Światłowody kapilarnePobieranie 21,19 Mb.
Strona53/53
Data24.02.2019
Rozmiar21,19 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Skorowidz


A

Abbego liczba 106,

absorpcja 29, 112, 169, 172,

adenozyna 152,

adhezja 26, 129, 154, 164,

adsorpcja 131, 137, 151,

AFM 195,

akryl 129,

Al 136,

analit 137, 138, 138, 141, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 154,

antracen, 152,

antyciało-antygen 153,

apertura numeryczna 15, 29, 38, 107, 109, 121, 125, 137, 167, 193,

argon 65,

Arrheniusa równanie 61,

As2S3 169,

atom 7, 12, 16, 21, 130, 133, 182,

- Cr 16, 184,

- Cs 16, 184,

- He 16, 184,

- Rb 16, 184,

Atwooda liczba 67,

azot 150,
B

Barwa, barwnik 111, 112, 144, 151,

Bernoulliego prawo 133,

Bessela funkcje 34, 37, 38, 97, 115, 119, 204,

BHP 130,

bioczujnik 13, 153,

biotyna 153,

błędy pomiarowe 41, 94, 120, 137, 174,

Boltzmana–Matano metoda 97, 98,

Bosego-Einsteina kondensat 187,

borokrzemionka 64, 84, 85, 110, 113, 119, 125, 134, 137, 160, 193,

Bragga


- falowód 16,

- odbicie 11,

- płaszcz optyczny 11,

- siatka 13, 106

- światłowód 10, 11, 47, 53, 136, 167, 169, 190, 196,

- zwierciadło 18, 49, 50, 165, 173,

Browna ruchy 148,
C

CCD 108, 119, 144,

ceramika 129, 137,

charakterystyki

- geometryczne 82,

- dyspersyjne 35-41, 48, 53,

- kalibracji 147,

- mechaniczne 122,

- modowe 116,

- odcięcia modowego 43,

- optyczne 107,

- propagacyjne 7, 33,

- refrakcyjne 44, 98,

- spektralne 49, 54, 85, 112, 114-115, 144,

- technologiczne 80,

- termiczne 72,

- wrażliwościowe 14, 118,

Charlesa równanie empiryczne 124,

chlorosilan 137,

chromatografia 16,

- gazowa i ciekła 135, 138, 139, 189,

- kapilarna 12,

ciecz 133, 135, 146,

ciekły kryształ 40, 129, 136,

ciśnienie 133, 140,

Comptona rozpraszanie 161,

CPW 8, 11, 12, 16, 17, 46,

CWO 153,

czas życia światłowodu 123,

Czerenkowa 196,

częstotliwość 51,

- charakterystyczna 91,

- fali 29, 48, 174,

- kątowa 48, 67,

- odcięcia 8, 35, 42, 45,

- plazmy 160,

- przestrzenna 177, 178, 180,

- różnicowa 178,

- znormalizowana 29, 37, 107, 115, 118,

czterofotonowe mieszanie 172,

czujnik 195,

- chemiczny 163, 166, 190,

- kapilarny 144-147, 149-153,

- naprężeń i temperatury 196,

- optyczny 190,

- Ramana 152,

- światłowodowy 7, 12, 18, 47, 54, 76, 105, 111, 117, 127, 129, 133, 141,
D

DBM, DFB 167,

DEL 140,

depresja refrakcyjna 6, 32, 45,

deprotonacja 137,

dezaktywacja powierzchni 137,

diafragma 74-75, 79, 100,

diament 137,

dipolowy potencjał 183,

diquat 152,

długość fali 28, 35, 44, 47, 51, 67, 106, 118, 151, 158, 170, 179, 182,

długość technologiczna 64

dokładność 54, 108, 146, 152,

domieszka 8, 13, 16, 45, 65, 106, 122, 134, 136, 149, 164, 173, 179, 196,

dopamina 152,

Dowex 151,

Duran 64,

dwutlenek węgla 150, 151, 163,

dyfrakcja 9, 16, 29, 106, 159,

dyfuzja 27, 62, 65, 75, 107,

- czas 84,

- droga 97-100,

- równanie 15,

dyfuzyjność cieplna 62,

dyskryminacja 26, 167,

dyspersja 8, 11, 14, 26, 33, 41, 47, 105, 148, 172, 177, 180,

- anomalna 164, 170,

- chromatyczna 109, 117,

- falowodowa 106, 119-120,

- materiałowa 29, 106, 139, 173,

- modowa 36, 53, 170,

- profilu refrakcji 106,

- termiczna 106,

dysza 15, 27, 59-61, 67, 73-76, 79-85, 97-98, 100, 108,


E

elektrochemia 152,

elektroosmoza 137,

elektroforeza kapilarna 135, 139,

eliptyczność 94, 146, 159,

ekscyton 106,

ekstruzja 60, 82, 193,

energia 28, 62, 67, 83, 137,

- aktywacji 61, 101,

- atomu 182,

- fali 135, 170,

Er:YAG 165,

etoksysilan 137,
F

Fabry-Perot rezonator 149,

fala

- deBroglie 12, 15, 26, 54, 133, 182, 186,- kapilarna 61, 67, 176-178,

- optyczna 16-17, 30, 32, 106, 130, 136, 166, 172, 182, 186,

- płaska 159,

- powierzchniowa 150,

- stojąca 185,

- zanikająca 136, 153, 182,

FEL 170,

fibrynogen 153,

filtr 126, 154, 158, 161,

- modowy 8, 13, 26, 41-42, 117, 120, 145, 160,

fluktuacje 61, 72, 80, 86, 91-92, 106, 108, 112,

fluorescencja 137, 139, 144, 152,

fluorofor 150,

fotodioda 145, 148,

fotolitografia 16, 186, 195,

foton 158, 159,

Fresnela

- odbicie 33,

- straty 33,
G

Gaussa


- funkcja 120, 121,

- impuls 170,

- wiązka 8,

gaz 13, 107, 133, 135, 139-140, 144, 150, 163, 166, 168, 189,

- inercyjny, izolacyjny 59, 60, 72, 75, 82-84, 87, 91, 100, 108, 191, 196,

- wypełniający kapilarę 7, 10-11, 16, 30, 32, 40, 54, 138,

generacja wyższych harmonicznych 105,

glukoza 146, 147,

głębokość

- dyfuzji 100,

- wnikania pola 41, 46, 136, 167-168, 170, 177, 179,

GoreTex 136,

gradient

- koncentracji 97,

- pola 7, 17, 41, 46, 54, 111, 130, 133, 182,

- prędkości 61,

- refrakcji 10, 26, 29, 63, 76, 86, 109, 111, 167, 174, 193,

- temperatury 62, 63, 65, 74, 82, 84, 100,

grawitacja 133,
H

Hagen-Poissuille równania 15, 60, 73, 77-80, 140,

Hankela transformata 119,

Helmholtza równanie 28, 34, 54,

Heksakonazol 152,

hydratyzacja 7,


I

immersja 110, 148,

immobilizacja 149, 152,

immunosensor 152,

indykator 149, 151, 154,

inkubacja 152,

interfejs 108, 135, 145, 168,

interferencja 9, 16, 29, 50, 99, 106,

interferometria 163,

Internet 195,

IR (MIR, FIR) 163, 172,

izotermiczność 70, 73, 100,


J

jonizacja 139,

jony, Ba+ , K+ , Na+ , Pb+

- alkaliczne 99,

- koncentracja 97, 98,

- OH- 107, 152,

- profile 99,

- ruchliwość 99,

justacja 151,
K

kalibracja 146, 147, 149,

kamera 65, 108, 119, 145,

kapilara 6, 9, 11, 18, 28, 73, 101, 130,

- bezpłaszczowa 32, 84, 111,

- chemiczna 26,

- fizyczna, techniczna 133, 134,

- fotoniczna 106,

- jednowarstwowa 88, 139,

- klasyczna, szklana 135-136, 145,

- optyczna 14, 59, 105, 138,

- refrakcyjna 144,

- zawieszona 58,

katalizator 7, 26, 130, 149, 154, 196,

kąt 7, 11, 32, 121, 138, 179, 205,

- aperturowy, akceptacji 117, 121, 159, 167, 183,

- azymutalny 49,

- krytyczny 15, 158-160,

- menisku, wypływu 76, 81, 108,

- obserwacji 119, 148,

- padania 33, 160-161, 165,

- propagacji 50, 160, 172,

- rozpraszania 146, 148,

- sprzężenia 140,

- ugięcia, wygięcia 146, 166,

- załamania 33,

- zwilżania 134,

kątomierz 121,

koherencja 16, 133, 135, 182, 184, 195,

kohezja 133,

kolimator 158, 163,

koloid 7, 148, 196,

kolumny chemiczne 139,

kompatybilność 130,

kondycjonowanie 137,

konektor 15, 26, 108, 134, 138,

- Inner Lock 138,

- MT 151,

- Peek 138,

- Swagelok 138,

koniugaty proteinowe analitu 152,

kontinuum

- modowe 116,

- optyczne 105,

kontrast refrakcji 49,

konwerter modowy 41, 190,

korozja światłowodu 124,

kowalencja 137,

KPO (PB) 13, 24, 125, 146,

Kramersa-Kroniga relacje 29,

kryształ fotoniczny 9, 27, 14, 40, 47, 54, 105,

kwantowe ograniczenie wymiarowe 6, 48, 154,


L

lab-on-capilary 144,

lab-on-chip (LoC) 149, 154,

Lamberta źródło 107,

Laplace-Younga wzór 134,

laser 136, 152, 163, 197,

laser He-Ne 140,

lepkość szkła 27, 59, 60-70, 76, 79, 83, 90, 100, 140, 151, 177,

- dynamiczna 62,

- różnicowa 63,

- statyczna 62,

liczba


- falowa 29, 48, 50, 118,

- kryterialna 69,

- modowa 32, 33, 49, 204,

- podobieństwa 60,

- Biota 60, 63, 100,

- Kapilarna 62,

- Pecleta 60, 63,

- Prandtla 60, 63,

- Reynoldsa 62, 65, 140,

- Schmidta 60,

- reologiczna 60,

LIDAR 163,

LIF 139,

linia światła 48, 50, 52, 209,

litografia 158, 161,
M

makro


- otwór 49,

MCVD 58, 63,

mechanika kwantowa 48,

membrana kapilarna 136,

menisk 65, 84,

mesotrion 152,

meta

- materiały 105,- szkła 105,

metan 140,

metoda technologiczna 12, 191, 193,

- dwutyglowa 85, 99,

- preformowa 86,

- pręt – rura 86,

- trzytyglowa 85,

- wielotyglowa 85,

metoksysilan 137,

Michelsona interferometr 140,

mieszanie 146, 150, 152,

- czterofotonowe 172-173,

- modów 116-117, 118, 120, 167, 183,

- objętościowe 66,

mikro

- belka 144,- chemia 194,

- dozowniki 135, 138,

- fluidyka 135, 145,

- interferometria 110,

- izolatory136,

- kropla 144,

- laboratorium 135,

- mechanika

- miareczkowanie 153,

- objętość, obszar 149, 154,

- okruchy 137,

- optyka 136,

- otwór 136,

- pojemnik 149,

- porowatość 9,

- reaktor 140,

- soczewka 144-146, 159, 161, 168, 182, 185,

- struktura 6, 9, 12, 150,

- system 144,

- szczelina 126,

- układ 144, 154,

- wnęka144,

- zgięcia 35, 41, 45, 115,

mikroskop 145,

MMC 79, 98,

moc optyczna 113,

modulator 136,

MOEMS, 134, 154, 190,

mod

- balistyczny 144,- hybrydowy 52,

- liniowo spolaryzowany 33, 36, 54,

- płaszczowy 32, 48, 53, 117,

- podstawowy 8, 17, 33, 41, 45, 49, 52, 116, 118, 120, 167, 178,

- powierzchniowy 52, 168, 176,

- radiacyjny 7-8, 29, 49, 176,

- rdzeniowy 144,

- silnie związany 7, 32,

- słabopropagujący 32,

- słaboupływowy 176,

- upływowy 7, 18, 32, 49, 117,

- wyższego rzędu 8, 35, 41, 45, 49, 59, 117, 120, 160, 167, 169, 176, 179,

monochromator 168,

monokapilara 159, 160,

mostek

- tlenowy 7,- siloksanowy 137,

multikapilara 161,

MZD 73-74, 76,
N

n-hexadecan 149,

nadciśnienie 91,

nano


- cząstki 153,

- druty 196,

- dyspenser kapilarny 133, 138,

- kapilary 45, 49, 177,

- krystality 7, 13,

napięcie

- kapilarne 62,

- powierzchniowe 62,

naprężenia

- mechaniczne 118,

- wewnętrzne 126, 129,

- wyginające 128,

Naviera-Stokesa równania 14, 27, 60, 62, 66, 68-69, 72,

nefelometria 13, 148,

neutron 161,

newtonowski płyn 60,

niedokładność pomiaru 140, 146,

nieliniowość optyczna 16, 18, 26, 47, 105, 107, 136, 146, 166, 168, 170, 180,

nominalne wymiary 90,

normalny rozkład prawdopodobieństwa 90, 92,


O

odbicie 165,

- całkowite 11, 32,

- wewnętrzne 11, 32, 153, 164,

- zewnętrzne 11, 32, 158, 161, 164, 172,

odcięcie modowe 35, 43,

okno transmisyjne 139,

okruchy szkła 138,

OmniGuide 47, 49, 51,

opór przepływu 140,

optoelektronika 6, 13, 105, 113, 117, 133, 144, 150, 192,

optroda 141, 144,

optyka

- atomowa 182,- geometryczna 183,

- rentgenowska 158,


P

parametr

- geometryczny 108,

- mechaniczny 122,

- optyczny 109,

- standaryzowany 109,

- strukturalny 105,

- termiczny 129,

- użytkowy 105,

Paraquat 152,

pasmo fotoniczne 52, 53,

Pasteura zakończenie 135,

pasywacja 7, 138,

PCS 164,

periodyczność 7, 9, 18, 28, 32, 34, 37, 48-49, 72, 136, 166,

PES 169,

PFK 176, 179, 180,

piec sylitowy 14, 59-60, 64, 68, 72,

pipeta kapilarna 135, 138,

pęseta kapilarna 135,

Plancka stała 183,

plazmon 26, 153, 196,

płaszcz światłowodu 6, 10, 18, 34, 84, 107, 129, 146, 153, 168, 176,

Poissona stała 85,

pojemność

- cieplna 62, 68, 84, 149,

- transmisyjna 16, 173-176,

pokrycie światłowodu 6, 15, 18, 29, 32, 75, 86, 111, 117, 125, 128-129, 136-137, 151,

polaryzacja 8, 10, 14, 49, 107, 111, 118, 129, 135, 139, 151, 182,

pole


- bliskie 35, 107, 119-121, 183,

- dalekie 35, 119,

- elektromagnetyczne 7, 33, 118, 136, 163,

- modowe 45,

- rozkład 46,

- zanikające 46, 111,

poliamid 134, 137,

polikapilara 159, 173,

polikryształ 163,

polimer 6, 17, 30, 40, 58, 105, 134,

polimeryzacja 152,

poliolefiny 170,

pompa optyczna 41, 45,

porowatość 9, 27, 47, 50, 58, 154, 166,

powinowactwo 153,

półprzewodnik 136, 196, 197,

ppm 97,

prawdopodobieństwo 90, 122-124, 126, 130,

preforma światłowodowa 9, 14, 58-60, 63-64, 66-68, 77, 82, 86, 88, 128, 191,

prędkość

- podawania preformy 66, 68, 70, 89, 93, 128,

- wyciągania światłowodu 66, 68, 70, 83, 85, 92, 97, 177,

profil luminancji 119,

profil refrakcyjny 15, 29, 184, 193,

- gradientowy 97, 100, 107, 109-111,

- quasi-skokowy111,

- rzeczywisty 111,

- skokowy 33, 120, 129,

- typu alfa 98,

promień


- rdzenia 97, 115, 118,

- pola modu 120,

- światłowodu 80, 97, 126, 129, 153,

- zgięcia 128,

przełom 137,

przepływ

- laminarny 67, 75,

- pełzający 65,

- szkła 60,

przerwa zabroniona 172,

przestrzeń fazowa 47, 50,

przezroczystość 10, 15, 40, 52, 58, 75, 84, 105, 111, 134, 137, 141, 149, 151, 164,

pułapkowanie 13, 166, 183-184, 186,

Pyrex 64,


R

radiacyjna wymiana ciepła 100,

rdzeń

- ciekły 135, 146,- pierścieniowy 43,

- powietrzny 167,

- szklany 6,

Rayleigha kryterium kątowe 148,

reflektancja 151,

refrakcja

- efektywna 47,

- fizyczna 105,

refraktometria 146, 147,

reologia 47, 74, 154,

reometria 135,

rekontaminacja 58, 75,

rezonans 105, 153,

rezonator 150,

rozbieżność wiązki 158,

rozpraszanie

- lepkościowe 63, 65,

- Ramana 170,

- Rayleigha 59, 174,

równanie

- falowe 120, 121,

- własne 34-35, 50,

RTG 161,
S

Schrodingera równanie 170

separacja modowa 42, 43,

separacja składników 139,

silanizacja 7, 138,

silanolowa grupa 137,

silikon 136, 151,

SLS szkło 64,

Snella prawo 33, 106,

soczewka 161, 182,

spektralna efektywność transmisji 174,

spektrofotometria 148, 163,

spaw 113,

sprawność 45, 50, 114, 118, 161,

stała

- dyfuzji 98,- propagacji, 46, 53,

- zaniku pola 115,

Starka przesunięcie 182,

straty 174,

- mikrozgięciowe 116,

- rozproszeniowe 29, 107,

- transmisyjne 107, 116,
streptavidyna 153,

supersieć 154,

synchrotron 158,

szafir 163,

sześciofluorek siarki 140,

szklany światłowód kapilarny, 6,

szkło

- (As)-S-Se-Te169- BaF8-BalF5-F2-SW8 99, 125,

- BalF1-BalF2-SW4 99,

- borokrzemionkowe 119,

- halogenkowe 105,

- krzemionkowe 64, 85, 165,

- miękkie 62,

- niskotopliwe 58,

- tlenkowe 118,

- tlenowcowe 105,

- wieloskładnikowe 8, 14, 17, 28, 58, 62-65, 69, 80, 98, 100, 111, 125, 167,

- wysokokrzemionkowe

szum


- biały 174,

- modowy 42,

- transmisyjny 174,
Ś

światłowód

- bezpłaszczowy 85, 112, 138,

- czujnikowy 129,

- gęsty (porowaty) 9, 14, 52, 167,

- dziurawy 6, 9, 11, 14, 137,

- fotoniczny 179,

- instrumentacyjny 6, 60, 62, 64, 106, 108-110, 115, 118, 121, 126, 130, 145, 193,

- jednomodowy 7, 9, 11, 15,

- jednopolaryzacyjny 118,

- kapilarny 6-7, 11, 17, 30, 47, 85, 126, 131, 137, 148, 179,

- klasyczny 11, 39, 55, 106, 139, 153, 165,

- kształtowany 9, 13, 15, 26, 129,

- mikrostrukturalny 6, 9-10, 151,

- nieliniowy 107, 108,

- pierścieniowy 8, 10, 13, 16, 18, 26, 29-30, 32, 39, 54, 110,

- polimerowy 58, 65,

- porowaty 47,

- rzadki 52,

- subwymiarowy 46,

- uczulany 129,

- wielomodowy 7, 15, 32, 43, 89, 109-111, 114, 117-119, 122, 126, 148,

- znieczulany 129,
T

TDM 174,

technologia 192, 193,

Teflon 106, 110, 129, 137,

telekomunikacja 125, 133, 172, 177,

temperatura transformacji 85, 169,

termometr 147,

tlen 150,

tłumienie 174, 180,

tłumienność 172,

tomografia 111,

transformator modowy 8, 133, 138

transmisja 7, 12, 15, 26, 106,

turbidymetria 148,

tyglowa metoda 191,

Tyndala efekt 148,


U, V

UV 106, 135, 151,

Vogela-Trammanna-Fulchera równanie (VTF) 61,

VUV 170
W

WDM 174, 175,

Weibulla rozkład prawdopodobieństwa 61, 123,

wektor falowy 51,

WGM 150, 195,

wiązka

- atomowa 183,- ciemna pusta 46,

- gaussowska 55,

- promieniowania 159,

- światła 16, 46, 54, 149, 151,

wieża wyciągowa 87, 91,

wiskometria 135, 140,

włókno optyczne 6, 28, 30, 60, 66, 79, 83, 125, 129, 176, 184,

wnikanie pola modowego 168,

współczynnik

-absorpcji 114, 142, 164,

- Doremusa kruchości szkła 61,

- dyfuzji 97,

- dyspersji 170,

- pokrycia pola modowego 45,

- rozszerzalności termicznej 85,

- skośności 119,

- tłumienia 29, 114,

- transferu ciepła 62,

- Weibulla 125,

- załamania 32, 47, 84, 106-107, 141, 159, 165-166, 171, 173, 177,

współrzędne biegunowe 92,

wymiar charakterystyczny 51, 62, 106,

wypełnienie kapilary 54,

wytrzymałość mechaniczna 124

- dynamiczna 124,

- statyczna 124,


X, Y, Z

Xenon 170

xerożel 150,

Younga moduł 85, 126, 165,

Younga wzór 134,

ZBLAN 163,

Zerodur 129,

zero dyspersji 170,

złącza 149, 151, 152,

zmęczenie 124-126,

zmieszanych alkaliów zjawisko 99, 100,

Zsigmondyego ultramikroskop 148,zysk energetyczny 161,

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna