Vienna insurance groupPobieranie 1,55 Mb.
Strona12/12
Data24.10.2017
Rozmiar1,55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   123. CZĘŚCIOWA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

5

4. CAŁKOWITA UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

8

5. ZŁAMANIE ŻEBER - za każde, maksymalnie 10%

1

6. ZŁAMANIE MOSTKA

3

7. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE, POZAWAŁOWE):

10

VIII. USZKODZENIA BRZUCHA

Procent uszczerbku

1 ICH NASTĘPSTWA

na zdrowiu

1. USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ -blizny nie będące następstwem zabiegów operacyjnych

1

2. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT-bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego

2

3. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA, JELIT-odżywianie wyłącznie parenteralne

20

4. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU

5

5. USZKODZENIE ŚLEDZIONY

3

6. CAŁKOWITA UTRATA ŚLEDZIONY

10

7. USZKODZENIA WĄTROBY- resekcja fragmentu wątroby

10

8. USZKODZENIA TRZUSTKI

10

IX. USZKODZENIA NARZĄDÓW

Procent uszczerbku

MOCZOPŁCIOWYCH

na zdrowiu

1. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ ZDROWEJ 1 PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCEJ

20

2. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY UPOŚLEDZENIU FUNKCJONOWANIA DRUGIEJ NERKI LUB USZKODZENIE OBU NEREK PROWADZĄCE DO ICH SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI -schyłkowa niewydolność nerek

50

3. USZKODZENIE MOCZOWODU

10

4. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ

5

5. CAŁKOWITA UTRATA PRĄCIA

30

6. CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA

10

7. CAŁKOWITA UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA

10

8. CAŁKOWITA UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW

30

9. POURAZOWY WODNIAK JĄDRA

5

10. CAŁKOWITA UTRATA MACICY

40

11. USZKODZENIE POCHWY

5

12. USZKODZENIE MACICY

10

X. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA

Procent uszczerbku

1 RDZENIA KRĘGOWEGO

na zdrowiu

1. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA -następstwa urazów skrętnych

2

2. ZŁAMANIA TRZONÓW KRĘGÓW -za każdy

5

3. ZŁAMANIA KRĘGOSŁUPA-ŁUKÓW, WYROSTKÓW POPRZECZNYCH, KOLCZYSTYCH - ZA KAŻDY

2
Procent uszczerbku
na zdrowiu

1. ZŁAMANIE MIEDNICY

20
Procent uszczerbkuprawa

lewa

1. ZŁAMANIE ŁOPATKI

3

2

2. ZŁAMANIE OBOJCZYKA

3

2

3. ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO

1

1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 17

lnterRiski%

VIENNA INSURANCE GROUP

4. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO - RAMIENNEGO

1

1

5. CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY W STAWIE BARKOWYM

70

60

6. ZŁAMANIE KOŚCI RAMIENNEJ

1

1

7. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE RAMIENIA

65

60

8. ZŁAMANIE KOŚCI RAMIENNEJ, WYROSTKA ŁOKCIOWEGO, GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

4

3

9. ZŁAMANIA KOŚCI PRZEDRAMIENIA

3

2

10. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN 1 ICH PRZYCZEPÓW, NACZYŃ

1

1

11. ZWICHNIĘCIA W STAWIE ŁOKCIOWYM

3

2

12. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA

55

50

13. ZŁAMANIA NADGARSTKA

2

1

14. UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA

50

40

15. ZŁAMANIA JEDNEJ KOŚCI ŚRÓDRĘCZA

1

1

16. ZŁAMANIE PALCA

1

1

17. CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI KCIUKA

1

1

18. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO KCIUKA

3

2

19. UTRATA KCIUKA

10

8

20. CZĘŚCIOWA UTRATA OPUSZKI PALCA WSKAZUJĄCEGO PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO - za każdy

1

1

21. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALCA WSKAZUJĄCEGO, PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO-za każdy

2

1,5

22. UTRATA PALCA WSKAZUJĄCEGO

7

5

23. UTRATA PALCA TRZECIEGO, CZWARTEGO LUB PIĄTEGO-za każdy

6

4

XIII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

Procent uszczerbku na zdrowiu

A. STAW BIODROWY, UDO
1. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ W STAWIE BIODROWYM

70

2. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE UDA

50

3. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH, APARATU WIĘZADŁOWEGO, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, NACZYŃ, NERWÓW- następstwa uszkodzeń urazów skrętnych

1

4. USZKODZENIA STAWU BIODROWEGO (ZWICHNIĘĆ, ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ, ZŁAMAŃ SZYJKI, ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH 1 PODKRĘTARZOWYCH, ZŁAMAŃ KRĘTARZY URAZOWYCH, ZŁUSZCZEŃ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ

5

5. ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

15

6. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ

8

7. USZKODZENIA SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN - następstwa oparzeń, ran ciętych

1

B. STAW KOLANOWY
1. ZŁAMANIE STRUKTUR KOSTNYCH TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY 1 RZEPKI

1

2. USZKODZENIA WIĘZADEŁ

4

3. CAŁKOWITA UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO

40

C PODUDZIE
1. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA (PISZCZELOWEJ LUB PISZCZELOWEJ I STRZAŁKOWEJ)

8

2. ZŁAMANIE KOŚCI STRZAŁKOWEJ

2

3. USZKODZEŃ IA TKANEK MIĘKKICH PODUDZIA, SKÓRY, MIĘŚNI, ŚCIĘGNA ACHILLESA I INNYCH ŚCIĘGIEN

1

4. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE PODUDZIA

30D. STAW SKOKOWO-GOLENIOWYI SKOKOWO-PIĘTOWY
1. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO I SKOKOWO-PIĘTOWEGO - SKRĘCENIA, ZWICHNIĘCIA

1

2. ZŁAMANIA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ

5

3. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA

1

4. CAŁKOWITA UTRATA STOPY

50

5. UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA

40

6. UTRATA STOPY W STAWIE LISFRANCA

30

7. UTRATA STOPY W OBRĘBIE KOŚCI ŚRÓDSTOPIA

20

E. PALCE STOPY
1. ZŁAMANIE PALCA

1

2. UTRATA PALICZKA PAZNOKCIOWEGO PALUCHA

1

3. UTRATA PALUCHA

8

4. UTRATA PALCÓW II, III, IV1V - za każdy

1
Procent uszczerbku
na zdrowiu

1. PORAŻENIE lub NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ PRAWEJ

40

2. PORAŻENIE lub NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ LEWEJ

30

3. PORAŻENIE lub NIEDOWŁAD KOŃCZYNY DOLNEJ

25

4. PORAŻENIE lub NIEDOWŁAD POŁOWICZY PRAWOSTRONNY

70

5. PORAŻENIE lub NIEDOWŁAD POŁOWICZY LEWOSTRONNY

60

6. PORAŻENIE CAŁKOWITE KOŃCZYN GÓRNYCH 1 DOLNYCH (czterokończynowe)

100

7. PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO

5

18 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

InterRiski

VIENNA INSURANCE GROUP

19

InterRiskVIENNA INSURANCE GROUP

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, KRS: 0000054136, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-00-38-806, Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN, Centrala, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, InterRisk Kontakt: 22 212 20 12, interrisk.pl

20

IR/WU/EDU1/Z1
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna