Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, dnia 20 czerwca 2015 r. Hotel Mercure Warszawa Grand Początek posiedzenia w I terminie o godz. 10. 30 Prezes Zarządu pzszach Tomasz DelegaPobieranie 223,75 Kb.
Strona3/6
Data25.06.2018
Rozmiar223,75 Kb.
1   2   3   4   5   6

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Proszę państwa, zanim pan Piotr Zieliński, rozumiem, ad vocem… No tak, do tej pory miałem łatwo, a teraz robi się trudno. Powiem tak, każde rozstanie, nawet to na dworcu na tydzień jest trudne i przykre dla tych, którzy w nim uczestniczą, a co dopiero mówić o sytuacji, jaka tutaj miała miejsce? Pewnie każda ze stron pozostanie przy swoim stanowisku i nie da się przekonać, ma argumenty i trudno tu rozstrzygać, rzeczywiście pan prezes wspomniał, że nie chciałby, aby nasze Walne przekształciło się w rozmowę dwóch zacnych panów, a więc bardzo proszę, Piotrze, ostatni raz. Prosiłbym, żeby jednak już finiszować w tym temacie, żeby on nie nabrał tutaj jakichś dużych rozmiarów i na końcu też prośba do pana Piotra o sformułowanie wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków, na przykład wyłoniłem ważną, istotną sprawę merytoryczną, mianowicie żeby poszerzyć, czy też wzmocnić sztab Komisji Szachów w Szkole o osoby merytorycznie dobrze zorientowane w kwestiach szkolnictwa, w kwestiach programowych, itd., bo jak rozumiem tutaj jest najdłuższa uwaga i największe pole do uzupełnienia w tej komisji? A więc bardzo proszę o zakończenie wystąpienia konkretnym wnioskiem. I ad vocem pan Piotr Zieliński.

Delegat Piotr Zieliński: Ja tu też nie chcę prowadzić żadnej polemiki, nie po to… tylko w związku z tym, co usłyszałem chcę powiedzieć, że spotykałem się z władzami miasta Warszawy przed założeniem stowarzyszenia, czy miasto Warszawa jest za, słyszałem, że jest za. Zawsze podkreślałem, że jest to inicjatywa niezależna od PZSzach, natomiast w związku z tym, co pan prezes też powiedział, chcę państwa poinformować, że stowarzyszenie w swoim Statucie w jednym z pierwszych punktów ma wpisaną współpracę z Polskim Związkiem Szachowym. I dalej nie będę, bo to…

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję. Piękne przesłanie. Mam nadzieję, że czas spowoduje, że kurz bitewny nieco opadnie i projekt będzie się rozwijał. A ja, Piotrze, czy wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków o wzmocnienie Komisji Szachów w Szkole pan chce złożyć?

Delegat Piotr Zieliński: Nie, nie.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Nie? Tylko była luźna uwaga, pod zastanowienie się, tak, ewentualnie? Mamy na sali przewodniczącą Komisji Sportu Powszechnego panią Anię Mrozińską. Pani Aniu, prosimy gdzieś o zapisanie tej rzeczy, żeby z panem Krzysztofem o tym porozmawiać, czy też na Zarządzie, bo to cenna inicjatywa, rzeczywiście tutaj takie wsparcie, myślę że by się przydało. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w punkcie: dyskusja nad sprawozdaniami ktoś chce zabrać z państwa głos? Nie widzę. Dziękuję. Skoro punkt 10. mamy już przez pana Marka Prusa omówiony: sprawozdanie Komisji Mandatowej, zatem przechodzimy do punktu 11.: Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za rok 2014 i podjęcie stosownych uchwał. Kto z pań, panów delegatów jest za zatwierdzeniem sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2014, proszę o podniesienie mandatu w górę.

Delegat Andrzej Matusiak (z sali): 25.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Jeszcze raz?

Delegat Andrzej Matusiak (z sali): 25 za.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 25 za. Kto z państwa się wstrzymał? Jeszcze raz. Kto z państwa się wstrzymał? Kto z państwa jest przeciw? Zatem stosunkiem głosów 25 za, przy 0 wstrzymujących się i przeciw sprawozdanie Zarządu za rok 2014 zostało zatwierdzone. Dziękuję państwu. Konsekwencją jest przejście do punktu 12., uchwała w sprawie absolutorium za rok 2014. Kto z państwa jest za udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2014, proszę o podniesienie mandatów w górę. Czy Komisja Skrutacyjna jest gotowa?

(Głos z sali: 30 ma.)(Wesołość na sali)

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 30, to mamy jakąś superatę. Czy powtórzyć głosowanie?

Delegat Aleksander Czerwoński (z sali): 27 za.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 27 za. Kto z państwa się wstrzymał? Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Informuję, że uchwała w sprawie absolutorium została przyjęta stosunkiem głosów 27 za. Dziękuję państwu. Tym sposobem przechodzimy do punktu nr 13… Przepraszam, przepraszam, pan prezes… jeszcze mamy do przyjęcia następujące uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego za 2014 – to już było przegłosowane. Ale mamy uchwałę w sprawie pokrycia straty z 2014 r. w wysokości 96 642,69 zł pokryta zostanie z funduszu statutowego. Kto z pań, panów jest za przyjęciem tej uchwały? Poprosimy o podniesienie mandatów.

Delegat Aleksander Czeroński (z sali): 26.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 26 osób za. Kto się wstrzymał? Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. uchwała w sprawie pokrycia straty z 2014 r. ze środków funduszu statutowego została przyjęta 26 głosów za. Dziękuję państwu. Proszę państwa, i przechodzimy do punktu 13. Punkt 13 porządku obrad brzmi: Uchwała w sprawie wypłat diet stanowiących zwrot kosztów z tytułu utraconych zarobków dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ja bym może poprosił, bo to brzmi ogólnie, poprosiłbym pana prezesa w dwóch zdaniach o przybliżenie inicjatywy, żeby delegaci mieli świadomość sytuacji. Dziękuję.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo! Kiedy dwa lata temu podczas wyborów w 2013 r. ubiegałem się o funkcję Prezesa Polskiego Związku Szachowego, jednym z punktów mojego programu było wprowadzenie jakichś tam – przepraszam za określenie – wynagrodzeń dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uważam, że praca społeczna jest dzisiaj rzeczą bardzo trudną i jest coraz trudniej znaleźć osoby, które są gotowe poświęcić swój czas społecznie bez żadnego wynagrodzenia. Sytuacja wygląda tak, że nie ma zbyt wielu młodych, może niekoniecznie młodych, ale nowych osób, które by chciały wejść do władz Polskiego Związku Szachowego, czy do różnych komisji, po to, żeby w tych komisjach pracować. Z drugiej strony sytuacja jest taka, że jeżeli się nie płaci wynagrodzenia, ciężko jest też od ludzi czegoś wymagać, no bo jeżeli ktoś otrzymuje wynagrodzenie, można mu tego wynagrodzenia po prostu nie wypłacić, jeśli go nie otrzymuje, pozostają prośby, słowne odwoływanie się do odpowiedzialności, itd., itd. I my tutaj nad tym tematem dosyć długo też pracowaliśmy, bo zasięgaliśmy opinii zarówno prawników, jak i biegłego rewidenta, jak można by to zorganizować tak, żeby to było wszystko zgodne z prawem i z przepisami naszego statutu, ustawy o sporcie, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o pożytku publicznym i wydaje się, że, jestem przekonany, że takie rozwiązanie udało nam się wypracować, przy czym to, jeżeli chodzi o Zarząd Polskiego Związku Szachowego, bo zaraz też będę mówił o mojej propozycji odnośnie Komisji Rewizyjnej, jeżeli chodzi o Zarząd Polskiego Związku Szachowego, to uchwały, które państwo mam nadzieję podejmiecie, i o co ja będę wnioskował, otwierają jedynie furtkę, pewną furtkę, czyli stwarzają pewną możliwość do wypłacania pieniędzy członkom Zarządu. Czy te pieniądze zostaną wypłacone, to już będzie zależało, po pierwsze, od Komisji Rewizyjnej, jeżeli chodzi o wynagrodzenie prezesa, a po drugie, od prezesa, jeśli chodzi o wynagrodzenie członków Zarządu. Tak że to, co teraz robimy, te uchwały, one otwierają pewną drogę i pewną furtkę. Oczywiście, żeby z tych pieniędzy można było skorzystać i żeby te pieniądze mogły być wypłacone, muszą się znaleźć na to fundusze, jestem tego świadom, i musimy też się przymierzyć do tego budżetowo, czy nas na wypłacenie takich wynagrodzeń stać, ale ja stoję na stanowisku, jestem przekonany, że ta droga, którą ja w tej chwili państwu proponuję, to jest droga słuszna, szczególnie dla kolejnych władz Polskiego Związku Szachowego, bo moim celem jest spowodowanie takiej sytuacji, w której diety za utracone zarobki dla członków Zarządu Polskiego Związku Szachowego będą na poziomie jakiejś skromnej diety radnego w jakiejś niewielkiej miejscowości. Ja zaraz powiem o szczegółach – to tak tytułem wstępu. Proszę państwa, zacznę może od uchwały dotyczącej przyznania diet członkom Zarządu, diet stanowiących zwrot kosztów z tytułu utraconych zarobków. I tutaj chciałbym państwu zaproponować podjęcie dwóch uchwał. Pierwsza uchwała, czytam jej treść: „Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego upoważnia Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Szachowego do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla prezesa Zarządu Polskiego Związku Szachowego w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok”. Czyli to jest uchwała, która daje Komisji Rewizyjnej prawo ustanowienia wynagrodzenia dla prezesa Zarządu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez Radę Ministrów w rozporządzeniu Rady Ministrów za dany rok. To jest pierwsza uchwałą. A druga uchwała związana z Zarządem – bo jeszcze będziemy mieli uchwały dotyczące Komisji Rewizyjnej – to jest uchwała, która dotyczy członków Zarządu i moja propozycja jest następująca: „Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego upoważnia prezesa Zarządu Polskiego Związku Szachowego do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet miesięcznych stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Zarządu PZSzach w wysokości nieprzekraczającej miesięcznej kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów za dany rok”. Czyli mamy takie dwie furtki, Komisja Rewizyjna może zdecydować o wypłacie wynagrodzenia dla prezesa do wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, a prezes może – jeśli państwo oczywiście te uchwały przyjmiecie – zdecydować o tym, żeby przyznać diety członkom Zarządu, tym, którzy pracują najbardziej aktywnie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia. I oczywiście sprawa jest może nie dyskusyjna, ale może wzbudzać emocje, więc na pewno będzie czas i chwila, żeby o tym podyskutować, ale zanim przejdziemy do dyskusji nad tymi propozycjami, to ja jeszcze może odczytam swoją propozycję odnośnie wynagradzania Komisji Rewizyjnej. No wiadomo, że uchwała w sprawie Komisji Rewizyjnej musi podjąć Walne Zgromadzenie Delegatów, bo tutaj już nie ma wyższego gremium, i moja propozycja jest następująca: „Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego uchwala dietę dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowiącą zwrot z tytułu utraconych zarobków w wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów za dany rok”. Dieta, ta jednorazowa dieta, czyli to jest jedno wynagrodzenie miesięczne, jest wypłacana corocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów. Wstrzymanie diety może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów w przypadku zastrzeżeń do pracy komisji. To jest pierwsza uchwała. A druga uchwała upoważnia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do podejmowania decyzji w sprawie członków Komisji Rewizyjnej: „Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego upoważnia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZSzach do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Komisji Rewizyjnej w wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów za dany rok”. Proszę państwa, czyli ja proponuję cztery takie uchwały, proponuję je głosować może oddzielnie dla Zarządu i oddzielnie dla Komisji Rewizyjnej, bo może są podzielne zdania. Oczywiście, jeśli państwo macie jakieś uwagi do tych uchwał, to proszę bardzo, myślę że warto ten temat chwilę przedyskutować. Natomiast ja będę stawiał dwa takie wnioski, jeden dotyczący Komisji Rewizyjnej, a drugi dotyczący Zarządu Polskiego Związku Szachowego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękujemy prezesowi. Bardzo prosimy o zabieranie głosu w tej sprawie. Pan Piotr Zieliński. Bardzo prosimy o przekazanie mikrofonu.

Delegat Piotr Zieliński: Może niekoniecznie… Ja mam jednak negatywne zdanie dotyczące tych propozycji uchwał, które wynika z kilku spraw, po pierwsze, maksymalna kwota, którą tak tu naprędce wyliczyłem, może nawet sięgnąć 300 000 zł w skali roku łącznie, bo to są pochodne też, prawda, chociaż diety, to nie wiem jak z pochodnymi, może 200 000 zł, natomiast w sytuacji, w której mamy 100 000 zł straty za rok 2014 i tak naprawdę nie wiemy jak zamknie się rok 2015, nie wiem, czy jesteśmy w stanie. Druga sprawa, no to chyba wszyscy, którzy weszli do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, decydowali się na pracę społeczną, przynajmniej w moim przypadku tak było. Co prawda zmieniła się sytuacja, bo ja pamiętam, taki zjazd kiedyś był w Poznaniu, gdzie rzeczywiście nie było żadnych pieniędzy, a mimo to delegaci bili się, dosłownie, o władzę – fizycznie. I teraz nie ma tej sytuacji, to, myślę, widzieliśmy na ostatnim zjeździe wyborczym, gdzie było mało kandydatów do Zarządu. Ale może rozpocząć to od nowych władz, stworzyć taką furtkę dla nowych władz? No i wątpliwość, czy nie zostanie zakwestionowana sytuacja, jeżeli w tytule uchwał jest „zwrot utraconych zarobków” w stosunku do właścicieli firm, czy wręcz osób bezrobotnych? Jeżeli ktoś jest bezrobotny, no to na jakiej zasadzie utracone zarobki mu będziemy zwracać? To takie wątpliwości. Dziękuję.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chce w tym temacie się wypowiedzieć? Bardzo proszę. Prosimy o przedstawienie się jeszcze przed zabraniem głosu.

Delegat Janusz Sroka: Dzień dobry państwu. Janusz Sroka. Proszę państwa, uwagi dotyczące uchwały nr 2 i nr 4. Jeśli dobrze zrozumiałem, pan prezes proponował, ażeby członkowie Zarządu otrzymali troszkę niższe te diety, 75% i chyba w uchwale nr 4 było podobnie. Moim zdaniem to nie ma sensu, jeśli już uchwalamy te diety dla członków Zarządu i dla członków Komisji Rewizyjnej, to one po prostu powinny być identyczne, zresztą może się okazać, że z jakichś powodów wiceprezes odbywa więcej delegacji niż prezes, więc dlaczego miałby dostać te 25% mniej? Więc ja sugeruję, żeby te wypłaty ustalić w jednakowej wysokości. A druga sprawa to jest sprawa uchwały nr 3 i 4. Czy te diety dla Komisji Rewizyjnej, jeśli WZD taką uchwałę trzecią i czwartą przyjmie, to czy Komisja Rewizyjna zapewni nas, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które tu czytamy, będzie podpisane? Bo to, które czytamy, czy które zatwierdziliśmy, nie było podpisane. Dziękuję.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Bardzo proszę, kto z państwa jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Prosimy.

Delegat Dominik Kulaś: Dominik Kulaś, prezes Dolnośląskiego Związku Szachowego. Ja mam inną sprawę, takie pytanie, bo nie do końca te uchwały chyba do mnie dotarły. Czy wynagrodzenia byłyby wypłacane w skali miesięcznej, czy w skali rocznej? Jak to generalnie jest przewidziane w tych uchwałach, bo to nie było tam jasno napisane, jasno powiedziane, według mnie.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Ad vocem pan prezes.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: To ja może odpowiem na te wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną, to propozycja była taka, żeby to były diety roczne, czyli jednomiesięczne wynagrodzenie rocznie, żeby to było jasne. Jeżeli są sformułowania niejasne w uchwale, to na pewno to jakoś można doprecyzować, żeby to było oczywiste. Przy czym tutaj jeszcze raz powtarzam, ponieważ nie ma jak gdyby innej możliwości wypłaty, czy uchwalenia diety dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to państwa uchwała, jeśli byście oczywiście, gdybyście państwo taką uchwałę przyjęli, dotyczyłaby sztywnej kwoty dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ale pod tym warunkiem, że nie macie państwo uwag do sprawozdania i pracy komisji, tak jak przeczytałem na samym końcu. I to jest jedyna sztywna kwota na poziomie 2000 zł rocznie, żeby było jasne, tak to wygląda. Pozostałe uchwały to są uchwały, które dają techniczną możliwość wypłaty. To nie oznacza, że od razu członkowie Zarządu, czy członkowie Komisji Rewizyjnej dostaną takie pieniądze, natomiast otwiera to pewną furtkę, która pozwala płacić ludziom za wykonywaną pracę. Proszę państwa, oczywiście ja rozumiem sugestię Piotra, czy to powinno być od tego Zarządu, czy może od następnego Zarządu, to jest oczywiście kwestia do dyskusji, ja idąc do wyborów w roku 2013 na Walnym Zjeździe informowałem państwa o tym, to był szósty punkt mojego programu, że będę chciał taką reformę przeprowadzić. Oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ja też się nad tym zastanawiałem, czy nie byłoby lepiej, żeby te diety dotyczyły również nowego Zarządu, bo wtedy nowi ludzie by wiedzieli na jakie warunki się godzą wchodząc do tego Zarządu. To ma swój sens, ja tutaj z tą sprawą się jak najbardziej zgadzam, natomiast nam zostało jeszcze dwa lata tej kadencji, Zarząd jest w tej chwili dziesięcioosobowy, jedna osoba już zrezygnowała i naprawdę pracy jest sporo, projektów coraz więcej, chętnych do pracy za bardzo nie ma, w związku z tym ja chciałbym jako prezes Związku mieć w tej chwili jakieś możliwości. Oczywiście ja mogę to załatwiać, to może jest złe słowo, mogę to regulować w trochę inny sposób, płacąc członkom Zarządu za udział w poszczególnych projektach, tylko, proszę państwa, ja bym chciał nagradzać – może nie nagradzać – wynagradzać członków Zarządu za rzeczywistą pracę, którą oni wykonują. Jeśli ktoś wykonuje pracę polegającą na przygotowywaniu dokumentów, regulaminów, prowadzenia korespondencji, itd., to nie chciałbym mu płacić za to, że pojechał jako, nie wiem, trener gdzieś tam na zgrupowanie, bo to nie o to chodzi. Więc chciałbym nazywać rzeczy po imieniu i wypłacać ludziom pieniądze za tę pracę, którą oni wykonują. Jeśli chodzi o to, czy komisja, czy członkowie Zarządu mają mieć 100%, czy 75%, ja tutaj jestem gotów przychylić się do pana wniosku, bo to jest tak naprawdę otwarcie pewnej możliwości, w związku z tym prezes może, czy przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jeśli państwo podejmiecie oczywiście taką uchwałą, może przyznać członkowi Zarządu 50% diety, może przyznać 10% diety, może też nie przyznać tej diety w ogóle, nie ma takiego obowiązku. Było pytanie ze strony Piotra Zielińskiego, czy to jest wszystko zgodne z przepisami, bo jest mowa o utraconych zarobkach? Tak, jest to zgodne z przepisami, my to żeśmy długo konsultowali, dlatego ja też nie przedstawiałem tej uchwały państwu rok temu, tylko trwało to aż tak długo, bo trzeba było naprawdę trochę popracować i z prawnikami i z biegłymi rewidentami, żeby wypracować jakiś kompromis. Jeżeli ktoś jest bezrobotny, to może również otrzymać taką dietę, bo teoretycznie mógłby w tym czasie pracować, tak? Taki jest… Ja nie jestem prawnikiem, nie chcę tutaj… mamy opinię biegłego rewidenta, którą ja oczywiście przekazywałem przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, więc kolega Waldemar Taboła może to potwierdzić, mam nadzieję. Jestem przekonany, że jeśli chodzi o stronę formalno-prawną, to tu jest wszystko w porządku. Dziękuję.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję bardzo. Kto kolejny zgłasza się do dyskusji w tym wątku? Wyczerpał się wątek. Dziękuję państwu. Zatem poproszę pana prezesa o formalne zawnioskowanie o przegłosowanie tej uchwały.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Proszę państwa, to ponieważ był wniosek, żeby te widełki dla członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu – tutaj z pana strony – rozszerzyć do 100% i to jest ta uchwała dalej idąca, to ja może zaproponuję głosowanie w tej formie dalej idącej, chyba że państwo macie inne zdanie, bo musimy jakąś… Tu chodzi o widełki tak naprawdę, a określenie… Moja propozycja była 75%, pana propozycja jest 100%. Pytanie, którą najpierw głosujemy? No dobrze, to może zrobimy jedno głosowanie na początek, Andrzej, jeśli pozwolisz, ja bym zaproponował takie głosowanie. Mówimy o uchwale dotyczącej członków Zarządu i mówimy o uchwale dotyczącej Komisji Rewizyjnej. W przypadku członków Zarządu mamy dwie propozycje: 100% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego miesięcznie lub 75%, a w przypadku Komisji Rewizyjnej 100% rocznie dla członków Komisji Rewizyjnej lub 75% rocznie. Ja proponuję, Andrzej, żeby zrobić to głosowanie w ten sposób, kto z państwa jest za 100%, a kto za 75% i będziemy mieć odpowiedź na to pytanie.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dobrze.

(Głos z sali: A jeżeli ktoś jest przeciwny?)Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dobrze, czyli zanim głosowanie formalne nad poszczególnymi uchwałami, na razie propozycja pana Janusza, kto z pań, panów jest za przyjęciem uchwały o możliwości zwrotu utraconych zarobków do 100% najniższej kwoty wynagrodzenia? Bardzo proszę o uniesienie mandatów. Rozumiem, że nie jest… 2, tak? 2. Kto z pań, panów się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? 4 przeciw. Prosimy o odczytanie wyniku.

Delegat Aleksander Czerwoński (z sali): Za 2 głosy, przeciw 4, wstrzymujących 16.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Rozumiem. Czyli zwrot utraconych zarobków do 100% najniższego wynagrodzenia, wniosek został odrzucony. W tym momencie głosujemy wniosek taki, jaki był w wersji pierwotnej złożony przez pana prezesa, czyli kto z pań, panów jest za uchwałą, która brzmi: „Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach…

(Głos z sali: Ale czy jest sens głosowania tego, bo po prostu niech… skoro jest taka wola, że ten, to niech prezes postawi swój wniosek.)Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Tak będzie prościej.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Proszę państwa, ponieważ są cztery tak naprawdę uchwały, to ja proponuję zagłosować cztery razy. Będziemy robili to po kolei, jeśli pan przewodniczący pozwoli.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Bardzo proszę.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Ja odczytam pierwszą uchwałę: „Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego upoważnia Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Szachowego do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla prezesa Zarządu Polskiego Związku Szachowego w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok”.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Kto z państwa jest za? Kto z państwa się wstrzymał? Kto z państwa jest przeciw? Poprosimy o odczytanie wyniku głosowania.

Delegat Aleksander Czerwoński (z sali): Głosowało 14 za, 5 przeciw, 8 wstrzymało się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Poprosimy pana prezesa o przeczytanie kolejnej, związanej z członkami Zarządu.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Druga uchwała dotyczy członków Zarządu: „Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego upoważnia prezesa Zarządu Polskiego Związku Szachowego do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty diet miesięcznych stanowiących zwrot z tytułu utraconych zarobków dla członków Zarządu Polskiego Związku Szachowego w wysokości nieprzekraczającej miesięcznej kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok”.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Kto z państwa jest za? Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Już? Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Poprosimy Komisję Mandatową, kiedy będzie przygotowana, o odczytanie wyniku głosowania.

Delegat Aleksander Czerwoński (z sali): Skrutacyjną.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Przepraszam, przepraszam.

Delegat Aleksander Czerwoński (z sali): Za głosowało 14, przeciw 3, wstrzymało się 9.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Proszę pana prezesa o przeczytanie uchwał związanych z Komisją Rewizyjną.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: „Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego uchwala dietę dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej” – tu jest mowa o jednej diecie miesięcznej – „stanowiącą zwrot z tytułu utraconych zarobków w wysokości kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok. Dieta jest wypłacana corocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów. Wstrzymanie diety może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów w przypadku zastrzeżeń do pracy komisji”.


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna