W załącznik nr 2 ykaz usług z zakresu wsparcia itStrona3/8
Data24.10.2017
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

CZĘŚĆ III

 1. Szkolenia w zakresie grafiki komputerowej

  1. Szkolenie montażu wideo z wykorzystaniem programu Adobe Premiere


 • Tok pracy w programie Adobe Premiere Pro;

 • Interfejs programu i koncepcja projektu;

 • Importowanie materiału wideo z różnych źródeł i w różnych formatach: klipów, animacji, serii obrazów statycznych, plików programów Photoshop i Illustrator;

 • Organizowanie i porządkowanie materiału źródłowego;

 • Przegląd i zastosowanie technik montażu;

 • Tworzenie sekwencji filmowych;

 • Edycja materiału na osi czasu;

 • Korekta koloru

  • Regulacja balansu bieli

  • Zwiększanie kontrastu

  • Regulacja jasności

  • Tworzenie koloru kinowego

 • Tworzenie i edycja sekwencji tytułowych;

 • Edycja i montaż materiału dźwiękowego;

  • wprowadzenie do audition CS6 - integracja Premiere CS6 z Audition CS6

 • Podstawy zaawansowanej pracy z dźwiękiem:

  • peak, normalizacja, kompresja

  • czyszczenie, usuwanie drobnych zgrzytów

  • odszumianie, wzbogacanie

  • zaawansowane filtry dźwiękowe

  • tryb wielościeżkowy

  • Korzystanie z bazy danych dźwięków i podkładów muzycznych

 • Edycja materiału przy użyciu efektów wideo i dźwiękowych;

 • Efekty ruchu i animacja;

 • Współpraca z programami wchodzącymi w skład pakietu Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, Flash, After Effects, Encore;

 • Rendering i kompresja materiału wideo; eksportowanie do różnych formatów (Blu-ray, DVD, Internet, telefony komórkowe).  1. Obsługa programu Adobe After Effect


 • Wprowadzenie do compositingu i cyfrowej obróbki obrazu / podstawowe pojęcia

 • Nowy interfejs Adobe After Effects

 • Podstawowy workflow AfterEffects

 • Pliki źródłowe / warstwy / kompozycje / pre-compose / parenting

 • Animacja klatek kluczowych

 • Praca z efektami i presetami animacji

 • Maski i kluczowanie

 • Wprowadzenie do przestrzeni 3D / praca z kamerą i światłami

 • Praca z tekstem w 2D i 3D / twórcze animowanie pojawiania się i znikania tekstu

 • Generacja tła – twórcze wykorzystanie gradientów i fraktali

 • Zaawansowane efekty symulacji zjawisk fizycznych – CC Particle World

 • Time Remapping

 • Wprowadzenie do komend skryptów / polecenie Wiggle

 • Eksport animacji do różnych formatów

 • Integracja AfterEffects z Premiere i Encore  1. Szkolenie pakietowe Grafiki Komputerowej Photoshop i Ilustrator


 • Selekcje

 • Technika pracy na Warstwach

 • Podstawy Edycji i Tonowania obrazu

 • Modele kolorów

 • Praca z obrazem

 • Praca z tekstem

 • Korekta obrazu

 • Ścieżki - tworzenie i edycja

 • Narzędzia malarskie

 • Selekcji za pomocą masek

 • Filtrowanie w Photoshopie  1. Szkolenie pakietowe Grafiki Komputerowej CorelDraw


 • Podstawowe różnice między grafiką wektorową a grafiką rastrową

 • Arkusz roboczy Corela, ustawienia

 • Metody wspomagania precyzji rozkładu na stronie

 • Narzędzia edycyjne, praca z obiektami

 • Wypełnienia

 • Precyzyjne transformacje obiektów za pomocą okien dialogowych

 • Wyrównywanie i rozkład obiektów na stronie wydruku, modyfikowanie kształtu

 • Tekst i obróbka tekstu ozdobnego w Corelu


Wymagania dodatkowe:

- Materiały szkoleniowe w języku polskim lub angielskim odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia, które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność.CZĘŚĆ IV

 1. Microsoft


  1. Administracja MS SQL Server 2012 (MS-10775)

 • Wprowadzenie do SQL Server 2012 i jego zestawu narzędzi

 • Przygotowanie systemów do instalacji SQL Server 2012

 • Instalowanie i konfigurowanie serwera SQL Server 2012

 • Praca z bazami danych

 • Modele odzyskiwania w SQL Server 2012

 • Archiwizowanie (tworzenie kopii zapasowych) baz danych SQL Server 2012

 • Odtwarzanie baz danych SQL Server 2012 z kopii zapasowych

 • Importowanie i eksportowanie danych

 • Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników

 • Przypisywanie ról serwerowych i bazodanowych

 • Autoryzowanie użytkowników i dostęp do zasobów

 • Wykonywanie inspekcji środowisk SQL Server

 • Automatyzowanie zarządzania SQL Server 2012

 • Konfigurowanie bezpieczeństwa dla SQL Server Agent

 • Monitorowanie SQL Server 2012 przy wykorzystaniu alertów i powiadomień

 • Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych

 • Śledzenie dostępu do SQL Server 2012

 • Monitorowanie SQL Server 2012

 • Zarządzanie wieloma serwerami

 • Konfiguracja dostępu wielu aplikacji do SQL Server 2012 poprzez IIS

 • Rozwiązywanie problemów administracyjnych SQL Server 2012

UWAGA: Powyższe zagadnienia mają uwzględniać prezentację różnic pomiędzy wersją Microsoft SQL Server 2012 a wersjami 2005 lub 2008.

  1. Fundamentals of Network Security (MS-2810)

 • Przygotowanie do zabezpieczenia informacji

 • Wdrażanie zabezpieczeń

 • Ochrona informacji z wykorzystaniem uwierzytelnienia i kontroli dostępu

 • Korzystanie z kryptografii w celu ochrony informacji

 • Korzystanie z PKI w celu ochrony informacji

 • Zabezpieczanie aplikacji internetowych (w tym z wykorzystaniem SSL)

 • Wdrażanie zabezpieczeń dla poczty e-mail i wiadomości błyskawicznych

 • Zarządzanie zabezpieczeniami dla usług katalogowych i DNS

 • Zabezpieczanie transmisji danych (w tym IPSec i sieci bezprzewodowe)

 • Wdrażanie i monitoring zabezpieczeń sieci brzegowej

 • Zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym

 • Zachowanie ciągłości biznesowej (w tym kopie zapasowe i odtwarzanie po awarii) - z uwzględnieniem serwerów wirtualnych

 • Reagowanie na incydenty

4.3. Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure (MS-6439)

 • Konfiguracja magazynu dla aplikacji Windows Server 2008

  • koncepcja magazynu

  • konfiguracja magazynu iSCSI

  • praca z VHD

 • Konfiguracja wysokiej dostępności dla aplikacji Windows Server 2008

 • podstawy NLB

 • implementacja klastra NLB

 • podstawy klastrów pracy awaryjnej

 • przygotowanie klastrów pracy awaryjnej

 • implementacja klastrów pracy awaryjnej

 • Konfiguracja Remote Desktop Services

  • omówienie RDS

  • konfiguracja RDS Host Server

  • konfiguracja ustawień użytkownika pulpitu zdalnego

  • wdrażanie i połączenia do programów Remote App

  • dołączanie użytkowników do aplikacji z RD Web Access

  • konfiguracja licencjonowania dla RDS

 • RDS w konfiguracji wieloserwerowej

  • budowanie farmy serwerowej RDS

  • monitorowanie środowiska RDS

 • Bezpieczne dostarczanie aplikacji w Internecie

  • podstawy RDS Gateway

  • instalacja i zarządzanie RD Gateway

 • Aplikacje IIS Web

  • omówienie IIS

  • tworzenie witryn Web i aplikacji

  • zarządzanie witrynami Web i aplikacjami

 • Serwer i usługi SMTP

  • implementacja i konfiguracja witryn FTP w IIS

  • implementacja i konfiguracja witryn SMTP w IIS

 • Serwer IIS i zarządzanie SSL

  • monitorowanie i rejestrowanie IIS

  • zarządzanie IIS i zabezpieczeniami SSL

  • zarządzanie delegowaniem administracyjnym i administracja zdalna

 • Microsoft SharePoint Foundation

  • instalacja i konfiguracja SharePoint Foundation

  • integracja SharePoint Foundation

 • Usługi Windows Streaming Media Services

  • instalacja i konfiguracja usług Windows Streaming Media Services

  • ochrona usługi Windows Streaming Media Services


4.4. Administering System Center Configuration Manager (MS- 10747)

 • Omówienie System Center 2012 Configuration Manager

  • wprowadzenie do System Center 2012 Configuration Manager

  • omówienie architektury System Center 2012 Configuration Manager

  • omówienie konsoli Configuration Manager

  • narzędzia do monitorowania i rozwiązywania problemów z Configuration Manager Site

 • Wykrywanie i organizacja zasobów

  • konfiguracja wykrywania zasobów

  • konfiguracja Boundary Groups

  • konfiguracja kolekcji użytkowników i urządzeń

  • konfiguracja administracji opartej na rolach
 • Zarządzanie klientem Configuration Manager

 • Zarządzanie inwentaryzacją i zliczaniem oprogramowania

  • omówienie zbierania spisów

  • konfiguracja inwentaryzacji sprzętu

  • konfiguracja inwentaryzacji oprogramowania

  • zarządzanie kolekcją inwentaryzacji

  • konfiguracja Asset Intelligence

  • konfiguracja zliczania oprogramowania

 • Tworzenie zapytań i raportowanie danych

  • wprowadzenie do zapytań

  • zarządzanie zapytaniami

  • konfiguracja SQL Server Reporting Services

 • Zarządzanie wdrażaniem oprogramowania za pomocą pakietów i programów

  • konfiguracja dystrybucji oprogramowania

  • konfiguracja pakietów i programów

  • dystrybucja zawartości do punktów dystrybucji

  • wdrażanie programów do klientów Configuration Manager

 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji

  • omówienie zarządzania aplikacjami

  • tworzenie aplikacji

  • wdrażanie aplikacji

  • konfiguracja katalogu aplikacji

 • Zarządzanie wdrażaniem aplikacji

  • konfiguracja wymagań i zależności dla rodzajów wdrożeń

  • konfiguracja wielu rodzajów wdrożeń i koligacji urządzeń użytkowników

  • zarządzanie aplikacjami

 • Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

  • omówienie aktualizacji oprogramowania

  • przygotowanie Configuration Manager Site do dystrybucji programowania

  • zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

  • konfiguracja reguł automatycznego wdrażania

  • monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

 • Implementacja Endpoint Protection w Configuration Manager 2012

  • omówienie Endpoint Protection w Configuration Manager

  • konfiguracja i monitorowanie zasad Endpoint Protection

  • omówienie wdrażania systemów operacyjnych

  • przygotowanie Site do wdrażania systemów operacyjnych

  • przechwytywanie obrazów systemów operacyjnych

  • wdrażanie systemów operacyjnych

 • Zarządzanie ustawieniami zgodności

  • wprowadzenie do ustawień zgodności

  • konfiguracja ustawień zgodności

  • podglad wyników zgodności

 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

  • konfiguracja zarządzania urządzeniami mobilnymi

  • konfiguracja infrastruktury PKI

  • zarządzanie urządzeniami mobilnymi

  • wdrażanie aplikacji na urządzeniach mobilnych

 • Konfiguracja opcji Wake On LAN, zarządzanie energią i kontrola zdalna

  • konfiguracja Wake On LAN

  • konfiguracja sprzętu zarządzającego

  • konfiguracja ustawień zarządzania energią

  • konfiguracja kontroli zdalnej4.5. Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012
(MS-10751)


 • Planowanie Private Cloud

  • wprowadzenie do Private Cloud

  • wymagania wdrożeniowe Private Cloud

  • projektowanie komponentów infrastruktury Private Cloud

  • omówienie komponentów System Center 2012

  • wdrażanie klastrów Hyper-V w Virtual Machine Manager

 • Konfiguracja i wdrażanie Private Cloud w System Center Virtual Machine Manager

  • omówienie architektury i komponentów VMM

  • instalacja i aktualizacja VMM

  • konfiguracja zabezpieczeń i ról VMM

  • wprowadzenie do grup hostów

 • Rozszerzanie i zarządzanie infrastrukturą Private Cloud

  • omówienie PXE i ról aktualizacji serwera

  • wdrażanie kompletnego stanu systemu serwerów Hyper-V

  • konfiguracja ról serwera aktualizacji

  • tworzenie i korygowanie linii odniesienia aktualizacji

 • Konfiguracja dostarczania aplikacji wirtualnych

  • wprowadzenie do wdrażania dynamicznego aplikacji

  • pakiety wdrażania Web

  • wprowadzenie do wirtualizacji aplikacji serwerowych

  • konfiguracja komponentów App-V

  • sekwencjonowanie i wdrażanie aplikacji wirtualnych

 • Tworzenie elementów Private Cloud

  • konfiguracja profili systemów operacyjnych gości

  • konfiguracja profili sprzętowych

  • konfiguracja SQL Server za pomocą profili SQL Server

  • konfiguracja profili aplikacji

  • konfiguracja szablonów maszyn wirtualnych

  • konfiguracja użytkowników Self-Service Portal

 • Wdrażanie i dostęp do First Business Unit Private Cloud

  • wprowadzenie do Private Cloud Computing

  • instalacja i konfiguracja App Controller

  • tworzenie i zarządzanie usługami oraz szablonami usług

 • Monitorowanie infrastruktury Private Cloud

  • architektura Operations Manager oraz zabezpieczenia

  • aktualizacja Operations Manager 2007 R2

  • konfiguracja powiadomień

  • konfiguracja Management Packs

  • konfiguracja integracji z System Center 2012

 • Rozszerzanie i dostosowywanie monitorowania infrastrutkury Private Cloud

  • konfiguracja portalu SharePoint

  • monitorowanie szablonów

  • monitorowanie aplikacji rozproszonych

 • Implementacja zarządzania usługami Private Cloud

  • omówienie architektury Service Manager

  • aktualizacja do System Center 2012 Service Manager

  • elementy Service Manager

  • konfiguracja konektorów Service Manager

  • konfiguracja powiadomień Servie Manager

 • Konfiguracja katalogu usług Private Cloud

  • implementacja katalogu usług Private Cloud

  • zarządzanie poziomem usług

 • Ochrona infrastruktury Private Cloud

  • planowanie wdrożenia DPM

  • architektura DPM oraz komponenty

  • aktualizacja DPM

  • konfiguracja DPM dla Private Cloud

  • konfiguracja ochrony aplikacji w Private Cloud

  • odtwarzanie aplikacji w Private Cloud

 • Automatyzacja i standaryzowanie Private Cloud

  • omówienie architektury i komponentów Orchestrator

  • wdrażanie i konfiguracja podstawowych komponentów Orchestrator

  • zarządzanie Runbooks

  • konfiguracja Integration Packs4.6. Active Directory Services with Windows Server (MS-10969)


 • Omówienie zagadnień ochrony dostępu i informcji (AIP- Access and Information Protection)

  • wprowadzenie do biznesowych rozwiązań AIP

  • omówienie rozwiązań AIP w Windows Server 2012

  • omówienie Forefront Identity Manager 2010 R2

 • Zaawansowane wdrożenie i administracja Active Directory Domain Services (AD DS)

  • wdrażanie AD DS

  • wdrażanie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny

  • wdrażanie kontrolerów domeny w Windows Azure

  • administracja AD DS

 • Zabezpieczanie Active Directory Domain Services (AD DS)

  • zabezpieczanie kontrolerów domeny

  • implementacja polityki dotyczącej haseł i blokad

  • inspekcja zasad uwierzytelniania

 • Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie Active Directory Domain Services

  • monitorowanie AD DS

  • zarzadzanie bazą danych AD DS

  • kopie zapasowe i opcje odzyskiwania w AD DS

 • Implementacja i administracja witryn i replikacji w Active Directory Domain Services

  • omówienie replikacji AD DS

  • konfigurowanie witryn AD DS

  • rozwiązywanie problemów dotyczących replikacji Ad DS

 • Implementacja polityk grupowych (Group Policy Object - GPO)

  • wstęp do GPO

  • implementacja i administracja GPOs

  • zakres i procesy GPO

  • rozwiązywanie problemów dotyczących zastosowań GPOs

 • Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą polityki grupowej GPO)

  • implementacja szablonów administracyjnych

  • konfigurowanie skryptów i przekierowania folderu

  • konfigurowanie preferencji polityki grupowej

 • Implementacja bezpiecznego dostępu do plików wspóldzielonych

  • omówienie kontroli dostępu dynamicznego (Dynamic Access Control - DAC)

  • implementacja składników DAC

  • zastosowanie DAC dla kontroli dostępu

  • pomoc w przypadku odmowy dostępu

  • implementacja i zarządzanie folderami roboczymi

  • zastosowanie przyłącza do zasobów firmowych (workplace join)

 • Wdrażenie i zarządzanie Active Directory Certificate Services

  • wdrażanie urzędów certyfikacyjnych (Certification Authority - CA)

  • administrowanie CAs

  • utrzymanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących CAs

 • Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

  • wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów

  • zarządzanie procesem wdrażania, odwoływania i odzyskiwania certyfikatów

  • stosowanie certyfikatów w otoczeniu biznesowym

  • implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi (smart cards)

 • Implementacja i zarządzanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

  • omówienie AD RMS

  • wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS

  • konfiguracja ochrony zawartosci AD RMS

  • konifguracja dostępu z zewnątrz do AD RMS

 • Implementacja i zarządzanie Active Directory Federation Services (AD FS)

  • omówienie AD FS

  • wdrażanie AD FS

  • zastosowanie AD FS dla pojedynczej organizacji

  • wdrażanie AD FS w scenariuszu federacji B2B

  • rozwinięcie AD FS na klientów zewnętrznych

 • Implementacja Windows Azure Active Directory

  • omówienie Windows Azure Active Directory

  • zarządzanie Windows Azure Active Directory

 • Implementacja i zarządzanie Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

  • omówienie AD LDS

  • wdrażanie AD LDS

  • konfiguracja wystąpień i partycji AD LDS

  • konfiguracja replikacji AD LDS

4.7. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services- (MS-20412)


 • Implementacja zaawansowanych usług sieciowych

  • konfiguracja zaawansowanych funkcji DHCP

  • konfiguracja zaawansowanych ustawień DNS

  • implementacja zarządzania adresami IP

 • Implementacja zaawansowanych usług plików

  • konfiguracja magazynu iSCSI

  • konfiguracja BranchCache

  • optymalizacja wykorzystania magazynów

 • Implementacja Dynamic Access Control

  • wprowadzenie do DAC

  • planowanie implementacji DAC

  • konfiguracja DAC

 • Implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS

  • wprowadzenie do zagadnień rozproszonych wdrożeń AD DS

  • implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS

  • konfiguracja relacji zaufania AD DS

 • Implementacja lokacji i replikacji AD DS

  • wprowadzenie do replikacji AD DS

  • konfiguracja lokacji AD DS

  • konfiguracja i monitorowanie replikacji AD DS

 • Implementacja AD CS

  • wprowadzenie do infrastruktury kluczy publicznych

  • wdrażanie urzędów certyfikatów

  • wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów

  • implementacja dystrybucji i odwoływania certyfikatów

  • zarządzanie odzyskiwaniem certyfikatów

 • Implementacja AD RMS

  • wprowadzenie do Active Directory Rights Management Service

  • wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS

  • konfiguracja ochrony zawartości AD RMS

  • konfiguracja dostępu zewnętrznego AD RMS

 • Implementacja AD FS

  • wprowadzenie do Active Directory Federation Services

  • wdrażanie AD FS

  • implementacja AD FS w organizacji

  • wdrażanie AD FS w scenariuszach B2B

 • Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB

  • wprowadzenie do NLB

  • konfiguracja klastra NLB

  • planowanie implementacji NLB

 • Implementacja klastrów pracy awaryjnej

  • wprowadzenie do klastrów pracy awaryjnej

  • implementacja klastrów pracy awaryjnej

  • konfiguracja aplikacji i usług wysokodostępnych w ramach klastrów pracy awaryjnej

  • utrzymanie klastrów pracy awaryjnej

  • implementacja wielolokacyjnych klastrów pracy awaryjnej

 • Implementacja klastrów pracy awaryjnej w Hyper-V

  • wprowadzenie do zagadnień integracji Hyper-V z klastrami pracy awaryjnej

  • implementacja maszyn wirtualnych Hyper-V w ramach klastrów pracy awaryjnej

  • implementacja przenoszenia maszyn wirtualnych

  • zarządzanie środowiskiem wirtualnym Hyper-V za pomocą System Center Virtual Machine Manager

 • Implementacja odzyskiwania awaryjnego

  • wprowadzenie do odzyskiwania awaryjnego

  • implementacja Windows Server Backup

  • implementacja odzyskiwania serwerów oraz danych

4.8. Installing and Configuring Windows Server 2012 / 2012 R2 (MS-20410)


 • Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012

  • wprowadzenie do Windows Server 2012

  • omówienie zarządzania Windows Server 2012

  • instalacja Windows Server 2012

  • konfiguracja poinstalacyjna Windows Server 2012

  • wprowadzenie do Windows PowerShell

 • Wprowadzenie do Active Directory Domain Services

  • omówienie AD DS

  • omówienie kontrolerów domeny

  • instalacja kontrolera domeny

 • Zarządzanie obiektami Active Directory Domain Services

  • zarządzanie kontami użytkowników

  • zarządzanie grupami

  • zarządzanie kontami komputerów

  • delegowanie administracji

 • Automatyzacja administracji AD DS za pomocą Windows PowerShell

  • wykorzystanie narzędzi Command Line w administrowaniu

  • wykorzystanie Windows PowerShell w administrowaniu

 • Implementacja IPv4

  • omówienie TCP/IP

  • adresacja IPv4

  • podsieci i nadsieci

  • konfiguracja i rozwiązywanie problemów z IPv4

 • Implementacja DHCP

  • instalacja serwera DHCP

  • konfiguracja zakresów DHCP

  • zarządzanie bazą DHCP

  • zabezpieczanie i monitorowanie DHCP

 • Implementacja DNS

  • rozpoznawanie nazw w środowisku Windows Client oraz Windows Server

  • instalacja i zarządzanie serwerem DNS

  • zarządzanie strefami DNS

 • Implementacja IPv6

  • omówienie IPv6

  • adresacja IPv6

  • współistnienie z IPv6

  • technologie przejścia do IPv6

 • Implementacja magazynów lokalnych

  • wprowadzenie

  • zarządzanie dyskami i woluminami

  • implementacja puli magazynu

 • Implementacja usług plików i wydruku

  • zabezpieczanie plików i folderów

  • ochrona plików z wykorzystaniem kopii w tle

  • konfiguracja wydruków sieciowych

 • Implementacja zasad grupowych

  • wprowadzenie do zasad grupowych

  • przetwarzanie zasad grupowych

  • implementacja magazynu centralnego dla szablonów administracyjnych

 • Zabezpieczanie Windows Server za pomocą obiektów zasad grupowych

  • omówienie zabezpieczeń Windows

  • ustawienia zabezpieczeń

  • ograniczenia oprogramowania

  • konfiguracja Windows Firewall with Advanced Security

 • Implementacja wirtualizacji serwerowej za pomocą Hyper-V

  • omówienie technologii wirtualizacji

  • implementacja Hyper-V

  • zarządzanie magazynem maszyn wirtualnych

  • zarządzanie sieciami wirtualnymi

4.9. Administering Windows Server 2012 - 2012R2 (MS-20411)


 • Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera

  • omówienie WDS

  • implementacja wdrażania z WDS

  • adminsitracja WDS

 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS

  • instalacja roli serwera DNS

  • konfiguracja roli serwera DNS

  • konfiguracja stref DNS

  • konfiguracja transferów stref DNS

  • zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS

 • Obsługa Active Directory Domain Services

  • wprowadzenie do AD DS

  • implementacja wirtualnych kontrolerów domeny

  • implementacja kontrolerów domeny tylko do odczytu

  • administracja AD DS

  • zarządzanie bazą AD DS

 • Zarządzanie użytkownikami oraz kontami Managed Service Accounts

  • automatyzacja zarządzania kontami użytkowników

  • konfiguracja zasad haseł oraz ustawień blokady kont użytkowników

  • konfiguracja Managed Service Accounts

 • Implementacja infrastruktury zasad grupowych

  • wprowadzenie do zasad grupowych

  • implementacja GPO

  • zarządzanie zakresem zasad grupowych

  • przetwarzanie zasad grupowych

  • rozwiązywanie problemów z zasadami grupowymi

 • Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych

  • implementacja szablonów administracyjnych

  • konfiguracja przekirowania folderów oraz skrypty

  • konfiguracja preferencji zasad grupowych

  • zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zasad instalacji oprogramowania

 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym

  • konfiguracja dostępu zdalnego

  • konfiguracja dostępu VPN

  • omówienie zasad sieciowych

  • rozwiązywanie problemów z usługą Routing and Remote Acccess

  • konfiguracja DirectAccess

  • instalacja i konfiguracja serwera Network Policy Server

  • konfiguracja serwerów i klientów RADIUS

  • metody uwierzytelniania NPS

  • monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerem Network Policy Server

 • Implementacja Network Access Protection

  • omówienie Network Access Protection

  • schemat działania NAP

  • konfiguracja NAP

  • monitorowanie i rozwiązywaniem problemów z NAP

 • Optymalizacja usług plików

  • omówienie FSRM

  • zastosowanie FSRM w nadawaniu limitów przydziału, osłon plików oraz raportach wykorzystania magazynów

  • implementacja infrastruktury klasyfikacji plików oraz zadań zarządzania plikami

  • omówienie DFS

  • konfiguracja przestrzeni nazw DFS

  • konfiguracja i rozwiązywanie problemów z replikacją DFS

 • Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli

  • szyfrowanie plików za pomocą EFS

  • konfiguracja zaawansowanych polityk kontroli

 • Implementacja zarządzania aktualizacjami

  • omówienie WSUS

  • wdrażanie aktualizacji za pomocą WSUS

 • Monitorowanie Windows Server 2012

  • narzędzia monitorowania

  • wykorzystanie monitora wydajności

  • monitorowanie zdarzeń4.10. Configuring Windows 8 (MS-20687)


 • Instalacja Windows 8

  • wprowadzenie do Windows 8

  • przygotowanie do instalacji Windows 8

  • instalacja Windows 8

  • automatyzacja instalacji Windows 8

  • aktywacja Windows 8

 • Aktualizacja i migracja do Windows 8

  • aktualizacja do Windows 8

  • migracja do Windows 8

  • migracja ustawień i danych użytkownika

 • Zarządzanie dyskami i sterownikami urządzeń

  • zarządzanie dyskami, partycjami i woluminami

  • utrzymanie dysków, partycji i woluminów

  • praca z dyskami wirtualnymi VHD

  • instalacja i konfiguracja sterowników urządzeń

 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi

  • konfiguracja połączeń IPv4

  • konfiguracja połączeń IPv6

  • implementacja adresacji autokonfiguracji

  • implementacja rozpoznawania nazw

  • rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi

 • Implementacja połączeń sieci bezprzewodowych

  • wprowadzenie do sieci bezprzewodowych

  • implementacja połączeń do sieci bezprzewodowych

 • Implementacja zabezpieczeń sieciowych

  • omówienie zagrożeń sieciowych

  • konfiguracja Windows Firewall

  • zabezpieczanie ruchu sieciowego

  • konfiguracja Windows Defender

 • Konfiguracja dostępu do plików i drukarek na komputerach z Windows 8

  • zarządzanie dostępem do plików

  • zarządzanie folderami sieciowymi

  • konfiguracja kompresji plików

  • zarządzanie drukarkami

  • omówienie SkyDrive

 • Zabezpieczanie stacji roboczych Windows 8

  • uwierzytelnianie i autoryzacja w Windows 8

  • implementacja obiektów zasad grupowych

  • ochrona danych za pomocą EFS i BitLocker

  • konfiguracja User Account Control

 • Konfiguracja aplikacji

  • instalacja i konfiguracja aplikacji

  • zarządzanie aplikacjami z Windows Store

  • konfiguracja ustawień Internet Explorer

  • konfiguracja ograniczeń dostępu do aplikacji w przedsiębiorstwie

 • Optymalizacja i utrzymanie komputerów z Windows 8

  • optymalizacja pod kątem wydajności

  • zarządzanie dostępnością Windows 8

  • zarządzanie aktualizacjami w Windows 8

 • Konfiguracja komputerów przenośnych i dostęp zdalny

  • konfiguracja komputerów przenośnych i ustawienia urządzeń

  • konfiguracja dostępu VPN

  • konfiguracja dostępu zdalnego oraz pomocy zdalnej

  • omówienie DirectAccess

 • Implementacja Hyper-V

  • omówienie Hyper-V

  • tworzenie maszyn wirtualnych

  • zarządzanie dyskami wirtualnymi VHD

  • zarządzanie migawkami

 • Rozwiązywanie problemów i odtwarzanie Windows 8

  • tworzenie kopii zapasowych oraz odtwarzanie plików w Windows 8

  • opcje odtwarzania w Windows 8

 • Wykorzystanie Windows PowerShell

  • wprowadzenie do WindowsPowerShell 3.0

  • zdalne praca w Windows PowerShell

  • wykorzystanie Windows PowerShell Cmdlets

4.11. Managing and Maintaining Windows 8 (MS-20688)


 • Planowanie i implementacja zarządzania Windows 8

  • zarządzanie lokalne i zdalne

  • wykorzystanie PowerShell w zarządzaniu

  • wykorzystanie Group Policy w zarządzaniu

  • dodatkowe narzędzia

 • Projektowanie i implementacja strategią instalacji

  • określanie strategii wdrażania

  • planowanie strategii migracji

  • planowanie i implementacja dodatkowych metod wdrażania Windows 8

  • planowanie wirtualizacji systemu operacyjnego

 • Planowanie i implementacja uwierzytelniania Windows 8

 • Planowanie i implementacja adresacji IP oraz połączeń Intranet

  • projektowanie adresacji IPv4

  • projektowanie adresacji IPv6

  • połączenia przewodowe

  • projektowanie połączeń bezprzewodowych

  • ochrona połączeń sieciowych z Windows Firewall

 • Implementacja strategii aplikacji w Windows 8

  • projektowanie wdrażania aplikacji

  • planowanie strategii kompatybilności aplikacji

  • zarządzanie aplikacjami Windows 8

 • Planowanie i implementacja rozwiązań ustawień użytkowników

  • zarządzanie profilami użytkowników

  • wprowadzenie do UE-V

  • wdrażanie i wykorzystanie UE-V

 • Konfiguracja usług chmury

  • wprowadzenie

  • omówienie Office 365

 • Implementacja Windows Intune

  • wprowadzenie do Windows Intune

  • wdrażanie klientów Windows Intune

  • podstawowa administracja Windwos Intune

 • Zarządzanie komputerami z wykorzystaniem Windows Intune

  • zasady i aktualizacje

  • wdrażanie oprogramowania z Windows Intune

 • Planowanie i implementacja dostępu do plików i drukarek

  • zarządzanie magazynem lokalnym

  • planowanie dostępu do zasobów

  • planowanie buforowania plików

  • planowanie, instalacja i konfiguracja drukowania

 • Planowanie i implementacja szyfrowania w Windows 8

  • planowanie EFS

  • planowanie i implementacja BitLocker

 • Projektowanie i implementacja zabezpieczeń końcowych dla Windows 8

  • planowanie strategii aktualizacji

  • implementacja ochrony antywirusowej oraz ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem

  • implementacja AppLocker

 • Projektowanie i implementacja połączeń ekstranet

  • konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych w Windows 8

  • planowanie DirectAccess

  • zarządzanie urządzeniami mobilnymi

 • Planowanie i implementacja rozwiązań do odzyskiwania

  • omówienie procesu startu Windows 8

  • naprawa błędów stabilności Windows 8

  • planowanie odtwarzania danych użytkownika Windows 84.12. Implementing Forefront Identity Manager 2010 (MS-50382)


 • Wprowadzenie do Forefront Identity Manager 2010

 • Wprowadzenie do Synchronization Service Manager

  • usługa Synchronization Service

  • narzędzia Management Agents

  • inne narzędzia Synchronization Service Manager

 • Dodatkowe informacje na temat synchronizacji

  • synchronizacja przychodząca

  • synchronizacja wychodząca

 • Omówienie FIM Service i FIM Portal

  • wprowadzenie do FIM Portal

  • integracja FIM Service i FIM Synchronization Service

 • Zarządzanie synchronizacją z portalu

  • reguły synchronizacji

  • reguły synchronizacji wychodzącej

  • zarządzanie użytkownikami w Active Directory

  • dodatkowe informacje na temat reguł synchronizacji

 • Zarządzanie poświadczeniami w FIM

  • FIM Password Management

  • resetowanie haseł

  • synchronizacja haseł

  • zarządzanie FIM Certificate Management

 • Zarządzanie grupami

  • grupy i portal

  • zarządzanie grupami w Active Directory

 • Inne zalecenia

  • reguły polityk zarządzania

  • operacje4.13. Microsoft System Center Operation Manager (MS- 55006)


Wprowadzenie do System Center 2012 Operations Manager

  • historia i ewolucja System Center

  • komponenty System Center 2012

  • licencjonowanie System Center 2012

  • System Center 2012 Operations Manager

 • Planowanie monitorowania usług

  • wstęp do ITIL i MOF

  • projektowanie procesu monitorowania usług

  • dokumentowanie procesu monitorowania usług

 • Planowanie wdrożenia Operations Manager 2012

  • zdefiniowanie podstawowych komponentów Operations Manager 2012

  • projektowanie wysokiej dostępności

  • zdefiniowanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania

  • projektowanie monitoringu wymagań sprzętowych

  • projektowanie monitoringu wymagań systemów Unix / Linux

  • projektowanie monitoringu podstawowych wymagań systemów Windows

 • Wdrażanie Operations Manager 2012

  • wymagania sprzętowe środowiska

  • instalacja Operations Manager 2012

  • weryfikacja instalacji i dodatkowej konfiguracji Operations Manager 2012

  • tworzenie i korzystanie z konta uruchom jako (Run As)

  • wdrożenie integracji z usługa katalogowa

  • projektowanie i wdrożenie podstawowych ról administracyjnych

 • Wdrożenie agenta Operations Manager 2012

  • omówienie agenta Operations Manager 2012

  • wdrożenie agenta Operations Manager 2012

  • przedstawienie awaryjnego przejęcia pracy agenta

 • Wdrożenie i Administracja monitoringu pakietów

  • wprowadzenie monitoringu - zarządzania

  • poznanie najczęściej stosowanych monitorowanych pakietów

  • modyfikowanie i rozbudowywanie monitoringu pakietów - nadpisywanie

  • przedstawienie najlepszych rozwiązań przy monitorowaniu / zarzadzaniu

 • Dostrajanie monitorowania paczek

  • omówienie komunikatów błędu

  • dopasowanie monitorowania pakietów

  • użycie podstawowych monitorów i ról Operations Manager

  • dokumentowanie wprowadzonych zmian

 • Zarządzanie monitorowaniem

  • przedstawienie możliwości Operations Console

  • zarządzanie komunikatami błędów

  • poznanie podstaw agenta monitorowania

  • dostosowywanie okna monitorowania

 • Zaawansowanie monitorowanie

  • monitorowanie urządzeń sieciowych

  • monitorowanie komputerów z systemami Unix/Linux

  • monitorowanie aplikacji .NET

  • zaawansowane monitorowanie Operations Manager 2012

 • Raporty

  • użycie raportowania Operations Manager 2012

  • zarządzanie raportami

  • dostosowywanie raportów

 • Powiadomienia i konserwacja Operations Manager 2012

  • omówienie powiadomień o błędach

  • projektowanie, obsługa i odtwarzanie po błędach

 • Integracja System Center 2012

4.14. Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 (MS-55021)


 • Planowanie wirtualizacji

  • przegląd technologii wirtualizacji

  • ocena stanu środowiska za pomocą zestawu narzędzi firmy Microsoft do oceny i planowania (Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit)

  • zapoznanie z zasadami projektowania środowisk wirtualnych (w tym wysokodostępnych) z wykorzystaniem roli Hyper-V

 • Wdrażanie wirtualizacji serwerów z wykorzystaniem Hyper-V

  • instalowanie i konfigurowanie roli serwera Hyper-V

  • planowanie, konfigurowanie i zarządzanie wirtualnymi przełącznikami sieciowymi

  • zarządzanie wirtualną składnicą danych

 • Tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych i maszyn wirtualnych

  • tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych

  • tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych

  • zarządzanie migawkami maszyn wirtualnych

  • importowanie maszyn wirtualnych

 • Konfigurowanie sieci w Hyper-V

  • omówienie zaawansowanych funkcji wirtualnych interfejsów sieciowych

  • wirtualizacja sieci w Hyper-V

  • rozszerzony przełącznik funkcji Hyper-V

 • Skalowalność maszyn wirtualnych

  • przegląd opcji umożliwiających skalowanie w Windows Server 2012

  • omówienie technologii niejednolitego dostępu do pamięci (Non-uniform memory access – NUMA)

  • porównanie dostępnych w Hyper-V opcji umożliwiających skalowanie

 • Funkcje Hyper-V Replica oraz odzyskiwanie awaryjne

  • konfigurowanie funkcji Hyper-V Replica

  • tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie w środowisku Hyper-V

 • Migracja w Hyper-V

  • konfigurowanie klastra trybu pracy awaryjnej

  • konfigurowanie wysokodostępnej maszyny wirtualnej

  • migracja na żywo maszyn wirtualnych i magazynów danych

4.15 System Center 2012 Service Manager (MS-55009)

 • Wprowadzenie do System Center 2012 Service Manager

 • historia i rozwój System Center 2012

 • pakiet produktów System Center 2012

 • licencjonowanie System Center 2012

 • system Center 2012 Service Manager

 • Informacje ogólne na temat ITIL and MOF (Microsoft Operations Framework)

 • wprowadzenie do ITIL i MOF

 • definiowanie roli serwis desk'u

 • zastosowanie założeń ITIL i MOF w Service Manager 2012

 • Aspekty dotyczące projektowania i wdrażania Service Manager 2012

 • badanie architektury Service Manager 2012

 • projektowanie Service Manager 2012

 • analiza scenariuszy wdrożeniowych

 • przygotowanie do wdrożenia Service Manager 2012

 • Instalacja i konfiguracja Service Manager 2012

 • instalacja Management Server

 • instalcja Data Warehouse

 • nawigacja w konsoli Service Manager

 • rejestracja Data Warehouse

 • praca z Management Packs

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w Service Manager 2012

 • kontrola dostępu w bazie zdefiniowanych ról użytkowników

 • weryfikacja aspektów bezpieczeństwa w Service Manager 2012

 • konfigurowanie ról użytkowników w Service Manager 2012

 • Łączniki dla Service Manager 2012

 • przedstawienie Configuration Management Database

 • rola łączników

 • instalacja i konfiguracja łączników

 • import danych z plików cSv
 • Zarządzanie incydentami

 • wprowadzenie

 • konfiguracja ustawień do zarządzania incydentami

 • konfiguracja ustawień do zarządzania problemami

 • dostosowywanie list i widoków w zarzadzaniu incydentami

 • tworzenie i stosowanie zgłoszeń, szablonów i przebiegów zdarzeń w zarządzaniu incydentami

 • Zarządzanie zmianą i zarządzanie aktywnościami

 • wdrożenie procesu zarządzania zmianą i zarządzania aktywnościami

 • poznanie aktywności w Service Manager 2012

 • dostosowywanie list i widoków w zarządzaniu zmianą

 • tworzenie i stosowanie: zgłoszeń, szablonów oraz przebiegów zdarzeń w zarządzaniu zmianą i w zarządzaniu aktywnościami

 • Zarządzanie zleceniami

 • dostosowywanie list i widoków w zarządzaniu zleceniami

 • tworzenie wpisów, szablonów i przebiegów zdarzeń w zarządzaniu zleceniami

 • Zarządzanie poziomem jakości usług

 • tworzenie nowego elementu w kalendarzu

 • tworzenie nowego elementu pomiaru

 • tworzenie nowego obiektu poziomu jakości (SLO)

 • konfigurowanie powiadomień

 • Używanie portalu samoobsługowego

 • wprowadzenie do katalogu usług

 • tworzenie ofert usług i zgłoszeń

 • dostosowywanie portalu samoobsługowego

 • Zarządzanie magazynem danych i raportowanie

 • wprowadzenie do zagadnienia magazynu danych

 • poruszanie się w obrębie obszarów roboczych magazynu danych

 • określanie zadań magazynu danych

 • poznanie różnych raportów

 • konfigurowanie ustawień przechowywania danych

 • stosowanie Windows PowerShell cmdlets

 • Integracja Orchestrator 2012 z Service Manager 2012

 • omówienie Orchestrator 2012

 • interfejsy Orchestrator 2012

 • tworzenie Runbooks

 • praca z pakietami integracyjnymi

 • współpraca Orchestrator 2012 z Service Manager 2012

 • System Center 2012 Service Pack 1

 • wprowadzenie do System Center 2012 Service Pack 1

 • wdrożenie Service Pack 1

 • poznanie Service Pack 1 i Service Manager 2012

 • Integracja System Center 2012

 • tworzenie Orchestrator 2012 Runbook

 • praca z elementami runbooks


4.16. Managing, Maintaining, and Securing Your Networks Through Group Policy
(MS-50255)


 • Narzędzia zarządzania Group Policy

 • Projektowanie infrastruktury Group Policy

 • Architektura przetwarzania Group Policy

 • Rozwiązywanie problemów i tworzenie kopii zapasowych GPO

 • Wykorzystanie PowerShell w zarządzaniu Group Policy

 • Implementacja zabezpieczeń z wykorzystaniem Group Policy

 • Konfiguracja środowiska stacji roboczych za pomocą GPO

 • Konfiguracja profili mobilnych oraz przekierowania folderów

 • Przypisywanie i publikowanie pakietów aplikacji o paczki MSI

 • Polityki ograniczania oprogramowania (SRP)

 • Tworzenie i wdrażanie szablonów administracyjnych (ADM)

 • Zarządzanie preferencjami Group Policy


4.17 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network (MS-2823)

 • Zapoznanie z komponentami, narzędziami i protokołami wspierającymi proces uwierzytelniania.

 • Planowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa w strukturze wielu lasów domen.

 • Ustalanie struktur grup dla struktur wielu domen oraz wielu lasów domen.

 • Tworzenie relacji zaufania w środowisku Windows 2003 Server.

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z infrastrukturą klucza publicznego (PKI).

 • Instalacja i zarządzanie urzędami certyfikacyjnymi.

 • Tworzenie i publikacja punktów dystrybucji CRL oraz Authority Information Acces (AIA).

 • Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej urzędu certyfikacyjnego.

 • Konfiguracja szablonów certyfikatów.

 • Rozpowszechnianie, rejestrowanie i unieważnianie certyfikatów.

 • Eksportowanie, importowanie i archiwizacja certyfikatów i kluczy.

 • Planowanie, wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą zabezpieczeń opartą na kartach elektronicznych (Smart Cards).

 • Implementacja szyfrowanego systemu plików EFS na komputerze z Windows XP.

 • Planowanie i wdrożenie szyfrowanego systemu plików w domenie z infrastrukturą klucza publicznego.

 • Stosowanie szyfrowanego systemu plików na udziałach sieciowych.

 • Wyznaczanie linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa.

 • Konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa.

 • Dystrybuowanie szablonów zabezpieczeń.

 • Zabezpieczanie serwera za pomocą narzędzia - Security Configuration Wizard (SCW).

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla kontrolerów domeny.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów DNS.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów wydruku.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów infrastruktury.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów IIS (Internet Information Services).

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa komputerów klienckich.

 • Zabezpieczanie aplikacji na komputerach klienckich.

 • Planowanie i implementacja polis ograniczających możliwość instalacji oprogramowania na komputerach klienckich.

 • Wdrażanie zabezpieczeń na komputerach przenośnych.

 • Instalacja i zarządzanie Microsoft Baseline Security Analizer (MBSA).

 • Instalacja i zarządzanie systemem scentralizowanej dystrybucji poprawek WSUS (Windows Server Update Services).

 • Zaplanowanie i wdrożenie komunikacji przy użyciu protokołu IPSec.

 • Projektowanie i wdrożenie bezpiecznej infrastruktury lokalnej sieci bezprzewodowej (Wireless LAN, WLAN).

 • Instalacja i zarządzanie ISA Server 2004.

 • Konfiguracja sieci brzegowej przy użyciu ISA Server 2004.

 • Umieszczanie serwerów w sieci brzegowej przy użyciu ISA Server 2004.

 • Zapoznanie z różnymi metodami wykorzystywanymi do zapewnienia dostępu zdalnego.

 • Implementacja i konfiguracja serwera VPN (Virtual Private Network).


4.18. Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

 • Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012

 • Wprowadzenie do Active Directory Domain Services

 • Zarządzanie obiektami Active Directory Domain Services

 • Automatyzacja administracji AD DS za pomocą Windows PowerShell

 • Implementacja IPv4

 • Implementacja DHCP

 • Implementacja DNS

 • Implementacja IPv4

 • Implementacja magazynów lokalnych

 • Implementacja usług plików i wydruku

 • Implementacja zasad grupowych

 • Zabezpieczanie Windows Server za pomocą obiektów zasad grupowych

 • Implementacja wirtualizacji serwerowej za pomocą Hyper-V


4.19. Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS

 • Obsługa Active Directory Domain Services

 • Zarządzanie kontami użytkowników i usług

 • Implementacja infrastruktury polityk grupowych

 • Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych

 • Implementacja dostępu zdalnego

 • Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server

 • Optymalizacja usług plików

 • Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli

 • Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera

 • Implementacja zarządzania aktualizacjami

 • Monitorowanie Windows Server 2012


4.20. Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network (MS-2823)

 • Zapoznanie z komponentami, narzędziami i protokołami wspierającymi proces uwierzytelniania

 • Planowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa w strukturze wielu lasów domen.

 • Ustalanie struktur grup dla struktur wielu domen oraz wielu lasów domen.

 • Tworzenie relacji zaufania w środowisku Windows 2003 Server.

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z infrastrukturą klucza publicznego (PKI).

 • Instalacja i zarządzanie urzędami certyfikacyjnymi.

 • Tworzenie i publikacja punktów dystrybucji CRL oraz Authority Information Acces (AIA).

 • Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej urzędu certyfikacyjnego.

 • Konfiguracja szablonów certyfikatów.

 • Rozpowszechnianie, rejestrowanie i unieważnianie certyfikatów.

 • Eksportowanie, importowanie i archiwizacja certyfikatów i kluczy.

 • Planowanie, wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą zabezpieczeń opartą na kartach elektronicznych (Smart Cards).

 • Implementacja szyfrowanego systemu plików EFS na komputerze z Windows XP.

 • Planowanie i wdrożenie szyfrowanego systemu plików w domenie z infrastrukturą klucza publicznego.

 • Stosowanie szyfrowanego systemu plików na udziałach sieciowych.

 • Wyznaczanie linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa.

 • Konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa.

 • Dystrybuowanie szablonów zabezpieczeń.

 • Zabezpieczanie serwera za pomocą narzędzia - Security Configuration Wizard (SCW).

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla kontrolerów domeny.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów DNS.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów wydruku.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów infrastruktury.

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa dla serwerów IIS (Internet Information Services).

 • Wyznaczanie i konfiguracja linii odniesienia w zakresie bezpieczeństwa komputerów klienckich.

 • Zabezpieczanie aplikacji na komputerach klienckich.

 • Planowanie i implementacja polis ograniczających możliwość instalacji oprogramowania na komputerach klienckich.

 • Wdrażanie zabezpieczeń na komputerach przenośnych.

 • Instalacja i zarządzanie Microsoft Baseline Security Analizer (MBSA).

 • Instalacja i zarządzanie systemem scentralizowanej dystrybucji poprawek WSUS (Windows Server Update Services).

 • Zaplanowanie i wdrożenie komunikacji przy użyciu protokołu IPSec.

 • Projektowanie i wdrożenie bezpiecznej infrastruktury lokalnej sieci bezprzewodowej (Wireless LAN, WLAN).

 • Instalacja i zarządzanie ISA Server 2004.

 • Konfiguracja sieci brzegowej przy użyciu ISA Server 2004.

 • Umieszczanie serwerów w sieci brzegowej przy użyciu ISA Server 2004.

 • Zapoznanie z różnymi metodami wykorzystywanymi do zapewnienia dostępu zdalnego.

 • Implementacja i konfiguracja serwera VPN (Virtual Private Network).

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna