Warszawa, dnPobieranie 226,07 Kb.
Strona1/3
Data24.10.2017
Rozmiar226,07 Kb.
  1   2   3

Warszawa, dnia 10.09.2014 r.

OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4198

00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C

tel. (22) 682 13 16 fax. (22) 682 13 16

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych


szkoleń Microsoft”

Przedmiot zamówienia:
kod CPV: 80500000-9


 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft o niżej wymienionej tematyce. Przedmiot zamówienia podzielono na 20 (dwadzieścia) zadań, które wykonawcy mogą realizować (złożyć oferty) pojedynczo lub łącznie.

  Zadanie nr 1-

  MS 50331 Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician.

  Zadanie nr 2-

  MS Access 2010 (od podstaw do zaawansowanego).

  Zadanie nr 3-

  MS Word 2010 (zaawansowany).

  Zadanie nr 4-

  MS projekt przekrojowy.

  Zadanie nr 5-

  MS 20411 Administering Windows Server 2012 R2.

  Zadanie nr 6-

  MS Excel 2010 (podstawowy).

  Zadanie nr 7-

  MS Excel 2010 (średniozaawansowany).

  Zadanie nr 8-

  MS Excel 2010 (zaawansowany).

  Zadanie nr 9-

  MS Power Point.

  Zadanie nr 10-

  MS-6419 Configuring Managing and Maintaining Windows Server 2006 – R2 Services.

  Zadanie nr 11-

  Microsoft Office Visio.

  Zadanie nr 12-

  MS-20341 Core Solution of Microsoft Exchange Server 2013.

  Zadanie nr 13-

  MS-10969 Active Directory Service with Windows Server.

  Zadanie nr 14-

  MS-6436 Designing Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services.

  Zadanie nr 15-

  MS-6425 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Sevices.

  Zadanie nr 16-

  MS-10231 Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastrukture.

  Zadanie nr 17-

  MS-20410 Instalowanie i konfigurowanie Windows Server.

  Zadanie nr 18-

  MS-50322 Configuring and Adminstering Windows 7.

  Zadanie nr 19-

  MS-20341 Core Solution of Microsoft Exchange Server 2013.

  Zadanie nr 20-

  Bezpieczeństwo systemów i usług Microsoft Windows 2008 (BSW 2008).


 2. Metodyka szkolenia – wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

 3. Wykonawca musi spełniać następujące wymogi:

  1. Wykonawca przedstawi certyfikaty uprawniające do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Microsoft i oświadczenie o posiadanych certyfikatach przez wykładowców do prowadzenia szkoleń - dotyczy zadania nr 1, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20;

  2. Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadanych certyfikatach przez wykładowców do prowadzenia szkoleń - dotyczy zadania nr , 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 11;

  3. Wykonawca zabezpieczy szkolonym:

 1. salę wykładową do przeprowadzenia szkoleń (na terenie miasta stołecznego Warszawa), która będzie zapewniać warunki i środowisko pracy;

 2. każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość pracy na osobnym stanowisku komputerowym;

 3. zestawy materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej i drukowanej w języku polskim dla każdego uczestnika szkolenia osobno;

  1. Wykonawca wystawi dla każdego z uczestników szkoleń:

 1. imienny certyfikat /zaświadczenie sygnowane przez firmę Microsoft -dotyczy zadania nr 1, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20;

 2. imienny certyfikat /zaświadczenie ukończenia szkolenia - dotyczy zadania nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 11;

  1. Wykonawca przedstawi w ofercie dostępne minimum dwa terminy szkoleń
   dla każdego zadania. Proponowane terminy szkoleń muszą być tak wyznaczone, żeby szkolenie kończyło się najpóźniej w dniu 28.11.2014 r.;

  2. Proponowane terminy szkoleń należy wpisać w formularzu ofertowym;

  3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać;

  4. Zamawiający może skorzystać z jednego lub kilku terminów szkoleń wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, tak aby w danym terminie uczestniczyła część osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie;

 1. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględnia wszystkie elementy zamówienia. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym:

 1. Szkolenie;

 2. Zapewnienie podręczników, ćwiczeń lub materiałów pomocniczych w wersji elektronicznej (ćwiczenia oraz kserokopie materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia przechodzą na własność uczestnika szkolenia);

 3. Zapewnienie niezbędnych do szkolenia pomocy szkoleniowych – planszy,
  diagramów, itd.;

 4. Zapewnienie kopii materiałów dodatkowych niezbędnych w czasie szkolenia dla szkolonych oraz dostęp do urządzeń umożliwiających kopiowanie materiałów;

 5. Zabezpieczenia w materiały eksploatacyjne (papier xero, toner, markery, itd.);

 6. Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia;

 7. Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów szkoleniowych;

 8. Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego
  z uczestników szkolenia.

  1. ZAKRES SZKOLENIA:

Zadanie nr 1

 1. Nazwa szkolenia – MS 50331 Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician.

 2. Czas trwania szkolenia – 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 min.).

 3. Szkolenie zakończone – otrzymaniem przez szkolonych stosownego certyfikatu/ zaświadczenia sygnowanego przez firmę Microsoft .

 4. Ilość szkolonych – do 9 osób - w dwóch grupach.

 5. Termin szkolenia do – 28.11.2014 r.

 6. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa;

 7. Zabezpieczenie szkolenia – sala wykładowa (sala do treningów), materiały szkoleniowe (autoryzowane przez producenta oprogramowania), sprzęt, infrastruktura, indywidualne stanowisko szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz dodatkowe wyposażenie w przypadku zaistniałej potrzeby – zabezpiecza ośrodek szkoleniowy.

 8. Zagadnienia do szkolenia nr 1:

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z instalacją nowego oprogramowania:

  1. planowanie wdrożenia nowego oprogramowania;

  2. wdrożenia wielojęzykowe;

  3. użycie zasad grup do instalowania oprogramowania;

  4. użycie zasad restrykcji oprogramowania;

  5. cyfrowe podpisywanie oprogramowania;

  6. użycie WMI;

  7. użycie Applocker;

  8. wykorzystanie wirtualizacji do testów;

  9. rozwiązywanie problemów instalacyjnych.

 1. Rozwiązywanie problemów z konfiguracją oprogramowania:

 1. zmiana domyślnych ustawień obrazu;

 2. włączanie i wyłączanie funkcjonalności;

 3. wskazywanie zasobu sieciowego;

 4. konfiguracja poprawek;

 5. rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych za pomocą zasad grup;

 6. aktualizacja sterowników;

 7. Problem Steps Recorder;

 8. rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych aplikacji.

 1. Rozwiązywanie błędów aplikacji:

 1. instalacja aplikacji napisanych dla starszych wersji systemu Windows;

 2. użycie Program Compatibility Tool do konfiguracji ustawień starszych aplikacji;

 3. użycie skryptów PowerShell do konfiguracji adapterów sieciowych;

 4. użycie Troubleshooting do włączenia adaptera sieciowego;

 5. instalacja Windows 7 SDK;

 6. konfiguracja przesyłania zdarzeń;

 7. użycie System Resource.

 1. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z logowaniem:

 1. proces uwierzytelniania;

 2. konta komputerów;

 3. relacje zaufania;

 4. usługi sieciowe;

 5. właściwości konta użytkownika;

 6. profile użytkowników;

 7. rozwiązywanie problemów z logowaniem.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów połączeń sieciowych:

 1. zakres problemu;

 2. problemy sprzętowe;

 3. konfiguracja TCP/IP;

 4. routing sieci;

 5. konfiguracja IPSec;

 6. narzędzia sieciowe;

 7. Branch Cache;

 8. rozwiązywanie problemów połączeń sieciowych.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z rozwiązywaniem nazw:

 1. rozwiązywanie nazw DNS;

 2. użycie pliku hosts;

 3. konfiguracja WINS;

 4. użycie pliku lmhosts;

 5. kolejność rozwiązywania nazw;

 6. konfiguracja manualna a automatyczna;

 7. rozwiązywanie problemów z nazwami.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi:

 1. podłączenie do drukarki sieciowej;

 2. zarządzanie buforem wydruków;

 3. ustawienia priorytetów drukarki;

 4. tworzenie puli drukarek;

 5. konfiguracja sterowników;

 6. harmonogramy wydruków;

 7. uprawnienia drukarki;

 8. zarządzanie drukarkami za pomocą zasad grup;

 9. rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością:

 1. analiza wpisów dziennika zdarzeń;

 2. ustawienia zarządzania energią;

 3. optymalizacja zużycia procesora;

 4. optymalizacja zużycia pamięci;

 5. optymalizacja zużycia dysku twardego;

 6. optymalizacja obciążenia sieci;

 7. narzędzia wydajności;

 8. rozwiązywanie problemów z wydajnością.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem:

 1. diagnostyka błędów pamięci;

 2. problemy z dyskiem twardym;

 3. problemy z kartą sieciową;

 4. problemy z dostarczaniem energii;

 5. narzędzia diagnostyki sprzętu;

 6. rozwiązywanie problemów sprzętowych.

 1. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi:

 1. wprowadzenie;

 2. siła sygnału;

 3. profile sieci bezprzewodowych;

 4. zarządzanie opcjami urządzeń bezprzewodowych;

 5. rozwiązywanie problemów połączeń bezprzewodowych.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z zdalnym dostępem:

 1. metody dostępu zdalnego;

 2. konfiguracja połączeń wdzwanianych;

 3. konfiguracja połączeń VPN;

 4. konfiguracja Direct Access;

 5. protokoły uwierzytelniania;

 6. rozwiązywanie problemów dostępu zdalnego.

 1. Zarządzanie synchronizacją plików:

 1. konfiguracja plików offline;

 2. ustawienia synchronizacji;

 3. przezroczyste cachowanie;

 4. profile mobilne;

 5. przywracanie plików sieciowych;

 6. rozwiązywanie problemów synchronizacji plików.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z ustawieniami zabezpieczeń Internet Explorer:

 1. konfiguracja stref zabezpieczeń;

 2. konfiguracja poziomów zabezpieczeń;

 3. konfiguracja ustawień prywatności;

 4. zarządzanie dodatkami;

 5. konfiguracja filtru Smart Screen;

 6. inne problemy z zabezpieczeniami;

 7. rozwiązywanie problemów z ustawieniami zabezpieczeń IE.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z zaporą sieciową:

 1. zabezpieczanie aplikacji sieciowych;

 2. wyjątki programów i portów;

 3. konfiguracja powiadomień i rejestrowania;

 4. narzędzia zabezpieczania sieci;

 5. rozwiązywanie problemów z zaporą sieciową.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze złośliwym oprogramowaniem:

 1. proaktywna ochrona;

 2. ochrona Internet Explorera;

 3. poprawki systemowe i poprawki oprogramowania antywirusowego;

 4. odzyskiwanie po infekcji szkodliwego oprogramowania;

 5. rozwiązywanie problemów związanych ze złośliwym oprogramowaniem.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem:

 1. konfiguracja agenta odzyskiwania;

 2. użycie szyfrowania EFS;

 3. użycie szyfrowania Bitlocker;

 4. narzędzia szyfrowania;

 5. rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z poprawkami systemowymi:

 1. typy poprawek;

 2. użycie Windows Update;

 3. użycie Microsoft Update;

 4. rozwiązywanie problemów z poprawkami.

Zadanie nr 2

 1. Nazwa szkolenia – MS Access 2010 (od podstaw do zaawansowanego).

 2. Czas trwania szkolenia – 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 min.).

 3. Szkolenie zakończone – otrzymaniem przez szkolonych stosownego certyfikatu/ zaświadczenia.

 4. Ilość szkolonych – do 3 osób;

 5. Termin szkolenia do – 28.11.2014 r.

 6. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa;

 7. Zabezpieczenie szkolenia – sala wykładowa (sala do treningów), materiały szkoleniowe (autoryzowane przez producenta oprogramowania), sprzęt, infrastruktura, indywidualne stanowisko szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz dodatkowe wyposażenie w przypadku zaistniałej potrzeby – zabezpiecza ośrodek szkoleniowy.

 8. Zagadnienia do szkolenia nr 2:

 1. Przykład i definicja bazy danych;

 2. Omówienie interfejsu programu Access;

 3. Omówienie podstawowych obiektów Accessa, przykłady:

 1. tabele z danymi;

 2. formularze do wprowadzania i przeglądania danych;

 3. raporty podsumowujące;

 4. kwerendy – zaawansowane wyszukiwanie danych.

 1. Praca z danymi:

  1. wyszukiwanie danych z użyciem filtrów;

  2. zmiana kolejności (sortowanie);

  3. Opcja zamień/znajdź.

 1. Wprowadzanie danych;

 2. Modyfikacja danych;

 3. Usuwanie danych;

 4. Relacje;

 5. Tworzenie nowej bazy danych;

 6. Projektowanie schematu bazy danych – normalizacja tabel;

 7. Tworzenie tabel:

   1. konwencje nazewnictwa;

   2. określanie typu danych;

   3. definiowanie dodatkowych właściwości (rozmiar, opcjonalność, reguła poprawności);

   4. tworzenie kluczy.

 1. Relacje, czyli sposób na zapewnianie poprawności między tabelami;

 2. Kwerendy, czyli zapytania do baz danych:

   1. sortowanie danych;

   2. definiowanie warunków;

   3. kwerendy podsumowujące z funkcjami suma, min. max, policz;

   4. kwerendy z wielu tabel;

   5. parametry w kwerendach;

   6. kwerendy krzyżowe.

 1. Okna graficzne – formularze:

 1. tworzenie formularzy do wprowadzania i przeglądu danych;

 2. formularze oparte na wielu tabelach;

 3. praca z formularzami.

 1. Raporty, czyli zestawienia w formie graficznej:

 1. raporty oparte na jednej i wielu tabelach;

 2. raporty parametryczne;

 3. powiązanie raportu z formularzem;

 4. modyfikacja gotowego raportu.

 1. Projektowanie zaawansowane kwerend, praca z wieloma rekordami:

 1. kwerenda tworząca tabelę, aktualizująca, usuwająca, dołączająca;

 2. typ sprzężenia;

 3. konstruktor wyrażeń, użycie funkcji w zapytaniach (funkcje daty, tekstowe, sprawdzające).

 1. Właściwości relacji;

 2. Przygotowanie interfejsu dla użytkownika końcowego:

 1. panel startowy;

 2. modyfikacja parametrów startowych Accessa.

 1. Makra:

 1. przykłady zastosowań do automatyzacji zadań.

 1. Import/ Export danych – pobieranie danych ze źródeł txt, csv, ODBC, xls, mdb (importowanie danych, eksportowanie danych, tabele połączone);

 2. Konserwacja:

 1. kopia zapasowa;

 2. kompaktowanie pliku ba;

 3. sprawdzanie należności obiektów.

 1. Zabezpieczenia:

 1. hasło bazy danych, definiowanie użytkowników i grup, nadawanie uprawnień.

Zadanie nr 3

 1. Nazwa szkoleniaMS Word 2010 (zaawansowany).

 2. Czas trwania szkolenia – 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 min.).

 3. Szkolenie zakończone – otrzymaniem przez szkolonych stosownego certyfikatu/ zaświadczenia.

 4. Ilość szkolonych – do 3 osób;

 5. Termin szkolenia do – do 28.11.2014 r.;

 6. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa;

 7. Zabezpieczenie szkolenia – sala wykładowa (sala do treningów), materiały szkoleniowe, sprzęt, infrastruktura, indywidualne stanowisko szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz dodatkowe wyposażenie w przypadku zaistniałej potrzeby – zabezpiecza ośrodek szkoleniowy.

 8. Zagadnienia do szkolenia nr 3:

 1. Szablony dokumentów i możliwości ich wykorzystania;

 2. Praca z długimi dokumentami;

 3. Tabele (tworzenie, modyfikacje, autoformatowanie, szybkie tabele);

 4. Tworzenie kopert, etykiet;

 5. Style (tworzenie dokumentów ze stylami, modyfikacja, własne style);

 6. Diagramy, wykresy (projektowanie, edytowanie, dane, style, układy, formatowanie, analiza);

 7. Dostosowywanie Worda;

 8. Układ dokumentu i przygotowanie do druku (numeracja stron, tworzenie spisów treści, podział dokumentu na sekcje, marginesy i orientacja);

 9. Praca grupowa (śledzenie zmian, publikowanie dokumentu, wersje dokumentu);

 10. Korespondencja seryjna (etykiety adresowe, wykorzystywanie baz danych, filtrowanie rekordów z bazy danych);

 11. Rozwinięcie technik edycyjnych:

  1. wstawianie rysunków i obiektów tekstowych;

  2. wstawianie i edycja obiektów graficznych;

  3. dokumenty Word w witrynie internetowej.

 1. Praca z dużymi dokumentami:

 1. korzystanie z gotowych wzorców dokumentów;

 2. tworzenie wzorców dokumentów.

 1. Style formatowania:

 1. galeria stylów;

 2. tworzenie modyfikacja stylów.

 1. Tworzenie i modyfikacja indeksu;

 1. tworzenie spisu treści i indeksu na podstawie pól kodowych;

 2. tworzenie spisów zestawień.

 1. Umieszczanie w tekście informacji o charakterze specjalnym:

 1. symbol, data i godzina;

 2. komentarz;

 3. rejestrowanie zmian w dokumencie.

 1. Umieszczanie w tekście pół kodowych:

 1. zasady pracy z polami kodowymi;

 2. parametry pól kodowych.

 1. Tworzenie formularzy;

 2. Korespondencja seryjna (etykiety, koperty);

 3. Dostosowanie edytora do preferencji użytkownika:

 1. paski narzędziowe;

 2. menu użytkownika;

 3. skróty klawiszowe.

 1. Makropolecenia w MS Word:

 1. zasady rejestrowania makropoleceń;

 2. tworzenie i edycja makropoleceń.

 1. Współpraca edytora Microsoft Word z innymi aplikacjami pakietu.

Zadanie nr 4

 1. Nazwa szkolenia MS Projekt przekrojowy.  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna