W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia itStrona5/8
Data24.10.2017
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CZĘŚĆ V

 1. SZKOLENIA z Microsoft SharePoint

  1. MS SharePoint 2010 - Współpraca bez barier, organizacja portalu intranetowego
   i obiegu dokumentów


 • Personalizacja treści i wyglądu witryny Windows SharePoint Services 4.0

  • ustawienia użytkownika

  • motywy witryny

  • składniki Web Part.

 • Współdzielenie informacji w intranecie

  • system newsów

  • kalendarze i rodzaje terminów

  • dostosowanie listy kontaktów

  • lista zadań

  • tablica dyskusyjna - nasze firmowe forum.

 • Współdzielenie dokumentów

  • korzystanie z bibliotek dokumentów

  • publikowanie dokumentów Microsoft Word, Microsoft Excel, MS PowerPoint i innych plików

  • wersjonowanie (historia zmian)

  • wyewidencjonowanie i zaewidencjonowanie plików

  • biblioteki formularzy

  • galerie zdjęć

  • wyszukiwanie dokumentów.

 • Pełna integracja

 • MS Outlook jako offline'owy klient SharePointa

  • eksport danych do Excel­a.

  • zasady publikacji w mediach elektronicznych

  • określanie struktury witryn

  • tworzenie podwitryn

  • ustawienia podwitryn

  • struktura nawigacji.

 • Dostosowywanie witryn

  • zbieranie opinii - ankieta

  • baza wiedzy - strony typu wiki

  • blogi jako elementy serwisu społecznościowego

  • integracja z MS Excel i MS Access (importowanie i eksportowanie list)

  • tworzenie list niestandardowych

  • tworzenie własnych typów zawartości

  • tworzenie własnych kolumn

  • wstawianie składników Web Part.

 • Powiadamianie o aktualizacjach

  • śledzenie zmian - alerty

  • subskrypcja źródeł danych RSS.

 • Nadawanie uprawnień dostępu

  • standardowe poziomy uprawnień

  • tworzenie własnych poziomów uprawnień

  • definiowanie grup o określonych kompetencjach.

 • Edycja wyglądu stron witryny

  • modyfikacja stref składników Web Part

  • edycja strony wzorcowej i przywracanie kopii

  • tworzenie własnych stron przy użyciu MS SharePoint Designer 2010.

 • Szablony witryn, bibliotek i list

 • Tworzenie obiegu informacji i dokumentów w firmie

  • określenie celów automatyzacji obiegu informacji

  • zastosowania przepływów pracy

  • tworzenie własnych przepływów pracy w MS SharePoint Designer 2010

  • delegowanie zadań

  • śledzenie postępów za pomocą MS Outlook 2010.


  1. Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 (MS-20331)


 • Funkcjonalności i możliwości SharePoint 2013

  • podstawowe komponenty wdrażania SharePoint

  • nowe funkcjonalności w SharePoint 2013

  • opcje wdrożeniowe SharePoint 2013

 • Projektowanie architektury informacji

  • wymagania biznesowe

  • organizacja informacji w SharePoint Server 2013

  • planowanie odnajdywania

 • Projektowanie architektury logicznej

  • określanie wymagań biznesowych

  • wprowadzenie do architektury logicznej SharePoint 2013

  • dokumentowanie architektury logicznej

 • Projektowanie architektury fizycznej

  • projektowanie komponentów fizycznych na potrzeby wdrożenia SharePoint

  • projektowanie komponentów wspierających na potrzeby wdrożenia SharePoint

  • topologie farm SharePoint

  • mapowanie projektu architektury logicznej do projektu architektury fizycznej

 • Instalacja i konfiguracja SharePoint Server 2013

  • instalacja SharePoint Server 2013

  • konfiguracja ustawień farmy SharePoint Server 2013

  • tworzenie skryptów instalacji i konfiguracji

 • Tworzenie aplikacji Web i zbiorów witryn

  • tworzenie aplikacji Web

  • konfiguracja aplikacji Web

  • tworzenie i konfiguracja zbiorów witryn

 • Planowanie i konfiguracja aplikacji usług

  • wprowadzenie do architektury aplikacji usług

  • tworzenie i konfiguracja aplikacji usług

 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

  • autoryzacja w SharePoint 2013

  • zarządzanie dostępem do zawartości

 • Konfiguracja uwierzytelniania w SharePoint 2013

  • wprowadzenie do zagadnień uwierzytelniania

  • konfiguracja uwierzytelniania federacyjnego

  • konfiguracja uwierzytelniania między serwerami

 • Zabezpieczanie wdrożenia SharePoint 2013

  • zabezpieczanie platformy

  • konfiguracja zabezpieczeń na poziomie farmy

 • Zarządzanie taksonomią

  • zarządzanie rodzajami zawartości

  • magazyn terminów i zestawy terminów

  • zarządzanie magazynem terminów i zestawami terminów

 • Konfiguracja profili użytkownika
 • Konfiguracja wyszukiwania w organizacji

  • wprowadzenie do architektury usługi wyszukiwania

  • konfiguracja wyszukiwania w organizacji

  • zarządzanie wyszukiwaniem w organizacji

 • Monitorowanie i utrzymanie środowiska SharePoint 2013

  • monitorowanie środowiska SharePoint 2013

  • dostosowywanie i optymalizacja środowiska SharePoint

  • planowanie konfiguracji buforowania

  • rozwiązywanie problemów ze środowiskiem SharePoint 2013  1. Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 (MS-20332)


 • Architektura SharePoint Server 2013

  • podstawowe komponenty architektury SharePoint 2013

  • nowe funkcje SharePoint 2013

  • edycje SharePoint Server 2013 i SharePoint Online

 • Projektowanie zarządzania ciągłością biznesową

  • projektowanie topologii baz danych dla wysokiej dostępności i odtwarzania po awarii

  • projektowanie infrastruktury SharePoint do zapewnienia wysokiej dostępności

  • planowanie odtwarzania po awarii

 • Testowanie procesu tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania

  • planowanie aplikacji usług

  • projektowanie i konfiguracja topologii aplikacji usług

  • konfiguracja federacji aplikacji usług

 • Konfiguracja i zarządzanie usługami łączności biznesowej

  • planowanie i konfiguracja usług łączności biznesowej

  • konfiguracja usługi bezpiecznego magazynu

  • zarządzanie modelami łączności danych biznesowych

 • Łączenie użytkowników

  • zarządzanie profilami użytkowników

  • dołączanie interakcji społecznej

  • tworzenie społeczności

 • Produktywność i współpraca

  • agregacja zadań

  • planowanie i konfiguracja funkcji współpracy

  • planowanie i konfiguracja kompozytów

 • Planowanie i konfiguracja analizy biznesowej

  • planowanie analizy biznesowej

  • planowanie, wdrażanie i zarządzanie usługami analizy biznesowej

  • planowanie i konfiguracja narzędzia analizy zaawansowanej

 • Planowanie i konfiguracja wyszukiwania w organizacji

  • konfiguracja wyszukiwania w środowisku organizacji

  • konfiguracja funkcji wyszukiwania

  • optymalizacja wyszukiwania

 • Planowanie i konfiguracja zarządzania zawartością w organizacji

  • planowanie zarządzania zawartością

  • planowanie i konfiguracja eDiscovery

  • planowanie zarządzaniem rekordami

 • Planowanie i konfiguracja zarządzaniem zawartością Web

  • planowanie i implementacja infrastruktury zarządzania zawartością Web

  • konfiguracja nawigacji zarządzanej i katalogiem witryn

  • wsparcie dla wielu języków i lokalizacji

  • dostosowywanie

  • wspieranie użytkowników mobilnych

 • Zarządzanie rozwiązaniami w SharePoint Server 2013

  • architektura rozwiązań SharePoint

  • zarządzanie rozwiązaniami piaskownicy

 • Zarządzanie aplikacji w SharePoint Server 2013

  • architektura aplikacji SharePoint

  • dostarczanie i zarządzania aplikacjami oraz katalogiem aplikacji

 • Tworzenie planu ładu korporacyjnego

  • wprowadzenie do planowania ładu korporacyjnego

  • kluczowe elementy planu ładu korporacyjnego

  • planowanie ładu korporacyjnego w SharePoint Server 2013

  • implementacja ładu korporacyjnego w SharePoint 2013

 • Aktualizacja i migracja do SharePoint Server 2013  1. Developing Microsoft SharePoint server 2013 Core Solutions (MS-20488)


 • SharePoint jako platforma developerska

  • wprowadzenie do sharepointowej przestrzeni programistycznej

  • wybór podejścia do zagadnień programowania w SharePoint

  • zrozumienie modeli wdrożeniowych i wykonawczych w SharePoint 2013

 • Praca z obiektami SharePoint

  • poznanie hierarchii obiektowej

  • praca z witrynami i Execution Contexts

 • Praca z listami i bibliotekami

  • stosowanie obiektów list i bibliotek

  • zapytania i uzyskiwanie list danych

  • praca z wielkimi listami danych (ContentIterator Class)

 • Projektowanie i zarządzanie funkcjami i rozwiązaniami

  • praca z nowymi funkcjami oraz rozwiązaniami w trybie piaskownicy (sandboxed)

  • wdrażanie rozwiązań

 • Praca z kodem po stronie serwerowej

  • tworzenie Web Parts

  • stosowanie Event Receivers oraz Timer Jobs

  • przechowywanie danych konfiguracyjnych

 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

  • zrozumienie zagadnień zarządzania tożsamością w SharePoint 2013

  • zarządzanie dostępem

  • konfigurowanie uwierzytelniania opartego na formularzach

  • dostosowywanie sposobu uwierzytelniania

 • Zarządzanie składnikami niestandardowymi i cyklem życia witryn

  • charakterystyka składników

  • określanie list niestandardowych

  • definiowanie witryn indywidualnych

  • zarządzanie witrynami SharePoint

 • Przedstawienie aplikacji dla SharePoint

  • omówienie i tworzenie aplikacji

 • Programowanie w SharePoint po stronie klienta

  • stosowanie klienckich modeli obiektowych dla JavaScript

  • używanie REST API z JavaScript

 • Tworzenie aplikacji SharePoint hostowanych zdalnie (Remote Hosted Apps)

  • omówienie, konfiguracja i tworzenie Remote Hosted Apps

 • Publikacja i dystrybucja aplikacji

  • zrozumienie App Management Architecture

  • poznanie zagadnienia paczek aplikacji

  • publikowanie aplikacji

  • instalacja, aktualizacja i deinstalacja aplikacji

 • Automatyzacja procesów biznesowych

  • zrozumienie przepływu pracy (workflow) w SharePoint 2013

  • tworzenie przepływów pracy przy wykorzystaniu Visio 2013 i SharePoint Designer 2013

  • kreowanie przepływów pracy w Visual Studio 2012

 • Zarządzanie taksonomią

 • Dostosowywanie elementów interfejsu użytkownika

  • niestandardowe działania

  • użycie składników klienckiego interfejsu użytkownika

  • dostosowywanie wyglądu list w SharePoint 2013

 • Oznakowanie i nawigacja

  • tworzenie i użycie kompozycji

  • znakowanie i projektowanie publikowanych witryn

  • dostosowywanie zawartości do określonych platform i urządzeń

  • konfiguracja nawigacji  1. Developing Microsoft SharePoint server 2013 Advanced Solutions
   (MS-20489)


 • Tworzenie niezawodnych i wydajnych aplikacji dla SharePoint

  • aplikacje dla SharePoint

  • komunikacja pomiędzy SharePoint a aplikacją

  • uwierzytelnianie i autoryzacja aplikacji dla SharePoint

  • optymalizacja wydajności aplikacji dla SharePoint

 • Opracowywanie rozwiązań zarządzanych metadanych

  • zarządzane metadane

  • konfigurowanie zarządzanych metadanych zestawów terminów

  • praca z polami zarządzanych metadanych

 • Interakcja z usługą wyszukiwania

  • architektura usługi wyszukiwania w SharePoint 2013

  • budowanie kwerend wyszukiwania z KQL i FQL

  • wykonywanie kwerend wyszukiwania z kodu

 • Dostosowywanie wyników wyszukiwania

  • dostosowywanie kwerendy

  • dostosowywanie wyników wyszukiwania

  • dostosowywanie zawartości

 • Wdrażanie zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie

  • praca z eDiscovery

  • praca z zarzadzaniem zawartością

  • automatyzacja zarządzania rekordami

 • Opracowywanie witryn publikowania dla zawartości sieciowej

  • programowanie z wykorzystaniem API

  • opracowywanie składników strony dla publikowanej zawartości sieciowej

 • Strukturyzacja i publikowanie stron internetowych dla wszystkich użytkowników

  • strukturyzacja i nawigacja po witrynie

  • publikowanie zawartości

  • publikowanie do urządzeń mobilnych

  • witryny wielojęzyczne

 • Optymalizacja stron internetowych

  • optymalizacja witryn SharePoint dla wyszukiwarek

  • optymalizacja wydajności i skalowalności

 • Praca z usługami łączności biznesowej

  • usługi łączności biznesowej w SharePoint 2013

  • tworzenie modeli BDC w programie SharePoint Designer

  • tworzenie modeli BDC w Visual Studio 2012

 • Tworzenie zaawansowanych modeli łączności danych biznesowych

  • konfigurowanie modeli BDC dla usługi wyszukiwania

  • opracowywanie niestandardowych składników połączeń

  • praca z zewnętrznymi zdarzeniami i powiadomieniami

 • Praca z danymi biznesowymi

  • praca z danymi biznesowymi w złożonych rozwiązaniach

  • praca z danymi biznesowymi w niestandardowych rozwiązaniach

  • praca z danymi biznesowymi w aplikacjach klienckich

 • Zarządzanie i uzyskiwanie dostępu do danych w profilu użytkownika

  • przegląd danych w profilu użytkownika w SharePoint 2013

  • opcje dostępu do danych w profilu użytkownika

  • zarządzanie danymi w profilu użytkownika

  • zarządzanie właściwościami w profilu użytkownika

 • Dostosowywanie elementów społecznościowych

  • przegląd dostępnych opcji

  • opracowywanie rozwiązań społecznościowych

  • praca z kanałami

 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów niestandardowych rozwiązań SharePoint

  • debugowanie aplikacji SharePoint w Visual Studio

  • rozpoznawanie usterek we wdrożonej aplikacji

  • testowanie wydajności i skalowalności
  1. Share Point Serwer 2013 for the site Owner/Power User (MS-55035)

 • Rola właściciela witryny

 • czym jest platforma SharePoint

 • role administracyjne SharePoint

 • opcje administracyjne SharePoint

 • Rola właściciela witryny

  • najlepsze praktyki bezpieczeństwa SharePoint.

  • użytkownicy oraz Grupy.

  • zarządzanie oraz dodawanie Użytkowników oraz Grup.

  • dodawanie administratorów działów

  • uprawnienia oraz poziomy uprawnień.

  • tworzenie poziomów dostępowych

  • konfigurowanie list i uprawnienia bibliotek

  • praca z  Audiences oraz Content Filtering

  • zarządzanie incydentami użytkowników

 • Funkcje witryny i zbioru witryn

  • czym są dane dodatki ?

  • aktywacja oraz wyłączanie danych dodatków.

  • często używane funkcje.

 • Zarządzanie witrynami i stronami

  • tworzenie podstron.

  • wykorzystywanie szablonów

  • cykl życia stron oraz proces kasowania.

  • konfiguracja the Look and Feel of a Site

  • konfigurowanie opcji nawigacyjnych

  • ustawienia Językowe

  • dodawanie oraz zarządzanie stronami

  • praca z podstronami

  • często używane części stron

 • Praca z listami i bibliotekami

  • SharePoint i listy oraz biblioteki

  • dokumenty bibliotek

  • biblioteki vs. listy z załącznikami

  • dodawanie kolumn do list oraz bibliotek

  • kolumny oraz weryfikacja obiektów

  • Enterprise Metadata and ustawienia słów kluczowych

  • tworzenie list oraz podgląd bibliotek

  • praca z  Office Web Apps

  • organizacja zawartości przy użyciu folderów oraz danych Metadata

  • zdjęcia, Kapitał oraz inne biblioteki

  • praca z koszem.

  • konfiguracja RSS Feeds

  • konfiguracja przychodzących E-maili

  • zagadnienia z tagowania, notatek oraz rejtingu.

 • Zarządzanie dokumentami

  • system zarządzania uprawnieniami

  • sprawdzanie list oraz aktywności dokumentów.

  • praca z zawartością

  • wbudowane typy zawartości.

  • zarządzanie zawartością biznesową używając zdefinjowanych typów danych

  • używanie kompletów dokumentów

  • organizowanie użycia zawartości

  • przegląd zarządzania rekordami.

 • Przepływy pracy

  • przepływ pracy w SharePoint

 • Monitorowanie aktywności SharePoint

  • użycie raportów

  • wyszukiwanie raportów

 • Aplikacje SharePoint

  • czym są (dodatki) App?

  • praca z wbudowanymi dodatkami.

  • The SharePoint App Store

  • dodatki korporacyjne w App Store

  • dodatki na zamówienie.

 • Witryna społecznościowa SharePoint

  • budowanie społeczności on-line przy wykorzystaniu platformy SharePoint

  • dyskusje oraz moderowanie platformy

  • ocena dyskusji oraz naliczanie punktów
  1. SharePoint 2010 SharePoint Designer (MS-50354)

 • Zmiany w SharePoint Designer 2010

 • Interfejs użytkownika

 • interfejs SharePoint Designer

 • praca z SharePoint Designer

 • Widoki danych

 • DataSources

 • DataViews

 • Typy zawartości zewnętrznej

 • usługi Business Connectivity Services

 • typy zawartości zewnętrznej

 • Przepływy danych

BuiltinbActivities 2007

BuiltinActivities 2010 • LoopingWorkflow

 • tworzenie zapętleń

 • ModifyOOBWorkflow


Wymagania dodatkowe:

 1. Certyfikowane materiały szkoleniowe Microsoft w języku polskim lub angielskim odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność.

 2. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych przez firmę Microsoft i muszą być przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego partnera szkoleniowego Microsoft.

CZĘŚĆ VI

6.VoIP
  1. Implementing Cisco Voice Communications and QoS v 8.0 (CVOICE 8)


  • Wprowadzenie w świat VoIP w rozwiązaniu Cisco, komponenty, rodzaje sygnalizacji, problemy, wymagania.

  • Opis możliwości wdrożeń sieci VoIP przy pomocy voice gateway'ów.

  • Mechanizmy związane z zestawianiem połączeń telefonicznych przez voice-gateway

  • Opis rodzajów połączeń oraz standardów sygnalizacji w tradycyjnych sieciach telefonicznych w przypadku połączeń analogowych i cyfrowych.

  • Codec'ki, funkcjonalność i możliwości użycia procesorów DSP

  • Opis standardów sygnalizacyjnych potrzebnych do zestawiania połączeń
   w sieciach IP typu H.323, MGCP, SIP i ich konfiguracja

  • Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 (CUCME) - podstawy konfiguracji centralki i telefonów IP

  • Zasady tworzenia skalowalnego i redundantnego planu numeracyjnego, selekcja drogi, translacje numerów, class of control (CoR)

  • Gatekeeper, zadania gatekeeper'a, możliwości wdrożeń, konfiguracja.

  • Zapewnienie styku z ITSP przy pomocy Cisco Unified Border Element (CUBE), zasady działania, możliwości zastosowań i konfiguracja

  • Mechanizmy QoS pożądane dla sieci z technologia VoIP - modele klasyfikacji, mechanizmy działania, funkcjonalność Auto QoS  1. Implementing Cisco Unified Communications Manager, Part 1 v 8.0 (CIPT1 v8.0)


  • Wprowadzenie do telefonii IP, architektura CallManagera, potrzebne urządzenia, system licencjonowania.

  • Uruchomienie systemu - podstawowe zadania administracyjne po nowej instalacji.

  • Dodawanie użytkowników i przypisanie im ról, aplikacja BAT.

  • Wprowadzenie do składników środowiska IP telefonii, Implementacja IP Telefonów typu SCCP, SIP.

  • Połączenia z zewnętrznym operatorem PSTN za pomocą gateway'a MGCP lub H323, kreowanie dial-plan'u, nadawanie przywilejów IP Telefonom.

  • Dodatkowe usługi związane z IP Telefonami np.: hunt grupy, przekierowywania, przejmowanie połączeń.

  • Rozszerzenie funkcjonalności systemu IP Telefonii o mostek konferencyjny
   i serwer music-on-hold, oraz określenie zasad dostępu do tych usług.

  • Usługi typu IP Phone Services oraz sposoby osiągnięcia redundancji,

  • Native Presence, Unified Mobility oraz ich implementacja  1. Implementing Cisco Unified Communications Manager, Part 2 v 8.0 (CIPT2 v8.0)


  • Wprowadzenie do telefonii IP w środowisku typu multisite, problemy i sposoby ich rozwiązywania.

  • Implementacja gateway'ów używając sygnalizacji H323 i MGCP oraz implementacja trunków H323 lub SIP.

  • Zasady budowania i implementacja dial-plan'u w środowisku typu multisite

  • z uwzględnieniem środowiska międzynarodowego.

  • Wprowadzenie redundancji dla lokalizacji zewnętrznych przy pomocy funkcjonalności SRST, CUCME w trybie SRST.

  • Zarządzanie pasmem w sieci WAN przez wdrożenie rozproszonego systemu urządzeń dodatkowych (transcoder'y, MoH, mostki konferencyjne).

  • Zarządzanie pasmem w sieci WAN przy pomocy RSVP i gatekeeper'a, mechanizmów protokołu SIP oraz funkcjonalności Automated Alternate Routing (AAR).

  • Wdrożenie Device Mobility oraz Extension Mobility.

  • Usługi Cisco Service Advartisement Framework (SAF) oraz Cisco Call Control Discovery (CCD) - omówienie i konfiguracja.  1. Implementing Cisco Unified Communications Security


  • Zagrożenia bezpieczeństwa w sieci z technologią z zakresu Cisco Unified Communications, rodzaje ataków.

  • Implementacja bezpieczeństwa, kryptografia, struktura PKI, VPN'y (IPsec
   i Cisco AnyConnect SSL VPN).

  • Implementacja bezpieczeństwa związanego z siecią i urządzeniami sieciowymi przy pomocy funkcjonalności NAT, firewall'a, VLAN'ów, rozwiązania IEEE 802.1X czy klientów VPN'owych w telefonach IP.

  • Dostosowanie parametrów CUCM i CUCME przeciwko nieuprawnionemu użyciu telefonów, podsłuchiwania rozmów. Szyfrowanie połączeń pomiędzy telefonami IP

  • i sygnalizacji.

  • Szyfrowanie połączeń realizowanych przez voice-gateway'e (SIP, H323, MGCP).

  • Implementacja zasad bezpieczeństwa dla telefonów pracujących w trybie CUCM i SRST.

  • Implementacja Trusted Relay Point oraz Proxy dla bezpiecznej sygnalizacji
   i ruchu SRTP.


  1. Implementing Advanced TelePresence Video Solutions Part 2


  • Zapoznanie z Cisco TelePresence Server.

  • Zapoznanie z TelePresence Interoperability Protocol.

  • Zapoznanie z rozwiązaniem MSE8000.

  • Implementacja bezpieczeństwa rozwiązań CTS.

  • Uwierzytelnianie.

  • Wykonywanie kopii zapasowych i migracje do nowej wersji oprogramowania.

  • Dobre praktyki związane z konfiguracją i eksploatacją elementów CTS.

  • Sposoby rozwiązywania codziennych problemów eksploatacyjnych.

Adnotacje: Preferowany kurs w języku polskim, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kursu w języku angielskim z tłumaczem.

  1. Integrating Cisco Unified Communications Applications


  • Potrzeby i możliwości integracji poczty głosowej w systemie telefonii IP.

  • Implementacja CUC do współpracy z Cisco Unified Communications Managerem.

  • Implementacja CUE do współpracy z Cisco Unified Communications Managerem Express'em

  • Zaawansowane możliwości poczty głosowej typu VPIM

  • Implementacja Cisco Unified Presence wraz z komunikatorem Jabber.  1. Implementing Cisco IOS Telephony and Unified Communications Express
   v 8.5


  • Wprowadzenie do technologii VoIP, aplikacje zarządzające i rozszerzające system VoIP

  • Zasady działania tradycyjnej sieci telefonicznej: plan numeracyjny, rodzaje wykorzystywanych styków i sygnalizacje z nimi związane.

  • Mechanizmy działania sieci VoIP - codec'ki, RTP, protokoły sygnalizacyjne, plan numeracyjny.

  • Implementacja sieci LAN pod VoIP - VLAN'y, Trunki, protokół VTP i Spanning-Tree, DHCP, PoE.

  • Implementacja styku z siecią operatora zewnętrznego.

  • Zarządzanie przy pomocy aplikacji Cisco Configuration Professional.

  • Konfiguracja telefonów SCCP i SIP oraz możliwości jakie daje im CUCME oraz wdrożenie serwisu B-ACD.

  • Implementacja usług zarządzających przy pomocy programów monitorujących z użyciem SNMP, syslog'a, zbieranie CDR'ów.

  • Implementacja usług konferencyjnych i muzyki dla oczekującego (MoH) w  rodowisku CUCME.

  • Konfiguracja modułu CUE i możliwości jakie posiada typu: użytkownicy, grupy, skrzynki pocztowe, Instant Messaging, VoiceView, powiadomienia, Live Record, Auto Attendant.

  • Monitorowanie i rozwiązywanie typowych problemów związanych z CUCME i CUE.Wymagania dodatkowe:

 1. Certyfikowane materiały szkoleniowe CISCO w języku polskim lub angielskim odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność.

 2. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych przez firmę CISCO i muszą być przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego CISCO.

 3. Przy szkoleniach z VoIP – Zamawiający dopuszcza szkolenia w języku angielskim
  z tłumaczeniem na język polski.

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna