W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia itStrona4/8
Data24.10.2017
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.21. Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (MS-10135


 • Wdrażanie Microsoft Exchange Server 2010

  • przegląd wymagań Exchange Server 2010

  • instalacja roli Exchange Server 2010

  • kończenie instalacji Exchange Server 2010

 • Konfiguracja serwerów skrzynek pocztowych

  • przegląd narzędzi administracyjnych

  • konfiguracja ról serwera skrzynek pocztowych

  • konfiguracja folderów publicznych

 • Zarządzanie obiektami odbiorcy

  • zarządzanie skrzynkami pocztowymi

  • zarządzanie innymi odbiorcami

  • konfiguracja polityk adresów email

  • konfiguracja list adresowych

  • przygotowanie zadań zarządzania dużą ilością odbiorców

 • Zarządzanie dostępem klientów

 • Zarządzanie transportem wiadomości

  • przegląd zagadnień

  • konfiguracja transportu wiadomości

 • Implementacja zabezpieczeń przesyłania wiadomości

  • wdrażanie brzegowych serwerów transportowych

  • wdrażanie rozwiązań antywirusowych

  • konfiguracja rozwiązań antyspamowych

  • konfiguracja zabezpieczeń SMTP

 • Implementacja wysokiej dostępności

  • przegląd opcji wysokiej dostępności

  • konfiguracja wysokiej dostępności bazy skrzynek

  • wdrażanie wysokiej dostępności serwerów bez skrzynek

 • Implementacja kopii zapasowych i odtwarzania

  • planowanie kopii zapasowych i odtwarzania

  • tworzenie kopii zapasowych

  • odtwarzanie kopii zapasowych

 • Konfiguracja polityk wiadomości i współpracy

  • wprowadzenie do polityk wiadomości

  • konfiguracja reguł transportowych

  • konfiguracja rejestrowania i wyszukiwania

  • konfiguracja zarządzania rekordami wiadomości

  • konfiguracja archiwów

 • Zabezpieczenia Microsoft Exchange Server 2010

  • konfiguracja kontroli dostępu opartej na roli

  • konfiguracja zabezpieczeń dla roli serwera w Exchange Server 2010

  • konfiguracja bezpiecznego dostępu internetowego

 • Zarządzanie Microsoft Exchange Server 2010

  • monitorowanie Exchange Server 2010

  • utrzymanie Exchange Server 2010

  • rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2010

 • Aktualizacja z Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007 do Exchange Server 2010

  • przegląd aktualizacji

  • aktualizacja z Exchange Server 2003 do Exchange Server 2010

  • aktualizacja z Exchange Server 2007 do Exchange Server 2010

 • Implementacja Unified Messaging

  • przegląd zagadnień telefonii

  • wprowadznie do Unified Messaging

  • konfiguracja Unified Messaging

 • Zaawansowane kwestie w Exchange Server 2010

  • wdrażanie rozwiązań wysokiej dostępności dla wielu lokalizacji

  • implementacja udostępniania zintegrowanego


4.22. Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MS-20341)


 • Wdrażanie i zarządzanie Exchange Server 2013

  • wymagania wstępne dla Exchange Server 2013

  • wdrażanie Exchange Server 2013

  • zarządzanie Exchange Server 2013

 • Planowanie i konfiguracja skrzynek pocztowych serwera

  • wprowadzenie do roli serwera skrzynek pocztowych

  • planowanie wdrażania serwera skrzynek pocztowych

  • konfiguracja serwerów skrzynek pocztowych

 • Zarządzanie obiektami adresatów

 • Planowanie i wdrażanie serwerów dostępu klienta

  • planowanie wdrażania serwerów dostępu klienta

  • konfiguracja rol serwera dostępu klienta

  • zarządzanie usług dostępu klienta

 • Planowanie i konfiguracja połączeniami klienta poczty email

  • połączenia klienta

  • konfiguracja Outlook Web App

  • planowanie i konfiguracja wymiany wiadomości mobilnych

  • konfiguracja zabezpieczeń

 • Planowanie i konfiguracja przesyłania wiadomości

  • wprowadzenie

  • planowanie i konfiguracja przesyłania wiadomości

  • zarządzanie regułami przesyłania

 • Planowanie i implementacja wysokiej dostępności

  • wysoka dostępność Exchange Server 2013

  • konfiguracja wysokiej dostępności bazy skrzynek pocztowych

  • konfiguracja wysokiej dostępności serwerów dostępu klienta

 • Planowanie i implementacja odzyskiwania awaryjnego

  • planowanie metod ochrony przed awariami

  • planowanie i implementacja kopii zapasowych

  • planowanie i implementacja odzyskiwania kopii zapasowych

 • Planowanie i konfiguracja opcji zabezpieczania wiadomości

  • planowanie zabezpieczania wiadomości

  • implementacja rozwiązań ochrony antywirusowej Exchange Server 2013

  • implementacja rozwiązań ochrony antyspamowej Exchange Server 2013

 • Planowanie i konfiguracja zabezpieczeń administracyjnych oraz kontroli

 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2013

  • monitorowanie Exchange Server 2013

  • utrzymanie Exchange Server 2013

  • rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2013

4.23. Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MS-20342)


 • Wprowadzenie do rozwiązań Unified Messaging Exchange Server 2013

  • wprowadzenie do technologii telefonii

  • Unified Messaging w Exchange Server 2013

  • komponenty Unified Messaging

 • Projektowanie i implementacja Unified Messaging Exchange Server 2013

  • projektowanie wdrożenia Unified Messaging

  • wdrażanie i konfiguracja komponentów Unified Messaging

  • integracja Unified Messaging Exchange Server 2013 z Lync

 • Projektowanie i implementacja odporności lokacji

  • odporność lokacji Exchange Server 2013

  • planowanie odporności lokacji

  • implementacja odporności lokacji

 • Planowanie wirtualizacji Exchange Server 2013

  • wprowadzenie do Hyper-V 3.0

  • wirtualizacja ról serwerowych Exchange Server 2013

 • Projektowanie i implementacja ochrony przesyłania wiadomości

  • wprowadzenie

  • projektowanie i implementacja zgodności przesyłania

  • projektowanie i implementacja integracji AD RMS z Exchange Server 2013

 • Projektowanie i implementacja przechowywania wiadomości

  • zarządzanie zapisywaniem rekordów oraz archiwizacja

  • projektowanie archiwizacji miejscowej

  • projektowanie i implementacja przechowywania wiadomości

 • Projektowanie i implementacja ochrony wiadomości

  • projektowanie i implementacja zapobiegania utracie danych

  • projektowanie i implementacja archiwum miejscowego

  • projektowanie i implementacja wykrywania miejscowego

 • Planowanie i konfiguracja zabezpieczeń administracyjnych oraz kontroli

  • konfiguracja kontroli opartej na rolach

  • projektowanie ochrony przed utratą danych

  • konfiguracja rejestrowania kontroli

 • Zarządzanie Exchange Server 2013 z Exchange Management Shell

  • wprowadzenie do Windows PowerShell 3.0

  • wykorzystanie Exchange Management Shell w zarządzaniu odbiorcami Exchange Server

  • zarządzanie Exchange Server 2013 za pomocą Exchange Management Shell

 • Projektowanie i implementacja integracji z Exchange Online

  • planowanie Exchange Online

  • planowanie i implementacja migracji do Exchange Online

  • planowanie współistnienia z Exchange Online

 • Projektowanie i implementacja współistnienia wiadomości

  • projektowanie i implementacja federacji

  • projektowanie współistnienia pomiędzy organizacjami Exchange

  • projektowanie i implementacja przenoszenia skrzynek między lasami

 • Projektowanie i implementacja migracji Exchange Server oraz aktualizacje

  • projektowanie migracji z innych systemów email

  • planowanie aktualizacji z wcześniejszych wersji Exchange

  • implementacja migracji z wcześniejszych wersji Exchange


4.24. Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007 (MS-5050)

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych serwera Exchange 2007;

 • Odtwarzanie baz danych wiadomości;

 • Przygotowanie do i odtwarzanie roli serwera pocztowego,

 • Przygotowanie do i odtwarzanie pozostałych ról Exchange 2007.


4.25. Projektowanie rozwiązań Business Inteligence z wykorzystaniem Microsoft SQL Server 2012 (MS-20467)

 • Planowanie rozwiązań BI

 • Planowanie infrastruktury BI

 • Projektowanie Hurtowni Danych

 • Projektowanie rozwiązań ETL (Extraction, Transformation, Loading)

 • Projektowanie modeli analitycznych

 • Planowanie scenariuszy dostarczania rozwiązań BI

 • Projektowanie rozwiązań opartych o Reporting Services

 • Projektowanie rozwiązań raportowych opartych o Excela

 • Planowanie rozwiązań BI opartych o SharePoint Server

 • Monitorowanie i optymalizacja rozwiązań BI

 • Planowanie działań operacyjnych dotyczących rozwiązań BI


4.26. Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 2012 (MS-10776)

 • Wstęp do SQL Server 2012 i narzędzi

 • Praca z typami danych

 • Projektowanie i implementacja tabel

 • Zapewnianie integralności danych przez ograniczenia

 • Planowanie indeksowania dla SQL Server 2012

 • Implementacja struktur tabeli w SQL Server 2012

 • Czytanie planów wykonania SQL Server 2012

 • Poprawa wydajności poprzez niezgrupowane indeksy

 • Projektowanie i implementacja widoków

 • Projektowanie i implementacja procedur składowanych

 • Łączenie danych i zmienne tabelaryczne

 • Projektowanie i implementacja funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 • Tworzenie wysoce zbieżnych aplikacji SQL Server 2012

 • Obsługa błędów w kodzie T-SQL

 • Obsługa zmiany danych poprzez wyzwalacze

 • Implementacja kodu zarządzanego w SQL 2012

 • Przechowywanie danych XML w SQL Server 2012

 • Zapytania do danych XML w SQL Server

 • Praca z danymi przestrzennymi SQL Server 2012

 • Praca z indeksami i zapytaniami pełnotekstowymi


Wymagania dodatkowe:

 1. Certyfikowane materiały szkoleniowe Microsoft w języku polskim lub angielskim odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność.

 2. Szkolenia muszą mieć status szkoleń autoryzowanych przez firmę Microsoft i muszą być przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego partnera szkoleniowego Microsoft.


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna