Vii rajdu szlakami żOŁnierzy wyklętych mjr. JÓZefa kurasia „ORŁA”, „ognia”Pobieranie 11,86 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar11,86 Kb.

KARTA ZGŁOSZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIIKA

VII RAJDU SZLAKAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH MJR. JÓZEFA KURASIA „ORŁA”, „OGNIA”


„W GNIEŹDZIE ORŁA”
I. INFORMACJE OGÓLNE:

Organizatorzy Rajdu: Społeczny Komitet Pamięci Żołnierzy Konfederacji Tatrzańskiej, ROCH-a i Zgrupowania „BŁYSKAWICA” w Waksmundzie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Współpraca: Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Eksploracji z Nowego Sącza, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „17 Infanterie Division 21 Infanterie Regiment” z Nowego Targu, Fundacja Strzelecka z Łodzi oraz Placówka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Zakopanem

Patronat: Zbigniew Kuraś (syn mjr. Józefa Kurasia), Zbigniew Paliwoda ,,JUR” (żołnierz VI kompanii ZP ,,Błyskawica” mjr. Józefa Kurasia ,,Ognia”), Czesław Stolarczyk ,,GUC” (żołnierz III kompanii ZP ,,Błyskawica” mjr, Józefa Kurasia ,,Ognia”), Zuzanna Kurtyka (Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 2010), Anna Paluch (Poseł na Sejm RP) oraz Stanisław Kogut (Senator RP) i Włodzimierz Bernacki (Poseł na Sejm RP).
Czas trwania Rajdu: 21-23 września 2012 r.
Dowódca Zgrupowania – Jan Dudor
Informacje dotyczące Rajdu można uzyskać pod adresem e-mailowym: rajd7.ogien@o2.pl lub nr telefonu: 500 822 082

II. INFORMACJE O UCZESTNIKU

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………..………

Data i miejsce urodzenia: …………………..…….……………………………………………

Telefon kontaktowy …………………..…….…………………………………………………

E-mail …………………..…….………………………………..…….…………………………

PESEL: …………………..…….…………………..…….……………………………………

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu osoby upoważnionej przez uczestnika, w razie koniczności kontaktu w sytuacjach szczególnych …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. INFORMACJA UCZESTNIKA O STANIE ZDROWIA

Do wiadomości Organizatorów Rajdu, w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej podaję: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................

W razie zagrożenia mego życia i pozostawania w stanie nieświadomości, wyrażam zgodę na inwazyjne zabiegi diagnostyczne i operacje przez upoważnione do tego służby medyczne.

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje, które mogą pomóc Organizatorom w zapewnieniu właściwej opieki medycznej w czasie Rajdu. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki znanych mi, a nieujawnionych chorób. Przyjmuję do wiadomości, wymóg poinformowania opieki medycznej i Organizatorów Rajdu o stałym zażywaniu lub potrzebie zażywania leków.Zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu, akceptuję i przyjmuję wynikające z niego postanowienia.
………………………………………… ……………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis Uczestnika Rajdu)z 2

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna