Wademekum miażDŻycyPobieranie 14.06 Kb.
Data07.05.2018
Rozmiar14.06 Kb.

WADEMEKUM MIAŻDŻYCY

MIAŻDŻYCA (cz. XII)

Rola składników mineralnych w rozwoju miażdżycy (cz. I)


Składniki mineralne pełnią szereg różnych funkcji w organizmie, są między innymi częściami składowymi enzymów. Zapotrzebowanie na składniki mineralne i ich zużycie w organizmie jest tym większe, im organizm otrzymuje w pożywieniu gorsze białka i gorsze paliwa. Im niższa wartość biologiczna spożywanych białek i niższa wartość biologiczna paliw, tym bardziej utrudniona musi być przemiana materii, tym więcej musi zachodzić reakcji chemicznych dla uzyskania zbliżonego rezultatu, tym więcej organizm musi syntetyzować enzymów, więcej zużywać składników mineralnych i witamin jako części składowych tych enzymów, tym więcej w końcu musi tracić niepotrzebnie energii na tzw. przemianę podstawową.
W badaniach na szczurach dieta białkowo-tłuszczowa przy 75% energii w tłuszczach, 20% w białkach i 5% w węglowodanach – spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na białko o 35%, na energię o 34%, na składniki mineralne o 68% i prócz bardziej korzystnych rezultatów we wszystkich badanych parametrach spowodowała zmniejszenie wagi serca o 35%. Wniosek, jeśli chodzi o serce, jest prosty:

Im lepszą energię otrzymuje serce (głównie związki fosforowe), tym jest mniejsze.
Już Pliniusz wiedział, że zwierzęta drapieżne – serca mają małe, a serca duże mają zwierzęta ociężałe, trawożerne – gnuśne i tępe. Im lepsze źródła energii dla serca – tym mniejsza waga serca i wyższa jego sprawność. Szczury karmione białkiem o najwyższej jakości (jajka, ser) i tłuszczami o najwyższej wartości (masło, smalec) – potrzebują znacznie mniej energii, białka i składników mineralnych, ponieważ w ich organizmach przemiana materii jest znacznie bardziej sprawna, i to przy zużyciu mniejszej ilości energii, białka i składników mineralnych. Podobnie jest u człowieka.

Natomiast szczury karmione dietą mieszaną opartą na wartościowym białku, ale przy zawartości energii 40% w tłuszczach też wartościowych biologicznie i 40% w węglowodanach – we wszystkich badanych parametrach wykazywały najgorsze rezultaty nawet w stosunku szczurów na diecie hodowlanej. Miały największą wagę serca przy najmniejszej jego sprawności i zużyciu składników mineralnych, większym niż u szczurów na diecie białkowo-tłuszczowej, ale wyraźniej mniejsze w stosunku do szczurów na diecie hodowlanej. 1

I co się okazuje, że w diecie hodowlanej jest ogromna ilość popiołów ze składników mineralnych, a mimo to, szczury na diecie hodowlanej potrzebowały dużo, dużo więcej składników mineralnych, spożywały wodę z rozcieńczonymi minerałami w znacznie większej ilości, niż przy Żywieniu Optymalnym (®).
Częstość miażdżycy w USA była najmniejsza w miastach posiadających najbardziej twardą wodę. Podobnie stwierdzono mniej miażdżycy u ludzi mieszkających w miastach z twardą wodą w USA, Anglii, Japonii i znacznie większą ilość zachorowań na miażdżycę w miastach z miękką wodą. 2

Niektórzy nie znajdowali zależności między twardością wody, a umieralnością na choroby serca i nowotwory. 3

Twarda woda, a szczególnie nadmiar magnezu, chroni przed miażdżycą ludzi na diecie miażdżycorodnej na drodze zwiększania ilości glukozy spalanej w cyklu heksozowym. Ale z kolei nadmiar magnezu będzie powodował możliwość wystąpienia zachorowania na gościec postępujący, stwardnienie rozsiane, nowotwory złośliwe i inne choroby tzw. pastwiskowe.
Magnez podawany w nadmiarze zapobiega u szczurów powstawaniu miażdżycy, właśnie przez to, że cukier jest spalany w szlaku heksozowym. Natomiast niedobór magnezu u szczurów powoduje nacieczenie tłuszczowe błony wewnętrznej tętnic i miażdżycę 4, i martwicę mięśnia sercowego. 5

Stwierdzono, że im wyższy poziom magnezu, tym niższy cholesterolu. 6

Podawanie magnezu u ludzi po operacjach i porodach powoduje znacznie zmniejszenie liczby spraw zakrzepowych oraz brak zakrzepów o przebiegu ciężkim 7

To jest oczywiste, bo przy tej samej ilości węglowodanów we krwi duży nadmiar magnezu wymusza spalanie glukozy, czyli nie powoduje zakrzepów, zatorów, produkcji trójglicerydów i cholesterolu, a niedobór magnezu oczywiście wymusza przetwarzanie glukozy na trójglicerydy i cholesterol, ponieważ przy przetwarzaniu glukozy w szlaku pentozowym magnezu potrzeba ponad 2 razy mniej, niż przy jej spalaniu.


We wszystkich stanach chorobowych, w których skład diety wymusza na ustroju spalanie prawie w całości glukozy w cyklu heksozowym występuje hipermagnezemia, (tj. gościec postępujący 8,

choroba Raynauda, sklerodermia, choroba Bürgera, choroba Bechterewa, białaczki, stwardnienie rozsiane i stwardnienie boczne zanikowe), czyli ci ludzie (z dużym magnezem) chorują na te choroby, ale nie chorują na miażdżycę, ponieważ właśnie w taki sposób się żywią. Duży poziom magnezu we krwi mają dlatego, że go dużo pobierają w pożywieniu, bo go dużo potrzeba.

1 Dieta hodowlana u szczurów: 20% roślinnego białka, 5-7% tłuszczu roślinnego, a reszta to węglowodany.

2 Crawford M. i wsp.: Zmiany twardości wody, a zgony wśród miejscowej ludności. Pol. Tyg. Lek. 1972, 12, 480 (Str. Lancet 1971, 7720, 327)

Dubos R.: Człowiek, środowisko, adaptacja. PZWL, Warszawa 1970Schroeder H. Miejska woda wodociągowa a umieralność z powodu chorób krążenia. Pol. Tyg. Lek. 1966, 40, 1548 (Str. JAMA 1966, 195. 2)

3 Allwright S. P. i wsp.: Pol. Tyg. Lek. 1975, 29, 1239 (Str. Lancet 1974, 7885, 860)

4 Skotnicki A.: Rola magnezu w etiopatogenezie miażdżycy i jej powikłań zakrzepowych. Biuletyn Informacyjny 1972, 12, 440

5 Wutzen J.: Rola magnezu w fizjologii i patologii komórki mięśnia sercowego. Pol. Tyg. Lek. 1974, 51, 2225

6 Selye H.: Stres życia. PZWL, Warszawa 1960

7 Schneitzler B.: Tromboseprophylaxe mit Magnesium. Münch. Med. W’schr. 1957, 3, 81

8 Chyrek-Borowska S. i Obrzut D.: Rola magnezu w ustroju człowieka z uwzględnieniem wczesnych odczynów alergicznych. Pol. Tyg. Lek. 1972, 23, 883


Pobieranie 14.06 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna