Ćwiczenie nr IPobieranie 0,51 Mb.
Strona1/6
Data25.01.2018
Rozmiar0,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ĆWICZENIE NR V
KSZTAŁTOWANIE OBJĘTOŚCIOWE
- KUCIE MATRYCOWE -
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z technologią kucia matrycowego ze szczególnym uwzględnieniem kucia w matrycach otwartych. Zwraca się uwagę na następujące zagadnienia:

  • konstrukcję matryc kuźniczych,

  • wpływ wymiarów rowka na wypływkę i innych czynników na stopień wypełnienia matrycy kuźniczej,

  • podstawy projektowania odkuwek i procesów technologicznych kucia matrycowego,

  • rodzaje maszyn kuźniczych.


2. Tematyka prac badawczych i technicznych
Tematyka prac badawczych i technicznych obejmuje:

  • pokaz przykładowych odkuwek,

  • badania procesu kucia modelowej odkuwki osiowo - symetrycznej w matrycy otwartej.


3. Schemat badanego procesu

1


F

3l


5

D02

4Rys. V/1. Schemat kształtowania modelowej odkuwki osiowo - symetrycznej: 1 - połówki matrycy otwartej, 2 - materiał wsadowy, 3 - odkuwka, 4 - trzpień wyrzutnika, 5 - wypływka

4. Zalecenia
4.1. Przedstawienie wyników pomiarów
Temat 1. Badania procesu kucia modelowej odkuwki osiowo - symetrycznej


Tabela V/1-1. Wyniki badań zależności przemieszczenia górnej połówki matrycy od siły kucia lub energii uderzenia

Rodzaj maszyny kużniczej: ............................................. Materiał odkuwki: ........................... Wymiary materiału wsadowego(odcinka pręta): D0 = ..... [mm], H0 = ..... [mm]


Temperatura kucia: t = ...... [oC]

Wykres zależności przemieszczenia s górnej połówki matrycy od siły kucia F1 lub energii uderzenia E2 od przemieszczenia s górnej połówki matrycy

Rysunek matrycy

Szerokość mostka l = ......... [mm]

Nr etapu kucia

I

II

III

IV
s [mm]
F [kN]1
E [kJ]1

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna