Uwarunkowania komunikacjiPobieranie 0,94 Mb.
Strona1/15
Data04.11.2017
Rozmiar0,94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


http://autonom.edu.pl

KULTUROWE I SPOŁECZNE

UWARUNKOWANIA KOMUNIKACJI

Mirosław ZabierowskiWrocław 2012

­­­­SPIS TREŚCI?

Rozdział 1.

Komunikacja, psychologia, język1.1.

Znak jako środek komunikacji1.2.

Komunikacja społeczna jako narzędzie manipulacji. Problem antykomunikacji1.3.

Model komunikacji1.4.

Społeczeństwo jako struktura i funkcja
Rozdział 2.

Wpływ ukrytych czynników politycznych i światopoglądowych na komunikację2.1.

Kulturowy kod uniwersalizmu2.2.

Demokratyzm polski2.3.

Poety eksperymentatora dziedzina komunikacji
Rozdział 3.

Charakterystyka komunikacji na tle kulturowym3.1.

Model komunikacji z punktu widzenia kultury3.2.

Cechy komunikatu
Rozdział 4.

Komunikacja jako część kultury zbiorowej4.1.

Kultura niematerialna i materialna4.2.

Cechy kultury4.3.

Znak kulturowy, forma, treść4.4.

Komunikacja werbalna i niewerbalna4.5.

Syndrom splątania a instynkt życia i tanatosa
Rozdział 5.

Formy i funkcje komunikacji5.1.

Formy komunikacji niewerbalnej5.2.

Zagadnienie symetrii i nebularyzacji w komunikacji5.3.

Interakcyjność5.4.

Funkcje procesu komunikacji5.5.

Konteksty komunikacyjne
Rozdział 6.

Warunki komunikowania się6.1.

Warunki skutecznej komunikacji6.2.

Akceptowanie przez odbiorcę6.3.

Elementarne aspekty procesu komunikacji6.4.

Zakłócenia procesu komunikowania się
Rozdział 7.

Społeczne znaczenie komunikowania się a samorozwój jednostki7.1.

Modelowanie świata w komunikacji7.2.

Społeczny rozwój osoby a samorozwój w komunikacji7.3.

Zaawansowane funkcje komunikacji7.4.

Kosmologia i antropologia a komunikacja. Obiektywizm nauki a obiektywność komunikacji
Rozdział 8.

Problemy komunikacji na wielu poziomach w świetle analizy przykładu komunikacji intra-rodzinnej8.1.

Reizacja i alienacja psychologicznym źródłem zaburzeń komunikacji8.2.

Syndrom eliminacji z gniazda jako filogenetyczny czynnik organizujący komunikację8.3.

Sprzężenia zwrotne komunikacji zaburzonej8.4.

Segmentowanie komunikacji jako narzędzie manipulacji grupą8.5.

Splot czynników patologizujących a narzędzia komunikacji w niszczeniu więzów
Rozdział 9.

Komunikacja między-kulturowa i aspekty ideologiczne9.1.

Kulturowy labirynt w komunikacji a nowe prądy ideologiczne9.2

Komunikacja w służbie ideologii. Przykład wydarzeń najnowszej historii powszechnej
Rozdział 10.

Logika jako podstawowe narzędzie komunikacji między ludźmi10.1.

Podsumowanie rozważań o komunikacji10.2.

Komunikacja ludzka a zwierzęca10.3.

Język jako specyficznie ludzkie medium komunikacji
Rozdział 11.

Przykłady analizy poprawności formalnej i materialnej wnioskowania dedukcyjnego11.1.

Analiza tekstu o matematyce empirycznej11.2.

Analiza tekstu o Mounierowskiej rewolucji11.3.

Analiza tekstu o postmodernizmie11.4.

Parafraza współczesnych tekstów o komunikacji - przykład o Sokratesie11.5.

Analiza tekstu o przyjaźni11.6.

Analiza tekstu o filozofii11.7.

Analiza tekstu o bogaceniu się11.8.

Analiza tekstu o anomalii i patologii w nauce11.9.

Analiza tekstu o metodologii nauk11.10

Analiza tekstu o antropologii personalistycznej
Rozdział 12.

Specyficznie ludzki splot komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowie prowadzonej w określonym celu12.1.

Konstrukcja literacka komunikacji werbalno-niewerbalnej12.2.

Negocjacje matrymonialne między Gruenspanem a Morycem w Ziemi obiecanej Władysława Reymonta12.3.

Perswazja duchowa Piotra Apostoła w Quo vadis Henryka Sienkiewicza12.4.

Rozmowy w sprawie zasadności inwestycji między Judymem a zarządem uzdrowiska w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego
Posłowie

Matematyk o komunikacji

Znaczenie komunikacji werbalnej


BibliografiaROZDZIAŁ 1.

KOMUNIKACJA, PSYCHOLOGIA, JĘZYK

1.1. Znak jako środek komunikacji

Komunikacją ludzie się pasjonują jak kosmologią, ponieważ porozumiewanie się między ludźmi ma wiele pociągających tajemnic. I tak socjolog Jerzy Dudała w książce „Fani-chuligani” drąży temat kibicowania, którego formy są różne, różnice form są m.in. wykładnią komunikatu wysyłanego przez grupę do innej grupy i są trudne do zrozumienia. Socjolog patrzy na Gród Kraka z przyjaźnią. Podkreśla różnicę między Krakowem a Wrocławiem. W Krakowie kibicom „głowy latają w kółko”, także we Wrocławiu. „Nie rozumieliśmy również, gdy krakusy mówiły, że we Wrocławiu czują się lepiej niż w swoim mieście. Dla nas, wrocławian, jak ktoś się nażłopie i prześpi na ławce w barwach Śląska, to w najgorszym wypadku wyląduje w izbie wytrzeźwień. No, bo co gorszego może się stać pijanemu gościowi, który w szaliku przyśnie na ławce w parku? Teraz już wiem, że może. Właśnie w Krakowie. Zrozumiałem to. Podobnie pojąłem różnicę w zaliczaniu meczów wyjazdowych. Gdy my wracamy do Wrocławia, to mijając Opole czy Leszno, czujemy się jak u siebie w domu. Tymczasem dla kibica Wisły, a Cracovii pewnie też, wyjazd się kończy dopiero w chwili, gdy zamyka za sobą drzwi /.../ tego nie pojmiesz nigdy. A i moje zrozumienie jest mało dogłębne”1.

Komunikatem może być sama litera S, skoro władze PRL nakazały jej zamazywanie. Jeśli zaś była wypisana na szybie – szybę wybijano, na przykład w pociągu. Po r. 89 nigdy nie widywano już pociągów z wybitymi szybami. Samo zgięcie ręki, jak gest Kozakiewicza, może być komunikatem. Hiszpański fizyk, Gregorio Pujana, był pod wrażeniem dnia 28 VI 82, kiedy to reprezentacja Polski zmierzyła się z nieistniejącym od r. 91 Związkiem Radzieckim, którego nazwa miała podkreślać rzekomą komunikację za pośrednictwem rad, różnych szczebli, od rad republik do rad pracowniczych. Rzecz się działa w Barcelonie, w drugiej rundzie Mundialu. Znaczki i plakaty Solidarności sprzedają turyści z Polski. Hiszpanie kupują tysiące znaczków, a nad głowami Hiszpanów powiewają flagi biało-czerwone z zakazanym wyrazem Solidarność2.

Ambasador państwa zabawiającego się w fikcję (pozór) komunikacji z radami pracowniczymi interweniuje u realnych władz Hiszpanów. Trybuna szaleje. Pod flagą biało-czerwoną trwa istna realna bitwa o flagę biało czerwoną, między interweniującą – na życzenie Ambasadora udawanego kraju Rad Pracowniczych - policją a kibicami. Policja walczy z broniącymi flagi biało-czerwonej z napisem Solidarność. Przeciwko policji interweniują Hiszpanie, Polacy, Włosi, Argentyńczycy, Portugalczycy, Brazylijczycy. W loży honorowej widać zmiany, ruch, chaos. Poruszony Ambasador nadal porusza niebo i ziemię, aby Hiszpanie skuteczniej zdjęli wraże słowo – Solidarność. Walczą zacięcie już wszystkie oddziały Hiszpanii obecne na stadionie i zdobywają kolejne flagi biało – czerwone, chowają je niczym największy skarb. Stadion wydaje złowrogie pomruki. Kibice wrzeszczą wniebogłosy Solidaridad. Znika niebezpieczny wyraz Solidarność. W ostatnich minutach walkę z policją kończy upadek ostatniej flagi biało-czerwonej z prowokującym słowem Solidarność. Stadion skanduje Solidaridad, Solidaridad... Gdyby była tam służba bezpieczeństwa czy TW, to pomagaliby Ambasadorowi państwa wielkiej fikcji. Minęło kilka lat i nastąpiło samo-rozwiązanie się fikcji, udawanego Kraju Rad (pracowniczych).

Po meczu, policja Hiszpanii długo tłumaczyła się z tego, co robiła w „wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” i winę zrzuciła na protesty władz państwa wielkiego pozoru (iluzji) Rad Pracowniczych, państwa, które w swej wielkości samo się zlikwidowało, bo tyle oznacza samo-zwinięcie flagi z sierpem i młotem. Fikcja i kłamstwo jest też młotem na siebie. Wielomilionowe ofiary tego udawania istnienia państwa Rad Pracowniczych znalazły obrońców w Barcelonie, w kibicach.

Komunikatem może być liczba, jak liczba mickiewiczowska 44 związana z masami ludzkimi - Milionem - pozostaje zagadką, chociaż odgrywa rolę w komunikacji nie tylko wewnątrz-polonistycznej. Można zapytać, jak i z kim komunikował się Jonathan Swift, skoro przewidział dwa księżyce Marsa i ich cechy. Pokolenia żyją pod znakiem komunikatów związanych z cyframi. Sformułowano na” przykład zagadkę numerologiczną następującej treści: Jan Paweł II urodził się w tym samym dniu, 18 maja (w którym 24 lata potem nastąpił polski atak na Monte Cassino), czyli w 138 dniu roku (1+3+8=11+1), do końca roku pozostało 227 dni (2+2+7=11). Dzień jego śmierci 2 kwietnia 2005, to 92 dzień roku (9+2=11), pozostało zaś do końca roku 273 dni (11+1).1.2. Komunikacja społeczna jako narzędzie manipulacji. Problem antykomunikacji

Trudnym i niejednoznacznym zadaniem jest przedstawianie komunikacji społecznej3, ponieważ pomimo pięknych słów, można usuwać niewygodne treści i niewygodnych analityków, ograniczać możliwości rozwoju niezależnego radia, telewizji, nawet w Internecie, prasę mieć za spółdzielnię rozdającą posady swoim „królom i królikom” itd. Istnieją demonstracje przemilczane w TV, niewygodne, od lat największe, porównywalne z tymi z Państwa Podziemnego dekady wolnej prasy. Istnieje też problem kontroli mejnstrimowej prasy, nie tylko w PRL-u4.

Napisałem, że trudnym i niewdzięcznym zadaniem jest przedstawianie komunikacji społecznej, ponieważ w podręcznikach istnieją puste zdania udające mądrości, jak, cytuję: „Proces komunikowania się jest najważniejszym procesem aktywności społecznej”; „Dzięki procesom komunikacji możemy poruszać się w układach międzyludzkich”; „Każde zachowanie czy wypowiedź jest formą procesu komunikowania się”. Albo „W procesie komunikacji możemy aprobować albo dezaprobować opinię i postawy rozmówcy”. „W procesie komunikacji możemy utwierdzić rozmówcę w przekonaniu, że postępuje właściwie”; albo „W procesie komunikowania dostrzegamy postać werbalną, niewerbalną i cyfrową”; „W procesie komunikowania zachowania obu stron mogą być zgodne, w przeciwnym razie następuje interakcja komplementarna”. Nie są to żadne odkrycia i nie trzeba dodawać, że zachodni autorzy cytowanych sformułowań nadużywają sloganów, np. słowo proces staje się tu sloganem, co świadczy, że cywilizacja dryfuje w kierunku trywializowania wypowiedzi, pustosłowia, że powstała już pseudonauka jak zapanować nad ludźmi, odbiorcą, partnerem, że tacy autorzy mają nikłą wiedzę, także na temat samego procesu jako takiego.

Wiele terminów stosowanych w humanistycznej nauce, komunikacji społecznej, w utylitarystycznej cywilizacji euroatlantyckiej glajszachtuje tę naukę, a w szczególności terminy są tak stosowane, jakby nie zawierały one ukrytych kulturowych przesłanek entymematycznych. Tymczasem w naukach humanistycznych występują przesłanki ukryte, komunikacja społeczna jest pełna ukrytych kulturowych przesłanek, tzw. entymematów5. Duży stopień najeżenia sloganami podręcznikowej wiedzy o komunikacji społecznej czyni te przedstawienia, często pisane w postaci słów kluczowych, a nie wnioskowania, także metodologicznie wadliwymi. Wypowiedzi w komunikacji, powszechnie nauczane, nie spełniają kryteriów naukowości, mają postać szeregu pojedynczych słówek, poprzedzonych kropką graficzną. Prostackie frazy, skopiowane z języka biurowego lub ulicznego są absolutnie niszczące dla psychologii i metodologii komunikacji społecznej, jednakże naprawa tego wszystkiego, choć jest możliwa, wymaga diagnozy, nowatorskiego projektu. Często trzeba, w miarę możności, stosować podejście pragmatyczne, aby skorygować wadliwe przedstawienia podstaw komunikacji społecznej.

W świetle osiągnięć metodologii humanistyki i komunikacji społecznej widoczna jest rażąca powszechnie stosowana metoda (może lepiej powiedzieć: sposób) redukowania pojęć w komunikacji do jednostronnych wyrażeń, treści, a także taki sposób pisania, którego nie ma w żadnym dziele humanistycznym, jak np. w pracach Romana Ingardena6.

Widoczna jest wadliwa „metoda” pisania na wzór źle rozumianego porządku prac matematycznych, w punktach; samymi pojedynczymi słówkami i bez właściwego wyjaśnienia, bez narracji, bez wskazania na kulturowe i psychologiczne zabarwienie każdej fazy komunikacji. Naśladowanie geometrycznej „struktury” prac matematycznych, w których jest wiele pustych miejsc, a wzory przypominają punkty, jest poważnym błędem. Jednakże od r. 89 nikt przeciwko tej wadliwej „metodzie” pisania prac humanistycznych nie wystąpił. Przeciwnie, znane jest mi wystąpienie jednego, z pożal się Boże profesorów, jakoby istniała szybka humanistyka, szybka metodologia. W humanistyce i metodologii nauk pojedyncze słówka nic nie znaczą i wymagają dopiero właściwego rozumienia w aparaturze pojęciowej. Być może humaniści, pedagodzy, psycholodzy (pożal się Boże humaniści) kierują się zasadą swoistej zazdrości, że skoro matematycy piszą wzorami, jakby w punktach, z wielkimi przestrzeniami pustymi, to wobec tego i oni mają prawo „pędzić życie miłe i wygodne”. Tylko, że każdy znaczek w pracy matematycznej swoje znaczy i to w sposób złożony, niedostępny dla niewtajemniczonego czytelnika. Prace matematyczne są z zasady niekomunikatywne, jakby powiedział Ludwik Fleck - ezoteryczne7. Dlaczego wobec tego oszkieletowany tekst humanistyczny ma być bardziej komunikatywny niż ten z bogatą klasyczną narracją i precyzyjnym wyjaśnieniem?

Samo podawanie materiału wedle zasady (raczej sposobu) „miło, lekko i przyjemnie” prowadzi do produktu, który uniemożliwia analizę, zastanowienie się. Często błędnie są przedstawiane przymiotniki: podmiotowy, personalistyczny, intra-personalny. Podaje się terminy w potocznym znaczeniu, bez ich właściwego rozumienia, np. inter-personalny, grupowy, masowy, ekstra-personalny. Termin ekstra-personalny ktoś wziął z błędnego przetłumaczenia. Nadużywa się takich słów jak analiza, personalny, system, odbiorca, kontaktowanie się, przekaz. Wszystko to świadczy o narzuconej kulturze, którą toczy choroba języka, humanistyki. Takie słowa jak byt, bytowość, podmiot, realizm, instrumentalizm, człowiek itp. zasługują na użycie w całkowicie innej analizie, aniżeli się to powszechnie przedstawia w telewizji, radiu, prasie kolorowej, na "forumach" udających (w sieci) fora.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna