Uzasadnienie alokacji finansowej 30Pobieranie 3,26 Mb.
Strona1/4
Data03.06.2018
Rozmiar3,26 Mb.
  1   2   3   4Spis treści

1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ 4

1.1 Strategia dotycząca wkładu programu operacyjnego w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 4

1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej 30

2. OSIE PRIORYTETOWE 37

2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna 37

2.A.1 Oś priorytetowa 37

Oś priorytetowa I WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 37

Oś priorytetowa II WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I 57

Oś priorytetowa III WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 80

Oś priorytetowa IV ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO 107

2.B OPIS OSI PRIORYTETOWYCH DOTYCZĄCYCH POMOCY TECHNICZNEJ 127

Nazwa osi priorytetowej: Pomoc techniczna PO IR 127

3. PLAN FINANSOWY 140

4. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO 144

7. INSTYTUCJE I PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE, KONTROLĘ I AUDYT ORAZ ROLA POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW 150

8. KOORDYNACJA MIĘDZY FUNDUSZAMI POLITYKI SPÓJNOŚCI, EFRROW, EFMR ORAZ INNYMI UNIJNYMI I KRAJOWYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWANIA ORAZ EBI EFRROW, EFMR ORAZ INNYMI UNIJNYMI I KRAJOWYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWANIA ORAZ EBI 155

9. WARUNKI WSTĘPNE 160

10. ZMNIEJSZANIE OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW 186

11. ZASADY HORYZONTALNE 189

Najważniejsze skróty 201

Wykaz załączników 204

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna