Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego Warszawa, dnia 20 czerwca 2015 r. Hotel Mercure Warszawa Grand Początek posiedzenia w I terminie o godz. 10. 30 Prezes Zarządu pzszach Tomasz DelegaPobieranie 223,75 Kb.
Strona1/6
Data25.06.2018
Rozmiar223,75 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Warszawa, dnia 20 czerwca 2015 r.

Hotel Mercure Warszawa Grand
Początek posiedzenia w I terminie o godz. 10.30

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Proszę państwa, jest godz. 10.30, witam państwa bardzo serdecznie na Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego. Chciałem państwa poinformować, że niestety na chwilę obecną nie mamy kworum, jest obecnych 25 delegatów, tak że brakuje nam do kworum i zebranie rozpocznie się o godz. 11.00 w drugim terminie. Tak że czekamy do 11.00, zebranie rozpocznie się w drugim terminie.

Początek posiedzenia w II terminie o godz. 11.00

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Proszę państwa, minęła godz. 11.00, prosiłbym państwa serdecznie o zajęcie miejsc na sali. Za chwilę rozpoczniemy nasze obrady. Proszę państwa, witam państwa serdecznie na Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego. Chciałem państwa poinformować, że jest 27 delegatów z 11 wojewódzkich związków szachowych, tak że nasze zebranie w drugim terminie jest prawomocne. Dla formalności przedstawię się. Ja się nazywam Tomasza Delega, jestem prezesem Polskiego Związku Szachowego. Przypominam państwu również o tym, żebyście się przedstawiali, ponieważ nasze zebranie jest jak zwykle nagrywane oraz jest robiony stenogram. Tutaj za stenogram odpowiada pani Anna Krasiewicz. Prośba do państwa. Jeśli ktoś z państwa ma włączone telefony komórkowe, żeby sobie je wyciszyć, żeby nam tutaj podczas obrad nie dzwoniły. Chciałbym serdecznie powitać tradycyjnie członków honorowych Polskiego Związku Szachowego przybyłych na dzisiejsze zebranie, panią Agnieszkę Brustman, (oklaski) pana Andrzeja Filipowicza, (oklaski) pana Mirosława Gnieciaka, (oklaski) pana Włodzimierza Schmidta (oklaski) i pana Piotra Zielińskiego. (Oklaski) Witam państwa serdecznie jeszcze raz wszystkich. Przechodzimy do punktu 2. naszego porządku obrad. W punkcie 2. mamy zatwierdzenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów. Państwo macie ten regulamin w materiałach, który otrzymaliście przed wejściem do sali. Czy są jakieś uwagi do Regulaminu obrad? Jeśli nie ma uwag do Regulaminu obrad, to proponowałbym, żebyśmy przyjęli Regulamin obrad w głosowaniu. Ponieważ nie mamy jeszcze komisji, ja bym poprosił sekretarza generalnego Piotra Murdzię o policzenie głosów. Kto z państwa jest za przyjęciem zaproponowanego Regulaminu obrad? Proszę o głosowanie poprzez podniesienie mandatu do góry.

Delegat Waldemar Taboła (z sali): Szukam mandatu, ale jestem za.

Sekretarz Generalny PZSzach Piotr Murdzia: 26.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: 26 osób za. Kto z państwa się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Również nie widzę, czyli Regulamin obrad przyjęto 26 głosami za. Przechodzimy do punktu 3. naszego porządku obrad. W punkcie 3. mamy zatwierdzenie porządku obrad. Czy są jakieś uwagi z państwa strony odnośnie porządku obrad naszego Zgromadzenia? Porządek obrad również otrzymaliście państwo w materiałach, które były rozdawane przed wejściem do sali. Jeśli nie ma uwag do porządku obrad, to proponowałbym, żebyśmy według tej samej zasady przegłosowali przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. Prośba do Piotra Murdzi ponownie o policzenie głosów. Kto z państwa jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad?

Sekretarz Generalny PZSzach Piotr Murdzia: 26 za.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: 26 za. Kto z państwa się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w punkcie 4. porządku obrad mamy wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Ja chciałbym zaproponować na funkcję przewodniczącego pana wiceprezesa Andrzeja Modzelana. Czy pan Andrzej się zgadza?

Delegat Andrzej Modzelan: Tak.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Dziękuję bardzo. Czy są państwa inne kandydatury? Jeśli nie ma, to prosiłbym o formalne zatwierdzenie pana Andrzeja Modzelana, o formalny wybór na przewodniczącego naszych obrad. Kto z państwa jest za?

Sekretarz Generalny PZSzach Piotr Murdzia: 26.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: 26 głosów za. Kto z państwa się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Mamy dwudziesty siódmy, brakujący głos. Kto jest przeciw? Nie widzę. Andrzeju, zapraszamy tutaj do nas do stołu prezydialnego i przekazuję ci mikrofon i prowadzenie obrad.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Witam państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za wybór, za zaufanie, to duży zaszczyt i wyróżnienie. Pragnę jeszcze przywitać pracowników Biura PZSzach, którzy przygotowali nasze Walne Zebranie Delegatów, dużą pracę wykonali i dzięki im serdeczne. Proszę państwa, zgodnie z porządkiem obrad punkt 5.: Wybór komisji Walnego Zjazdu Delegatów, komisji mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków. Jak zwykle w tym punkcie chwileczkę czasu spędzimy. Bardzo proszę, zacznijmy może od Komisji Skrutacyjnej. I pragnę zaproponować Aleksandra Czerwońskiego. Czy zgadza się uczestniczyć w Komisji Skrutacyjnej?

Delegat Aleksander Czerwoński (z sali): Zgadzam się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Zgadza się pan Aleksander. Dziękujemy. Czy ktoś z państwa z sali chce zgłosić swoją kandydaturę albo kandydaturę innej osoby? Proszę się nie pchać, pojedynczo się zgłaszać.

(Wesołość na sali)Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: To może w dalszym ciągu ja. Pan Piotr Straupisz?

Delegat Piotr Straupisz (z sali): Tutaj.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Czy pan się…

Delegat Piotr Straupisz (z sali): Zgadzam się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Zgadza. I pan Andrzej Matusiak?

Delegat Andrzej Matusiak (z sali): Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze są kandydatury z sali do Komisji Skrutacyjnej? Przypomnę, Komisja Skrutacyjna zajmuje się liczeniem głosów przy głosowaniach, a więc zwolni z tej funkcji pana Piotra. Nie widzę, zatem zamykam listę osób do Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę panie i panów o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Aleksander Czerwoński, Piotr Straupisz i Andrzej Matusiak. Kto z pań i panów jest za?

Sekretarz Generalny PZSzach Piotr Murdzia: 25…6.. 27.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 27 za. Skoro mamy dwudziestu siedmiu delegatów, zatem chyba pytanie o to kto się wstrzymał i kto jest przeciw jest niezasadne. Dziękuję. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o zajęcie miejsca przy swoim stoliku…

Sekretarz Generalny PZSzach Piotr Murdzia: Środkowego.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: …środkowy stoliczek, celem ukonstytuowania się i wybrania przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Proszę państwa, przechodzimy do Komisji Mandatowej. Przypomnę, ta komisja ma za zadanie sprawdzenie ilości wydanych mandatów, zatem będzie się kontaktowała z panią Basią Dańczak, główną księgową, celem sprawdzenia, czy ilość mandatów jest zgodna i czy wszystko się zgadza, czy nasze zebranie jest prawomocne. I pragnę zgłosić kandydatury: pan Waldemar Dudziński?

Delegat Waldemar Dudziński (z sali): Zgadzam się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję serdecznie. Pan Marek Prus?

Delegat Marek Prus (z sali): Zgadzam się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję również. I potrzebujemy jeszcze jednej osoby. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatury z sali. Panie Włodzimierzu?

Delegat Włodzimierz Schmidt (z sali): Agnieszka Brustman.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Pani Agnieszka Brustman. Pani Agnieszko?

Delegat Włodzimierz Schmidt (z sali): Już się zgodziła.

Delegat Agnieszka Brustman (z sali): Zgadzam się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Zgadza się pani? Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze są kandydatury do Komisji Mandatowej? Nie widzę. Zatem bardzo proszę o przegłosowanie składu Komisji Mandatowej w składzie: Waldemar Dudziński, Marek Prus, Agnieszka Brustman. Kto z państwa jest za przyjęciem tych osób?

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Poprosimy o wynik głosowania.

(Głos z sali: Muszą się naradzić.)

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Muszą się naradzić. Jest ich trzech, to muszą ustalić.)Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 26 za. Kto z państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Zatem informuję, że skład Komisji Mandatowej w kształcie podanym został przyjęty 26 głosami za. Dziękuję. Bardzo proszę Komisję mandatową o zajęcie stolika…

Sekretarz Generalny PZSzach Piotr Murdzia: Pierwszego, tam przy…

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Bramka nr 1, stolik nr 1. Zapraszamy Komisję Mandatową celem ukonstytuowania się i od razu o podjęcie pracy, czyli o kontakt z panią Basią, tak abyśmy mogli formalnie zatwierdzić nasze posiedzenie. I została nam Komisja Uchwał i Wniosków. Proponuję w jej skład pana Aleksandra Sokólskiego.

Delegat Aleksander Sokólski (z sali): Zgadzam się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Zgadza się Aleksander. Dziękuję. Pan Łukasz Turlej?

Delegat Łukasz Turlej (z sali): Zgadzam się.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, i jedno miejsce do zagospodarowania, poproszę o kandydatury. Proszę państwa, nie ma chętnych, zatem przypada mi niewdzięczna rola proponowania. Przepraszam, nie uzgadniałem tego wcześniej, ale muszę. Panie Arturze?! – pan Artur Czyż.

Delegat Artur Czyż (z sali): Dobrze.

Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: Tak? Dziękuję serdecznie za zrozumienie. Zatem, czy jeszcze są kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków? Muszę zapytać. Nie ma, w takim razie proszę państwa o przegłosowanie składu Komisji Uchwał i Wniosków w następującym składzie: Aleksander Sokólski, Łukasz Turlej, Artur Czyż. Kto z państwa jest za?

(Głos z sali: 23 za.)Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 23 osoby za. Kto z państwa się wstrzymał?

(Głos z sali: 2 osoby.)Przewodniczący WSZD Andrzej Modzelan: 2 osoby się wstrzymały. Kto jest przeciw? Nie widzę. Zatem ogłaszam, że skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 23 głosami za, przy 2 wstrzymujących. Zapraszam Komisję Uchwał i Wniosków do stolika nr 3 celem ukonstytuowania się i podjęcia działań. Dziękuję. To był punkt nr 5: wybór komisji Walnego Zjazdu Delegatów. Proszę państwa, szybkim krokiem przechodzimy do punktu 6: Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu za rok 2014. Poprosimy pana prezesa Tomasza Delegę o dokonanie prezentacji sprawozdania.

Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Ja mam pytanie. Czy dla pracujących komisji nie będzie za ciemno tam może, z tamtej strony, bo może nie widać, nie będzie można przeczytać dokumentów?

(Głos z sali: Widać.)Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Jest w porządku?

(Głos z sali: Tak.)Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Dobrze. Proszę państwa, jeśli państwo pozwolicie, to ja będę siedział, będzie mi wygodniej klikać na komputerze i państwu opowiadać o tym, co przez rok 2014, a także kawałek roku 2015, wydarzyło się w Polskim Związku Szachowym. Oczywiście sprawozdanie merytoryczno-finansowe, sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe zostało opublikowane na stronie Polskiego Związku Szachowego dwa dni przed zebraniem, tak że był też czas ewentualnie, żeby się z nim zapoznać przed zebraniem. Macie państwo wszystkie te dokumenty w swoich materiałach, które otrzymaliście przed wejściem na dzisiejsze obrady. Proszę państwa, Zarząd Polskiego Związku Szachowego działał w składzie: Tomasza Delega – prezes, Małgorzata Wojciechowska wiceprezes ds. promocji i organizacji, i pani Małgorzata zrezygnowała z pracy w Zarządzie 14 grudnia 2014 r. Następnie Włodzimierz Schmidt – wiceprezes ds. sportowych, Andrzej Modzelan – wiceprezes ds. młodzieżowych, Andrzej Matusiak – wiceprezes ds. sportu powszechnego, do 14 grudnia 2014 r., potem członek Zarządu, Adam Dzwonkowski – wiceprezes ds. międzynarodowych i komunikacji, Bogdan Jeżak – skarbnik, Jan Kusina – przewodniczący Komisji Sportu Powszechnego, od 14 grudnia 2014 r. wiceprezes ds. sportu powszechnego, Krzysztof Góra – przewodniczący Komisji ds. Szachów w Szkole, Aleksander Sokólski – przewodniczący Komisji Technicznej i Anna Mrozińska – członek Zarządu, a od 14 grudnia 2014 r. przewodnicząca Komisji Sportu Powszechnego. Obecnie Zarząd działa w składzie dziesięcioosobowym, po rezygnacji Małgorzaty Wojciechowskiej. Tutaj macie państwo zdjęcie ze Zjazdu z 2013 r. z wyborów. Na zdjęciu cały Zarząd jeszcze, z wiceprezes Wojciechowską. Jeżeli chodzi o posiedzenia Zarządu, to w 2014 r. mieliśmy pięć zebrań: w lutym, marcu, czerwcu, sierpniu oraz grudniu, a w 2015 r. jedno zebranie w marcu, kolejne zebranie planowane jest w dniu jutrzejszym. Proszę państwa, dwa słowa o Biurze Polskiego Związku Szachowego i o pracownikach Biura, którzy wykonują tę całą, można powiedzieć, czarną robotę w Polskim Związku Szachowym. Mamy Elżbietę Dulkowską – księgowość, Rafał Rębilas – specjalista ds. projektów strategicznych, Anna Harazińska – sport powszechny, Michał Bartel –specjalista ds. organizacyjnych, Barbara Szenborn-Dańczak – główna księgowa, Piotr Wajszczyk – referent ds. administracyjnych i Piotr Murdzia – sekretarz generalny, a także szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego. Przechodzimy do sukcesów sportowych. Oczywiście te wszystkie sukcesy macie państwo wymienione w sprawozdaniu pisanym. Ja nie chcę zabierać czasu i omówię państwu tylko te najważniejsze. Akademickie Mistrzostwa Świata 2014 r., złoto, złoty medal Klaudia Kulon, znakomity sukces i występ naszej zawodniczki. I na tych samych Akademickich Mistrzostwach Świata w 2014 r. drużyna, między innymi dzięki wspaniałemu wynikowi Klaudii zdobyła również złoty medal. W 2014 r. Olimpiada Szachowa Norwegia –Tromsø, Marta Bartel, brązowy medal na IV szachownicy, znakomity wynik naszej zawodniczki na olimpiadzie szachowej. Dwa znakomite sukcesy naszego młodego zawodnika Jana Krzysztofa Dudy: złoto w mistrzostwach Europy w szachach szybkich w 2014 r. oraz srebro w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych. Tutaj na zdjęciu widzicie państwo Jana Krzysztofa Dudę na drugim, na podium nr 2, to medal srebrny, natomiast na następnym zdjęciu Jasiu już stoi na pierwszym podium, a po jego lewej stronie Grzegorz Gajewski, który na tych zawodach wywalczył medal brązowy. 2015 r. to sukces Mateusza Bartla, brązowy medal na mistrzostwach Europy, które odbyły się w Jerozolimie. Duży sukces naszego zawodnika. Radek Wojtaszek, nasz lider polskich szachów, pokonał w turnieju Wijk aan Zee Carlsena, co się odbiło szerokim echem w mediach i to jest naprawdę rzecz warta odnotowania i warta zauważenia. Dzięki temu, dzięki temu zwycięstwu naprawdę o polskich szachach w polskich mediach było bardzo głośno tego dnia. No, warto też wspomnieć o tradycyjnych sukcesach Polskiego Związku Szachowego polskich zawodników w imprezach solvingowych. Tutaj nasi zawodnicy co roku przywożą, można powiedzieć, worek medali. Tak też było w roku 2014, kiedy wygrali w zasadzie wszystko, tak naprawę wszystko w kategorii zarówno drużynowej, jak i indywidualnej na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata, cztery złote medale, tak, Piotrze, 2014 r.? W 2015 r. były do tej pory mistrzostwa Europy i drużynowo byliśmy również najlepsi. W składzie drużyny: Piotr Murdzia, Kacper Piorun, Aleksander Miśta i Piotr Górski, tak że nasza żelazna czwórka na zawody solvingowe. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów – przechodzimy do rozgrywek juniorów. Nasi chłopcy, nasi panowie, nasi juniorzy zdobyli medal srebrny – tutaj widzimy reprezentację właśnie chłopców – a nasze panie medal brązowy. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów 2014 r. Mistrzostwa Świata Juniorów. Sukces Oliwii Kiołbasy, srebrny medal, naprawdę znakomity wynik naszej zawodniczki, i Mistrzostwa Europy Juniorów 2014 r., srebrny medal w grupie do lat 16 Mikołaj Tomczak. Proszę państwa, Młodzieżowa Akademia Szachowa. Młodzieżowa Akademia Szachowa działa w Polskim Związku Szachowym bardzo wiele lat. Ten rok, rok 2014 to był jeszcze ostatni rok funkcjonowania akademii na dotychczasowych zasadach. Od 2015 r., od 1 stycznia ta akademia trochę już funkcjonuje inaczej, jest finansowana z innych źródeł, ale to taka informacja techniczna dla państwa. Natomiast w 2014 r. w akademii uczestniczyło 45 słuchaczy z 32 klubów. Mistrzostwa Polski w 2014 r., to była Warszawa. Mamy tutaj medalistów, zdobywców laurów w mistrzostwach, mamy również laureatów „Hetmanów”. Jak co roku podczas gali na mistrzostwach Polski, podczas otwarcia zawodów wręczano również „Hetmany”. To slajd z 2014 r. A tutaj mamy Mistrzostwa Polski Poznań, rok już 2015., również laureaci „Hetmanów” oraz medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet. Proszę państwa, pion powszechny, „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Na slajdzie państwo widzicie turniej finałowy z 2014 r. Jak państwo doskonale wiecie, w dniu dzisiejszym na Stadionie Narodowym odbywa się turniej finałowy tegoroczny, tak że mam nadzieję, że część z państwa po obradach będzie miała jeszcze okazję pojechać na Stadion Narodowy i zobaczyć tę, mam nadzieję, fajną i znakomitą imprezę. Może warto powiedzieć, że w tej chwili w projekcie mamy około 300 szkół, ale od 1 września 2015 r. tych szkół w projekcie już będzie 600, tak że projekt się rozwija – ja jeszcze wielokrotnie do tego projektu będę wracał, bo mam państwu kilka ważnych informacji do przekazania. Również zdjęcia turnieju finałowego 2014 r. Proszę państwa, w maju tego roku odbyła się tradycyjna konferencja metodyczna, 170 osób, tak że bardzo duże zainteresowanie konferencją. Konferencja była zorganizowana w Warszawie przy udziale władz Warszawy, między innymi dyrektora Sielatyckiego i Biura Edukacji m.st. Warszawy, miedzy innymi pani Kozak. Była również z biura sportu pani Ognicha. To taka doroczna konferencja podsumowująca to, co się dzieje w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Proszę państwa, dwa słowa o nowym projekcie Polskiego Związku Szachowego, „Rehabilitacja przez Szachy”. Wszystko zaczęło się w Krakowie w tym roku w szpitalu im. św. Ludwika, kiedy mieliśmy takie spotkanie inauguracyjne dotyczące tego projektu. Następnie okazało się, że do tego projektu zainteresowane są przystąpieniem… zainteresowanych jest przystąpieniem 20 placówek: 10 z Warszawy i 10 z Krakowa. Jeśli chodzi o Warszawę, to mamy już przeszkolonych wolontariuszy oraz opiekunów i od 1 września podejmą oni pracę w szpitalach i również przyszpitalnych placówkach edukacyjnych. Natomiast, jeżeli chodzi o Kraków, to te szkolenia dotyczące rehabilitacji będą się odbywały od 1 września. „Wakacje z Szachami”. Jak co roku Polski Związek Szachowy organizuje wakacje z szachami. Obóz był w roku 2014, planowany jest również w tym roku. Warto może wspomnieć, że w tym roku udało się nam również zorganizować obóz dzięki wsparciu ministerstwa edukacji, obóz dla dzieci polonijnych. „Szachiści grają dla Polonii”, to kolejna akcja Polskiego Związku Szachowego w ramach sportu powszechnego. Na slajdzie widzicie państwo marszałka Sikorskiego na turnieju finałowym „Szachiści grają dla Polonii”, który jak co roku odbywa się w Warszawie w Senacie. Bardzo fajna akcja. Jak co roku do tej akcji przystępuje ponad 1000 młodych zawodników. W finale wzięło udział trzydziestu kilku zawodników. Rok 2014 to był rok Jana Karskiego i mieliśmy również jako Polski Związek Szachowy okazję uczestniczyć w obchodach Jana Karskiego. Te obchody, ten dzień kulminacyjny polegał na jeździe tramwajem, zabytkowym tramwajem po Warszawie i w ramach tej jazdy w tramwaju można było pograć w szachy, więc myślę, że bardzo fajna, sympatyczna impreza, szczególnie dla warszawiaków. Ten tramwaj jeździł po Warszawie przez cały dzień, tak że Polski Związek Szachowy, szachy były dostępne tego dnia w Warszawie przez cały dzień. Jak co roku uczestniczymy jako Polski Związek Szachowy w organizacji Pikniku Olimpijskiego. Na slajdach państwo widzicie zdjęcia z 2014 r. W tym roku piknik odbył się również w maju, bardzo duże zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży. Naprawdę fajna impreza. Jeśli państwo nie byliście jeszcze a macie okazję, to serdecznie zapraszam. W zasadzie wszystkie polskie związki sportowe uruchamiają tam swoje stanowiska, a więc naprawdę warto przyjść, bo jest to wielkie święto całego polskiego sportu. Warto wspomnieć, że w Polskim Związku Szachowym funkcjonuje Klub PZSzach, w tym klubie można pograć w szachy, tak że Polski Związek Szachowy to nie tylko biuro, ale to także miejsce, gdzie spotykają się szachiści. W każdy czwartek o godz. 17.00 odbywają się tradycyjne turnieje czwartkowe, na które przychodzi pomiędzy 30 a 40 osób. Warto też wspomnieć, że chętnych jest więcej, ale nie jesteśmy w stanie ich pomieścić zawsze, więc zapisy są dokonywane przez internet. A oprócz tego w lokalu klubowym Polskiego Związku Szachowego odbywają się szkolenia, odbywają się również w weekendy turnieje szachowo-weekendowe, które organizuje Mazowiecki Związek Szachowy. Proszę państwa, kilka słów o spotkaniach, jakie udało nam się zorganizować. To zdjęcia ze spotkania z byłym już ministrem sportu Biernatem.

(Głos z sali: U „Sowy”?)Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Słucham?

(Głos z sali: U „Sowy i Przyjaciele”)Prezes Zarządu PZSzach Tomasz Delega: Nie, to nie jest spotkanie w restauracji u „Sowy”, to jest spotkanie w kuluarach sejmowych, w środku. Była też już pani poseł Małgorzata Adamczak. Tutaj spotkanie z ministrem edukacji narodowej, niedawne spotkanie, spotkanie, które miało miejsce przy okazji Rady Przyjaciół Szachów. O Radzie Przyjaciół Szachów będę jeszcze dzisiaj państwu opowiadał. Rada Przyjaciół Szachów. W 2014 r. mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady, w 2015 r., dokładnie 11 czerwca drugie posiedzenie. Na zdjęciu państwo widzicie wiceprezesa Adama Dzwonkowskiego, moją skromną osobę jak również panią wiceminister z ministerstwa sportu Dorotę Idzi, która odbiera od nas nagrodę za współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w roku 2014. Na tej radzie oprócz rozmów kuluarowych i oprócz spotkań dotyczących szachów mieliśmy również kilka atrakcji szachowych, jedną z atrakcji była gra podwójna, czyli tzw. kloc i najpierw grali taką grę pokazową nasi arcymistrzowie znakomici – na zdjęciu widać Radosława Wojtaszka, Mateusza Bartla, Martę Bartel i Oliwię Kiołbasę, a następnie w tę grę podwójną, czyli w „kloca” mogli z naszymi arcymistrzami pograć nasi vipowie, nasi goście i ta atrakcja cieszyła się dużą popularnością, tak że kilka tur tych pojedynków zostało rozegranych. Oprócz tego była rozgrywana jeszcze partia „na ślepo”, arcymistrz Radosław Wojtaszek grał przeciwko naszym parlamentarzystom, czterech parlamentarzystów dzielnie walczyło z Radkiem, no ale partia zakończyła się zwycięstwem Radka. Proszę państwa, i na zdjęciu przewodniczący Rady Przyjaciół Szachów, były prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Sielicki. Proszę państwa, warto wspomnieć jeszcze o działaniach międzynarodowych Polskiego Związku Szachowego. Tutaj na zdjęciu widzicie państwo wiceprezesa Adama Dzwonkowskiego podczas posiedzenia komisji FIDE. To posiedzenie było w Moskwie. Warto wspomnieć, że mamy czterech swoich przedstawicieli we władzach międzynarodowych. Oprócz Adama Dzwonkowskiego to jeszcze pan Andrzej Filipowicz, który jest sekretarzem Komisji Technicznej FIDE, jest pani Magdalena Zielińska, która jest członkiem Komisji ds. Szachów w Szkole Europejskiej Unii Szachowej, jak również ja jestem członkiem dwóch komisji, jednej FIDE tj. Komisja Przepisów Gry, jak również jestem sekretarzem Komisji Sędziowskiej Europejskiej Unii Szachowej. ChessArbiter. To temat, z którym mieliśmy trochę problemów. Mam nadzieję, że w chwili obecnej sytuacja została opanowana, bo wszystko wygląda na to, że zmierza w dobrym kierunku. 31 maja, jak państwo widzicie na slajdzie, ukazała się najnowsza poprawka. Dzisiaj dowiedziałem się od Olka Sokólskiego, że została już opublikowana kolejna, tak że widać, że zespół z Olkiem Sokólskim w składzie i Adamem Curyło zaczął pracować prężnie i myślę, że nasze kłopoty związane z ChessArbitrem się skończyły i liczę, że tutaj już nie będzie żadnych problemów i że aktualizacje programu będą nadążały za różnego rodzaju zmianami, których dokonuje Polski Związek Szachowy w różnego rodzaju przepisach. Pracujemy bardzo długo, bo od półtora roku, nad Regulaminem ewidencyjnym. Było tutaj wiele zastrzeżeń do projektu, bardzo długa dyskusja i bardzo mi miło jest państwa poinformować, że w takim nieformalnym głosowaniu, w którym uczestniczyli również wszyscy konsultanci tego Regulaminu ewidencyjnego było 15 głosów za i żadnego głosu sprzeciwu, tak że na swoim jutrzejszym posiedzeniu Zarządu Zarząd Polskiego Związku Szachowego, mam nadzieję, przyjmie Regulamin ewidencyjny Polskiego Związku Szachowego w nowym brzmieniu. I w słuchując się w państwa głosy z poprzedniego Walnego Zgromadzenia zaproponujemy pewien okres przejściowy do wprowadzenia tego regulaminu i będziemy chcieli, żeby ten regulamin obowiązywał od 1 października tego roku, czyli my go przegłosujemy w dniu jutrzejszym, będziecie państwo mieli 3 miesiące na zapoznanie się z tym regulaminem i od 1 października 2015 r. wejdzie on w życie. Kilka słów o tytułach międzynarodowych. Ja oczywiście przypominam państwu, że tymi sprawami cały czas zajmuje się niestrudzony, niezmordowany Zenon Chojnicki. Dwa tytuły arcymistrza, Zbigniew Pakleza, Jacek Stopa, cztery tytuły mistrza międzynarodowego: Paweł Weichhold, Radosław Gajek, Marcin Krzyżanowski, Maciej Klekowski. Jeden tytuł arcymistrza kobiecego – Klaudia Kulon i trzy tytuły kobiecego mistrza międzynarodowego, mistrzyni międzynarodowej, Anna Warakomska, Marlena Chlost i Aleksandra Lach. Oczywiście tych tytułów, innych tytułów – ja wymieniłem te najważniejsze – jest jeszcze więcej, po raz kolejny odsyłam państwa do wersji pisanej sprawozdania Polskiego Związku Szachowego. Proszę państwa, „Mat”. Dwa słowa o „Macie”, bo tutaj też sporo się działo i sporo się zmieniło. W 2014 r. „Mat” pojawił się w nowej szacie graficznej. Myślę, że ona jest bardziej przejrzysta i bardziej przyjazna dla czytelnika, a jedno jest pewne, że ten nasz „Mat” bardziej wyróżnia się w punktach sprzedaży, – mowa tutaj o Empikach – bo wcześniej ten tytuł „Mat” był taki trochę zlany z okładką i można go było często nie znaleźć albo trudno było go znaleźć. I druga ważna zmiana, prawdopodobnie dużo ważniejsza, niż zmiana formy graficznej, to jest zmiana również treści czasopisma „Mat”, począwszy od 2015 r., mam nadzieję, że państwo to zauważyliście. Jest dużo więcej materiałów dotyczących pionu powszechnego: „Szachów w Szkole”, „Rehabilitacji przez Szachy” i takich materiałów, powiedziałbym, podstawowych, elementarnych, a dużo mniej materiałów arcymistrzowskich. I myślimy, że jest to dobry kierunek, liczmy na to, że dzięki temu „Mat” stanie się bardziej popularny, że będziemy mogli sprzedać więcej egzemplarzy tego naszego czasopisma. Liczymy też, że szkoły staną się prenumeratorami naszego czasopisma, będzie można w każdym numerze znaleźć lekcje szachowe dla dzieci. Proszę państwa, w dniu wczorajszym odbyło się – to jest ostatnie wydarzenie, o którym chciałem powiedzieć – spotkanie z udziałem wiceminister Ewy Dudek. W spotkaniu uczestniczył prezydent Europejskiej Unii Szachowej Zurab Azmaiparashvili. Pan prezydent jest w tej chwili gościem na Stadionie Narodowym, będzie również gościem naszego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Mam nadzieję, że po spotkaniach na Stadionie Narodowym przyjedzie do nas przed przerwą obiadową, tak że będziecie mieli państwo okazję dwa słowa zamienić z panem prezydentem. Spotkanie bardzo owocne, dotyczyło różnych możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Ja jeszcze dwa słowa o tym państwu powiem przy okazji kolejnego slajdu, bo temat jest bardzo istotny. Proszę państwa, kończąc już sprawozdanie merytoryczne dwa słowa o najbliższych planach: 20 czerwca, czyli dzisiaj, Turniej Finałowy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” na Stadionie Narodowym, ja już o tym wspominałem; 12-20 lipca Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, Karpacz, impreza najwyższej rangi międzynarodowej w tym roku w Polsce; druga bardzo ważna impreza to impreza solvingowa, Mistrzostwa Świata w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych – jesteśmy gospodarzami, 1-8 sierpnia. Tradycyjnie liczę na sukcesy naszych zawodników i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wywalczyli dwóch złotych medali. Proszę państwa, 1 września to też ważna data, wspominałem o tym, 600 szkół w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”. To już naprawdę bardzo duża liczba. Jeśli państwo sobie uzmysłowicie, że na wyposażenie w sprzęt szachowy każdej szkoły trzeba wydać powiedzmy, zaokrąglając, kwotę 1000 zł, to daje kwotę około 600 000 zł, która została przeznaczona w tej chwili na wyposażenie szkół w sprzęt szachowy. Te środki oczywiście pochodzą głównie od naszych sponsorów, jak również ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę państwa, bardzo ważna rzecz, podkreślam, bardzo ważna rzecz, to są fundusze unijne. Chciałem państwu powiedzieć, że w tej chwili fundusze unijne na szachy w szkole są już dostępne albo będą dostępne od 1 lipca tego roku w każdym z państwa szesnastu województw i o te fundusze unijne musicie państwo sami aplikować. Warto rozpocząć rozmowy z urzędami marszałkowskimi, gdzie pojawiają się, są tworzone komitety sterujące do tych konkursów unijnych z nowej perspektywy unijnej i warto lobbować zatem, żeby marszałek uruchomił w ramach swojego województwa konkursy również na szachy. To zostało tak zorganizowane, to co my mogliśmy zrobić, jako Polski Związek Szachowy, to dzięki współpracy z Ministerstwem Infrastruktury wpisaliśmy szachy, jako część możliwości w programach edukacyjnych unijnych, która została zatwierdzona i przekazana do realizacji w 16 województwach i to państwo macie teraz szansę aplikować te środki, a mówimy o naprawdę olbrzymich pieniądzach, to są pieniądze na poziomie – oczywiście w skali kraju są to miliardy złotych, ale myślę, że dostępne na szachy będą miliony złotych, powtarzam jeszcze raz, miliony złotych. Warto jest o te środki zabiegać. Ponieważ zabieganie o środki unijne nie jest sprawą prostą, proponuję, żebyście państwo łączyli swoje siły w ramach województw, może wojewódzkie związki szachowe zajęłyby się koordynacją pozyskiwania tych środków finansowych, zbierały takie związki i robiły jeden wniosek zbiorczy i aplikowały o te środki u marszałków, ale naprawdę tutaj jest przed nami, przed naszym całym środowiskiem, wielka szansa na pozyskanie olbrzymich funduszy właśnie na „Edukację przez Szachy w Szkole”. I prosiłbym, apeluję do państwa, żebyśmy tej szansy nie zmarnowali. Nawiążcie państwo kontakty ze swoimi urzędami marszałkowskimi, nawiążcie państwo kontakty z marszałkami, porozmawiajcie o tym, jak można o te środki u was aplikować, jak można je zdobyć. Jeszcze raz o to apeluję. Sprawa bardzo ważna. Proszę państwa, no i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo były już też pytania, w 2016 r. będziemy mieli znakomity, okrągły jubileusz 90-lecia Polskiego Związku Szachowego, no i jednym z podstawowych celów związku jest przygotowanie znakomitych obchodów tego jubileuszu. Myślę, że na zebraniu w dniu jutrzejszym, na zebraniu Zarządu Polskiego Związku Szachowego jeszcze o tym porozmawiamy, być może powołamy jakiś zespół. Chcielibyśmy też przy tej okazji zorganizować turniej szachowy dla naszych arcymistrzów, nie wiem, czy to się uda, myślę o turnieju kołowym, no i chcielibyśmy, żeby to było święto całego naszego środowiska. Proszę państwa, przechodzę powoli do sprawozdania finansowego. Ja nie będę o tym mówił za długo, dosłownie dwa slajdy, sprawozdanie finansowe to jest domena Komisji Rewizyjnej i zaraz oddam głos kolegom z Komisji Rewizyjnej, ale dwa słowa komentarza. Sprawozdanie finansowe zostało ocenione przez biegłego rewidenta i przyjęte przez biegłego rewidenta. Przychody były na poziomie około 3 400 000 zł, a koszty na poziomie około 3 500 000 zł, co pokazuje, że w roku 2014 zanotowaliśmy stratę około 100 000 zł, przy czym warto wspomnieć, że dla przykładu w roku poprzednim, 2013 r. mieliśmy 200 000 zł zysku, w związku z tym było z czego tę stratę pokryć. Nasz fundusz statutowy po uwzględnieniu już tej straty, czyli po odjęciu tej straty, to jest 300 000 zł, czyli tyle pieniędzy w tej chwili jest na funduszu statutowym Polskiego Związku Szachowego, 300 000 zł. Jeżeli chodzi o plany budżetowe na rok 2015, to może tak również sygnalnie dla państwa informacji, Zarząd Polskiego Związku Szachowego przyjął budżet zrównoważony na poziomie kwoty 200 zł na plus, czyli nie przewidujemy w roku obecnym straty finansowej. Proszę państwa, no i dziękuję państwu za uwagę. Przekazuję głos Komisji Rewizyjnej i poprosimy… Albo oddam głos przewodniczącemu, bo mi nie wypada. Poprosimy za chwilę Komisję Rewizyjną o sprawozdanie finansowe. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna