Władze statutowe Towarzystwa Upiększania Miasta PrzemyślaPobieranie 121,12 Kb.
Data19.12.2017
Rozmiar121,12 Kb.

Władze statutowe

Towarzystwa Upiększania Miasta Przemyśla

(w latach 1890 – 1939)


Data

Przewodniczący Wydziału

Członkowie Wydziału TUM

31.III.1890

dr Julian Łużecki

Wilhelm Fritscher, dr Salomon Ehrlich, dr Tadeusz Dworski

od 4.VII.1891 r.

XII 1891 r.dr Julian Łużecki

dr Tadeusz Dworski

kpt. 24 PP Nowicki- zastepca, Ryszard Hosse – sekretarz, Unge Królikowski- kontroler, prof. Lewkowicz – kasjer, wydziałowi: dr Smolarski, dr Ehrlich, Fritscher, por. Braun, por. Hulner.

1892r. - 3.V.1903 r.

dr Julian Łużecki

Brak danych

od 5.V.19031

dr Franciszek Doliński


Drozd Tadeusz-skarbnik, Brzeziński Kazimierz, Szczepański Hipolit-sekretarz, Dr. Stanisław Angerman, Cech Franciszek, dr Dobrzański Józef, Gold Wilhelm, Rutkowski Stanisław, Eisner Eising, ks.kan.Federkiewicz Jakób,Reiniger Juliusz2,

Koniec maja 1908r.

dr Franciszek Doliński

( burmistrz Przemyśla


1908 – 1912)

Brzeziński Kazimierz, Drozd Tadeusz-skarbnik, Szczepański Hipolit-sekretarz, Dr. Stanisław Angerman, Cech Franciszek, dr Dobrzański Józef, Gold Wilhelm, Rutkowski Stanisław, Eisner Eising3,

12.VI.1912

dr Józef Dobrzański

z-cy przewod.: Stanisław Rutkowski i ks. Józef Wiejowski, sekretarz Bolesław Drozd, skarbnik Józef Vymetal, członkowie: Franciszek Czech, Anastazy Goldberg, Wilhelm Gold, Salomon Schoffer, Kazimierz Brzeziński4,

14 VII 1913r.

dr Józef Dobrzański


z-ca przew. Kazimierz Brzeziński,, sekretarz- Bolesław Drozd, skarbnik Józef Vymetal , członkowie: Piotr Dryś, Wilhelm Gold, Anastazy Golberg, prof. Stanisław Jankowski, inż. Jan Kozieł (architekt), Alfred Spath, Józef Vymetal.

6.VII 1914

dr Józef Dobrzański

z-ca przew. Kazimierz Brzeziński, sekretarz- Tadeusz Majerski , skarbnik Józef Vymetal, członkowie: Piotr Dryś, Wilhelm Gold, Anastazy Golberg, Stanisław Jankowski, Alfred Spott,5

13 V 1919 r.

dr Józef Dobrzański

Pierwsze po I wojnie Walne Zgromadzeniez-ca przew. Kazimierz Brzeziński, sekretarz- Tadeusz Majerski , skarbnik - Józef Vymetal, członkowie: Groten Anastazy, Stanisław Jankowski, Wilhelm Gold, Kostrzewski Józef, Styfi, Józef, Wiśniowski Mieczysław, Siński Kazimierz, Anastazy Goltberg6

14 IV 1921 r.

dr Józef Dobrzański


z-ca przew. Kazimierz Brzeziński, sekretarz- Tadeusz Majerski , skarbnik Józef Vymetal, członkowie: Groten Anastazy, Wilhelm Gold, Stachowski Stanisław, Wojciechowski Stanisław, Siński Kazimierz, Fiskozub

19 V 1922 r.

Kazimierz Brzeziński (zm. w 1924 r.)

z-ca przew. Schwarz Michał, sekretarz- Tadeusz Majerski , skarbnik Józef Vymetal, członkowie: Józef Dobrzański, Groten Anastazy, Wilhelm Gold(z-ca skarbnika) , Szulcowa Aleksandra, Teichowa Lidia, Zagórski Wincenty,

19 X 1923

Kazimierz Brzeziński (zm. w 1924 r.)

z-ca przew. Józef Dobrzański, sekretarz- Tadeusz Majerski , skarbnik Józef Vymetal, członkowie: , Groten Anastazy, Wilhelm Gold, Włodarczyk Karol, Schaffer Salo, Szulcowa Aleksandra, Teichowa Lidia, Cyganek Jan Schwarz Michał,

15 X 1924 r.

dr Józef Dobrzański

z-ca przew. Schwarz Michał, sekretarz- Tadeusz Majerski , skarbnik Józef Vymetal, członkowie: Groten Anastazy, Wilhelm Gold, Hesse Ryszard, Szulcowa Aleksandra, Teichowa Lidia, Porembalski Jan,

27 V 1927 r.

dr Józef Dobrzański

z-cy przew. Schwarz Michał i Jasiński Władysław (wiceburmistrz), sekretarz- Tadeusz Majerski , skarbnik Józef Vymetal ,członkowie: Dietzówna Stanisława, Groten Anastazy, Wilhelm Gold, Gaźniak Seweryn , Szulcowa Aleksandra, Seweryn,Jowiński Władysław, Popławski Marjan, Teichowa Lidia,

9 V 1935

Ostatni zapis protokołuinż. Stefan Wyspiański

dr Dobrzański Józef , Grochowski Tadeusz - sekretarz

Groten Anastazy , Jasiński Władysław, Krupiński Gustaw,


dr Rawicz Józef , Schwarz Michał, Szulcowa Aleksandra, Teichowa Lidia, Zagórski Wincenty

Źródło: opracowanie własne na podst. Protokołów z Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Wydziału Towarzystwa Upiększania Miasta 1912-1935 r. (SIP Przem 690-79 20000), APP sygn. 7, oraz regionalnej prasy.
Prezesi

Towarzystwa Upiększania Miasta - Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

po II wojnie światowej (1957 – 2015)mgr Zbigniew Chabasiewicz

20 III 1957 - 10 II 1958

Tadeusz Jurewicz

10 II 1958 - 12 VIII 1972

mgr Anatol Górnicki

p.o. prezes od 1972 do VI 1974 r.

inż. arch. Bogusław Gębarowicz

9 VI 1974 - 1984

mgr Zbigniew Chabasiewicz

Kurator (zarządca komisaryczny)29 III 1985 - 12 IV 1986

dr Bronisław Majgier

12 IV 1986 - 2 VI 2003

mgr Kazimierz Nycz

16 VI 2003 - 30 XII 2004 r.

mgr Jerzy Uziembło

16 II 2005 r.-

mgr Bogusława Pieczyńska

od 7 czerwca 2006 r. i nadal

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji archiwalnej TPPiR
Władze statutowe

Towarzystwa Upiększania Miasta (w latach 1957 – 1974)

Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu (w latach 1974 -2015)
Kadencja 20 III 1957- 10.II.1958

(uchwalenie Statutu, wybór władz, uchwalenie programu)mgr Zbigniew Chabasiewicz Przewodniczący (Prezes)

Tadeusz Jurewicz -wiceprezes

inż. Tadeusz Gibalewicz Sekretarz

dr Kazimierz Arłamowski SkarbnikCzłonkowie Zarządu: Horwat Ludmiła, Dr J.Dobrzański, Willner Jakub, mgr Zdzisław Konieczny

Red. Zbigniew Olbert , inż. Włodzimierz Pisz


Kadencja 10 II 1958 – 24 V 1959

Jurewicz Tadeusz Przewodniczący (Prezes)

mgr Zbigniew Chabasiewicz Wiceprezes

Olbert Zbigniew Sekretarz

mgr Zdzisław Konieczny Skarbnik

mgr Felczyński Zygmunt Referat propagandy

Członkowie Zarządu: dr Kazimierz Arłamowski, inż. Włodzimierz Pisz, Michał Markowicz, inż. Tadeusz Grochowski, Xawery Tyliński
Zarząd Towarzystwa z roku 1962

Tadeusz Jurewicz Prezes

mgr Zbigniew Chabasiewicz Wiceprezes

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Zygmunt Kobzar SkarbnikCzłonkowie Zarządu;

inż. Arch. Bogusław Gębarowicz, mgr Zdzisław Konieczny, inż. Tadeusz Grochowski, Zbigniew Olbert, Michał Markowicz, Jan Rożański


Kadencja obejmująca rok 1964

Tadeusz Jurewicz Prezes

mgr Zbigniew Chabasiewicz Wiceprezes

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Zygmunt Kobzar SkarbnikCzłonkowie Zarządu; Maria Cierpiałowa, inż. arch. Bogusłąw Gębarowicz (do II.1964 r.), mgr Anatol Górnicki inż. Tadeusz Grochowski, mgr Zdzisław Konieczny, Michał Markowicz, Ryszard Jóźwik,
Kadencja obejmująca rok 1969

Tadeusz Jurewicz Prezes

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Kobzar Zygmunt Skarbnik

Członkowie Zarządu: mgr Anatol Górnicki, inż. Tadeusz Grochowski, mgr Zdzisław Konieczny, Michał Markowicz, Ryszard Jóźwik, Julian Opryszko7.
Skład Zarządu Towarzystwa do Walnego Zebrania w 1974

mgr Anatol Górnicki p.o. Prezesa

mgr Zygmunt Felczyński Sekretarz

Zygmunt Kobzar Skarbnik

Członkowie Zarządu; mgr Zdzisław Konieczny, Michał Markowicz, Ryszard Jóźwik8
Walne Zebranie TUM- 9 czerwca 1974 r. zmiany nazwy Towarzystwa oraz jego Statutu.

Inicjator zmian inż. arch. Bogusław Gębarowicz
I kadencja - Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu (9.VI.1974 – 1977)

Inż. arch. Bogusław Gębarowicz Przewodniczący (Prezes)

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Zofia Błachut Sekretarz

Jan Rożański p.o. SkarbnikaCzłonkowie Zarządu: Julian Opryszko, Ernest Pauk, mgr inż. Roman Szarek, mgr Ryszard Stączek
Kadencja 1977 – 1980 (Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w 1979 r.)

Inż. Arch. Bogusław Gębarowicz Prezes

mgr. Inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Zofia Błachut Sekretarz

Jan Rożański SkarbnikCzłonkowie Zarządu: mgr Andrzej Wojciechowski, mgr inż Roman Szarek, Julian Opryszko, mgr Adam Chudzikiewicz, mgr Ryszard Stączek
Kadencja 6.VI.1980 – 1984 (uchwalenie nowego Statutu, wybór władz, uchwalenie programu)

Prezydium Zarządu Głównego

Inż. arch Bogusław Gębarowicz Przewodniczący (Prezes)

mgr inż. Leszek Leszczyński I z-ca Przew.

mgr Andrzej Milan II z-ca Przew.

mgr Bronisław Majgier Sekretarz

Jan Rożański Skarbnik

Julian Opryszko Członek Prezydium

mgr inż. Roman Szarek Członek Prezydium

mgr Zbigniew Chabasiewicz Członek Prezydium

Członkowie Zarządu Głównego: mgr inż. Mariusz Kościelny, mgr inż. Wiesław Cichocki, mgr Zbigniew Banaś, dr Zdzisław Konieczny, mgr Leonard Czajka, mgr inż. Marian Gdula, mgr inż. Witold Sądej
Zarząd komisaryczny 1985/1986 mgr Zbigniew Chabasiewicz - Komisarz Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
Kadencja 12.IV.1986 - 3.XI.1990

Prezydium Zarządu Głównego

mgr Bronisław Majgier Prezes

Jan Rożański Wiceprezes

mgr Witold Kopański Wiceprezes

Zenon Andrzejewski Sekretarz

mgr Zbigniew Chabasiewicz SkarbnikCzłonkowie Zarządu: mgr Antoni Rachwał, mgr Krystyna Andrzejczyk, mgr Joanna Bury, dr Zdzisław Konieczny, inż. Jan Ozimek, mgr Stanisław Krakowski, Adam Gawlik, mgr inż. Mariusz Kościelny, Jan Rożański, Henryk Gąsiorowski, Roman Taworski, Michał Markiewicz, Tadeusz Dobrowolski, Zenon Andrzejewski, Augustyn Wojtowicz.
Zjazd uchwalił, że w pracach Zarządu Głównego uczestniczą przedstawiciele Oddziału w Krakowie Zbigniew Szwarc i Koła w Lublinie dr Kazimierz Wańczowski.
Kadencja 3.XI.1990 – 1996

(uchwalono zmiany Statutu, wybrano władze, uchwalono program)Zarząd Główny

mgr Bronisław Majgier Prezes

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

Adela Korobczak Sekretarz

mgr Krystyna Andrzejczyk SkarbnikCzłonkowie Zarządu Głównego: mgr Zbigniew Chabasiewicz - Przewodniczący Klubu Obrońców Przemyśla, Zbigniew Stypułkowski-Sekretarz Klubu Byłych Żołnierzy Garnizonu, Adam Gawlik - Sekretarz Klubu Obrońców Przemyśla, mgr Danuta Borowiak, mgr Joanna Bury, dr Zdzisław Konieczny, mgr Henryk Hass, Jan Jawornicki, inż. Jan Ozimek, Andrzej Bryliński, mgr Jerzy Husar
Kadencja 1996-2001

Zarząd Główny:

dr Bronisław Majgier Prezes

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Danuta Borowiak Sekretarz

Teresa Prymon Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego: mgr Joanna Bury, Adam Gawlik, mgr Stanisław Krakowski

inż. Jan Ozimek, Zbigniew Stypułkowski, kpt. Zbigniew Typiak, Leszek Maria Włodek, Roman Taworski, mgr Jerzy Husar.Od 1997 r. do Zarządu Główny dokoptowano; Franciszka Grońskiego, mgr Violettę Dąbrowską,, dr Zdzisława Koniecznego , inż. Zenona Zasadnego
Kadencja 2001-2005

Prezydium Zarządu:

dr Bronisław Majgier Prezes

mgr inż. Mariusz Kościelny Wiceprezes

mgr Violetta Dąbrowska Sekretarz

mgr Tadeusz Król Skarbnik

Członkowie Zarządu : Zenon Andrzejewski, Mieczysława Bester, Igor Trella(Wrocław), Halina Turczyńska, Ewa Leśniak , Leszek Włodek , Roman Taworski, dr Zdzisław Konieczny, mgr inż. Lesław Leszczyński, inż. Zenon Zasadny, Zbigniew Kawęski
Zmiana Zarządu i trwania kadencji 2004 – 2008

29 marca 2004 r. uchwalono zmiany Statutu, wybrano władze, uchwalono program)Prezydium Zarządu

 1. prezes - Kazimierz Nycz

 2. v-ce prezes - Zdzisław Konieczny

 3. v-ce prezes - Andrzej Zapałowski

 4. sekretarz - Bogusława Pieczyńska

 5. skarbnik - Tadeusz Król

Członkowie Zarządu: Adam Gawlik , Stanisław Sobczuk, Leszek Włodek, Roman Taworski, Stanisław Krakowski, Zdzisław Wołoszyn, Ryszard Kulej, Janusz Piwiński, Maria Siemaszko, Agnieszka Żurawska, Zenon Zasadny, Agnieszka Cybulska, Igor Trella (Wrocław), Stanisław Jachułkowski (Świdnica), Zbigniew Szwarc ( Kraków)
Zmiany Zarządu od 16 lutego 2005 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Jerzy Uziembło

 2. V-ce prezes  - Bogusława Pieczyńska

 3. V-ce prezes  - Ryszard Kulej

 4. Sekretarz  - Agnieszka Cybulska

 5. Skarbnik  - Agnieszka Żurawska

Członkowie Zarządu: Maria Siemaszko , Adam Gawlik  , Zdzisław Konieczny, Stanisław Krakowski, Tadeusz Król  , Kazimierz Nycz  , Janusz Piwiński  , Stanisław Sobczuk  , Roman Taworski  , Igor Trella  (Wrocław), Leszek Włodek  , Zdzisław Wołoszyn , nAndrzej Zapałowski  , Zenon Zasadny

Zmiany od 18 marca 2005 r.

Prezydium Zarządu

 1. Prezes  - mgr Jerzy Uziembło

 2. V-ce prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

 3. V-ce prezes  - Ryszard Kulej

 4. Sekretarz  - Agnieszka Cybulska

 5. Skarbnik  - Agnieszka Żurawska

Członkowie Zarządu: Adam Gawlik, Kazimierz Nycz, dr Zdzisław Konieczny, mgr Stanisław Sobczuk, Stanisław Krakowski, inż. Zenon Zasadny, inż. Tadeusz Król  , mgr Janusz Piwiński  , Roman Taworski  , mgr Igor Trella  (Wrocław), Leszek Włodek  , mgr Zdzisław Wołoszyn , dr Andrzej Zapałowski  , mgr Maria Siemaszko
Zmiany od 13 września 2005 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - mgr Jerzy Uziembło

 2. V-ce prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

 3. V-ce prezes  - Ryszard Kulej

 4. Sekretarz  - inż. Teresa Koncur

 5. Skarbnik  - Krystyna Stanisławek

Członkowie Zarządu: dr Zdzisław Konieczny, mgr inż. Jerzy Krużel, Zbigniew Jęczalik, inż. Tadeusz Król  , mgr inż. Wojciech Dudzik, mgr Janusz Piwiński  , Roman Taworski  , mgr Igor Trella  (Wrocław), Leszek Włodek  , mgr Zdzisław Wołoszyn , dr Andrzej Zapałowski  , mgr Krzysztof Majcher , mgr Maria Siemaszko, mgr Stanisław Sobczuk
Zmiany Zarządu od 7 czerwca 2006 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes – Bogusława Pieczyńska

 2. Wiceprezes – Roman Taworski

 3. Wiceprezes – Stanisław Sobczuk

 4. Skarbnik – Krystyna Stanisławek

 5. Sekretarz – Teresa Koncur

Członkowie Zarządu: Jerzy Uziembło, Janusz Piwiński , Jerzy Krużel, Leszek Włodek , Ryszard Kulej, Tadeusz Król , Zdzisław Wołoszyn , Maria Siemaszko , Andrzej Zapałowski , Igor Trella (Wrocław), Zbigniew Jęczalik , Wojciech Dudzik. , Krzysztof Majcher. Zdzisław Konieczny

Z-cy członków: Alicja Chruścicka, Feliks Górski , Elżbieta Grodecka , Barbara Maria Lorenz
Zmiany Zarządu od 4 października 2006 r.

Zarząd Główny:

 1. Prezes – Bogusława Pieczyńska

 2. Wiceprezes – Roman Taworski

 3. Wiceprezes – Stanisław Sobczuk

 4. Skarbnik – Krystyna Stanisławek

 5. Sekretarz – Teresa Koncur

Członkowie Zarządu: Jerzy Uziembło, Janusz Piwiński , Jerzy Krużel, Leszek Włodek , Ryszard Kulej, Tadeusz Król , Zdzisław Wołoszyn , Maria Siemaszko , Andrzej Zapałowski , Igor Trella (Wrocław), Zbigniew Jęczalik , Wojciech Dudzik, Krzysztof Majcher, Zdzisław Konieczny

Zastępcy Członków: Alicja Chruścicka, Feliks Górski , Elżbieta Grodecka , Barbara Maria Lorenz
Zmiany Zarządu od 24 października 2007 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Roman Taworski  

 3. Sekretarz  - Teresa Koncur

 4. Skarbnik  - Krystyna Stanisławek

Członkowie Zarządu: Jerzy Uziembło , Janusz Piwiński  , Elzbieta Grodecka , Jerzy Krużel, Zdzisław Konieczny, Tadeusz Król, Ryszard Kulej, Wojciech Dudzik, Igor Trella  (Wrocław), Leszek Włodek  , Górski Feliks, Andrzej Zapałowski  , Zbigniew Jęczalik, Alicja Chruscicka, Czyżowicz Bolesław

Zastępcy Członków: Barbara Maria Lorenz, Grażyna Olejarska
Kadencja 2008 - 2013

(Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.01.2008 r. - uchwalono zmiany Statutu, nowe władze)Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Bolesław Czyżowicz  

 3. V-ce prezes  - Jacek Mykita

 4. Sekretarz  - Stanisława Gudzelak

 5. Skarbnik  - Krystyna Stanisławek

Członkowie Zarządu: Elżbieta Grodecka , Roman Taworski, Zdzisław Konieczny, Alicja Chruścicka
Zmiany Zarządu – 26 listopada 2008 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  -Bolesław Czyżowicz

 3. V-ce prezes  - Jerzy Zajic

 4. Sekretarz  - Stanisława Gudzelak

 5. Skarbnik  - Krystyna Stanisławek

Członkowie Zarządu: Zdzisław Konieczny, Elżbieta Grodecka, Alicja Chruścicka, Roman Taworski
Zmiany Zarządu – 18 grudnia 2008 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - mgr Bolesław Czyżowicz

 3. V-ce prezes  - inż. Jerzy Zajic

 4. Sekretarz  - Stanisława Gudzelak

 5. Skarbnik  - Krystyna Stanisławek

Członkowie Zarządu: Zdzisław Konieczny, Marek Chodań, Roman Taworski, Chruścicka Alicja
Zmiany Zarządu – 18 grudnia 2008 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - mgr Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - mgr Bolesław Czyżowicz

 3. V-ce prezes  - inż. Jerzy Zajic

 4. Sekretarz  - Stanisława Gudzelak

 5. Skarbnik  - Krystyna Stanisławek

Członkowie Zarządu: Zdzisław Konieczny, Marek Chodań, Roman Taworski, Chruścicka Alicja
Zmiany Zarządu – 7 października 2009 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Jerzy Zajic  

 3. V-ce prezes  - mgr Bolesław Czyżowicz

 4. Sekretarz  - Alicja Chruścicka

 5. Skarbnik  - Marian Hnatyk  

Członkowie Zarządu: Marek Chodań, Roman Taworski, Zdzisław Konieczny
Zmiany Zarządu - 4 września 2010 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Marian Hnatyk  

 3. V-ce prezes  - Ewa Sawicka  

 4. Sekretarz  - Alicja Chruścicka

 5. Skarbnik  - Maria Niedźwiedź

Członkowie Zarządu: Marek Chodań, Wiesława Radochońska, Roman Taworski, Zbigniew Jęczalik, Zdzisław Konieczny, Feliks Górski
Zmiany Zarządu - 16 luty 2012 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Marian Hnatyk  

 3. V-ce prezes  - Ewa Sawicka  

 4. Sekretarz  - Alicja Chruścicka

 5. Skarbnik  - Maria Niedźwiedź (operacja)

 6. p.o skarbnika- Maria Gawlik

Członkowie Zarządu: Marek Chodań, Wiesława Radochońska, Roman Taworski, Zbigniew Jęczalik, Zdzisław Konieczny, Feliks Górski
Nowa kadencja Zarządu : 15 marca 2013 – 15 marca 2018 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Mieczysław Madejowski

 3. V-ce prezes  - Ewa Sawicka  

 4. Sekretarz  - Wiesława Radochońska

 5. Skarbnik  - Maria Gawlik

Członkowie Zarządu: Marek Chodań, Maria Niedźwiedź, Zbigniew Gnus, Zbigniew Jęczalik, Halina Kasyan, Feliks Górski
Zmiana w Zarządzie – od 11 grudnia 2013 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Marian Hnatyk  

 3. V-ce prezes  - Ewa Sawicka  

 4. Sekretarz  - Wiesława Radochońska

 5. Skarbnik  - Maria Gawlik

Członkowie Zarządu: Marek Chodań, Maria Niedźwiedź, Zbigniew Gnus, Zbigniew Jęczalik, Halina Kasyan, Feliks Górski
Zmiana w Zarządzie – od 3 grudnia 2014 r.

Prezydium Zarządu:

 1. Prezes  - Bogusława Pieczyńska

 2. V-ce prezes  - Marian Hnatyk  

 3. V-ce prezes  - Maria Głowniak  

 4. Sekretarz  - Wiesława Radochońska

 5. Skarbnik  - Maria Gawlik

Członkowie Zarządu: Marek Chodań, Maria Niedźwiedź, Zbigniew Gnus, Zbigniew Jęczalik, Halina Kasyan, Feliks Górski

1 Echo Przemyskie nr 37 z 1903 r.

2 Echo Przemyskie nr 43 z 1908r.

3 Echo Przemyskie nr 43 z 1908r.

4 Przegląd Przemyski nr 37 z 1912 r.

5 Echo Przemyskie nr 59 z 1913 r.

6 Ziemia Przemyska nr 114 z 1919r.

7 Tadeusz Jurewicz kierował od 1958 roku aż do swojej śmierci w 1972 r. (na podstawie dokumentacji archiwalnej TUM.

8W latach 1964 – 1972 z Zarządu odeszli; Tadeusz Jurewicz zm. w 1972 r. Tadeusz Grochowski zm. w 1970 r.; Józef Śliwa zm. w 1969 r.; Tadeusz Zajdel zm. w 1968 r.; Maria Cierpiałowa zm. w 1964 r. (Archiwum własne Towarzystwa)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna