Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Pobieranie 118,54 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar118,54 Kb.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski

im. dr E. Warmińskiego SPZOZ

Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Znak sprawy: ZP-270-40-2017 Bydgoszcz, 2017-06-21
MODYFIKACJA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)na

Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:

2017-06-21

Anna Lewandowska

 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

Szpitalna 19

85-826 Bydgoszcz

Tel.: 52 3709124

Faks: 52 3709125

e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl

adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia


Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
 1. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych.

  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:


   Zadanie częściowe nr:

   Opis:

   1

   Temat: Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

   Wspólny Słownik Zamówień: 33731110-7 - Soczewki śródoczne, 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

   Opis: Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Skład: 1x kaniula 25G, 1x kaniula do hydrodysekcji 25G, 3x kaniula 27G, 1x obłożenie na stolik 140x140, 1x nóż grotowy , obustronnie ostrzony o kalibracji 1,2mm , 1x nóż typu slit obustronnie ostrzony o kalibracji 2,6mm, 1x kaseta do fakoemulsyfikatora INFINITI VISION SYSTEM, 1x mikrogąbki, 1x Tip 0,9 ABS 30’Kellman, 2x kubeczek 60ml, 1x cystotom irygacyjny 25G, 1x kubeczek 120 ml, 2x strzykawka tuberkulin. 1 ml, 2 x strzykawka 10 ml, 2 x strzykawka 3 ml, 1x osłonka plastikowa na oko, 3 x fartuchy large, 1 x obłożenie dla pacjenta 160x140, 1 x plastry

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   2

   Temat: Soczewki zwijalne jednoczęściowe

   Wspólny Słownik Zamówień: 33731110-7 - Soczewki śródoczne, 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

   Opis: 1 Soczewki asferyczne zwijalne jednoczęściowe, pakowane sterylnie - wymagany materiał: akrylowy - powierzchnia soczewki hydrofobowa, współczynnik uwodnienia soczewki poniżej 1%, stopień uwodnienia wnętrza soczewki 25-27%,wymagana wielkość części optycznej: 6,0 mm, wymagana długość całkowita soczewki: 11,0 – 13mm, wymagany zakres mocy w przedziale: 0 D do + 35D),co 0,5D, (w zależności od potrzeb zamawiającego), z filtrem dla UV,o dwóch haptenach zapewniających dobrą centrację i stabilizację soczewki, cartridgem z tzw. „motylkowym” słyszalnym zamknięciem + injector do implantacji soczewki,, kompatybilny z oferowaną soczewką i wejściem rogówkowym górnym-2,6mm

   2 Kartridż do implantacji soczewki kompatybilny z soczewką   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   3

   Temat: Soczewki zwijalne trzyczęściowe i przedniokomorowe

   Wspólny Słownik Zamówień: 33731110-7 - Soczewki śródoczne, 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

   Opis: 1 Soczewki zwijalne trzyczęściowe, wymagany materiał: akrylowy-powierzchnia hydrofobowa, stopień uwodnienia wnętrza soczewki 25-28%, wymagana wielkość części optycznej 6,0 mm, wymagana długość całkowita soczewki: 11-13,0 mm, wymagany zakres mocy w przedziale : 0 D do +30D), (w zależności od potrzeb Zamawiającego), z haptenami tworzącymi punkty podparcia z filtrem dla UV z cartridgem z tzw. „motylkowym” słyszalnym zamknięciem i injectorem do implantacji soczewki

   2 Soczewki przedniokomorowe z PMMA, posiadająca 2 hapteny tworzące 4 stabilne punkty podparcia w kącie rogówkowo-tęczówkowym, długość całkowita 12,5-14,0mm, średnica optyki 6mm.(zakres mocy w przedziale: od 0 do +30D (w zależności od potrzeb zamawiającego) z cartridgem z tzw. „motylkowym” słyszalnym zamknięciem i injectorem do implantacji soczewki   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   4

   Temat: Soczewki zwijalne hydrofilne

   Wspólny Słownik Zamówień: 33731110-7 - Soczewki śródoczne, 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

   Opis: 1 Soczewki zwijalne asferyczne jednoczęściowe, pakowane sterylnie- wymagany materiał: akrylowy hydrofilny ,współczynnik uwodnienia soczewki poniżej 1%,wnętrze uwodnienia soczewki 25-28%, wykonane z materiału zawierającego filtr UVo współczynniku refrakcji 1,47, kompatybilne z laserem YAG, obustronnie równomiernie wypukłe, umożliwiająca obustronne wszczepienie. Wymagana wielkość części optycznej 5,75 – 6,00 mm, długość całkowita 12-13,0 mm, wymagany zakres mocy w przedziale: od 0 do +30 D co 0.5 D. cartridgem z tzw. „motylkowym” słyszalnym zamknięciem + injector do implantacji soczewki, kompatybilny z oferowaną soczewką i wejściem rogówkowym górnym-2,6mm

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   5

   Temat: Preparat wiskoelastyczny

   Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

   Opis: 1 Wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę przednią w czasie operacji zaćmy w postaci ampułkostrzykawki z kaniulą 27Ga zawierający 1% hialuronian sodu pochodzenia fermentacji bakteryjnej o objętości 0,85-1,00 ml, lepkości 25000 mPa.s, osmolarności 310±50 mOsm, masie cząsteczkowej 2500000 Daltonów i pH 7,2±0,4,sterylnie zapakowany.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   6

   Temat: Preparat wiskoelastyczny

   Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

   Opis: 1 Wiskoelastyk kohezyjny: preparat wiskoelastyczny o właściwościach kohezyjnych odtwarzający komorę przednią i zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów fakoemulsyfikacji, skład chemiczny: 1,4 % hialuronian sodu o pojemności 0,85-1 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą (sterylnie zapakowany).

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   7

   Temat: Preparat wiskoelastyczny

   Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

   Opis: 1 Wiskoelastyk dyspersyjny, o właściwościach dyspersyjnych, preparat wiskoelastyczny o właściwościach kohezyjnych odtwarzający komorę i zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów fakoemulsyfikacji, ampułkostrzykawka o objętości 0,5-1 ml z kaniulą z wiskoelastykiem, Skład chemiczny: 2-3% hialuronian sodu i 2-4% chondroitynosiarczan sodu. sterylnie zapakowany.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   8

   Temat: Preparat wiskoelastyczny

   Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

   Opis: 1 Wiskoelastyk na bazie hydroksymetylocelulozy, izotoniczny, przezroczysty, sterylny, bez środków konserwujących. Skład chemiczny: 2% hydroksymetyloceluloza o lepkości 4000-6000mPas, pH 6,8-7,2, masie czasteczkowej 80,000g/mol i osmolarności 265-378 mOsm/kg, pojemność 2-2,5ml,sterylnie zapakowany.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   9

   Temat: Dotorebkowy pierścień napinający

   Wspólny Słownik Zamówień: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

   Opis: 1 Dotorebkowy pierścień napinający o średnicy 11-14mm, fabrycznie umieszczony w iniektorze z zewnętrzną blokadą tłoka, sterylnie zapakowany.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   10

   Temat: Pierścień rozszerzający źrenicę

   Wspólny Słownik Zamówień: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

   Opis: 1 "Pierścień rozszerzający źrenicę w trakcie operacji okulistycznych, jednorazowego użytku, sterylnie zapakowany:

   - materiał: polipropylen;

   - kształt: kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówce;

   - w komplecie iniektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania pierścienia z jednego portu operacyjnego   "

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   11

   Temat: Nóż do witrektomii przedniej

   Wspólny Słownik Zamówień: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

   Opis: 1 Nóż do witrektomii przedniej, kompatybilny z aparatem INFINITI VISION SYSTEM, sterylnie zapakowany.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


   12

   Temat: Błękit trypanu

   Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

   Opis: 1 Błękit trypanu 0,6mg/1ml (fiol.), sterylnie zapakowany

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

  4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia maksymalnej liczby części zamówienia: [ ] tylko jednej części zamówienia.  1. Miejsce realizacji:

   Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 USTAWY PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 1. Termin wykonania zamówienia

  1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:


   12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 2. Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.


2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia .

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.


3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. 1. Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

  1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  1. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

  2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

  1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

  1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:


   Lp.

   Wymagany dokument

   1

   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – wg wzoru Zał. nr 3


  2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:


Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru – Zał. nr 6


Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  1. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

  2. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:


Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:


Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:


Lp.

Wymagany dokument

1

Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały, tj:

1. materiały informacyjne/katalogi/ulotki producenta potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z SIWZ

2. w zakresie Grupy 2, 3 i 4 - próbki - po 1 sztuce przedmiotu zamówienia z każdej pozycji (moc +20,0D)

3.oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i posiada aktualny certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi – wg wzoru – Zał. nr 4
8.6. Inne wymagane dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:


Lp.

Wymagany dokument

1

Wzór oferty na dostawy

Wzór oferty na dostawy – wg wzoru – Zał. nr 12

Formularz asortymentowo - cenowy

Formularz asortymentowo – cenowy – wg wzoru – Zał. nr 23

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy – wg wzoru – Zał. nr 5
  1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  1. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

  1. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.

  4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

  6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ.

  7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

  1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

  2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.  1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 1. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 2. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

  2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2017-06-12.

  6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.5.

  8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

  10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:


1

Joanna Zajdler - p.o. z-ca kierownika Sekcji Logistyki i Zamówień Publicznych tel.: (52) 3709124, e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl

w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:


1

Joanna Przybylska - tel.: (52) 37-09-124, e-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl
 1. Wymagania dotyczące wadium

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

 1. Termin związania ofertą

  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

  5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

  7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

  8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

  9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

  11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych NIE OTWIERAĆ przed: 2017-06-16 godz. 09:30”.

  12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat, Budynek Administracji do dnia 2017-06-26 do godz. 09:00.

  2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-06-26 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9, Budynek Administracji.

  4. Otwarcie ofert jest jawne.

  5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 1. Opis sposobu obliczenia ceny

  1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

  4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:


   Zadanie częściowe

   Nazwa kryterium - waga [%]

   1 - Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

   1 - Cena - 100

   2 - Soczewki zwijalne jednoczęściowe

   3 - Soczewki zwijalne trzyczęściowe i przedniokomorowe

   4 - Soczewki zwijalne hydrofilne


   1 - Cena - 90

   2 - Jakość - 10   5 - Preparat wiskoelastyczny

   6 - Preparat wiskoelastyczny

   7 - Preparat wiskoelastyczny

   8 - Preparat wiskoelastyczny

   9 - Dotorebkowy pierścień napinający

   10 - Pierścień rozszerzający źrenicę

   11 - Nóż do witrektomii przedniej

   12 - Błękit trypanu   1 - Cena - 100
  2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:


   Zadanie częściowe

   Wzór

   1 - Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

   1 - Cena

   Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

   gdzie:

   - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert   - Cof - cena podana w ofercie

   2 - Soczewki zwijalne jednoczęściowe

   3 - Soczewki zwijalne trzyczęściowe i przedniokomorowe

   4 - Soczewki zwijalne hydrofilne


   1 - Cena

   Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

   gdzie:

   - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert   - Cof - cena podana w ofercie

   2 - Jakość

   Liczba punktów = 10 lub 0

   wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji gdzie:

   10 punktów – otrzyma soczewka opuszczająca kartridż nieuszkodzona oraz rozwijająca się prawidłowo po opuszczeniu kartridża w czasie 3-8 sekund

   0 punktów – otrzyma soczewka opuszczająca kartridż uszkodzona i/lub rozwijająca się nieprawidłowo po opuszczeniu kartridża i/lub w czasie 3-8 sekund   5 - Preparat wiskoelastyczny

   6 - Preparat wiskoelastyczny

   7 - Preparat wiskoelastyczny

   8 - Preparat wiskoelastyczny

   9 - Dotorebkowy pierścień napinający

   10 - Pierścień rozszerzający źrenicę

   11 - Nóż do witrektomii przedniej

   12 - Błękit trypanu   1 - Cena

   Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga   gdzie:

   - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert   - Cof - cena podana w ofercie
  3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  5. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017 poz. 847);

 2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

 3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

 4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

 5. powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

  1. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

  2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  3. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

 1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.szpital.bydgoszcz.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

  2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

  3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

  4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

 3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 4. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

  1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku:

1) określonym w § 2 ust. 4 umowy (zmaina stawki podatku VAT) i w sposób tam przewidziany, przy czym Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć odpowiedni aneks do umowy,

2) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

3) nie wykorzystania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w § 10 ust. 1 - w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy - dotyczy wartości poszczególnych pakietów,

4) zmiany przepisów prawa, jeżeli skutkuje ona koniecznością zmiany postanowień niniejszej umowy,

5) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych,

6) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie,

7) jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy,

8) zmiany siedziby Zamawiającego,

Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści oferty w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem zachowującym tę samą substancję czynną i wskazania terapeutyczne w przypadku:

1) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową,

2) wygaśnięcia rejestracji,

3) udokumentowanego braku dostępności produktu na rynku,

4) pojawienia się na rynku "ulepszonej formy produktu".

Zmiana, o której mowa wyżej będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie.

W każdym z przypadków określonych powyżej zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

  4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 2. Aukcja elektroniczna

  1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 3. Pozostałe informacje

  1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika

1

Wzór oferty na dostawy

2

Formularz asortymentowo - cenowy

3

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

4

Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot umowy)

5

Istotne postanowienia umowy

6

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
System ProPublico © Datacomp Strona: /: szpital -> attachments -> article
szpital -> Przetargu nieograniczonego
szpital -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 193 000 euro
szpital -> Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu I Mowy medincus szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu I Mowy „medincus”
article -> Slzp-270-17/2016 Zał. nr 1 do siwz
article -> Slzp-270-17/2016 Zał. nr do siwz specyfikacja asortymentowo cenowa Grupa Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów I akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
article -> Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19
article -> Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19
article -> Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19
article -> Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna