Ćwiczenie 2Pobieranie 0,98 Mb.
Strona1/2
Data18.11.2017
Rozmiar0,98 Mb.
  1   2

PRZETWARZANIE OBRAZÓW - POBD

Ćwiczenie 4: Operacje jednopunktowe: uniwersalny operator punktowy, składanie operacji

Uwaga1: Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia należy zapoznać się z treścią podrozdziału 3.2 skryptu „Przetwarzanie Obrazów” Warszawa 2005, z materiałami wykładu z POB zamieszczonymi na UBI oraz z oprogramowaniem i danymi obrazowymi na serwerze Oceanic w katalogu …/dor05_06

Uwaga2:Wszystkie obrazy przetwarzane w ćwiczeniu powinny być sprowadzone do obrazów w odcieniach szarości (szaroodcieniowych) i oznakowane.

Uwaga3: Przykłady realizacji operacji jednopunktowych zamieszczono w rozdziale 3 skryptu „Przetwarzanie Obrazów materiały pomocnicze do ćwiczeń” Warszawa 2004.

Uwaga4:Program ….Programy\KonturMag\KonturMag.exe obsługuje tylko bitmapy o formacie RGB (24 bit).
1. Uniwersalny operator punktowy

Program Corel PhotoPaint:


a) Na trzech obrazach typu Natur, Sztucz, Rys, przeprowadzić próby wyodrębnienia obiektów wykorzystując dla poszczególnych zakresów poziomów szarości odpowiednie operacje punktowe typu np.:

- negacji (Image, Transform, Invert),

- progowania (Image, Transform, Threshold (z opcją Bilevel)),

- redukcji poziomów szarości (Image, Transform, Posterize)


  • odcięcia poziomów szarości (Image, Transform, Threshold)

  • rozciągania histogramu (Image, Adjust, Auto Equalization) itd.

b) Przeprowadzić próbę uzyskania powyższych wyników poprzez utworzenie i wykorzystanie uniwersalnego operatora punktowego (np. poprzez modyfikację postaci graficznej operatora jednopunktowego ( Image, Adjust, Tone Curve, Linear)

Dla każdego z przypadków utworzyć galerię obrazów: pierwotny, wynikowy wraz z histogramami.
2. Składanie operacji
a) Na wybranym obrazie typu Natur, Sztuce lub Rys, przeprowadzić próby wyodrębnienia obiektów stosując kolejno (tzn. składając) odpowiednie operacje punktowe typu np.:

- negacji (Image, Transform, Invert),

- progowania (Image, Transform, Threshold (z opcją Bilevel)),

- redukcji poziomów szarości (Image, Transform, Posterize)


  • odcięcia poziomów szarości (Image, Transform, Threshold)

  • rozciągania histogramu (Image, Adjust, Auto Equalization) itd.b) Przeprowadzic próbę uzyskania powyższych wyników poprzez zastąpienie kilku operatorów jednym (np. zastąpienie złożenia operatorów negacji i progowania odwrotnym operatorem progowania)

Dla każdego z przypadków utworzyć galerię obrazów: pierwotny, wynikowy wraz z histogramami.

Programy: 1. Corel PhotoPaint, 2. KonturMag (autor: Jakub Ślusarski). W programie KonturMag należy wykorzystać opcję „Składanie operacji”
Zadania:
1. W zadanym obrazie przeprowadzić operację wyodrębnienia wskazanego przez prowadzącego obiektu o słabo rozróżnialnych szczegółach stosując a) uniwersalny operator punktowy, b) złożenie operacji punktowych.

Zadanie rozwiązać dla przypadków:  1. Wyodrębniony obiekt zachowuje pierwotny rozkład poziomów szarości, tło jednolite o poziomie zadanym według klucza podanego przez prowadzącego,

  2. Wyodrębniony obiekt sprowadzony do jednolitego poziomu zadanego według klucza podanego przez prowadzącego, tło zachowuje pierwotny rozkład poziomów szarości,

  3. W wyodrębnionym obiekcie następuje radykalne polepszenie rozróżnialności szczegółów, tło jednolite o poziomie zadanym według klucza podanego przez prowadzącego.

W zadaniu wykorzystać program Corel PhotoPaint.


2. Jak będzie wyglądał histogram obrazu wyjściowego q po operacji zadanej wykresem i tablicą LUT jeżeli histogram obrazu pierwotnego p o wymiarze 4x4 wynosi: [2, 4, 6, 4] [1, 5, 3,7] [2, 4, 5, 5][1, 2, 6, 7] [8, 2, 3, 3][1, 9, 2, 4] [9, 2, 1, 4].


LUT


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna