W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia itStrona6/8
Data24.10.2017
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CZĘŚĆ VII

 1. IBM LOTUS


  1. IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Fundamentals (D8L75PL) lub
   nowsze


 • Właściwości środowiska IBM Lotus Domino 8.5

 • Wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych

 • Polityki w środowisku IBM Lotus Domino

 • Projektowanie nazewnictwa hierarchicznego

 • Uwierzytelnianie z serwerami IBM Lotus Domino

 • Routing poczty IBM Lotus Domino

 • Replikacja IBM Lotus Domino

 • Rozszerzanie środowiska IBM Lotus Domino
  1. Building the IBM Lotus Domino 8.5 Infrastructure" (D8L76PL) lub nowsze

 • Konfigurowanie pierwszego serwera i programu Domino Administrator

 • Dodawanie serwerów IBM Lotus Domino

 • Dodawanie klientów IBM Lotus Notes

 • Administrowanie użytkownikami

 • Konfiguracja serwera administracyjnego

 • Synchronizacja systemu baz danych

 • Podstawowa konfiguracja routingu poczty intranetowej

 • Konfiguracja routingu poczty do internetu

 • Kontrola poczty

 • Konfiguracja reguł pocztowych i ograniczeń

 • Monitorowanie poczty

 • Rozwiązywanie problemów z routingiem poczty
  1. Managing IBM Lotus Domino 8.5 Servers and Users" (D8L77PL) lub nowsze

 • Zarządzanie użytkownikami

 • Zarządzanie grupami

 • Zarządzanie oprogramowaniem klienckim Lotus Notes

 • Wdrażanie aplikacji kompozytowych

 • Zarządzaniem serwerami

 • Aktualizowanie serwerów

 • Konfiguracja Monitoring Server

 • Monitorowanie wydajności serwera

 • Monitorowanie serwerów z użyciem Domino Domain Monitoring

 • Używanie Certification Authority Process

 • Rozwiązywanie problemów serwera

 • Rozwiązywanie problemów z replikacją

 • Odtwarzanie serwera Domino

 • Rozwiązywanie problemów użytkowników  1. IBM Tivoli Storage Manager 6.2 Implementation and Administration" (TS611PL) lub nowsze

 • Instalacja IBM Tivoli Storage Manager

 • Interfejsy administracyjne i przywileje

 • Storage Media Devices

 • Zarządzanie Storage Pools i Storage Pool Volumes

 • Zarządzanie polisami

 • Dostosowywanie Tivoli Storage Manager Database i Recovery Log

 • Konfiguracja klienta

 • Funkcje Backup-Archive Client

 • Ochrona Database and Storage Pools

 • Automatyzacja operacji

 • Rejestrowanie Monitorowanie i zdarzeń
  1. IBM Tivoli Storage Manager 6.2 Advanced Administration (TS621PL) lub nowsze

 • Tivoli Storage Manager 6.2 - Przegląd koncepcji i aktualizacje

 • Bazy danych i zarządzanie dziennikiem logu

 • Manipulacje puli pamięci

 • Tivoli Storage Manager for Reporting and Monitoring

 • SQL, makra i skrypty

 • Tivoli Storage Manager oraz optymalizacja wydajności

 • Metodologia tworzenie kopii zapasowych i przywracania

 • Wirtualne woluminy server-serwer

 • Raporty z wykorzystaniem Common ReportingWymagania dodatkowe:

 1. Certyfikowane materiały szkoleniowe IBM w języku polskim lub angielskim odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność.

 2. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych przez firmę IBM i muszą być przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego partnera szkoleniowego IBM.

Kwota planowana na sfinansowanie zamówienia (brutto PLN): 1 678 477,57

Numer zadania wynikającego z Planów stanowiących podstawę realizacji zamówienia publicznego:
§75295 – 430 – 018 – realizacja zadań ujętych w ,,Planie informatyzacji resortu obrony narodowej w latach 2013-2022”.
Proponowany termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia obowiązuje od dnia podpisania umowy do 30 września 2015 r.Uzasadnienie: Organizacja cyklu szkoleń będących przedmiotem zamówienia uzasadniona jest koniecznością podwyższenia wiedzy i umiejętności osób zajmujących się bieżącą administracją systemami poczty elektronicznej, jak i usług katalogowych.

W resorcie obrony narodowej systemy te utrzymywane są i rozwijane w oparciu o technologię Microsoft Active Directory i Exchange. Stąd też dla zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji powyższych systemów, kluczowych dla resortu obrony narodowej, jak i utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług konieczne jest podnoszenie kwalifikacji osób za nie odpowiedzialnych.II Przeprowadzenie szkoleń z zakresu CISCO i VMWARE

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:

część I – przeprowadzenie szkoleń z zakresu CISCO - CCNA,

część II – przeprowadzenie szkoleń z zakresu CISCO – CCNP, CISCO – CCIP


i CISCO - CCNP SECURITY,

część III – przeprowadzenie szkoleń z zakresu CISCO DATA CENTRE, CISCO -


CCNA SP, CISCO - CCNP SP i CISCO-INNE,

część IV – przeprowadzenie szkoleń z zakresu VMWARE.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach wydzielonych części. Wykonawca ma prawo do złożenia oferty na dowolnie wybraną ilość części.

Nazwa i kod CPV: 80531200-7 usługi szkolenia technicznego

80510000-2 usługa szkolenia specjalistycznego

Zakres szkoleń i liczba osób wyznaczona na poszczególne szkolenia jest następująca:l.p.

Nazwa szkolenia

Ilość osób

WARSZAWA

KRAKÓW

1.

CISCO - CCNA


1.1.

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

51

4

1.2.

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

51

4

1.3.

Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)

38

4

2.

CISCO – CCNP


2.1.

Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

40

3

2.2.

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)

40

3

2.3.

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)

19

1

3.

CISCO – CCIP


3.1.

Implementing Cisco Quality of Service (QOS)

11

4

3.2.

Configuring BGP on Cisco Routers (BGP)

8

2

4.

CISCO - CCNP SECURITY


4.1.

CISCO-Implementing Cisco Edge Network Security Solutions 1.0 (SENSS)

9

2

4.2.

Deploying Cisco ASA Firewall Features (FIREWALL)

17

0

4.3.

Deploying Cisco ASA VPN Solutions (VPN)

15

0

4.4.

Implementing Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

11

0

5.

CISCO DATA CENTRE


5.1.

Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K)

3

1

5.2.

Implementing the Cisco Nexus 5000 and 2000 (DCNX5K

3

1

5.3.

Implementing Cisco Catalyst 6500 Series Switches (RSCAT6K)

2

1

5.4.

Data Center Unified Computing Implementation (DCUCI)

3

1

6.

CISCO – CCNA SP

6.1.

Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part1 (SPNGN1)

4

0

6.2.

Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part2 (SPNGN2)

4

0

7.

CISCO – CCNP SP

7.1.

Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE)

4

0

7.2.

Deploying Cisco Service Provider Advanced Network Routing (SPADVROUTE)

4

0

7.3.

Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Core Network Services (SPCORE)

2

0

7.4.

Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Edge Network Services (SPEDGE)

2

0

8.

CISCO – INNE
8.1.

CISCO-Implementing Cisco MPLS Traffic Engineering & Other Features (MPLST)

8

0

8.2.

CISCO-Implementing CiscoWorks LMS (CWLMS)

3

0

8.3.

CISCO - Securing Your Web with Cisco IronPort S-Series (SWSA)

3

0

8.4.

CISCO-Implementing Cisco MPLS (MPLS)

2

0

8.5.

CISCO-Implementing Cisco Multicast (MCAST)

3

0

9.

VMWARE


9.1.

VMware vSphere 5.0.: Install, Configure, Manage (VMS-ICM-5)

18

2

9.2.

VMware vSphere Manage and Design for Security

6

2

9.3.

VMware vSphere: Optimize and Scale

6

4

9.4.

VMware vSphere 5.X: Fast Track

6

4

9.5.

VMware vSphere 5.X: Troubleshooting

6

4

9.6.

VMware Horizon View: Install, Configure, Manage-VDI

7

0

9.7.

VMware vCenter Operations Manager: Analyze & Predict [V5.x]

5

0

9.8.

VMware vCenter Operations Manager: Advanced Usage & Dashboard Design [V5.x]

8

0

9.9.

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure and OS Management [V5.x]

8

0

Opisy szkoleń w poszczególnych częściach:

I część – szkolenia CISCO - CCNA


 1. CCNA

  1. Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


   • Zasady funkcjonowania sieci, identyfikacja głównych jej komponentów, ich funkcja
    w modelu referencyjnym ISO-OSI,

   • Procesy przekazywania pakietu między komputerami, przedstawienie problemów związanych z rosnącym obciążeniem sieci Ethernet i zalet technologii przełączania pozwalających je rozwiązać

   • Trendy w poszerzaniu zasięgu sieci LAN z naciskiem na technologie bezprzewodowe, 

   • Role routerów w sieciach TCP/IP z wyjaśnieniem ich wpływu na transmisję danych, 

   • Funkcje sieci rozległych (WAN), urządzeń w nich stosowanych, protokołu PPP, routingu statycznego i dynamicznego (na przykładzie RIP) oraz translacji adresów (PAT), 

   • Używanie interfejsu linii poleceń (CLI) do wykrywania sąsiadów w sieci, kontrolowania startu routera oraz ustanawiania konfiguracji.  1. Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


   • Zagadnienia dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów w małej sieci,

   • Metody rozbudowy sieci lokalnej z małej do średniej wielkości z wieloma przełącznikami, sieciami wirtualnymi, połączeniami "trunk" i drzewem rozpinającym (Spanning Tree),

   • Koncepcje routingu w sieciach średniej wielkości oraz aspektów branych pod uwagę przy jego implementacji,

   • Podstawowe konfiguracje i diagnostyki protokołów OSPF i EIGRP,

   • Sposoby użycia list dostępu (ACL) przy zadanych założeniach oraz ich konfiguracja
    i diagnostyka,

   • Okoliczności wymagające zastosowania translacji adresów (NAT i PAT) w sieci średniej wielkości oraz jej konfiguracji na routerach,

   • Technologie WAN oraz ich implementacja przy uwzględnieniu narzuconych wymagań.  1. Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Nowoczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieci

 • Sposoby zabezpieczania urządzeń sieciowych

 • Techniki AAA (Authentication, Authorization and Accounting)

 • Sposoby budowania firewalli

 • Wdrażanie technologii zabezpieczających przed włamaniem (IPS)

 • Zabezpieczenia sieci LAN

 • Kryptografia

 • Wdrażanie połączeń VPN

 • Zarządzanie bezpieczną siecią


II część – szkolenia CISCO – CCNP, CISCO – CCIP i CISCO - CCNP SECURITY


 1. CCNP

  1. Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Planowanie i dokumentowanie konfiguracji i weryfikacji protokołów routingu oraz optymalizacji ich pracy w sieciach przedsiębiorstw.

 • Identyfikacja technologii, komponentów i metryki użytej w protokole EIGRP w oparciu
  o wymagania różnych technologii sieciowych.

 • Identyfikacja i analiza funkcji routingu protokołu OSPF działającego w ramach wieli obszarów (multiarea OSPF), analiza efektywności wykorzystania OSPF w złożonych instalacjach sieciowych.

 • Implementacja i weryfikacji redystrybucji tras w złożonym środowisku sieciowym, wykorzystującym kilka protokołów routingu dynamicznego. Implementacja funkcji systemu IOS wspomagających optymalny wybór ścieżki dla pakietów, metody eliminacji pętli routingu.

 • Ocena wydajności sieci i dobór narzędzi wymaganych dla dostarczenia mechanizmów kontroli ścieżki dla ruchu pakietów ,dostępnych w systemie Cisco IOS.

 • Implementacja i weryfikacja rozwiązań warstwy 3, wykorzystujących protokół BGP w celu podłączenia sieci przedsiębiorstwa do sieci dostawcy Internetu (ISP).  1. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)

Dopuszcza się równorzędne autoryzowane szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu certyfikującego Cisco, które dają podstawy teoretyczne i możliwość praktycznej konfiguracji urządzeń sieci laboratoryjnej z zakresu:


 • Analiza projektów sieci kampusowej

 • Implementacja vlanów w sieci kampusowej

 • Implementacja protokołu spanning tree

 • Implementacja routingu pomiędzy vlanami w sieci kampusowej

 • Implementacja wysokiej dostępności w sieci kampusowej

 • Implementacja protokołów wysokiej dostępności w środowisku sieci kampusowej

 • Implementacja wybranych cech bezpieczeństwa w sieci kampusowej

 • Obsługa ruchu głosowego i wideo w sieci kampusowej

 • Integracja sieci WLAN w środowisku sieci kampusowej
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna