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i wywiezienie do Moskwy – tzw. „proces szesnastu”

- uznano, że „Nie” została zdekonspirowana i rozwiązano ją 7 V 1945 decyzją Naczelnego Wodza
Powołanie 7 maja 1945r. Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj z komendantem Janem Rzepeckim – decyzja Naczelnego Wodza Władysława Andersa

- rozwiązana w VIII 1945r.


1 lipca 1945r – ogłoszenie Testamentu Polski Walczącej
2 IX 1945r. utworzono Zrzeszenie WiN – początkowo nosiło nazwę Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „ Wolność i Niepodległość”

- organizatorzy – 5 oficerów AK: Janusz Bokszczanin, Franciszek Niepokólczycki, Jan Rzepecki, Antoni Szanojca, Jan Szczurek – Cergowski

- zrezygnowano z używania stopni wojskowych, komendantów zastąpili prezesi; komendy nazwano zarządami.
I Zarząd Główny WiN – prezes Jan Rzepecki „Ożóg”, „Prezes”, „Ślusarczyk” – aresztowany w XI 1945

- hasło „Wyborów sfałszować nie damy”


II ZG – prezes Franciszek Niepolólczycki „ Teodor”, „Halny”. „Żejmian” – największy rozwój organizacyjny – aresztowany przez UB w X 1946r.

- w działalność zaangażowanych było około 30 tys. osób


III ZG – prezes Wincenty Kwieciński „Głóg”, „V-T”, „D- 3” – zdradzony przez współpracowników w styczniu 1947r.
IV ZG – prezes Łukasz Ciepliński „ Ostrowski” – próba odbudowy organizacji rozbitej aresztowaniami oraz wyjściem z konspiracji wielu działaczy po amnestii z lutego 1947r

- aresztowanie prezesa w XI 1947r.


Formy działalności WiN:
- walka o odzyskanie niepodległości

- informacja wolna od komunistycznej propagandy

- prasa podziemna „Orzeł Biały”, „Honor i Ojczyzna”, „Niepodległość”, „Niezawisłość”, „Polskie Słowo”, „Wolna Polska”, „ Wolność”, „ W służbie Ojczyzny”

- demaskowanie rzeczywistości totalnego reżimu

- akcja „O” – odpluskwianie – przeciw reprezentantom komunistycznej władzy

- likwidacja niebezpiecznych funkcjonariuszy UB

- zdobywanie funduszy na działalność

- próby porozumienia między organizacjami konspiracyjnymi

- oddziaływanie na opinie międzynarodową – Memoriał do Rady Bezpieczeństwa ONZ, pismo do Trybunału w Hadze, listy do prezydenta USA Harego Trumana i Polonii amerykańskiej

- działalność Brygad Wywiadowczych – zdobywanie informacji, ochrona działaczy

- oddziały Straży – samoobrona, walka z działaczami UB
Proces krakowski – proces pokazowy przeciwko II ZG WiN – VIII- IX 1947r.

- dążenie do skompromitowania podziemia niepodległościowego

- oskarżenie 17 działaczy WiN i PSL

- Niepokólczycki najważniejszym oskarżonym

- 8 wyroków śmierci, długoletnie więzienia


Operacja UB o kryptonimie „Cezary” w latach 1948 - 1952
- powołanie prowokacyjnego V ZG WiN z pracowników UB – wykorzystano zdradę Stefana Sieńko „Macieja” – działacza WiN, później agenta UB

- przez 5 lat rozpracowywano konspiratorów

- dezinformowano wywiad brytyjski, amerykański i Delegaturę Zagraniczną WiN

- zniesławianie działaczy WiN

- wciągano w działalność osoby nieświadome prowokatorskiego charakteru V Zarządu

- nieświadomi partyzanci z Podlasia uznali zwierzchnictwo V Zarządu – zostali rozpracowani

- prowokację ujawniono w 1957 roku, żaden z agentów nie był sądzony

Operacja „Radwan” – rozbicie przez UB eksterytorialnego okręgu lwowskiego AK-WiN w latach 1947 – 1956

- aresztowanie ostatniego komendanta Anatola Sawickiego „Cybulskiego” w marcu 1948roku w Lubaniu Śląskim
Proces IV Zarządu Głównego WiN
- aresztowanie prawie wszystkich członków zarządu w XI i XII 1947r.

- Cieplińskiego aresztowano 27 XI w Zabrzu

- proces rozpoczął się 5 X 1950 roku w Warszawie


- oskarżeni zostali: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory, Karol Chmiel – kary śmierci; Ludwik Kubik – dożywocie; łączniczki: Janina Czarnecka, Zofia Michałowska- wieloletnie więzienie
- Sąd Najwyższy utrzymał wyrok, prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski

- pokaz siły ze strony rządzącego reżimu

- zakaz jakiegokolwiek kontaktu z rodzinami w czasie aresztu i procesu

- Ciepliński napisał 50 grypsów, Lazarowicz -3; przechowującym i posłańcem był Kubik zwolniony w 1957r.


- członkowie IV Zarządu straceni zostali 1 marca 1951 roku w godzinach 20:00 – 20:45 strzałem w tył głowy w więzieniu na Mokotowie ( ul. Rakowiecka)

- ciał nie wydano rodzinom, miejsce pochówku nieznane©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna