Wersja 6, Zmiana 27-55 (interfejs)Pobieranie 468,31 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2018
Rozmiar468,31 Kb.
  1   2

TS (TS-WIN) - Wersja 6, Zmiany: 27 – 55

ZMIANY INTERFEJSU (WYGLĄDU) PROGRAMU,

NOWE OPCJE i PARAMETRY


  • Nowy wygląd panelu sum tabel głównych

Zmieniliśmy wygląd panelu sum dla tabel głównych. Każdą tabelę główną (Kontrahenci, ZLo, ZLw, Wyj, FAw, FAo itd..) można w prosty sposób podsumować klikając na przycisk „Sumy” w oknie pt „Operacje zbiorcze” (patrz rys.1).

Panele sum mają teraz formę tabel, dzięki czemu oprócz sumy głównej (zawsze w pierwszym wierszu) zawierają one również sumy cząstkowe zagregowane wg różnych elementów (np. wg walut).

Zmoderniozwane panele sum zawierają ponadto:  • przycisk „Sumy”, dzięki któremu można przeliczyć ponownie sumowane wartości nie zamykając panela

  • przycisk „Excel”, dzięki któremu można przenieść wyliczone sumy do arkusza kalkulacyjnego

  • ruchomy zielony pasek (tzw. „splitter”), którym w razie potrzeby można zwiększyć wysokość panelu sum tak, żeby można było zobaczyć na ekranie wszystkie informacje

  • każda tabela sum zawiera kolumnę „Ilość rekordów” (ostatnia kolumna), określającą ilość pozycji w danej grupie sumowania. W szczególności ostatnia kolumna w pierwszym wierszu zawiera ilość wszystkich zsumowanych pozycji (przykładowo na rys.1 zsumowano 1088 kontrahentów)rys.1.Panel sum kontrahentówSumy kontrahentów

Jak widać na rys.1 panel sum kontrahentów (2) pokazuje w pierwszym wierszu – „PLN(razem)” – kwoty wszystkich zobowiązań we wszystkich walutach, ale wyrażone w PLN.

W kolejnych wierszach znajdują się zobowiązania rozbite na poszczególne waluty, wierszy tych jest tyle, ile występuje w firmie różnych walut płatności.

Podczas sumowania kontrahentów program przelicza też salda zobowiązań dla każdego kontrahenta, na rys.1 są one zaznaczone sekcją (3).

Waluty, dla których te zobowiązania są przeliczane, definiuje się w opcji „Parametry: Parametry pracy: Parametry dokumentów finansowych”, należy tam wejść na kartę „Ogólne” i określić waluty w  w oknie pt „WALUTY SUMOWANIA SALDA”. Zazwyczaj określa się tam „PLN” i „EUR”, można zdefiniować maksymalnie 4 waluty.
Sumy zleceń

Analogicznie jak w przypadku sum kontrahentów, do sum zleceń wprowadziliśmy sumę zbiorczą wszystkich frachtów wyrażoną w „PLN”. Frachty wyrażone w innych walutach są przeliczane po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień rozładunku.

Pozostałe wiersze zawierają frachty w rozbiciu na poszczególne waluty frachtów (rys.2).

Sumy zleceń zawierają (oprócz frachtów) sumy ilościowe innych danych umieszczanych na zleceniach, typu: kilometry, tony itp.Sumowane jednostki definiuje się w opcji „Parametry: Parametry pracy: Parametry zleceń i wyjazdów”, należy tam wejść na kartę „Parametry ogólne zleceń” i określić sumowane jednostki w oknie pt „JEDNOSTKI MIARY SUMOWANE NA REKORDZIE ZLECENIA”. Można zdefiniować maksymalnie 5 sumowanych jednostek.

UWAGA!!! w wyniku konieczności przeliczenia „wstecz” na „PLN” frachtów wyrażonych w innych walutach, pierwsze sumowanie zleceń po dokonaniu aktualizacji może potrwać nieco dłużej.

rys.2.Panel sum zleceńSumy wyjazdów

Sumy wyjazdów (kart drogowych) oprócz kwot przychodów i kosztów zawiera zsumowane wskaźniki typu kilometry, tony, zużycie paliwa i AdBlue (rys.3)


rys.3.Panel sum wyjazdówSumy faktur

Sumy faktur (oprócz sumy zbiorczej wyrażonej w PLN) zawierają kwoty netto, VAT, brutto i sald w poszczególnych walutach płatności (rys.4)

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna