Ćwiczenia laboratoryjne n3 (2h)Pobieranie 21,45 Kb.
Data04.12.2017
Rozmiar21,45 Kb.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE N3 (2h)

Przedmiot: Modelowanie procesów produkcyjnych
Tematy:

  1. Modelowanie procesów technologicznych za pomocą aparatu sieci Petri. Opis poszczególnych operacji technologicznych za pomocą modeli sieciowych.

  2. Modelowanie procesów technologicznych obróbki i montażu.

  3. Optymalizacja rozwiązań technologicznych.


ZADANIA:

  1. Opracować model sieci Petri zadanej kolejności wykonywanych operacji technologicznych (zadanie w załączniku)


Podstawowe zagadnienia:


  1. Rozważmy operację cięcia detalu d1 na dwa fragmenty f1 i f2, z których każdy będzie wykorzystywany w dalszej fazie produkcji. Za pomocą sieci Petriego operacja cięcia ma postać przedstawioną na rys.1.


f1


d1

f2

Rys. 1 operacja cięcia


  1. Montaż detalu d2 z dwu fragmentów f1 i f2, za pomocą sieci Petriego jest pokazany na rys.2

Sieci Petriego dają możliwość wyrażania użytkowania więcej niż jednego zasobu. Na rys. 3 operacja O wykonywana na detalu d i wymaga trzech zasobów Z1, Z2, i Z3 .

W pewnych przypadkach istnieje potrzeba przyporządkowania priorytetów określonym maszynom.

Niech detal d na pewnym etapie produkcji poddawany będzie operacji, która może być wykonywana na jednej z dwu maszyn M1 lub M2., jeśli obydwie maszyny są wolne, to operacja wykonywana jest na maszynie M1.

Sieć z rys.6 wyraża ten przypadek.

Dla znakowania przedstawionego na tym rys., prawdopodobieństwa palenia przejść t1, t2 zadane są zależnościami p/t1/=I, p/t2 /=0.Rys.3. Model USSP demonstrujący możliwość zadania priorytetu wykonania operacji na M1©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna