Warmątowice Sienkiewiczowskie, 15. 02. 2019 rPobieranie 117,2 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar117,2 Kb.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w realizacji operacji własnej p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

Wydarzenie animacyjne: „Kawiarenka Obywatelska – korzyści płynące z działalności na rzecz lokalnej społeczności”

Warmątowice Sienkiewiczowskie, 15.02.2019 r.
Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………..… e-mail:…………………………………….……………………………..

Czy uczestnik reprezentuje grupę defaworyzowaną wskazaną w Strategii LSR na lata 2016-2023,

jeżeli TAK to którą ze wskazanych:

TAK:młodzież do 30 r.ż. senior Osoba bezrobotna osoba niepełnosprawna

NIE :

Czy uczestnik reprezentuje organizację pozarządową lub grupę nieformalną, jeżeli TAK proszę podać nazwę


TAK:……………………………………………………………………………………………………………………………….……NIE :

Proszę krótko opisać Państwa dotychczasową działalność społeczną lub/i dotychczasową działalność Państwa organizacji
Proszę krótko uzasadnić potrzebę udziału w szkoleniuOdesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów, w tym na umieszczenie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w bazie danych Stowarzyszenia LGD Partnerstwo oraz ich przetwarzanie w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz na potrzeby wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023 obejmującą obszar gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – wiejska oraz miasto Wojcieszów i Złotoryja.
…………………………. ……………………………

data podpis


Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w powyższym formularzu zapisu na szkolenie. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.  1. Administrator.

Administratorem danych osobowych, które nam przekazałeś, jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów 54. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 76 8728718 lub pisząc na adres: lgd.kaczawskie@gmail.com

  1. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzu w celu umieszczenia ich w bazie danych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz na potrzeby wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023 obejmującą obszar gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – wiejska oraz miasto Wojcieszów i Złotoryja.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze Stowarzyszenie Twoja zgoda (jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Swoją zgodę zawsze możesz wycofać: pisząc do nas na adres: s, ale wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych do tego czasu.

Podanie przez Ciebie danych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale jeżeli ich nie podasz nie możemy zagwarantować Ci udziału w szkoleniu, gdyż może w nim wziąć udział ograniczona liczba osób, a pierwszeństwo będą miały osoby, które podadzą swoje dane (je bowiem będziemy mogli sprawdzić – zarezerwowały swój udział).  1. Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika, informatyka, dostawcę usług internetowych, właściciela serwera, na którym postawiona jest nasza strona internetowa. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne.

  1. Okres przetwarzania.

Planujemy przetwarzać Twoje dane do rozliczenia strategii rozwoju lokalnego (LSR), realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (tj. do końca 2023 r.), ponieważ dane uczestników mogą nam być przydatne do rozliczenia dofinansowania uzyskanego w ramach tej strategii, z której finansujemy koszt tego szkolenia.

  1. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu – bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO – może się jednak okazać, że w określonej sytuacji, ze względu na uwarunkowania prawne, nie będziemy mogli zrealizować Twojego uprawnienia, zawsze jednak wytłumaczymy Ci dlaczego.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.


Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna