W pierwszy roki swego istnienia Internet służył jako medium komunikacyjne wykorzystywane przez członków organizacji rządowych I edukacyjnychPobieranie 1,14 Mb.
Strona1/4
Data14.11.2017
Rozmiar1,14 Mb.
  1   2   3   4


Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych

(Dostęp do baz danych w Internecie)

Wykł. prof. W. Khadzhynov p. 310

______________________________________________________________________


Literatura:

 1. Scott Mitchell. Active Server Pages 3.0 , SAMS Publishing, Helion, Warszawa, 2001.

 2. Greg Buczek. ASP Kompedium programisty HELION, 2002.

 3. C.J.Date. Wprowadzenie do systemów baz danych, Klasyka Informatyki,Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.

 4. Maria Chałon. Systemy baz danych. Wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,Wrocław 2001.Technologii dostępu do baz danych w Internecie 4

Serwery WWW 5

Model programowania klient-serwer aplikacji w Internecie. 5

Serwery WWW firmy Microsoft 11

Personal WEB Server 13

Internet Information Server (IIS) 16

Przykład strony ASP 18

Podstawy HTML 19

Podstawowe znaczniki: , , 20

Znaczniki informacyjne i formatowania tekstu 21

Adresacja 24

Grafika 24

Język VBScript 25

Typy danych 25

Funkcję określenia typu danych 27

Rekomendacji dotyczące stylu tworzenia nazw zmiennych 29

Operatory dostępne w VBScript 30

Operator przypisania 30

Operatory matematyczne 30

Struktury sterujące języka VBScript 31

Logika warunkowa 31

Logika pętli 33

Procedury i funkcji 37

Funkcje wbudowane 38

Wbudowane obiekty ASP 39

Wykorzystanie formularzy 43

Kolekcja ServerVariables obiektu Request 49

Wykoryzstanie cookies 51

Przechowywanie informacji w obiektach Session oraz Application 53

Dostęp do plików i folderów 58

Wykorzystanie obiektu FileSystemObject 59

Wykorzystanie obiektów File i Folder 63

Otwieranie plików 67

Stworzenie plików 69

Odczytywanie zawartości plików 70

Zapisywanie plików na serwerze 71

Dostęp do baz danych 74

Standard ODBC (Open Database Connectivity) 74

Uniwersalna strategia dostępu OLE DB 76

Dostęp do baz danych przy użyciu ADO 78

Otwieranie oraz zamykanie połączenia z bazą danych(Obiekt CONNECTION) 78

Obiekt RECORDSET 82

Użycie pliku adovbs.inc 88

Wykorzystanie metody EXECUTE obiektu CONNECTION 88

Sterowanie transakcjami 91

Filtrowanie rekordów w obiekcie Recordset 93

Obiekt COMMAND 95

Grupowa modyfikacja rekordów bazy danych 98

Wstawianie rekordów do bazy danych 100

Dodawanie rekordów do bazy danych przez formularza 104

Realizacja skryptów na stronie klienta 107

Zastosowania obiektów ASP oraz ADO dla połączenia z bazą danych 111

Przesyłanie plików pomiędzy klientem a serwerem 114

Przykład projektu aplikacji bazodanowej w środowisku INTERNET 125

Opis procesów biznesowych. 125

Opis struktury bazy danych 126

Opis kodu źródłowego stron aplikacji 126

Przykład realizacji. Baza danych dokumentów w środowisku Internet 131

Przykład realizacji. Czasopismo elektroniczne. 140

Wymogi do projektu aplikacji bazodanowej 149

Pytania kontrolne po kursu „Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych”. 150Technologii dostępu do baz danych w Internecie


Ostatnio można zaobserwować wzrost prezentacji różnego typu informacji w Internecie. Możliwość prezentacji różnego typu materiałów na graficznych stronach WWW przyczyniła się do integracją baz danych z serwerami WWW. Ma to podstawowe znaczenie przy budowie szerokiej gamy usług internetowych i intranetowych ( intranetowa sieć to jest sieć Internet, która działa tylko w zasięgu przedsiębiorstwa) . Integracja baz danych z serwerami WWW dozwoli otrzymać następne możliwości:

 • Wyszukiwanie tekstowej informacji w archiwach danych;

 • Prezentację tabel z danymi tekstowymi i liczbowymi poprzez systemy ogłoszeń;

 • Stworzenia i prezentację systemów śledzenia zamówień;

 • Stworzenia i prezentację elektronicznych multimedialnych katalogów;

 • Realizacja sklepów internetowych.

Internet ma największy i praktyczne nieograniczony zasięg. Użytkownik może w nim korzystać z wielu usług. Bardzo prężnie rozwijają się usługi, dające możliwość zaprezentowania swojej informacji na stronach WWW. Ogromną zaletą jest niezależność od stosowanej platformy sprzętowej i systemowej.

WWW stwarza możliwość prezentacji swoich danych oraz odczytywania informacji udostępnianych przez ogromną liczbę jej użytkowników. Aby przedstawić dane w WWW, trzeba stworzyć dokument i umieścić go na serwerze WWW. Odczytywanie odbywa się przy pomocy specjalnych programów nawigacyjnych zwanych przeglądarkami. Ich zadaniem jest nawiązanie komunikacji z serwerem i odpowiednia interpretacja znajdujących się tam dokumentów.

Na potrzeby prezentacji dokumentów w sieci Internet powstał język programowania HTML(ang. HyperText Markup Language). Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Oznacza to, że w dokumencie jest opisywana struktura a nie wygląd, który zależy od używanego przez klienta programu przetwarzającego, tzw. przeglądarki. Wynika z tego, że dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów. Jednak na rynku pojawiło się już wiele specjalizowanych edytorów, które wydatnie ułatwiają konstruowanie dokumentu, wspomagając wprowadzenie poleceń.

Internet miał początkowo służyć udostępnianiu wielu danych w formie ściśle sprecyzowanej przez standardy HTML. Kolejnym krokiem w rozwoju Internet była możliwość przedstawienia zawartości baz danych bezpośrednio na stronach WWW. Dzięki temu, od odwzorowywania czysto statycznych stron HTML, Internet teraz dynamiczne aktualizuje wiadomości, które są zawarte w bazach danych. Standard HTML przy tym nie uległ wielkim przeobrażeniom.


Serwery WWW


Dla udostępnienia użytkownikom danych, niezależnie od tego czy będą to dokumenty w formacie HTML, czy informacje zawarte w bazach danych, inne pliki, teksty, obrazki czy animacje, jest niezbędne korzystanie usługami serwera WWW.

Serwer WWW to komputer z oprogramowaniem, na którym są przechowywane wszystkie strony wchodzące w skład witryny internetowej i wyposażony w specjalne oprogramowanie umożliwiające przesyłanie tych stron do przeglądarek, które ich żądają.

Oprogramowanie serwera WWW sprawia, że osoba korzystająca go usługami może skorzystać z udostępnionych zasobów, nie wnikając w szczegóły dotyczące ich lokalizacji i metod dostępu do nich. Jedyną istotną kwestią jest uwzględnienie ich w zasobach przez administratora. Serwer WEB, to znaczy, że bez względu na to skąd łączy się użytkownik do serwera WWW to jest narzędzie, które zapewni przezroczystość dostępu do resursów, nie musi on dokładnie wiedzieć gdzie znajdują się potrzebne emu dane. Użytkownik pragnąc skorzystać z zasobów znajdujących się na serwerze generuje żądanie przesłania danych. Serwer odbiera zgłoszenie przeglądarki, przesyła żądany plik i kończy połączenie.


Model programowania klient-serwer aplikacji w Internecie.


W pierwszy roki swego istnienia Internet służył jako medium komunikacyjne wykorzystywane przez członków organizacji rządowych i edukacyjnych. Początkowo Internet służył jedynie entuzjastom jako miejsce tworzenia „stron domowych”, jednak wraz ze wzrostem ilości osób korzystających z niego, stał on źródłem wszelkiego typu informacji. Internetem teraz zaczęły interesować liczne firmy sprzedające towary i usługi. Firmy te nie istnieją fizyczno, a jedynie wirtualnie. Na przykład, można kupić oprogramowanie, komputer czy inne towary przez witryny internetowe firmy sprzedawca .

W początkowym okresie istnienia WWW dla tworzenia stron WWW był wykorzystany język HTML. Strony WWW byli statycznymi. Jednak dziś, informacja na stronach bardzo szybko staje przestarzałą oraz ilość danych osiąga dużych rozmiarów.

Rozpatrzymy technologię obrabiania informacji w Internet.

W modelu klient-serwer dwa komputery współpracują ze sobą w celu wykonania określonego zadania. Komputer pełniący rolę klienta żąda potrzebnych informacji od komputera pełniącego rolę serwera. Serwer zwraca informacje, na których klient może operować.

W Internecie klientami są przeglądarki WWW. Podczas wyświetlania w przeglądarce statycznej strony WWW realizowane są następujące czynności (Rys.1):


 1. Klient (czyli przeglądarka) szuka na wyznaczonym serwerze DNS (Domain Name Server) adres IP komputera po nazwisku domen, określonych w pierwszej części wirtualnego adresu URL (Uniform Resource Locator) (np.: www.ie.tu.koszalin.pl)

 2. Klient lokalizuje serwer WWW określony za pomocą fizycznego IP - adresu (np.199.170.179.237) oraz posyła adres potrzebnej WEB – strony, która musi być rozmieszona na serwerze WWW.

 3. Web – serwer czyta adres strony, szuka ją i posyła do klienta.

 4. Klient odbiera kod HTML-a przesłany z serwera, a następnie analizuje go i wyświetla.

Serwer WWW działa w tym trybie pasywnie, nie wykonuje żadnych czynności, oczekując na nadsyłanie przez klientów żądania przesłania statycznych stron WWW. Po otrzymaniu takiego żądania serwer przesyła stronę klientowi i znów przechodzi w stan oczekiwania na następne żądania.

Przedstawiona powyżej sekwencja czynności umożliwia przesyłanie klientom wyłącznie statycznych stron WWW.

Dla przechowywania danych na stronach internetowych wykorzystają bazy danych. Dostęp do baz danych potrzebuje bardziej aktywną roli serwera. Dla dynamicznego tworzenia stron internetowych oraz dostępu do danych istnieją różne technologii od różnych producentów. Główne pomiędzy nimi to są:


 1. Active Server Pages – (ASP) (aktywne strony serwera)

 2. PHP

 3. Java Server Pages.

ASP są rozwiązaniem firmy Microsoft.

Dokumenty ASP składają się z dwóch elementów: kodu programu oraz kodu HTML. Kod programu może być napisany w kilku różnych językach skryptowych.Język skryptowy to ściśle określona składnia poleceń przeznaczonych do uruchamiania na komputerze.

Program składający się z poleceń zapisanych w określonym języku skryptowym jest określany mianem skryptu.

Bazowym językiem skryptowym ASP może być VBScript lub JScript. Najwięcej rozpowszechnianym językiem skryptowym w ASP jest VBScript. Będziemy rozpatrzyć przykłady realizacji kodów skryptowych za dopomogą VBScript.Strony ASP to są kombinacja kodu HTML oraz skryptu VBScript. WWW musi przetworzyć tą kombinację do kodu HTML, potem przesłać kod HTML do klienta. Poniżej przedstawiona została sekwencja czynności wykonywanych podczas zgłoszenia żądania dostępu do strony ASP (Rys.2):

 1. Klient (czyli przeglądarka) szuka na wyznaczonym serwerze DNS (Domain Name Server) adres IP .

 2. Klient lokalizuje serwer WWW określony za pomocą IP - adresu oraz posyła adres potrzebnej WEB – strony(HTML lub ASP), która musi być rozmieszona na serwerze WWW.

 3. Web – serwer odczytuje stronę ASP i przetwarza umieszczone w niej kody skryptów.

 4. Po całkowitym przetworzeniu strony ASP przez Serwer wynikowy kod HTML jest przesyłany do klienta.

 5. Klient odbiera kod HTML-a przesłany z serwera, a następnie analizuje go i wyświetla.

Klient nie w stanie zauważyć żadnej różnicy pomiędzy stroną ASP a statyczną stroną WWW, gdyż w obu przypadkach otrzymuje z serwera wyłącznie kod HTML.Przetwarzając stronę ASP serwer interpretuje i wykonuje umieszczony w niej program. Kod tego programu nie jest przesyłany do klienta. Żeby serwer mógłby określić czy klient żąda przesłania statycznego dokumentu HTML, czy strony ASP, trzeba nadać odpowiednie rozszerzenie pliku tego dokumentu: *.htm lub *.asp.

Przykład 1.

Rozpatrzymy prosty kod ASP wyświetlający aktualną godzinę (listing1).Listing 1.

 1. <%@ Language=VBScript %>

 2. Aktualna godzina to:

 3. <% Response.Write Time()%> 4. Aktualna godzina to:

 5. 18:16:12 6. Teraz jest <% =Time() %>
 7. <%

 8. If DatePart ("h",Time()) >= 19 then

 9. ' czy jest wieczor

 10. Response.Write "Dobry wieczor!"

 11. Else

 12. ' Czy jest dzien

 13. Response.Write "Dzien dobry!"

 14. End If

 15. %>

 16. oraz


W HTML'u zdefiniowane są trzy główne znaczniki opisujące ogólną strukturę strony:

1. Znacznik , mówi o tym, że zawartość odczytywanego w danej chwili pliku o rozszerzeniu html lub htm jest kodem, napisanym właśnie w HTML'u. Pomiędzy początkowym a końcowym znacznikiem powinna znaleźć się cała zawartość kodu.

2. Znacznik , wyznacza odpowiednio początek i koniec nagłówka strony. W jego obrębie może znajdować się kilka innych znaczników (np.</i>). Nie można umieszczać w nim treści strony. <br /><ol start="3"> <li/> <br />W obrębie <b>znaczników </b><i><b><body></b></i><b>, </b><i><b> </i> np. <br /><ul> <li/> <br /><i><body bgcolor=#ff0000"></i> <br /><li/> <br /><i><body bgcolor=red></i> <br /></ul> <br /><u>Kolory na stronie</u> <br /> <br /><u>Kolor tekstu i łączy</u> <br /> <br /><span lang="pl-pl"> Do zmiany kolorów tekstu i połączeń używane są atrybuty: <br /><ul> <li/> <br /><i>(text)</i> -określa kolor każdego fragmentu tekstu na stronie, który nie jest połączeniem <br /><li/> <br /><i>(link)</i> -określa kolor połączeń, które nie zostały jeszcze uruchomione <br /><li/> <br /><i>(vlink) </i>-określa kolor tekstu połączenia, które <a href="/i-przedmiot-metoda-i-zastosowanie-ekonomi.html">zostało chociaż raz użyte </a><br /><li/> <br /><i>(alink) </i>-określa kolor aktywnego połączenia <br /></ul> <br />Powyższe atrybuty należy umieszczać wewnątrz znacznika <i><body></i>: <br /><ul> <li/> <br /><i><body text=green vlink=#6666ff></i> <br /></ul> <br /><u>Łącza internetowe</u> </p> <p> Do tworzenia łączy internetowych na inne strony WWW służy znacznik <i><a></i>i<i> .</i> Może on być również używany do tworzenia specjalnych miejsc wewnątrz stron, do których prowadzą inne połączenia.</p> <br /> <br /><u>Łączenie dwóch stron</u> <p> Dla uzyskania połączenie na inną stronę należy w obrębie początkowego znacznika łącza <i><a></i> zdefiniować parametr (<i>href.)</i> (przypisać mu dany plik)</p> <br /> <br /><i> Łącze</i>. <p> W celu uzyskania połączenia z jednej strony internetowej na inną umieszczoną w sieci WWW, atrybutowi (<i>href) </i>należy przypisać pełen adres</p> <br /> <br /><i>Portal.</i> <br /> <br /><u>Tworzenie <a href="/klasy-pojemnikowe-kolekcyjne.html">i użycie odnośników </a></u> <p> Odnośniki to specjalnie oznaczone miejsca w dokumencie HTML, do których można tworzyć połączenia. Odnośniki są wykorzystywane nie tylko do tworzenia połączeń wewnątrz tej samej strony, ale także do innych stron. Do tworzenia odnośników używany jest znacznik <i><a></i> z określonym atrybutem (<i>name)</i></p> <br /> <br /><i>Paragraf nr 1.</i> <p>Jeśli pożądane jest połączenie w ramach tej samej strony, <a href="/uwaga-przed-wypenieniem-naley-dokadnie-zapozna-si-z-pouczeniam.html">należy parametrowi </a><i>href </i>przypisać etykietkę odnośnika, pod którą dany odnośnik ma skoczyć np <i>href=#Paragraf1.</i> Poniżej przykład zdefiniowania łącza:</p> <br /> <br /><i>Paragraf nr 1</i>. <br /> <br /><u>Łączenie dwóch stron do odnośnika</u> <p> Aby utworzyć łącze do innej strony w określone odnośnikiem miejsce, należy parametrowi <i>href </i>przypisać<i> </i>nazwę pliku, a po haszu także etykietkę jego odnośnika. Tego typu połączenie mówi przeglądarce, aby po wczytaniu strony rozpoczęte było jej wyświetlanie w części, na którą wskazuje etykietka na łączu </p> <br /> <br /><i>Paragraf nr 1 na innej stronie.</i> <br /> <br /><u>Łącze pocztowe</u> <p> Do wysyłania poczty elektronicznej służy (<i>mailto)</i>. Przeglądarka po wybraniu takiego rodzaju połączenia uruchamia procedurę edycji i wysyłania poczty lub też, wywołuje program pocztowy</p> <br /> <br /><i>Adres.</i> <br /></a></a></a></body></body></span></body></body></body>  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna