Ćwiczenie Przetwarzania wartości chwilowych prądu i strumienia magnetycznegoPobieranie 189,18 Kb.
Strona3/3
Data14.02.2018
Rozmiar189,18 Kb.
1   2   3
Napięcie U2 jest stałe, ponieważ po otwarciu klucza K1 na wejście układu całkującego podawany jest potencjał zerowy (klucz K2 zamknięty). Współczynnik proporcjonalności we wzorze (4) zależy
tylko od stałych parametrów R i C układu całkującego. Do wyznaczania wartości chwilowych strumienia nie jest więc potrzebny wynik pomiaru częstotliwości, jak w przypadku stosowania operacji uśredniania (3).

Informacja o częstotliwości jest jednak potrzebna dla generacji impulsów sterujących procesem przetwarzania. Impulsy zamykające klucz K1 mają bowiem pojawiać się w określonych chwilach i trwać przez półokresu. Jeśli ma być przetwarzany ciąg wartości chwilowych w równych odstępach fazowych, to impulsy powinny być opóźnione o T do okresu lub do wielokrotności okresu. Opóźnienie T zależy od zadanej liczby n równomiernie rozłożonych w okresie wartości chwilowychImpulsy zamykające klucz K2 otrzymuje się przez zanegowanie impulsów zamykających klucz K1. W czasie gdy klucz K2 jest zamknięty, generowany jest jeszcze impuls inicjujący pracę przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C), a następnie, z odpowiednim opóźnieniem, impuls zamykający klucz K3 w celu rozładowania kondensatora C. Jeśli jedna wartość chwilowa ma być przetwarzana w każdym kolejnym okresie, to operacje: przetworzenie napięcia U2 na wartość cyfrową i rozładowanie kondensatora C muszą być zrealizowane w czasie T/2 + T. Przetwarzanie w każdym okresie nie zawsze jest jednak najbardziej korzystne. Ze względu na tłumienie zakłóceń sieciowych czas całkowania sygnału powinien być równy okresowi przebiegu napięcia sieciowego lub jego wielokrotności. Warunek ten można spełnić realizując przetwarzanie w czasie równym wielokrotności okresu przebiegu przetwarzanego strumienia.

Impulsy sterujące mogą być także generowane na podstawie szczególnych wartości sygnału z czujnika indukcyjnego. Jeśli na przykład impulsy sterujące są generowane na podstawie przejść sygnału przez wartość zerową, to otrzymuje się przetworzenie ekstremalnych wartości chwilowych strumienia skojarzonego, które są zwykle jego wartościami szczytowymi.Metodą całkowania lub uśredniania wyciętych za pomocą kluczy fragmentów sygnału można przetworzyć nie tylko wartości chwilowe okresowych i nieparzystych przebiegów strumienia, ale również wartości chwilowe dowolnych przebiegów dostatecznie szybko zmieniających się w czasie. Muszą być jednak wtedy znane chwile przejścia tych przebiegów przez wartość zerową lub przez inną znaną stałą wartość. Jeśli klucz K1 będzie zamknięty od danej chwili t = tk do chwili t = t0 najbliższego przejścia przebiegu strumienia przez znaną wartość 0 , to otrzymane na wyjściu układu całkującego napięcie stałe po chwili t0 ( t t0 ) będzie równe
. (5)
Przejście przebiegu strumienia przez znaną wartość, a nawet przez wartość zerową, nie zawsze jest jednak możliwe do wykrycia. Wykrycie jest możliwe, jeśli strumień skojarzony z uzwojeniem czujnika jest proporcjonalny do pola magnetycznego występującego w dostępnej przestrzeni, która nie przewodzi prądu i ma stałą przenikalność magnetyczną. Stosując statyczną metodę pomiaru pola można wykryć jego przejście przez wartość zerową, a tym samym przejście przez wartość zerową strumienia skojarzonego z uzwojeniem czujnika. Ale, jeśli na przykład strumień skojarzony z uzwojeniem czujnika zamyka się w obwodzie ferromagnetycznym bez szczeliny, to w przypadku gdy przebieg strumienia zawiera parzyste harmoniczne, jego przejścia przez wartość zerową, lub dowolną inną wartość, wykryć się nie da.


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna