Uwagi wstępne


Interpretacje podatkowePobieranie 2.27 Mb.
Strona24/26
Data24.02.2019
Rozmiar2.27 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

656

Interpretacje podatkowe

11

52

3

54

47

22

23

 

2

7

1

 

4

96560

Interpretacje indywidualne wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

10

50

3

51

45

21

22

 

2

6

1

 

3

96561

Interpretacje indywidualne wydawane przez organy inne niż minister właściwy do spraw finansów publicznych

1

2

 

3

2

1

1

 

 

1

 

 

1

 


Skargi na bezczynność organów


Lp.

Symbol sprawy

Opis symbolu, przedmioty spraw w ramach symbolu

Pozostało z poprzedniego okresu *)

Wpłynęło

Z A Ł A T W I O N O

Pozostało na następny okres

Łącznie /suma rubryk 7 i 12/

N a r o z p r a w i e

Na posiedzeniu niejawnym

razem

w tym ponownie wpisane

Ogółem /suma rubryk 8 - 11/

Uwzględniono skargę

Oddalono skargę

Odrzucono skargę

W inny sposób

Ogółem ***) ****)

w tym

Uwzględniono skargę

Oddalono skargę

Odrzucono skargę

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16601

Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany

i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa

1

35

 

20

6

2

1

1

2

14

 

 

14

166010

Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego

1

6

 

5

4

2

1

 

1

1

 

 

1

26014

Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, opróżnienie obiektu lub jego części, wykonanie określonych robót budowlanych

 

6

 

3

1

 

 

 

1

2

 

 

2

36019

Inne, o symbolu podstawowym 601

 

23

 

12

1

 

 

1

 

11

 

 

11

11603

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych

i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska

i śródlądowa

 

4

 

4

1

 

1

 

 

3

 

 

3

 6031

Uprawnienia do kierowania pojazdami

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 6032

Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

 

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 6034

Zjazdy z dróg publicznych

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 607

Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi

1

1

1

2

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 6074

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

1

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 6079

Inne o symbolu podstawowym 607

 

1

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 609

Gospodarka wodna,

w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę

1

1

 

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 6090

Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne

1

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 6092

Melioracje wodne, opłaty melioracyjne

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 611

Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych

2

5

1

7

5

1

2

1

1

2

 

 

2

 6115

Podatek od nieruchomości

2

3

 

5

3

1

1

 

1

2

 

 

2

 6116

Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty

 

1

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 6118

Egzekucja świadczeń pieniężnych

 

1

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 612

Sprawy geodezji

i kartografii

1

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 6120

Ewidencja gruntów

i budynków1

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 613

Ochrona środowiska

i ochrona przyrody

 

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 6139

Inne o symbolu podstawowym 613

 

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 
Pobieranie 2.27 Mb.

Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna