Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona4/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

taBeLa nr 1

Lp.

Rodzaj uszkodzenia ciała

Wysokość świadczenia

wyrażona jako wartość

procentowa (%) sumy

ubezpieczenia określonej

w umowie ubezpieczeniadla trwałego inwalidztwa częściowego
Całkowita fizyczna utrata lub całkowita poszczególnych narz^

i trwała utrata funkcji dów

1.

wzroku w obu oczach

100

2.

wzroku w jednym oku

40

3.

słuchu w obu uszach

100

4.

słuchu wjednym uchu

20

5.

mowy (obejmuje całkowitą utratę języka oraz afazję motoryczną i sensoryczną)

40

6.

nosa (łącznie z kośćmi nosa)

20

7.

małżowiny usznej

10

8.

utrata kończyny dolnej na poziomie:
a)

stawu biodrowego, uda, stawu kolanowego, podudzia, stopy

50

b)

palucha

5

c)

innego palca u stopy

2

9.

niedowład kończyny dolnej

25

10.

ograniczenie ruchomości stawu biodrowego

20

11.

ograniczenie ruchomości stawu kolanowego

10

12.

utrata kończyny dolnej na poziomie:
a)

stawu barkowego, ramienia,

stawu łokciowego, przedramienia, dłoniprawy

lewy

50

40

b)

kciuka

20

15

c)

palca wskazującego

15

10

d)

innego palca u dłoni

5

5

13.

porażenie nerwu promieniowego

30

25

14.

porażenie nerwu łokciowego

30

25

15.

ograniczenie ruchomości kończyny górnej w stawie barkowym

40

30

16.

ograniczenie ruchomości kończyny górnej w stawie łokciowym

35

30

17.

ograniczenie ruchomości nadgarstka

20

15

18.

narządów moczowo-płciowych:
a)

całkowita utrata macicy w wieku do 45 lat

35

b)

całkowita utrata macicy w wieku powyżej 45 lat

20

c)

całkowita utrata jajnika lub jądra

20

d)

całkowita utrata prącia

40

19.

trwały i nieuleczalny paraliż wszystkich kończyn

100

6 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

a) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi więcej niż jeden rodzaj
trwałego inwalidztwa częściowego wymienionego w TABELI nr 1, przysługuje

- zgodnie z TABELĄ nr 1 - świadczenie będące sumą kwot za każdy rodzaj


trwałego inwalidztwa częściowego, ale wysokość świadczenia nie może
przekroczy
ć sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla
trwałego inwalidztwa częściowego,

  1. w odniesieniu do kończyn - przez utratę należy rozmieć również amputacje całej kończyny lub jej części,

  2. jeżeli Ubezpieczony jest leworęczny, w zależności od rodzaju uszkodzenia doznanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiło w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku:
  • w przypadku uszkodzenia kończyny górnej lewej, przysługuje świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak dla kończyny górnej prawej - zgodnie z TABELĄ nr 1,

  • w przypadku uszkodzenia kończyny górnej prawej, przysługuje świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia jak dla kończyny górnej lewej - zgodnie z TABELĄ nr 1,

d) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi złamanie jednej lub
więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w pkt 5, za które
InterRisk wypłacił Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie w związku z tym
złamaniem jednej lub więcej kości wystąpi trwałe inwalidztwo częściowe
określone w TABELI nr 1, powstałe na skutek tego samego nieszczęśliwego
wypadku, wówczas świadczenie wypłacone z tytułu złamania zostanie
zaliczone na poczet
świadczenia przysługującego w przypadku trwałego
inwalidztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia
w wysokości różnicy pomiędzy świadczeniem przysługującym z tytułu
trwałego inwalidztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem w przypadku
złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

  1. w przypadku zwrotu kosztów zakupu wózka inwalidzkiego na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała, powodującego trwałe inwalidztwo częściowe wymienione w TABELI nr 1, które zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie będzie wymagało zakupu wózka inwalidzkiego, to InterRisk zwróci koszty zakupu wózka inwalidzkiego maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;

  2. w przypadku złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od rodzaju złamania, przysługuje - zgodnie z TABELĄ nr 2 - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia określonej umowie ubezpieczenia dla złamania jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

taBeLa nr 2

Lp.

Rodzaj złamania jednej lub więcej kości

Wysokość świadczenia

wyrażona jako wartość

procentowa (%) sumy

ubezpieczenia określonej

w umowie ubezpieczenia

dla złamania jednej lub

więcej kości w wyniku

nieszczęśliwego wypadku

1.

Złamanie kości czaszki (podstawy, sklepieni kości miednicy (z wyjątkiem izolowanych z\ lub kulszowej oraz ogonowej), kości w obrę (panewka stawu, nasady bliższej kości udov pod- i nad-krętarzowe) oraz kości talerza bi<

a, twarzoczaszki), złamanie amań kości łonowej bie stawu biodrowego m, krętarzy, złamania jdrowego:

a)

wieloodłamowe otwarte

100

b)

inne złamania otwarte

50

c)

inne wieloodłamowe

30

d)

inne złamania

20

e)

złamanie nosa

10

2.

Złamanie kości udowej, piętowej:
a)

wieloodłamowe otwarte

50

b)

inne złamania otwarte

40

c)

inne wieloodłamowe

30

d)

inne złamania

20

3.

Złamanie kości podudzia, obojczyka, kostki kości ramiennej lub przedramienia (w tym r

bocznej i przyśrodkowej, ladgarstka):

a)

wieloodłamowe otwarte

50

b)

inne złamania otwarte

40


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna