Ćwiczenie 9: Tworzenie dokumentów xml I ich walidacjaPobieranie 20,15 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar20,15 Kb.

Ćwiczenie 11: Transformacje XSL

      1. Dołączanie dokumentu z transformacjami do pliku XML      1. Budowa pliku XSL


XSL jest językiem opartym na składni XML
Definicja pliku XSL


xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

Tu wstawić deklaracje stylów


      1. Tworzenie szablonów


Szablony są podstawowym elementem budulcowym transformat XSL. Deklaracja szablonu wygląda następująco:
gdzie wartość match może być następująca:

match=”/” – główny element dokumentu

match=”nazwa” – element o nazwie węzła =”nazwa”

match=”przodek/nazwa” – element o nazwie węzła =”nazwa” posiadający ojca o nazwie=”przodek”

match=”przodek//nazwa” – element o nazwie węzła =”nazwa” posiadający węzeł o nazwie=”przodek” gdziekolwiek nad sobą w strukturze dokumentu

match=”nazwa1 | nazwa 2 | nazwa3 …” –element pasujący do którejkolwiek z nazw

match=”nazwa-elementu[@nazwa-atrybutu=”wartość”]” - element o danej nazwie posiadający atrybut o danej nazwie i wartości=”wartość”.

match=”nazwa-elementu[@nazwa-atrybutu]” – element posiadający atrybut o danej nazwie

match=”nazwa-elementu[nazwa-elementu]” - element o danej nazwie posiadający dziecko o danej nazwie

match=”id(aaa)” –element o ID=”aaa”


► Zacznijmy od zbudowania prostej transformacji wyświetlającej prosty plik html wyświetlający tytuł dokumentu „Procesory z dnia: data” gdzie data będzie pobierana z pliku „procesory.xml”.

do pustego pliku procesory1.xsl dopisz
Procesory!!!

Cennik procesorow z dnia:©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna