W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia itStrona7/8
Data24.10.2017
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Planowanie i dokumentowanie najczęściej występujących zadań związanych z utrzymanie sieci typu „enterprise"

 • Wdrażanie procesów wspomagających identyfikacje problemów w sieciach komputerowych

 • Wybór narzędzi i rozwiązań pomocnych w zarządzaniu problemami w sieciach.

 • Praktyczna implementacja procedur w środowiskach przełączników

 • Praktyczna implementacja procedur w środowiskach routerów

 • Praktyczna implementacja procedur zarządzania problemami związanymi
  z bezpieczeństwem systemów informatycznych

 • Praktyczna implementacja procedur rozwiązywania problemów w skomplikowanych środowiskach sieciowych. 1. CCIP

  1. Implementing Cisco Quality of Service (QOS)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Wstęp do zagadnień QoS w sieciach IP (analiza potrzeb)

 • Modele Implementacyjne QoS

 • Przegląd technik i metod QoS

 • Metody AutoQoS i AutoQoS Enterprise

 • Klasyfikacja i oznaczanie ruchu w sieciach IP

 • Zarządzanie spiętrzeniami (kolejkowanie ruchu)

 • Zapobieganie zatorom

 • Ograniczanie (policing) i kształtowanie (shaping) ruchu

 • Optymalizacja wykorzystania łącz

 • Przykłady implementacji (best Practices)
  1. Configuring BGP on Cisco Routers (BGP)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Wprowadzenie do protokołu BGP

 • Tranzytowe systemy autonomiczne

 • Atrybuty BGP (mechanizmy wyboru drogi)

 • Filtrowanie routingu i dobór tras w BGP

 • Rozwiązania typu BGP route reflector

 • Rozwiązania typu BGP confederations

 • Rozwiązania bazujące na Multi-Exit Discriminator

 • Rozwiązania bazujące na AS-path prepending

 • Rozwiązania bazujące na BGP communities

 • Tłumienie niestabilnych ścieżek w BGP (route flap dampening)

 • Łączenie sieci klienckich do sieci Internet Service Provider za pomocą BGP

 • Optymalizacja pracy BGP 1. CCNP SECURITY

  1. Implementing Cisco Edge Network Security Solutions 1.0 (SENSS 1.0)

Dopuszcza się równoważne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zadnia egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Bezpieczeństwo infrastruktury IT i aplikacji

 • Modularne rozwiązania bezpieczeństwa typu SecureX i TrustSec

 • Cisco Infrastructure management control plane security control

 • Bezpieczeństwo na bazie rozwiązań Cisco layer 2 and layer 3 data plane security controls

 • NAT/PAT na firewallach Cisco ASA

 • NAT/PAT na Cisco IOS

 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań typu Cisco Threat Defense na Cisco ASA z wykorzystaniem polityki dostępu (access policy) i inspekcji bazujących na aplikacji i tożsamości (application and identity based inspection)

 • Botnet Traffic Filters.

 • Cisco IOS Zone-Based Policy Firewalls (ZBFW).

 • Konfigurowanie i weryfikacja polityki inspekcji na poziomie warstwy aplikacji z wykorzystaniem technologii i urządzeń CISCO.  1. Deploying Cisco ASA Firewall Features (FIREWALL)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Technologie i cechy urządzeń ASA

 • Rozpoczęcie pracy - podstawowe funkcje

 • Kontrola dostępu do sieci (Access Control Features)

 • Cechy ASA Network Integration

 • Wirtualizacja i funkcjonalność high availability

 • Integracja modułów SSM

 • Podatki: routing statyczny i dynamiczny  1. Deploying Cisco ASA VPN Solutions (VPN)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Ocena rozwiązań VPN na Cisco ASA adaptive security appliance

 • Wykorzystanie rozwiązań IPSec VPN na Cisco ASA adaptive security appliance

 • Konfigurowanie pełnego dostępu do sieci z wykorzystaniem klienta Cisco AnyConnect na Cisco ASA adaptive security appliance

 • Konfigurowanie dostępu typu Clientless SSL VPN na Cisco ASA adaptive security appliance

 • Wykorzystanie cech zaawansowanych w ramach VPN bazujących na Cisco ASA adaptive security appliance  1. Implementing Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Omówienie mechanizmów typu IPS (Intrusion Prevention System)

 • Rozpoczęcie pracy na sensorze za pomocą IPS CLI (Command Line Interface)

 • Zastosowanie polityki bezpieczeństwa w oparciu o funkcjonalność IPS

 • Podstawowa konfiguracja sensora

 • Monitorowanie alarmów i zarządzanie nimi

 • Wykorzystanie wirtualizacji, cech high availability i high performance

 • Konfiguracja cech specyficznych dla urządzeń IPSIII część – szkolenia CISCO DATA CENTRE, CISCO - CCNA SP, CISCO - CCNP SP
i CISCO-INNE 1. CISCO DATA CENTRE

  1. Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Funkcje i możliwości przełączników Cisco Nexus 7000

 • Główne cechy mechanizmu kontekstów przełącznika Cisco Nexus 7000 i ogólnie systemu Cisco NX-OS (virtual device contexts - VDCs)

 • Techniki wykorzystywane do zarządzania przełącznikiem Cisco Nexus 7000

 • Funkcje i protokoły warstwy 2 przełącznika Cisco Nexus 7000 i Cisco NX-OS

 • Funkcje i protokoły warstwy 3 przełącznika Cisco Nexus 7000 i Cisco NX-OS

 • Mechanizmy zarządzania jakością

 • Mechanizmy wysokiej dostępności

 • Techniki poprawiania skalowalności warstwy 2 - vPC, OTV, FabricPath

 • Techniki łączenia przełącznika Cisco Nexus 7000 do sieci SAN - FCoE

 • Funkcje bezpieczeństwa przełączników Cisco Nexus 7000 i Cisco NX-OS  1. Implementing the Cisco Nexus 5000 and 2000 (DCNX5K)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Implementacja protokołu Fibre Channel na przełączniku Cisco Nexus 5000

 • Omówienie protokołów FcoE i DCB oraz ich roli w sieciach konwergentnych

 • Rozwiązania projektowe dla sieci DCB/FCoE

 • Konfiguracja przełącznika Nexus 5000

 • Architektura sprzętowa i programowa przełącznika Nexus 5000

 • Licencjonowanie przełącznika Nexus 5000, opcje konfiguracji

 • Przyłączanie serwerów do sieci DCB/FCoE przy użyciu adapterów Cisco CNA

 • Wysoka dostępność przełącznika Nexus 5000

 • Zarządzanie i monitoring przełącznika Nexus 5000

 • Architektura sprzętowa i cechy programowe przełącznika Nexus 2000

 • Wzajemne powiązania przełączników Nexus 5000 i 2000

 • Zaawansowana konfiguracja: unikanie zatorów, zarządzanie ruchem i inne.

 • Korzystanie z graficznych narzędzi zarządzających: rozpoznawanie urządzeń, konfiguracja,

 • Zarządzanie i diagnozowanie problemów


Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Zarządzanie systemem, wykrywanie urządzeń

 • Konfiguracja Dual-Homing przy użyciu Virtual Port-Channel

 • Konfiguracja DCB

 • Konfiguracja przełacznika w trybie NPV

 • Zarządzanie ruchem, kontrola jakości, monitorowanie wydajności FcoE przy użyciu SPAN i narzędzi Ethanalyzer oraz Wireshark

 • Konfiguracja opcji bezpieczeństwa sieciowego  1. Implementing Cisco Catalyst 6500 Series Switches (RSCAT6K)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Architektura przełączników Cisco Catalyst serii 6500

 • Charakterystyka karty zarządzającej.

 • Karty liniowe

 • Przełączanie pakietów pomiędzy kartami liniowymi

 • Technologie rdzenia z wykorzystaniem Catalyst 6500

 • Virtual Switching system

 • Analiza ruchu typu multicast w przełącznikach 6k5

 • Identity and Authentication (802.1x i Cisco TrustSec)

 • Wirtualizacja sieci (VFR, VFR-Lite, MPLS, MPLS VPN)

 • Data Center Interconnect

 • Planowanie i wdrażanie wysokiej dostępności

 • Monitorowanie przełączników Cisco Catalyst 6k5

 • Konfigurowanie rozwiązań typu SPAN, RSPAN, ERSPAN

 • Wykorzystanie Netflow i zarządzania.

 • Wdrażanie ACL

 • Wdrażanie jakości usług QoS  1. Data Center Unified Computing Implementation (DCUCI)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Architektury systemu UCS

 • Konfiguracji i implementacji systemu Cisco UCS - serwerów typu blade, chassis, przełącznikami Fabric Interconnect

 • Konfiguracji i zarządzania serwerami UCS,

 • Rozwiązywania kluczowych problemów dotyczących serwerów Data Center

 • Przygotowania planu uruchomienia UCS’a

 • Konfiguracji fizycznej i logicznej połączenia światłowodowego

 • Wdrażania modelu zarządzania serwerami UCS dla wielu niezależnych użytkowników (w zależności od posiadanych uprawień)

 • Przygotowania upgrade’u systemu

 • Tworzenia kopi zapasowych i odzyskiwania konfiguracji systemu

 • Dostępnych narzędzi do monitorowania i rozwiązywania problemów

 1. CCNA SP

  1. Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part1 (SPNGN1)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Wstęp do zagadnień sieciowych

 • Funkcje sieci, podstawowe elementy i architektura sieci, model OSI

 • Adresacja IP, omówienie podstawowych protokołów IP

 • Przesyłani danych pomiędzy hostami, protokół Etherent, siec LAN, technologie sieci przełączanych

 • Rozszerzona funkcjonalność LAN (Spanning Tree, Etherchannel)

 • Routery, routing, funkcje i zastosowanie

 • Podstawowa konfiguracja protokołów routingu (statyczny, EIGRP)

 • Funkcje sieci WAN i jej podstawowe komponenty

 • Translacja adresów (NAT), typy encapsulacji stosowane w sieci WAN

 • Wstęp do VPN (Wirtualne sieci prywatne)

 • Mechanizmy monitorowania, zarządzania i uwierzytelnienia stosowane w sieciach SP  1. Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part2 (SPNGN2)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Architektura sieci Cisco IP Next-Generation

 • Rozszerzenia funkcjonalności sieci LAN za pomocą mechanizmów: VLAN, Trunk, Spanning Tree (PVSTP, RSTP, MSTP) , Routingu pomiędzy VLAN’ami

 • Zastosowanie mechanizmów „First Hop Redundancy Protokols” takich jak : HSRP,VRRP,GLBP

 • Routing IP w sieciach SP (Service Provider) , protokoły: OSPF i IS-IS, wraz ze strojeniem
  i redystrybucjami

 • Wstęp do technologii MPLS

 • Podstawowe zastosowanie protokołu BGP w sieciach operatorskich

 • Listy kontroli dostępu (ACL) i ich implementacja w sieciach operatorskich

 • Wstęp do migracji protokołów IPv4 --> IPV6 ( Dual-stack, tunnel, NAT64)

 • Podstawy technologii systemu Cisco IOS XR (architektura, cechy, instalacja, upgrade, zarządzania pakietami oprogramowania) 1. CCNP SP

  1. Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:

 • Wstęp do architektury sieci operatorskich Cisco (IP Next-Generation)

 • Protokoły routingu stosowane w sieciach operatorskich (SP Network)

 • Protokół OSPF
  - Charakterystyka protokołu OSPF
  - Bazowa implementacja protokołu OSPF w systemie wielo-obszarowym (Multiple Area)
  - Implementacja specjalnych typów obszarów (Special Area Types)

 • Protokół IS-IS
  - Charakterystyka protokołu Integrated IS-IS (routing OSI,CLNS)
  - Cechy protokołu Integrated IS-IS
  - Implementacja protokołu Integrated IS-IS w systemach Cisco IOS
  - Zarządzanie obszarami w protokole IS-IS

 • Protokół BGP
  - Cechy i funkcje protokołu BGP
  - Mechanizmy wyboru drogi i atrybuty BGP
  - Podstawowa implementacja protokołu BGP

 • Mechanizmy optymalizacji i zarządzania routingiem
  - Mechanizmy filtracji informacji routingowych 
  - Mechanizmy modyfikacji informacji routingowych za pomocą mechanizmów Route-map
  i RPL (Routing Policy Language)
  - Redystrybucja pomiędzy protokołami routingu
  - Sterowanie ruchem BGP za pomocą atrybutów BGP (weight, local preference, AS path prepending, MED., BGP Communities)  1. Deploying Cisco Service Provider Advanced Network Routing (SPADVROUTE)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


- Definiowanie wymagań od strony podłączenia sieci klienta do sieci usługodawcy
- Podłączanie sieci klienta do sieci usługodawcy

 • Skalowanie sieci dostawcy usług
  - Skalowanie BGP w sieci dostawcy usług
  - Wprowadzenie do rozwiązań typu route reflektor i konfederacje

 • Zabezpieczenie i Optymalizacja BGP
  - Wdrażanie zaawansowanych cech BGP
  - Poprawa konwergencji BGP
  - Poprawa skalowalności konfiguracji BGP

 • Omówienie ruchu typu IP Multicast 
  - Wprowadzenie do ruchu typu IP multicast
  - Definiowanie Multicast Distribution Tree i przekazywania ruchu
  - Multicasty w sieci LAN
  - Wypełnianie tabeli routingu multicastów (Mroute)

 • Rozwiązania typu Intra -i Inter-Domain Multicast Routing
  - Wprowadzenie do protokołu PIM-SM
  - Rozszerzenia protokołu PIM-SM
  - Wdrażanie routingu multicast pomiędzy domenami
  - Dystrybucja informacji o Rendezvous Point

 • Wdrażanie wybranych mechanizmów prześcia IPv6 i IPv4 w sieci dostawcy usług
  - Wprowadzenie usług IPv6
  - Określenie mechanizmów przejścia pomiędzy sieciami IPv6 i IPv4
  - Wdrażanie IPv6 w sieci dostawcy usług
  1. Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Core Network Services (SPCORE)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Protokół MPLS (Multiprotocol Label Switching) 
  - Wprowadzenie do protokołu MPLS
  - Działanie protokołu MPLS 
  - MPLS w sieci szkieletowej dostawcy usług (Service Provider Core)

 • Inżynieria ruchu poprzez funkcjonalność MPLS Traffic Engineering (MPLS TE)
  - Wprowadzenie do funkcjonalności MPLS TE
  - Uruchomienie MPLS TE
  - Wdrażanie MPLS TE
  - Ochrona ruchu w MPLS TE

 • Jakość usług (Quality of ServicE - QoS) w sieci dostawy usług SP
  - Zrozumienie QoS
  - Wdrażanie QoS i mechanizmów QoS
  - Jakość usług w sieciach bazujących na MPLS

 • Klasyfikacja i markowanie w QOS
  - Wprowadzenie do klasyfikacji i markowania
  - Wykorzystanie modularnego podejścia do QoS (Modular QoS CLI)
  - Wdrażanie cech zaawansowanych w QoS

 • Zapobieganie i zarządzanie spiętrzeniami (QoS Congestion Management and Avoidance)
  - Zarządzanie spiętrzeniami 
  - Wdrażanie zapobiegania spiętrzeniom

 • Funkcjonalność typu QoS Traffic Policing and Shaping
  - Zrozumienie funkcjonalności typu Traffic Policing and Shaping 
  - Wdrażanie funkcjonalności typu Traffic Policing 
  - Wdrażanie funkcjonalności typu Traffic Shaping   1. Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Edge Network Services (SPEDGE)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Technologie VPN
  - Wprowadzenie do sieci VPN 
  - Wprowadzenie do sieci MPLS VPN

 • MPLS VPN warstwy 3
  - Wdrażanie MPLS VPN warstwy 3 w szkielecie
  - Podłaczenie klientów przy użyciu protokołów routingu wykorzystujących ścieżki statyczne, RIP,EIGRP
  - Podłączanie klientów korzystających BGP lub OSPF
  - IPv6 i MPLS

 • Złożone MPLS VPN warstwy 3
  - Wdrażanie złożonych w zakresie MPLS VPN warstwy 3
  - Wdrażanie dostępu do internetu poprzez MPLS VPN warstwy 3
  - Wprowadzenie do rozwiązań typu MPLS Inter-Domain Solutions

 • Warstwa 2 MPLS VPN i usługi Ethernet
  - Wprowadzenie do rozwiązań warstwy 2 MPLS VPN
  - Wprowadzenie rozwiązań typu ATOM (Any Trransport over MPLS)
  - Wdrażanie rozwiązań typu VPLS (Virtual Private Lan Services)


 1. CISCO - INNE

  1. CISCO - Implementing Cisco MPLS Traffic Engineering & Other Features (MPLST)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Przegląd metody MPLS VPN. Przydział i dystrybucja etykiet w trybie Frame-Mode/Cell-Mode

 • Usługa typu Carrier Supporting Carrier (CsC)

 • Technologia MPLS TE (Traffic Engineering)

 • Jakość usług w MPLS

 • Technologia typu Any Transport over MPLS (AToM)

 • Wsparcie MPLS IPv6
  1. CISCO - Implementing CiscoWorks LMS (CWLMS)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Podstawy zarządzania siecią

 • Wprowadzenie do CiscoWorks LMS

 • Podstawy protokołu SNMP, bazy danych MIB

 • Rozpoczęcie pracy z CiscoWorks LMS

 • Podstawy zarządzania siecią w oparciu o CiscoWorks LMS

 • Zarządzanie mieniem, połączeniami sieciowymi, konfiguracjami i plikami systemowymi urządzeń

 • Zarządzanie topologią LAN (VLAN, Trunk)

 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, z jakimi można się spotkać w zarządzaniu sieciami

 • Zarządzanie wydajnością sieci

 • Administrowanie pakietem CiscoWorks LMS  1. CISCO - Securing Your Web with Cisco IronPort S-Series(SWSA)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:
• Polityka dostępu do Internetu

-Szyfrowanie i deszyfrowanie

-Routing

-Dostęp użytkowników

• Filtrowanie URL

-Definiowanie kategorii

-Konfiguracja kategorii

• Czasowa polityka dostępu

• Reputacja sieci Web i jej używanie w polityce dostępu

• Skanowanie zawartości z wykorzystaniem silników anti-malware

-Webroot

-McAfee


• Inspekcja protokołu HTTPS

• Uwierzytelnienie użytkowników

  1. Implementing Cisco MPLS (MPLS)

Dopuszcza się równoważne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zadnia egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Wprowadzenie do MPLS

  • Koncepcja MPLS

  • Stos etykiet i protokoły MPLS.

  • Zastosowania MPLS

 • Protokoły dystrybucji i zarządzania etykietami MPLS

 • Technologie MPLS VPN

  • Wprowadzenie do sieci VPN

  • Modele sieci typu overlay and peer-to-peer

  • Kategorie sieci VPN

  • Wprowadzenie do architektury MPLS VPN

  • Wprowadzenie do modelu routing w MPLS VPN

  • Przesyłanie pakietów w MPLS VPN

 • Wdrażanie MPLS VPN

  • MPLS VPN na platformie Cisco IOS

  • Koncepcja VFR

  • MP-BGP w MPLS

  • Protokoły routingu (ścieżki statyczne, RIP, EIGRP) pomiędzy urządzeniami PE i CE

  • Diagnostyka i monitorowanie MPLS VPN

 • Złożone MPLS VPN

  • VPN typu overlapping

  • Centralne usługi w VPN

  • Wprowadzenie do usług typu MPLS Managed Services

 • Dostęp do Internetu poprzez MPLS VPN i Trafic Enginering

  • Internet przez MPLS VPN

  • Omówienie MPLS TE

  • Wprowadzenie do koncepcji zarządzania ruchem (TE)

  • Zrozumienie składowych MPLS TE

  • Konfigurowanie i monitoring MPLS TE na platformie Cisco IOS
  1. Implementing Cisco Multicast (MCAST)

Dopuszcza się równoważne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zadnia egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Wprowadzenie do IP Multicast

 • Multicast w sieciach LAN

 • Protokoły IP MULTICAST

 • Ruch multicastowy pomiędzy domenami

 • Bezpieczeństwo IP Multicast

 • Zastosowania MULTICAST

 • Implementacja MULTICAST w CISCO IOS.IV część – szkolenia VMWARE


 1. VMWARE
  1. VMware vSphere 5.0: Install, Configure, Manage (VMS – ICM-5)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Instalowanie i korzystanie z interfejsów użytkownika vSphere

 • Tworzenie maszyn wirtualnych

 • Wprowadzenie do architektury vCenter Server i vCenter Server appliance

 • Konfiguracja i zarządzanie vCenter Server appliance

 • Zarządzanie obiektami inwentarza i licencjami vCenter Server

 • Tworzenie i konfiguracja standardowych przełączników wirtualnych

 • Konfiguracja algorytmów load-balancing przełącznika wirtualnego

 • Konfiguracja ESXi z iSCSI, NFS i Fibre Channel

 • Tworzenie i zarządzanie vSphere datastore

 • Wdrażanie i zarządzanie VMware vSphere® Storage Appliance

 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi

 • Wykonywanie migracji VMware vSphere ® vMotion ® oraz Storage vMotion

 • Tworzenie vSphere vApp

 • Omówienie strategii tworzenia kopii zapasowych hostów ESXi i vCenter Server oraz VMware Data Recovery

 • Kontrola dostępu użytkowników poprzez role i uprawnienia

 • Konfiguracja i zarządzanie ESXi firewall

 • Konfiguracja ESXi Lockdown Mode

 • Integracja ESXi z Active Directory

 • Wprowadzenie stref VMware vShield

 • Monitorowanie i zarządzanie zasobam

 • Konfiguracja i zarządzanie klastrem vSphere High Availability

 • Wprowadzenie do VMware Fault Tolerance

 • Konfiguracja i zarządzanie klastrem VMware Distributed Resource Scheduler (DRS)

 • Konfiguracja Enhanced vMotion Compatibility

 • Jednoczesne wykorzystanie VMware HA i DRS

 • Zarządzanie aktualizacjami  1. VMware vSphere: Manage and Design for Security

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Bezpieczeństwo w środowisku wirtualnym

- Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem

- jak wirtualizacja wpływa na bezpieczeństwo i jego standardy

- najważniejsze zagrożenia w środowisku wirtualnym

- podstawowe wskazówki do zabezpieczenia środowiska wirtualnego

- narzędzia i technologie zabezpieczeń


 • Zabezpieczenia wirtualnych sieci

- bezpieczeństwo architektury vNetwork

- dzielenie sieci i izolacja ruchu

- bezpieczne konfiguracje sieci

- izolacja ruchu przy użyciu private VLAN • Ochrona środowiska zarządzającego

- uwierzytelnianie, autoryzacja i kontrola dostępu w vCenter

- praca z certyfikatami SSL

- hardening vCenter Server


 • Zabezpieczanie hostów ESX i ESXi

- architektura bezpieczeństwa ESX i ESXi

- kontrola dostępu do pamięci masowych

- hardening  ESX oraz ESXi


 • Hardening wirtualnych maszyn

- architektura bezpieczeństwa maszyn wirtualnych

- konfiguracja parametrów związanych z bezpieczeństwem- cele i zalecenia dotyczące zarządzania zmianą i konfiguracją

- utrzymanie właściwej konfiguracji komponentów vSphere

- monitorowanie logów w poszukiwaniu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem

- narzędzia i technologie związane z zarządzania zmianą i konfiguracją

  1. VMware vSphere: Optimize and Scale

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Narzędzia i mechanizmy do zarządzania VMware vSphere

- Konfiguracja VMware vSphere® Management Assistant (vMA)

- Omówienie poleceń esxcli oraz vicfg

- Konfiguracja trybu wsparcia technicznego ESXi i dostępu przez SSH

- Zapoznanie się z ważnymi plikami dzienników systemowych tworzonymi przez ESXi oraz vCenter Server • Wydajność w zwirtualizowanym środowisku

- Omówienie metodologii rozwiązywania problemów wydajnościowych w vSphere

- Omówienie technik wirtualizacji programowej i sprzętowej oraz ich wpływu na wydajność

- Korzystanie z narzędzi monitorowania wydajności środowiska vSphere


 • Skalowalność w odniesieniu do sieci

- Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie rozproszonymi wirtualnymi switchami (vNetwork distributed virtual switches)

- Migracja maszyn wirtualnych ze switchy standardowych do switchy rozproszonych

- Omówienie cech switchy rozproszonych takich jak PVLAN-y, VMware vSphere® Network I/O Control, Port Mirroring oraz NetFlow


 • Optymalizacja sieci

- Omówienie cech wydajnościowych interfejsów sieciowych

- Omówienie cech wydajnościowych mechanizmów sieciowych vSphere

- Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych zasobów sieciowych

- Użycie vMA do zarządzania konfiguracją sieci wirtualnej

- Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z zasobami sieciowymi


 • Skalowalność w odniesieniu do pamięci masowej

- Konfigurowanie mechanizmów wielościeżkowych ( multipathing) pamięci masowej

- Omówienie mechanizmów VAAI (vSphere API for Array Integration) oraz VASA (vSphere API for Storage Awareness)

- Omówienie zarządzania pamięcią masową opartego o profile (profile-driven storage)

- Zmiana ustawień profilu pamięci masowej dla maszyny wirtualnej (virtual machine storage profile)

- Opis działania VMware vSphere® Storage DRS™

- Konfiguracja Storage DRS oraz VMware vSphere® Storage I/O Control • Optymalizacja pamięci masowej

- Diagnozowanie problemów z dostępem do pamięci masowej

- Omówienie w jaki sposób protokoły obsługi pamięci masowej, konfiguracja VMware vStorage VMFS, mechanizmy rozkładania obciążenia i kolejkowania wpływają na wydajność

- Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych pamięci masowej

- Użycie vMA do konfiguracji pamięci masowej w środowisku wirtualnym

- Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z pamięcią masową


 • Optymalizacja CPU

- Omówienie szeregowania CPU i innych cech, które mają wpływ na wydajność pracy procesora

- Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych procesora

- Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z CPU


 • Optymalizacja pamięci

- Omówienie technik odzyskiwania pamięci oraz przeciążania pamięci (memory overcommitment)

- Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych pamięci

- Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z pamięcią


 • Optymalizacja maszyny wirtualnej i klastra

- Omówienie zaleceń wydajnościowych dotyczących: maszyn wirtualnych, ustawień alokacji zasobów, klastrów VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™, pul zasobów oraz kontroli dopuszczalności (admission control) w klastrach VMware vSphere® High Availability

- Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem maszyn wirtualnych

- Rozwiązywanie problemów z klastrami vSphere


 • Skalowalność w odniesieniu do hostów i zarządzania środowiskiem

- Omówienie jak w vCenter Linked Mode zarządza się repozytoriami wielu serwerów vCenter Server

- Wyjaśnienie działania VMware vSphere® Distributed Power Management™

- Użycie profili hostów do zarządzania zgodnością konfiguracji hostów ESXi

- Używanie Image Builder do tworzenia obrazów instalacyjnych ESXi

- Używanie vSphere Auto Deploy do wdrażania hostów ESXi


  1. VMware vSphere 5.X: Fast Track

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:

- Omówienie rozwiązań wirtualizacyjnych, maszyn wirtualnych oraz składników vSphere

- Wyjaśnienie koncepcji wirtualizacji w odniesieniu do serwerów, mechanizmów sieciowych i pamięci masowej

- Omówienie miejsca zajmowanego przez vSphere w architekturze chmury obliczeniowej

- Instalacja i użycie interfejsów użytkownika vSphere • Tworzenie maszyn wirtualnych

- Wstępna charakterystyka maszyn wirtualnych, ich sprzętu wirtualnego oraz plików reprezentujących maszynę wirtualną

- Wdrożenie pojedynczej maszyny wirtualnej • VMware vCenter Server

- Omówienie architektury rozwiązania vCenter Server

- Zarządzania obiektami repozytorium (inventory) oraz licencjami w vCenter Server • Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi mechanizmami sieciowymi

- Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie standardowymi wirtualnymi switchami

- Omówienie i modyfikacja ustawień standardowych wirtualnych switchy

- Konfiguracja mechanizmów rozkładania obciążenia ruchu sieciowego przez wirtualne switche


 • Konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową

- Omówienie protokołów pamięci masowych i nazw urządzeń

- Konfiguracja zasobów pamięci masowej iSCSI, NFS oraz Fibre Channel do pracy z serwerami ESXi

- Tworzenie i zarządzanie składami danych (datastores) vSphere

- Wdrażanie i zarządzanie VMware vSphere® Storage Appliance • Zarządzanie maszynami wirtualnymi

- Wdrażanie maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów i klonowania

- Modyfikowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi

- Tworzenie i zarządzanie migawkami(snapshots) maszyn wirtualnych

- Migrowanie maszyn wirtualnych przy pomocy VMware vSphere® Storage vMotion oraz vMotion®

- Tworzenie vSphere vApp


 • Kontrola dostępu oraz uwierzytelniania

- Kontrola dostępu użytkowników w oparciu o role i uprawnienia dostępu

- Konfiguracja i zarządzanie firewallem ESXi

- Konfiguracja trybu zamknięcia (lockdown) ESXi

- Integracja ESXi z Active Directory

- Wprowadzenie do VMware vShield Zones


 • Monitorowanie wykorzystania zasobów

- Omówienie cech wirtualnych zasobów CPU i pamięci

- Charakterystyka mechanizmów stosowanych do optymalizacji wykorzystania CPU oraz pamięci

- Konfiguracja i zarządzanie dostępem do pul zasobów

- Monitorowanie wykorzystania zasobów w oparciu o diagramy i alarmy wydajnościowe vCenter Server

- Wysoka dostępność i odporność na uszkodzenia

- Omówienie nowej architektury vSphere High Availability (HA)

- Konfigurowanie i zarządzanie klastrem VMware High Availability (HA)

- Wprowadzenie do VMware Fault Tolerance • Skalowalność w odniesieniu do hosta

- Użycie profili hostów do zarządzania zgodnością konfiguracji hostów ESXi

- Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)

- Konfigurowanie i zarządzanie funkcjonalnością vSphere Distributed Power Management (DPM)


 • Skalowalność w odniesieniu sieci

- Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie rozproszonymi wirtualnymi switchami (vNetwork distributed virtual switches), połączeniami sieciowymi i grupami portów

 • Skalowalność w odniesieniu do pamięci masowej

- Wprowadzenie do Storage I/O Control

- Omówienie VMware vSphere® Storage APIs (Array Integration oraz VASA)

- Wyjaśnienie doboru pamięci masowej na podstawie zadanych charakterystyk (policy-driven storage)

- Zarządzanie profilem pamięci masowej dla maszyny wirtualnej (virtual machine storage profile)

- Opis działania Storage DRS

- Tworzenie klastra składów danych dla Storage DRS

- Konfigurowanie Storage DRS


 • Ochrona danych

- Omówienie strategii wykonywania backupów dla hostów ESXi i serwera vCenter Server

- Wprowadzenie do VMware Data Recovery Appliance- Omówienie skutecznych sposobów wykonywania backupów maszyn wirtualnych  1. VMware vSphere 5.X: Troubleshooting

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Instalacja i używanie vMA

 • Konfiguracja trybu wsparcia technicznego dla serwera ESXi

 • Konfiguracja centralnego logowania

 • Konfiguracja i używanie snifera sieciowego

 • Rozwiązywanie problemów z komponentami

 • Konfigurowanie dostępu iSCSI

 • Rozwiązywanie problemów z vMotion i Storage vMotion

 • Rozwiązywanie problemów klastra DRS i klastra HA  1. VMware Horizon View: install, configure, manage - VDI

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Wprowadzenie do VMware Horizon View

  • Omówienie podstawowych cech i funkcji

 • View Connection Server

  • Instalacja i konfiguracja View Connection Server

 • View Desktops

  • Wprowadzenie do View Agent

  • Omówienie protokołów PCoIP i Remote Desktop Protocol

  • Omówienie USB redirection i multimedia redirection

 • Opcje VMware View Client

  • Wprowadzenie do VMware View Client

  • Wprowadzenie do View Client with Local Mode

  • Omówienie thin clients i zero clients

  • Omówienie funkcji Virtual Printing

 • View Administrator

  • Konfigurowanie środowiska

  • Zarządzanie użytkownikami, sesjami, politykami

  • Konfigurowanie i dostarczanie pul desktopów

  • Monitorowanie środowiska

 • Konfiguracja i zarządzanie Linked Clones

  • Omówienie modułu View Composer

  • Przedstawienie procedur wdrażania desktopów linkowanych

  • Omówienie zarządzania desktopami linkowanymi

  • Omówienie zarządzania dyskami stałymi

 • Local-Mode Desktops

  • Omówienie konfigurowania Local-mode Desktop

  • Omówienie View Transfer Server

  • Operacje trybu lokalnego

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  • Omówienie serwera bezpieczeństwa

  • Konfiguracja sieciowa i autentykacja

 • View Persona Management

  • Konfigurowanie profili użytkowników z View Persona Management

  • Omówienie rodzajów profili Persona Management

  • Konfigurowanie wdrażania Persona Management

  • Omówienie najlepszych praktyk dla wdrażania View Persona Management

 • VMware Horizon Application Manager

  • Wprowadzenie do VMware Horizon Application manager

  • Wprowadzenie do komponentów Application Manager

  • Omówienie single sign-on z Horizon View do View desktops

  • Nadawanie dostępu do desktopów View przez Horizon View

 • Narzędzia Command-Line i opcje backupu

 • View Connection Server Performance

  • Omówienie tematyki związanej z wydajnością, skalowalnością i load balancing

 • VMware ThinApp

  • Omówienie wykorzystania ThinAp

  • Omówienie wirtualizacji Internet Explorer 6 w systemie Windows 7

  • Zarządzanie aplikacjami ThinApp  1. VMware vCenter Operations Manager: Analyze & Predict [V5.x]

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Wprowadzenie do VMware vCenter Operations Management Suite

  • Omówienie znaczenia zarządzania operacjami w erze chmury obliczeniowej

  • Omówienie vCenter Operations Management Suite, jego edycji oraz komponentów

 • Architektura i koncepcje

  • Omówienie metodologii gromadzenia danych przy wykorzystaniu architektury vCenter Operations Management

  • Poznanie zasad kolekcjonowania danych przez vCenter Operations management

  • Omówienie głównych elementów widoku tablicy wskaźników (dashboard view)

  • Nawigowanie w drzewie obiektów oraz zrozumienie panela plakietek (bagde)

 • Praca z Dashboards i Badges

  • Omówienie funkcji głównych i pomocniczych plakietek (bagdes)

  • Używanie głównej plakietki Health

  • Używanie głównej plakietki Risk

  • Używanie głównej plakietki Efficiency

  • Używanie zakładki Operations w celu uzyskania szczegółów

 • Analiza przy wykorzystaniu map cieplnych

  • Omówienie pracy z predefiniowanymi i niestandardowymi mapami (heat maps) przy wykorzystaniu zakładki Analysis

 • Praca z inteligentnymi alarmami

  • Omówienie konfiguracji i korzystania z inteligentnych alarmów

  • Ustawianie powiadomień poprzez pocztę elektroniczną

 • Praca z planowaniem oraz raportami

 • Instalacja i konfiguracja VMware vCenter Operations Manager

  • Omówienie wymagań przed-instalacyjnych

  • Instalacja vCenter Operations Manager

  • Omówienie konfigurowania vCenter Operations Manager  1. VMware vCenter Operations Manager: Advanced Usage & Dashboard Design [V5.x]

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • vCenter Operations Manager Advanced Architecture

  • Omówienie architektury vCenter Operations Manager

  • Omówienie zasad wymiarowania

  • Omówienie zasad zapewnienia dostępności vCenter Operations i tworzenia kopii zapasowych

 • Adaptery do zbierania danych

  • Omówienie rodzajów adapterów

  • Omówienie sposobów instalowania i konfigurowania

  • Omówienie znanych problemów i ich rozwiązania

 • Metryki i Super Metrics

 • Aplikacje, Atrybut Pakowanie, KPI oraz tagi

  • Omówienie koncepcji projektowania aplikacji w vCenter Operations Manager

  • Skonfigurowanie i używanie pakietów atrybutów i wskaźników KPI

  • Tworzenie znaczników i grup

 • Dashboards

  • Wprowadzenie niestandardowych pulpitów

  • Zarządzanie widżetami, interakcjami i szablonami

 • Niestandardowe i inteligentne Alerty

 • Rola zarządzania użytkownikami

 • Rozwiązywanie problemów

  • Zidentyfikowanie podstawowych przepływów pracy do rozwiązywania problemów

  • Własny monitoring vCenter Operations Manager

  • Pomoc w interfejsie użytkownika niestandardowego
  1. VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure and OS Management [V5.x]

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego VMware, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Omówienie umiejscowienia vCenter Configuration Manager w rozwiązaniu VMware.

 • Omówienie roli vCenter Configuration Manager w konfiguracji enterprise i zarządzaniu zmianami

 • Omówienie metod konfigurowania vCenter za pomocą konsoli

 • Omówienie pozyskiwania danych za pomocą konsoli

 • Omówienie zarządzania zgodności systemów vSphere z vCenter Configuration Manager

 • Omówienie generowania raportów w vCenter Configuration Manager

 • Omówienie opcji instalacji vCenter Configuration Manager I wykonanie instalacji podstawowej

 • Omówienie zastosowania vCenter Configuration Manager dla uaktualniania systemów operacyjnych gościa

 • Omówienie mechanizmów „provision” dla systemów Windows i Linux

 • Omówienie zmian w VMware vCenter Operation Management Suite

 • Omówienie integracji z VMware vCenter Operation Management

 • Omówienie dziennika zmian i zarządzania raportami

Kwota planowana na sfinansowanie zamówienia (brutto PLN): 3 557 656,73
Numer zadania wynikającego z Planów stanowiących podstawę realizacji zamówienia publicznego, paragraf wskazujący na rodzaj wydatku:1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna