Warunki ekonomiczne w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celnąPobieranie 37,48 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar37,48 Kb.

Załącznik nr 76 do RWKC


WARUNKI EKONOMICZNE W RAMACH PROCEDURY PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ
(Art. 552)

CZĘŚĆ A
Warunki ekonomiczne są uznawane za spełnione dla następujących rodzajów towarów i operacji:


 

Kolumna 1

Kolumna 2

Nr
porząd-
kowy


Towary

Przetworzenie

1

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Przetwarzanie w próbki przedstawione jako takie, lub połączone w zestawach

2

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Redukcja do odpadów i złomu lub zniszczenie

3

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Dodawanie znaczników

4

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Odzyskiwanie części lub komponentów

5

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Odzyskiwanie części lub komponentów

6

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Przetwarzanie w celu likwidacji efektów szkody

7

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Zabiegi zwyczajowe dozwolone w składach celnych lub strefach wolnocłowych

8

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Przetwarzanie do produktu, który może stać się częścią lub zostać zastosowany do cywilnego samolotu, dla którego przez spółkę
upoważnioną do tego rodzaju działalności przez europejskie organy lotnicze lub organy lotnicze państwa trzeciego wystawiane jest świadectwo przydatności lotniczej

8a

Towary jakiegokolwiek rodzaju

Przetwarzanie na produkty, które mogą korzystać z autonomicznego zawieszenia należności celnych przywozowych na pewne rodzaje broni i sprzętu wojskowego

9

Towary objęte
art. 551 ust. 1, drugie tiret

Jakakolwiek forma przetwarzania

10

Towary jakiegokolwiek rodzaju nie-podlegające żadnemu środkowi polityki rolnej lub handlowej, bądź przejściowemu lub definitywnemu
cłu antydumpingowemu lub wyrównawczemu

Jakakolwiek forma przetwarzania, kiedy nadwyżka należności przywozowych wynikająca z zastosowania procedury nie przekracza wartości 50 000 EUR na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy

11

Jakikolwiek elektroniczny rodzaj
elementów, części, zespołów
(włączając podzespoły),
lub materiały
(niezależnie od tego czy elektroniczne),
które mają zasadnicze znaczenie
dla wydajności działania elektroniki
produktu przetwarzanego

Przetwarzanie w produkty technologii informatycznej:
1. objęte porozumieniem
    w sprawie handlu produktami technologii informatycznej,
    które zostało zatwierdzone decyzją Rady 97/359/WE
    (Dz. U. L 155 z 12.6.97 str. 1),
    gdzie zwolnienie z obowiązku celnego
    funkcjonuje w dniu wystawienia zezwolenia; lub
2. określane kodem CN
    przewidzianym w art. 1, 2 lub 3
    rozporządzenia Rady (WE) nr 2216/97
    (Dz. U. L 305 z 8.11.97, str. 1),
    gdzie zwolnienie z obowiązku celnego funkcjonuje
    w dniu wystawienia zezwolenia

12

Frakcje stałe olei palmowych
określane kodem CN 1511 90 19
lub frakcje płynne olei palmowych
określane kodem CN 1511 90 91
lub olej kokosowy
określany kodem CN 1513 11 10
lub frakcje płynne oleju kokosowego
określane kodem CN ex 1513 19 30
lub olej z ziaren palmowych
określany kodem CN 1513 21 11
lub frakcje płynne
oleju z ziaren palmowych
określane kodem CN ex 1513 29 30
lub olej babassu
określany kodem CN 1513 21 19

Przetwarzanie w:
- mieszanki kwasów tłuszczowych
określane kodami CN 3823 11 00, 3823 12 00,
ex 3823 19 10, ex 3823 19 30 i ex 3823 19 90

- kwasy tłuszczowe określane kodami CN 2915 70 15,


2915 70 25, 2915 90 10, ex 2915 90 80, ex 2916 15 00
i ex 2916 19 80

- mieszankę estrów metylowych kwasów tłuszczowych


określaną kodem CN ex 3824 90 95

- estry metylowe kwasów tłuszczowych


określane kodami CN ex 2915 70 20, ex 2915 70 80,
ex 2915 90 80, ex 2916 15 00 i ex 2916 19 80

- mieszankę alkoholi tłuszczowych


określaną kodem CN 3823 70 00

- alkohole tłuszczowe


określane kodami CN 2905 16 80, 2905 17 00 i 2905 19 00

- glicerol określany kodem CN 1520 00 0013

Olej rycynowy
określany kodem CN 1515 30 90

Przetwarzanie w:
- uwodorniony olej rycynowy ("wosk opalowy")
o kodzie CN 1516 20 10
- kwas 12-stearynowodorowy (czystość mniejsza niż 90%) z kodu CN ex 3823 19 10
- kwas 12-stearynowodorowy (czystość 90% lub więcej)
z kodu CN 2918 19 99
- glicerol z kodu CN 2905 45 00

14

Tytonie objęte
działem 24 Nomenklatury Scalonej

Przetwarzanie w tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony"
określany kodem CN 2403 91 00 i/lub proszek tytoniowy
określany kodem CN ex 2403 99 90

15

Surowy lub nieprzetworzony tytoń
określany kodem CN 2401 10

Surowy lub nieprzetworzony tytoń


częściowo odżyłowany
określany kodem CN ex 2401 20

Przetwarzanie w tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany
określany kodem CN 2401 20oraz w odpady tytoniowe
określane kodem CN 2401 30 00

16

Produkty określane kodami CN:
2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50,
2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91,
2707 99 99 i 2710 00

Przetwarzanie w produkty określane kodami CN:
2710 00 71 lub 2710 00 72

17

Surowe oleje
określane kodem CN 2707 99 11

Przetwarzanie w produkty określane kodami CN
2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90,
2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90,
2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 90

18

Oleje napędowe
o zawartości siarki w masie
wagowo przekraczającej 0,2%
określane kodem CN 2710 00 68, kerosyna
określana kodem CN 2710 00 55,
biały spirytus
określany kodem CN 2710 00 21

Mieszanie towarów z kolumny 1
lub mieszanie
jednego i/lub innego z produktów z kolumny 1
z olejem napędowym o zawartości siarki w masie
nieprzekraczającej 0,2% wagowo
określanym kodem CN 2710 00 66 lub 2710 00 67
w celu otrzymania oleju napędowego
o zawartości siarki nieprzekraczającej wagowo 0,2%
określanego kodem CN 2710 00 66 lub 2710 00 67

19

Materiał PCW
określany kodem CN 3921 90 60

Przetwarzanie w ekrany projekcyjne
określane kodem CN 9010 60 00

20

Obuwie łyżwiarskie bez przytwierdzo- nych łyżew z kodu CN 6402 19 00

Obuwie łyżwiarskie


bez przytwierdzonych łyżew
z kodu CN 6403 19 00

Przetwarzanie w:
łyżwy z kodu CN 9506 70 10
wrotki z kodu CN 9506 70 30

21

Podwozie samochodowe z kabiną,
z kodu CN 8704 21 31

Przetwarzanie w pojazdy strażackie wyposażone w integralny sprzęt do zwalczania ognia i/lub ratowania życia,z kodu CN 8705 30 00

CZĘŚĆ B
Warunki ekonomiczne są sprawdzane w Komitecie dla następujących rodzajów towarów i operacji, których nie obejmuje część A: 

Kolumna 1

Kolumna 2

 

Towary

Przetworzenie

 

Wszystkie towary
podległe środkowi rolnemu
lub tymczasowemu lub definitywnemu
cłu antydumpingowemu
lub tymczasowemu lub definitywnemu
cłu wyrównawczemu

Jakakolwiek forma przetworzenia


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna